Województwo dolnośLĄskiePobieranie 1.05 Mb.
Strona1/2
Data02.03.2018
Rozmiar1.05 Mb.
  1   2INFORMACJA OGÓLNA O EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI POLICJI
W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH
W STYCZNIU - GRUDNIU 2008 R. 1. Dane liczbowe i wskaźniki dotyczące zakończonych postępowań przygotowawczych.

W 2008 roku zakończono 1.061.404 postępowania przygotowawcze, tj. o 5,1% mniej niż w roku 2007, kiedy to zakończono 1.118.508 postępowań.


Udział jednostek Policji w prowadzeniu postępowań przygotowawczych był następujący:

 • w posterunkach Policji – 78.292 spraw, tj. 7,4% ogółu (w 2007 r. - 78.219 spraw, tj. 7,0% ogółu),

 • w komisariatach Policji – 486.631 spraw, tj. 45,8% ogółu (519.955 spraw, tj. 46,5% ogółu),

 • w komendach powiatowych i miejskich Policji – 482.220 spraw, tj. 45,4% ogółu (506.988 spraw, tj. 45,3% ogółu),

 • w komendach wojewódzkich i Stołecznej Policji – 3.259 spraw, tj. 0,3% ogółu
  (2.953 sprawy, tj. 0,3% ogółu),

 • w Komendzie Głównej Policji – 949 spraw (943 sprawy).

Wśród 1.061.404 zakończonych w 2008 r. postępowań przygotowawczych było: 1. 861.176 dochodzeń, tj. 81,1% ogółu postępowań zakończonych,

 • 607.550 dochodzeń policyjnych, tj. 70,5% ogółu dochodzeń (w tym 8.003 postępowań przyspieszonych) oraz 57,2% ogółu postępowań zakończonych,

 • 253.626 dochodzeń tzw. „rejestrowych” (w tym 83.886 umorzonych w trybie
  art. 308 § 1 k.p.k.), tj. 29,5% ogółu dochodzeń oraz 23,9% ogółu postępowań zakończonych,

  1. 136.008 śledztw, tj. 12,8% ogółu postępowań zakończonych,

 • 126.149 śledztw powierzonych Policji przez prokuratora w całości lub
  w określonym zakresie, tj. 92,8% ogółu śledztw oraz 11,9% ogółu postępowań zakończonych,

 • 9.859 śledztw prowadzonych przez prokuratora (w tym 411 śledztw, w których prokurator powierzył Policji dokonanie poszczególnych czynności), tj. 7,2% ogółu śledztw oraz 0,9% ogółu postępowań zakończonych,

 1. 31.551 postępowań w sprawach nieletnich tj. 3,0% ogółu postępowań zakończonych.

Zestawienie porównawcze dochodzeń zakończonych wg rodzajów w 2008 r.


Zestawienie porównawcze śledztw zakończonych wg rodzaju w I półroczu 2008 r.

Udział policjantów poszczególnych służb w prowadzeniu postępowań przygotowawczych w 2008 r. kształtował się następująco: • policjanci komórek dochodzeniowo - śledczych – 765.965 zakończonych postępowań (72,2%),

 • policjanci komórek kryminalnych – 196.592 zakończonych postępowań (18,5%),

 • policjanci komórek dw. z pg – 44.454 zakończonych postępowań (4,2%),

 • policjanci komórek ruchu drogowego – 11.180 zakończonych postępowań (1,1%),

 • policjanci innych komórek – 33.170 zakończonych postępowań (3,1%).

Na 1.061.404 zakończone postępowania przygotowawcze, 35.985 wszczęto na podstawie danych uzyskanych w rezultacie pracy operacyjnej komórek służby kryminalnej (3,4% zakończonych), w tym komórek dochodzeniowo-śledczych – 488.
Wnioski Policji skierowane do prokuratora, co do sposobu zakończenia postępowań przygotowawczych, przedstawiały się następująco:

 • o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia - w 384.134 sprawach, tj. 36,2% ogółu i w 7.061 (0,7% ogółu) o warunkowe umorzenie (w 2007 r. – w 399.443 sprawach, tj. 35,7% ogółu i 5.624 (0,5% ogółu) o warunkowe umorzenie),

 • o umorzenie z powodu niewykrycia sprawcy - w 382.972 sprawach, tj. 36,1% wszystkich zakończonych postępowań (w 423.940 sprawach, tj. 37,9% ogółu),

 • o umorzenie z powodu niestwierdzenia przestępstwa (łącznie z umorzonymi przed wszczęciem postępowania) - w 196.222 sprawach, tj. 18,5% ogółu (w 202.745 sprawach, tj. 18,1% ogółu),

 • o zawieszenie postępowania - w 36.471 sprawach, tj. 3,4% ogółu (w 42.316 sprawach, tj. 3,8% ogółu).

W porównaniu z tożsamym okresem roku ubiegłego odnotowano: wzrost – o 0,5% udziału postępowań zakończonych wnioskiem o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, spadek – o 1,8% udziału postępowań umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa, wzrost – o 0,4% udziału postępowań zakończonych umorzeniem wobec niestwierdzenia przestępstwa oraz spadek – o 0,4% udziału postępowań zawieszonych.

Do pozytywnych tendencji należy zaliczyć spadek udziału postępowań umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy we wszystkich garnizonach, a także wzrost udziału postępowań zakończonych wnioskiem o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia


(w pięciu garnizonach odnotowano jego spadek)

Do negatywnych tendencji należy zaliczyć wzrost udziału postępowań umorzonych wobec niestwierdzenia przestępstwa – tylko w sześciu garnizonach odnotowano jego spadek.Udział procentowy postępowań zakończonych umorzeniem z braku znamion przestępstwa
do ogółem zakończonych w 2008 r. wzrost/spadek udziału


W postępowaniach przygotowawczych zakończonych w styczniu – grudniu 2008 roku stwierdzono ogółem 1.082.057 przestępstw, tj. o 6,2% mniej niż w 2007 roku (1.152.993).

Podobnie jak w roku poprzednim, utrzymała się korzystna tendencja spadku zagrożenia przestępczością kryminalną (pospolitą).

W ubiegłym roku Policja odnotowała spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych z 794.317 do 735.218 przestępstw, tj. o 7,4% mniej. Zmniejszyła sie zarówno liczba przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko mieniu – o 8,2%, jak i skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu – o 1,3%.Liczba przestępstw kryminalnych w latach 2004 – 2008

W styczniu – grudniu 2008 roku odnotowano m.in.:


  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna