Word Document SamplePobieranie 226.81 Kb.
Strona1/3
Data22.02.2018
Rozmiar226.81 Kb.
  1   2   3


http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms406049.aspx
Artykuły techniczne na temat Microsoft Office 2007

Omówienie formatów plików Open XML w Microsoft Office 2007

Frank Rice


Microsoft Corporation

maj 2006


Artykuł dotyczy produktów:
    pakiety z rodziny Microsoft Office 2007
    Microsoft Office Excel 2007
    Microsoft Office PowerPoint 2007
    Microsoft Office Word 2007

Streszczenie
Poznaj zalety formatów plików Open XML, dostępnych w Microsoft Office 2007. Użytkownicy mogą teraz przenosić dane pomiędzy aplikacjami Office i firmowymi systemami informatycznymi za pomocą technologii XML i ZIP. Dokumenty mogą być powszechnie dostępne, mniejsze jest także ryzyko uszkodzenia pliku. Długość dokumentu — około 25 stron.

Spis treści
Wprowadzenie


Po pojawieniu się standardu XML pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, firmy informatyczne zaczęły w rozwiązaniach informatycznych i aplikacjach stosować otwarte formaty i standardy oparte na XML. Dla specjalistów IT XML — ze względu na możliwość odczytu go przez aplikacje, platformy i przeglądarki internetowe — stał się uniwersalnym formatem danych.

Podobnie, wraz z wprowadzeniem obsługi XML w Microsoft Office 2000, programiści zaczęli dostrzegać potrzebę zastąpienia znanych z poprzednich wersji Microsoft Office binarnych formatów plików formatem XML. Pliki binarne (.doc, .dot, .xls, .ppt), które przez lata dobrze sprawdzały się jako nośniki informacji, nie mogły sprostać nowym wymaganiom w zakresie przenoszenia danych pomiędzy różnymi aplikacjami i umożliwienia użytkownikom uzyskania na podstawie tych danych lepszego obrazu działalności firmy.

Zgodnie z tym trendem, w Microsoft Office 2007 wprowadzono nowy, oparty na XML format plików dla aplikacji Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Nowe formaty plików, nazwane formatami Microsoft Office Open XML (a w skrócie — formatami Office XML), zaspokajają te wymagania i zmieniają sposób tworzenia rozwiązań opartych na dokumentach Microsoft Office.

Nowe formaty plików usprawniają procesy zarządzania plikami i danymi, ułatwiają odzyskiwanie danych i upraszczają współpracę z systemami branżowymi. Rozszerzają możliwości, które były dostępne w poprzednich wersjach pakietu z plikami binarnymi. Dane zapisane przy użyciu nowego formatu plików dostępne są dla dowolnej aplikacji obsługującej XML. Aplikacja ta nie musi być składnikiem rodziny produktów Microsoft Office System, nie musi być nawet produktem Microsoft. Użytkownicy mogą także z użyciem standardowych transformacji wydobywać określone dane z plików i wykorzystywać je w innych dokumentach. Nie trzeba także obawiać się o bezpieczeństwo nowego formatu — dane zapisywane są w postaci XML, która oparta jest na jawnym tekście, tak więc dokumenty mogą być bez obaw przesyłane do sieci chronionych firmowymi zaporami firewall.Uwaga — nie należy mylić formatów Office XML z formatem Microsoft Windows XML Paper Specification. Formaty Office XML oparte są na specyfikacji Open Packaging Conventions. Format XML Paper Specification (XPS) także jest na niej oparty, jednak formaty te znacznie się różnią. XPS to wprowadzony w Windows Vista format reprezentacji ustalonych, stronicowanych dokumentów, natomiast formaty Office XML są w pełni edytowalnymi formatami plików aplikacji Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007. Każdy z tych formatów — mimo że wszystkie oparte są na XML i kompresji ZIP — jest innym formatem plików o innym przeznaczeniu.

Przykłady zastosowań nowych formatów plików


Formaty plików Office XML zmieniają sposoby pracy użytkowników z danymi. Dzięki nowym formatom możliwe są między innymi następujące zastosowania :

 • Proces działający po stronie serwera może odczytać jeden z elementów archiwum ZIP bez potrzeby wczytywania wszystkich elementów. Można na przykład wczytać tylko plik XML zawierający dane dokumentu, pomijając pliki zawierające formatowanie, właściwości i inne mniej ważne informacje.

 • W większości przypadków nowy format plików jest przezroczysty dla użytkownika. W systemie plików wygląda jak typowy binarny plik z dokumentem. Nowy, oparty na XML, format jest jednak formatem skompresowanym i zajmuje mniej miejsca na dysku, co ułatwia przesyłanie plików innym użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych sposobów transmisji danych.

 • Skanery antywirusowe i aplikacje serwerowe mogą w łatwy sposób odczytać z pliku tylko potrzebne im elementy, bez narażania pliku lub jego zawartości na uszkodzenie.

 • Pliki zapisywane w nowym formacie nie mogą zawierać wykonywalnych makr (zasada ta nie dotyczy plików z włączonymi makrami, opisanych w dalszej części artykułu). Pliki te można więc uważać za bezpieczne i bez żadnych obaw przesyłać pocztą elektroniczną oraz przepuszczać przez zapory firewall. Jeśli do pliku w formacie Office XML dołączone jest makro, Office odmawia otwarcia dokumentu. Zachowanie to jest wymuszane przez aplikacje Microsoft Office.

Uwaga — niektóre aplikacje obsługujące archiwa ZIP umożliwiają tworzenie plików zaszyfrowanych. Nowy format plików nie obsługuje tego rodzaju szyfrowania. Podczas próby otwarcia zaszyfrowanego pliku, aplikacja odmawia otwarcia i wyświetla komunikat o błędzie.

 • Jeśli jeden z elementów kontenera zostanie uszkodzony, pozostałe elementy nadal są dostępne. Na przykład jeśli użytkownik spróbuje otworzyć z uszkodzonej partycji plik, którego struktura nie jest poprawna, mechanizm odzyskiwania plików Office odbuduje centralny katalog i odzyska zawartość pliku.

 • Programiści aplikacji opartych na Office mogą do celów tworzenia poprawnych plików XPS korzystać z interfejsów API zawartych w Microsoft WinFX. Interfejsy te udostępniają sposoby modyfikowania zawartości plików zapisanych z użyciem nowego formatu. Interfejsy te pozwalają także na otwieranie archiwów ZIP utworzonych przez inne aplikacje, o ile do utworzenia tych plików nie wykorzystano funkcji nieobsługiwanych przez Office.

Uwaga — Microsoft Office tworzy pliki zgodne ze specyfikacją Open Packaging Conventions. Pliki te mogą być otwierane za pomocą interfejsów WinFX API i na odwrót — interfejsy WinFX API pozwalają tworzyć pakiety, które można następnie otworzyć w aplikacjach Microsoft Office. Interfejsy WinFX API działają we wcześniejszych wersjach Microsoft Windows. Wersje Windows, dla których dostępne jest WinFX API, to: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 oraz Microsoft Windows XP. Dostępne są także konwertery dla Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP i Microsoft Office 2003.

Nowy format plików zmienia także sposób pracy użytkowników Office z aplikacjami podczas wykonywania ich codziennych zadań. Poniżej podano kilka przykładów ilustrujących, jak zmieni się sposób realizacji zadań w Microsoft Office 2007: • Howard, ciekawski użytkownik, dowiaduje się, że nowy format plików w Office 2007 oparty jest na archiwach ZIP. Howard postanawia sprawdzić to samodzielnie i otwiera dokument programu Word 2007 przy użyciu aplikacji obsługującej pliki ZIP. Wewnątrz znajduje kilka plików, których zawartość przypomina dokumenty XML, oraz kilka plików graficznych odpowiadających ilustracjom osadzonym w dokumencie. Zaintrygowany tym ciekawski Howard otwiera jeden z plików XML w programie Notatnik aby sprawdzić, w jaki sposób Word generuje pliki XML. Zadowolony z odkrycia, jak łatwo można zajrzeć do wnętrza dokumentu, zamyka Notatnik oraz aplikację ZIP, otwiera plik w programie Word i kontynuuje pracę z dokumentem.

 • Jane chce zmienić właściwości dokumentu Word 2007. Otwiera plik w aplikacji obsługującej archiwa ZIP, wyodrębnia plik XML zawierający właściwości dokumentu, wprowadza zmianę, umieszcza plik z powrotem w archiwum i zamyka aplikację ZIP. Następnie otwiera dokument w programie Word. Treść dokumentu nie uległa zmianie — jedyną zmianą jest nowa wartość właściwości.

 • Logo firmy konsultingowej zostało zmienione tak, by odzwierciedlało jej nową misję. Zadanie zmiany logo w tysiącach dokumentów przechowywanych na serwerze zostaje powierzone działowi IT. W przypadku wcześniejszych wersji Microsoft Office trzeba było albo po kolei otwierać każdy plik, usuwać stare logo i dodawać nowe logo, albo utworzyć specjalną aplikację, która pozwoliłaby zautomatyzować to zadanie. W przypadku dokumentów zapisanych w nowym formacie, dział IT może utworzyć plik wsadowy, który przeszukuje strukturę plików, odnajduje plik graficzny folderze Media (w każdym dokumencie użyto tego samego pliku graficznego) i podmienia go na plik z nowym logo. Przy następnym otwarciu dokumentu, nowe logo po prostu pojawi się na właściwym miejscu.

 • Firma prawnicza musi zagwarantować poufność zarówno danych swoich klientów jak i  własnych danych. Jak wiadomo, dokumenty — także te utworzone w programie Word — zawierają różne właściwości. Część właściwości jest widoczna z poziomu systemu operacyjnego, inne są ukryte wewnątrz dokumentu. Niektóre właściwości mogą zawierać poufne informacje na temat klienta lub wewnętrzne dane firmy. Drogą prób i błędów firma przygotowała procedurę usuwania tych informacji, jest ona jednak zbyt długotrwała i — ze względu na możliwość, że użytkownik nie będzie postępował ściśle według wskazówek — podatna na błędy. W przypadku nowego formatu plików, dział IT może przygotować prosty plik wsadowy usuwający określone elementy ze wszystkich dokumentów znajdujących się w wybranej ścieżce w systemie plików. Można teraz mieć pewność, że wszystkie ważne i wewnętrzne informacje są usuwane z dokumentów we właściwy sposób.

 • Denise wprowadza ostatnie zmiany w pracy dyplomowej. Po dołączeniu bibliografii zapisuje ostateczną wersję dokumentu. Z przerażeniem zauważa, że zapis dokumentu został przerwany i pojawił się komunikat o uszkodzeniu dokumentu. Na szczęście Denise używała nowego formatu plików. Może zaimportować tekst do nowego dokumentu, ponownie wkleić ilustracje, dołączyć elementy odpowiedzialne za style i formatowanie i zapisać nowy dokument.

 • Elizabeth używa systemu operacyjnego Windows 2000 i pakietu Office 2000 z zainstalowanym konwerterem wchodzącym w skład pakietu Office 2007. Może dzięki temu otwierać dokumenty zapisane w formacie Word XML. Co więcej, może do takiego dokumentu wprowadzić zmiany i zapisać dokument w nowym formacie — konwerter zapewnia obsługę zarówno odczytu, jak i zapisu dokumentów w nowym formacie.


Pobieranie 226.81 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna