Ćwiczenie: Tworzenie elementów typu mesh, wydruk do pdf 3DPobieranie 116.03 Kb.
Strona1/3
Data28.03.2018
Rozmiar116.03 Kb.
  1   2   3

2. AccuDraw


AccuDraw to podstawowe narzędzie wspomagające rysowanie. Posiada własny pomocniczy układ współrzędnych i pasek narzędziowy w którym można wprowadzać współrzędne X, Y, Z w tym układzie. Układ ten można dowolnie przesuwać i obracać. W pasku accudraw wykorzystywać można skróty klawiaturowe co znacznie podnosi szybkość pracy.


  1. Utworzenie i otwarcie nowego pliku

Po otwarciu Microstation XM w Microstation Manager wybierz swoją nazwę użytkownika, projektu i interfejsu.

Utwórz w projekcie nowy plik 3D (seed3d.dgn) o nazwie 2_accudraw.dgn

Otwórz ten plik.


  1. Włączanie i wyłączanie AccuDraw

Accudraw włączamy i wyłączamy przyciskiem na pasku narzędzi Primary. Po wyłączeniu znika pasek AccuDraw.


  1. Podstawowe elementy AccuDraw

Wybierz narzędzie Place SmartLine , zwróć uwagę na literę Q na ikonie – to skrót do tego przycisku. Narzędzia rysowania i modyfikacji możemy uruchamiać korzystając z takich skrótów klawiaturowych.

Przy włączonym AccuDraw wprowadź dowolny punkt w widoku z góry.

Pojawi się układ współrzędnych AccuDraw:

Na czerwono – kierunek + osi X

Na zielono – kierunek + osi Y

W kierunku obserwatora - kierunek + osi Z


Pasek AccuDraw:
Środek układu AccuDraw ma współrzędne lokalne 0,0,0. Jeśli poruszysz wskaźnik wokół układu AccuDraw zauważymy, że działa przyciąganie do osi układu.
Narysujmy kwadrat o boku 1:

- jeśli poruszysz mysz kierunku osi X, podświetli się na pasku pole X, wprowadź tam wartość 1:Po wprowadzeniu 1 przycisk X został wciśnięty – wartość ta została zablokowana. Wprowadzanie znaku dla wartości zwykle nie jest konieczne, wystarczy wskazać odpowiedni kierunek na rysunku. Wprowadź punkt na osi X (nie musisz podawać Y i Z – będą one równe 0).

Po wprowadzeniu punktu widzimy, że wg domyślnych ustawień układ AccuDraw przemieszcza się wraz z wprowadzeniem punktu.

Podczas wprowadzania kolejnego punktu AccuDraw podpowiada poprzednio wprowadzoną wartość poprzeczną kreską: . Zatwierdź tę podpowiedź i narysuj kolejne boki. Na ostatnim możesz zasnapować się do pierwszego punktu (jeśli AccuSnap na pasku snapów jest włączone to zobaczysz ikonę AccuSnap: )Uwaga! Podczas pracy z AccuDraw zwróć uwagę, że wartości można w nim wprowadzać gdy pasek jest uaktywniony (czyli posiada focus), pasek jest uaktywniany kliknięciem na niego lub wciśnięciem klawisza [Spacja].

Nieaktywny:

Aktywny:

Między pozycjami X, Y, Z możemy przechodzić klawiszem [TAB].

Przy aktywnym AccuDraw możemy blokować wartości X, Y i Z skrótami z klawiatury: x, y lub z.


  1. Układ prostokątny i cylindryczny (biegunowy)

Przy aktywnym pasku AccuDraw [Spacja] służy do przełączania między prostokątnym (X, Y, Z) a cylindrycznym (D, A, Z) układem AccuDraw.

D – odległość

A – kąt (od osi X układu AccuDraw przeciwnie do wskazówek zegara)

Z – współrzędna Z (tak samo jak w układzie prostokątnym)

Narysuj trójkąt równoboczny o dowolnej długości boku.
Uwaga! Jeśli masz problemy z orientacją AccuDraw zawsze możesz powrócić do orientacji zgodnej z orientacją widoku wpisując w dowolnym polu paska AccuDraw skrót klawiaturowy: v


  1. Operacje matematyczne w AccuDraw

W AccuDraw można wykonywać proste operacje matematyczne operatorami:

+ - dodawanie

- odejmowanie

* - mnożenie

/ - dzielenie

= - przypisanie wartości (zastąpienie dotychczas wpisanej)


Wypróbuj tę możliwość rysując prostokąt o dowolnych długościach boków ale pozostających w stosunku 2:1.
Można używać również bardziej skomplikowanych funkcji:

Wrysuj narzędziem Place Block kwadrat o boku 2 (wprowadzając =sqrt(2)) oraz okrąg o promieniu (wprowadzając =pi) narzędziem Place Circle .
Więcej o operacjach matematycznych w AccuDraw można znaleźć w pomocy dla Microstation XM.  1. Pobieranie 116.03 Kb.

    Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna