Ćwiczenie 13 13. Sekcje dokumentu i kolumnyPobieranie 1.58 Mb.
Strona1/21
Data06.02.2018
Rozmiar1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Word 2000 for Windows

Ćwiczenie 13

2.13. Sekcje dokumentu i kolumny


Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony.

Word umożliwia podział dokumentu na dowolną liczbę sekcji i formatowanie oddzielnie każdej z nich. Można np. jedną sekcję sformatować jako tekst w jednej kolumnie, a następnie sformatować kolejne sekcje jako tekst w dwóch kolumnach, w którym znajdzie się zasadnicza treść tekstu. Często wstawiamy sekcje, gdy jedna strona dokumentu musi mieć orientację poziomą (np. tabela się nie mieści w układzie pionowym), a pozostałe strony mają mieć orientację pionową.Dla każdej sekcji można niezależnie ustawić elementy formatowania:

  • marginesy,

  • rozmiar lub orientację strony,

  • źródło papieru w drukarce,

  • obramowania stron,

  • wyrównanie pionowe,

  • nagłówki i stopki,

  • kolumny,

  • numerowanie stron,

  • numerowanie wierszy,

  • przypisy dolne i końcowe.

Podział sekcji steruje formatowaniem sekcji w tekście, który go poprzedza. Jeżeli usuniemy podział sekcji, tekst go poprzedzający stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie. Ponadto ostatni znak akapitu (¶) w dokumencie steruje formatowaniem ostatniej sekcji w dokumencie (lub całego dokumentu, jeżeli nie zawiera on sekcji). Program WORD traktuje cały dokument jako pojedynczą sekcję, aż do momentu wstawienia znaku podziału sekcji.

Podział sekcji można zrealizować za pomocą polecenia Znak podziału... z menu rozwijalnego Wstaw. Możliwe jest wstawienie znaku podziału sekcji we wskazanym miejscu na tej samej stronie, na następnej stronie, na stronie parzystej lub nieparzystej (okno dialogowe obok).Poniżej pokazano przykłady możliwych podziałów sekcji (podwójna kropkowana linia przedstawia znak podziału sekcji).

Następna strona - wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.W tym miejscu - wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie.

Strona nieparzysta lub Strona parzysta - wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej nieparzystej lub następnej parzystej stronie

Aby zmienić typ podziału sekcji należy wybrać sekcję, w której będą wprowadzane zmiany, następnie z menu Plik wybrać polecenie Ustawienia strony, i kartę Układ. W polu Początek sekcji zaznaczyć opcję opisującą miejsce, od którego ma rozpocząć się bieżącą sekcję.

W celu usunięcia znaku końca sekcji należy ustawić kursor na tym znaku i skasować go. Word automatycznie przyłącza sekcję do poprzedniej (zmieniając formatowanie).


Ćwiczenie 13.1Pobieranie 1.58 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu