Wstęp do baz danych


Operacje nad relacjami (algebra relacji)Pobieranie 8.37 Mb.
Strona15/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   97

Operacje nad relacjami (algebra relacji)


Podstawowe założenia modelu relacyjnego są następne :

  • Struktury danych w bazie danych są relacjami w sensie matematycznym, w których elementy rekordów (pola) są „atomami” (niepodzielne);

  • Użytkownik lub programista aplikacyjny nie będzie miał możliwości zajmowania się szczegółami reprezentacji danych;

  • Przetwarzanie danych odbywa się w językach bardzo wysokiego poziomu, posiadających syntaksy matematyczne (język SQL) , podstawą których jest algebra relacji;

  • Relacje w bazie danych są wolne od anomalii aktualizacyjnych związanych z zależnościami funkcyjnymi (i innymi).

Algebra relacji – to jest język operacji, które tworzą z zapamiętanych relacji nowe relacje poprzez zastosowanie operatorów algebraicznych, określanych jako selekcja (selection), projekcja (projection), iloczyn kartezjański, łączenie (join), suma zbiorów (union) i innych.

Rozpatrzymy następne główne operatory algebry relacji.

1.Selekcja (selection) – to jest operator algebry relacji, który tworzy nową relację (R2) poprzez wybranie z wejściowej relacji (R1) wierszy spełniających pewien warunek (zwany predykatem).


Wyrażenie matematyczne selekcji ma następny wygląd:

R2 = SELECT (R1) {(cond) [{and / or} (cond)] [,…]}

Dla wyjaśnienia formatów instrukcji wykorzystujemy notacje Bekusa (Backus Form). Główne elementy tej notacji są następujące:  • [xxx] – nie obowiązkowa obecność elementu w instrukcji

  • {xxx} - obowiązkowa obecność elementu w instrukcji

  • / - potrzeba wyboru jednego z kilku elementów rozdzielonych znakiem „/”

  • … - nie obowiązkowa możliwość powtórzenia konstrukcji.

Predykat (cond) zawiera pewien warunek w postaci wyrażenia logicznego, które jest określone na atrybutach relacji. To wyrażenie może mieć wartości „true” lub „false”. Rekordy (krótki), na atrybutach których to wyrażenie logiczne ma wartość „true”, wchodzą do ostatecznej relacji R2.

Przykład. W modelu relacyjnym (rys. 20) trzeba wyznaczyć spis wszystkich studentów, które uczą się w grupie (ef01).

Rozwiązanie:

R = SELECT (Students)(StGruppe= „ef01”)2. Projekcja (Projection) – to jest operator algebry relacji, który pozwala z zadanej relacji (R1) stworzyć nową relację (R2) o zmniejszonej liczbie kolumn. Z wynikowego zbioru rekordów nowej relacji są automatycznie wykluczone wiersze - duplikaty.

Wyrażenie matematyczne projekcji ma następny wygląd:R2 = project (R1) (a1,a2,…aN),

gdzie a1,a2,…aN – są nazwy atrybutów, które muszą być wyprodukowane z relacji R1 do relacji R2.Przykład. Mamy następny schemat relacji, zawierający dane o pracownikach zakładu:

Trzeba otrzymać listę wszystkich pracowników zakładu, z zaznaczeniem wynagrodzenia każdego pracownika.

Rozwiązanie:

R = project (Staff) (Sno,Fname,Lname,Salary).3.Iloczyn kartezjański (Cartesian produkt) – to jest operator, pozwalający z dwóch zadanych relacji (R1) oraz (R2) stworzyć nową relację (R3), wierszy której jest operacja konkatenacji każdej wierszy (R1) z każdej wierszą (R2).

Ten operator ma dwie wchodzące relacji (R1) , (R2) oraz rezultat (R3). Przypuszczamy, że relacja (R1) ma I rekordów i N atrybutów, a relacja (R2) ma J rekordów i M atrybutów, wtedy ostateczna relacja (R3) będzie mieć (I x M) rekordów, oraz (N x M) atrybutów.

Wyrażenie matematyczne iloczynu kartezjańskiego ma następny wygląd:

R3 =(R1) product (R2).

Popatrzymy następny przykład.Baza danych Uczelni zawiera relacji (R1) oraz (R2) z takimi schematami:

1.)


Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu