Wprowadzanie danych kadrowych pracownika


Wysyłanie deklaracji do systemu e-DeklaracjePobieranie 6.4 Mb.
Strona30/32
Data28.10.2017
Rozmiar6.4 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

3.5. Wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje

Gdy zestaw deklaracji jest już otwarty, można dokonać jego wysyłki do systemu


e-Deklaracje. Aby tego dokonać, wybierz deklaracje, które chcesz wysłać, wybierając je checkboxem w polu wyboru deklaracji (5). Jeśli chcesz wysłać wszystkie deklaracje zestawu, naciśnij przycisk „Ctrl+W” lub użyj opcji „Wybierz wszystko” z menu kontekstowego listy (6).

Gdy żądane aplikacje są już wybrane, naciśnij przycisk „Wyślij / pobierz UPO” (10)


i potwierdź swoją chęć wysyłki, klikając „Tak” na poniższym komunikacie.


Rysunek 20. Komunikat monitujący o potwierdzenie chęci wysyłki deklaracji do bramki systemu
e-Deklaracje

Rozpocznie się sesja komunikacyjna podczas której wybrane deklaracje będą wysyłane do systemu e-Deklaracji. Jeśli wybrana deklaracja posiada już status deklaracji wysłanej, to przesłane zostanie żądanie wystawienia potwierdzenie UPO. Deklaracje są wysyłane kolejno, po pięć na raz. W prawym, dolnym rogu okna aplikacji pojawia się pasek postępu, a status aplikacji (12) zmienia swój tekst na „Trwa wysyłka..”. Aktualnie przetwarzane deklaracje zmieniają kolor swojego tła na żółty. Widok okna głównego w trakcie wysyłki przedstawiono na poniższym rysunku.

Kolejne deklaracje zmieniają swój status, co można obserwować w kolumnie statusu deklaracji (4). Po zakończeniu sesji zmianie ulega także ikona deklaracji, ułatwiając orientację w rezultatach wysyłki. Jeśli deklaracje są poprawne, to po pierwszej wysyłce zmieniają swój status na „deklaracje wysłane i nie potwierdzone” oraz ikonę żółtego światła. Po zakończonej sesji komunikacyjnej wyświetlone zostaje okno podsumowania, przedstawione na poniższym rysunku.


Rysunek 21. Okno podsumowania sesji komunikacyjnej
Gdy wysłano deklaracje

Gdy pomyślnie wysłano deklaracje do bramki e-Deklaracji należy poczekać na ich przetworzenie przez system. Trwa to w zależności od aktualnego obciążenia bramki i może się zdarzyć, że potwierdzenia będzie można pobrać dopiero następnego dnia. Odczekaj jakiś czas, a następnie zażądaj od bramki potwierdzenia odbioru UPO. W tym celu zaznacz checkboxami wszystkie deklaracje oczekujące na potwierdzenie i ponownie naciśnij przycisk „Wyślij / pobierz UPO” (10). Powtarzaj tę operację do momentu uzyskania potwierdzenia lub odrzucenia deklaracji.Gdy wysłano i potwierdzono deklaracje

Gdy otrzymano potwierdzenie UPO dla deklaracji, należy wydrukować stosowny raport. W tym celu należy wybrać (podświetlić na niebiesko) wszystkie potwierdzone deklaracje i z menu kontekstowego listy (6) wybrać opcję „Drukuj potwierdzenie”. Raport zostanie wydrukowany tylko dla tych zaznaczonych deklaracji, które posiadają potwierdzenie UPO. Możesz zaznaczyć wszystkie deklaracje na liście, naciskając przycisk „Ctrl+A” lub wybierając opcję „Zaznacz wszystko” z menu kontekstowego listy (6).


Gdy wystąpił błąd

Jeśli system e-Deklaracje zwrócił błąd, kliknij dwukrotnie klawiszem myszy na błędnej deklaracji i zapoznaj się z treścią komunikatu o błędzie, którego przykład przedstawiono poniżej.
Rysunek 22. Komunikat błędu wskazujący na brak złożenia w stosownym Urzędzie deklaracji UPL-1, uprawniającej do elektronicznego podpisywania deklaracji.
Jeśli to możliwe, skoryguj błędy w aplikacji Komax (np.: brak gminy czy Urzędu Skarbowego pracownika). Po korekcie wygeneruj ponownie deklarację z systemu Komax do Folderu Zestawu i ponownie podpisz ją przy pomocy oprogramowania Pro Certum Smart Sign. Gdy tego dokonasz, ponownie otwórz Zestaw Deklaracji w aplikacji ePity lub odśwież go, jeśli jest otwarty (klawisz F5 lub opcja „Odśwież” w menu kontekstowym listy (6)), a następnie ponów próbę wysyłki deklaracji.

Zanim jednak przystąpisz do ponownego generowania w systemie Komax błędnych deklaracji, koniecznie usuń je z Zestawu Deklaracji z poziomu aplikacji ePity. W tym celu należy wybrać (podświetlić na niebiesko) wszystkie błędne deklaracje i z menu kontekstowego listy (6) wybrać opcję „Usuń deklarację i historię sesji”. Jest to bardzo istotny krok, gdyż system Komax posiada zabezpieczenie uniemożliwiające przegenerowanie deklaracji, których pliki już istnieją w Folderze Zestawu. Jeśli nie usuniesz deklaracji z poziomu aplikacji ePity, to nie zostaną one wygenerowane ponownie w systemie Komax.
W trakcie wysyłki, w folderze Zestawu Deklaracji tworzą się dwa foldery potomne o nazwach „KOM” oraz „UPO”.

Foldery te zawierają odpowiednio:


  • W folderze „KOM” znajdują się pliki z zapisanymi referencjami wysyłanych deklaracji oraz pliki logu komunikacji z bramką e-Deklaracji, dla każdej z wysłanych deklaracji.

  • W folderze „UPO” znajdują się pliki potwierdzeń odebrane od bramki e-Deklaracji, dla każdej z wysłanych deklaracji.


Po zakończonej sukcesem wysyłce zestawu deklaracji (gdy wszystkie jego deklaracje otrzymały UPO i są oznaczone kolorem zielonym) istnieje możliwość zarchiwizowania zestawu deklaracji. W tym celi należy wybrać opcję „Archiwizuj zestaw deklaracji” z menu „Narzędzia” menu głównego aplikacji (1). Należy podać nazwę i lokalizację archiwum do którego dołączona zostanie cała struktura Folderu Zestawu wraz z plikami. Archiwum zapisywane jest w formacie „ZIP”.
Pobieranie 6.4 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu