WstęP 3 wybrane problemy kary śmierci I percepcji społecznej w świetle literaturyPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/8
Data08.12.2017
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8KARA ŚMIERCI W PERCEPCJI I OCENIE UCZNIÓW

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

1.WYBRANE PROBLEMY KARY ŚMIERCI I PERCEPCJI SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY. 5

I.1. Wybrane problemy percepcji. 5

I.1.1.Pojęcie percepcji i percepcji społecznej. 5

I.1.2.Czynniki determinujące percepcję społeczną. 7

I.2. Kara śmierci – rys historyczny 10

I.3. Droga Europy do zniesienia kary śmierci, rozwój myśli abolicjonistycznej. 13

I.4. Stosunek społeczeństwa do kary śmierci 17

I.5. Stosowanie kary śmierci we współczesnym świecie. 232.METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH. 25

2.1. Przedmiot i cel badań. 25

2.2. Problemy badawcze. 26

2.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze. 26

2.4. Organizacja i przebieg badań. 28

3.ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ. 30

3.1. Charakterystyka badanych uczniów. 30

3.2. Kara śmierci w percepcji i ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. 31

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 39

BIBLIOGRAFIA 40

ANEKS 43


Pobieranie 0.52 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu