Wprowadzanie danych kadrowych pracownika


Rysunek 8. Interfejs użytkownika aplikacji Pro Certum Smart SignPobieranie 6.4 Mb.
Strona25/32
Data28.10.2017
Rozmiar6.4 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32

Rysunek 8. Interfejs użytkownika aplikacji Pro Certum Smart Sign

Należy kliknąć ikonę „Ustawienia” oraz element „Podpis” na zakładce ustawień i upewnić się, że wybranym formatem generowanego podpisu jest „XadES" a typ podpisu został ustalony na „Podpis wewnętrzny”. Ustawienia te prezentuje poniższy obrazek.
Rysunek 9. Właściwe ustawienia aplikacji PCSS

Po upewnieniu się co do poprawności ustawień, należy kliknąć na ikonę „Podpisywanie” i na tej zakładce nacisnąć przycisk „Dodaj katalog”. W wyświetlonym drzewie folderów wybierz ten, który zawiera wystawione z systemu Komax pliki xml (w tym przypadku d:\pity) i naciśnij przycisk „Otwórz wybrany katalog”, jak to przedstawiono na poniższym rysunku.
Pobieranie 6.4 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu