Wersja rc1 Paweł Wójciak Mirosław Rożek



Pobieranie 170.12 Kb.
Strona1/2
Data15.04.2018
Rozmiar170.12 Kb.
  1   2




WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI
W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INFORMATYKI


PROJEKT
Zawansowane Bazy Danych
Dokumentacja Analityczna wersja RC1

Paweł Wójciak
Mirosław Rożek








„System bazodanowy klientów


Providera Internetowego


Kraków 2006

Spis treści



1. Spis treści ...........................................................................................................................

2

2. Stan zastany .......................................................................................................................

3

3. Specyfikacja możliwości programu ...................................................................................

4

1. Ogólny opis systemu .......................................................................................................

4

2. Funkcjonalność ...............................................................................................................

4

3. Serwer .............................................................................................................................

5

4. Klient ..............................................................................................................................

5

5. Zależności .......................................................................................................................

5

4. Opis przypadków użycia ...................................................................................................

6

I. Logowanie ......................................................................................................................

6

II. Zarządzanie kontem użytkownika .................................................................................

7

III. Wystawianie faktury.....................................................................................................

9

IV. Przeglądanie własności usługi .....................................................................................

12

V. Rejestracja zgłoszeń ......................................................................................................

12

5. Struktura bazy danych .......................................................................................................

14

1. Struktura bazy .................................................................................................................

14

2. Skrypt generujący bazę danych ......................................................................................

14



  1. Stan zastany

Firma DH NET zajmuje się świadczeniem usług internetowych.

Cały obieg dokumentów związanych ze świadczeniem usług odbywa się drogą nieelektroniczną, co często sprawia ogólne problemy i wprowadza czasami nieład.
3. Specyfikacja możliwości programu

1. Ogólny opis systemu
System ma na celu większe zautomatyzowanie procesów oraz ma umożliwić większą kontrolę zachodzących procesów w firmie. Ma umożliwić także łatwiejsza i bardziej komfortową pracę Administratorom.
2. Funkcjonalność

Podział na 2 grupy użytkowników: Administrator, Użytkownik.

Zadania Administratora:

- Zarządzanie kontem użytkownika

- Odbieranie oraz wysyłanie zgłoszeń od użytkowników

- Wystawianie faktur


Zadania użytkownika:

- Możliwość przeglądania własności / właściwości świadczonej usługi

- Wysyłanie oraz odbieranie zgłoszeń do Administratora / -ów

Opcje dostępne z poziomu użytkownika Administrator :


- Zarządzanie kontem użytkownika:

• Dodanie użytkownika;

• Usunięcie użytkownika;
• Modyfikacja użytkownika;

- Odbieranie zgłoszeń od użytkowników

• Odebranie zgłoszenia;

• Odpowiedź na zgłoszenie;

- Wystawianie faktur:

• Wystawienie faktury;

• Korekta faktury;

- Zarządzanie kontem:

• Zmiana hasła;
Opcje dostępne z poziomu użytkownika Użytkownik :

- Przeglądanie właściwości / własności usługi

- Przeglądanie bieżącej faktury

- Odbieranie ogłoszeń od Administratora / -ów

- Pisanie zapytań / zgłoszeń, etc do Administratora / -ów

3. Serwer

Do budowy aplikacji zostanie użyty serwer WWW Apache w wersji [wpisz wersje] z zainstalowanym PHP w wersji [wpisz wersje] z włączonym wsparciem dla MySQL [wersja].

Silnikiem bazodanowym będzie baza danych MySQL w wersji [wersja].

Strony HTML będą zwracane przez serwer są kodowane w ISO-8859-2.


Aplikacja będzie się składać z następujących logicznych modułów :
- login

- base


- zarządzanie użytkownikami

- przeglądnie właściwości usługi

- odbieranie zgłoszeń

- wystawianie faktury


4. Klient

Klientem oprogramowania może być dowolny komputer posiadający przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Opera, Mozilla, etc).


5. Zależności
Cała komunikacja opiera się na architekturze klient-serwer. Wymiana danych odbywa się poprzez protokół HTTP/1.1 (Typertext Transfer Protocol). Przeglądarka prezentuje użytkownikowi informacje na podstawie danych zwracanych przez serwer WWW. Przeglądarka na podstawie zapytań użytkownika wysyła odpowiednie dane do serwera., po czym wysyła dane zwrotne do użytkownika.

4. Opis przypadków użycia
I. Logowanie



    1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator

- Użytkownik



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz pozwalający na zalogowanie się,

- Użytkownik/Administrator wprowadza login i hasło,

- Użytkownik/Administrator zatwierdza login i hasło,

- System sprawdza poprawność danych (login, hasło).

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych

- System ponownie wyświetla formularz pozwalający na zalogowanie się

b) Użytkownik/Administrator rezygnuje z wprowadzenia login i hasła



4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Zalogowanie do systemu.


Aby zalogować się do systemu potrzebny jest ważny login użytkownika oraz hasło. Dane są weryfikowane, po czym użytkownik systemu (Użytkownik lub Administrator) zostaje zalogowany lub zostaje wylogowany automatycznie po 5 minutowej bezczynności. Po zalogowaniu użytkownik systemu zostaje przeniesiony do części właściwej systemu. Jeśli użytkownik systemu wprowadzi niepoprawne dane system zgłasza błąd i prosi o ponowne zalogowanie.
II. Zarządzanie kontem użytkownika

Opis przypadku użycia „Wyszukaj użytkownika” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do wyszukania użytkownika

- System wyświetla wynik poszukiwań

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z wprowadzania danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji
Opis przypadku użycia „Dodaj użytkownika” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do dodania klienta

- System weryfikuje kompletność i poprawność danych

- System zapisuje dane w rejestrze



3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z wprowadzania danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

- Wpis w rejestrze związany z aktualnie dodanym użytkownikiem


Opis przypadku użycia „Usuń użytkownika” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- Administrator wyszukuje produkt (patrz „Wyszukanie klienta USE CASE”),

- Administrator usuwa klienta

- System zapisuje dane w rejestrze

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) Administrator rezygnuje z modyfikacji danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

- Wpis w rejestrze związany z aktualnie usuniętym użytkownikiem


Opis przypadku użycia „Modyfikuj użytkownika” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- Administrator wyszukuje produkt (patrz „Wyszukanie klienta USE CASE”),

- Administrator modyfikuje klienta

- System zapisuje dane w rejestrze

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z operacji

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

- Wpis w rejestrze związany z aktualnie zmodyfikowanym użytkownikiem



III. Wystawianie faktury

Opis przypadku użycia „Wystaw fakturę” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do wystawienia faktury

- System sprawdza kompletność i poprawność danych

- System wyświetla formularz zawierający wypełnione dane

- Administrator sprawdza poprawność danych

- System drukuje fakturę



3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z wprowadzania danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

- Wpis w rejestrze związany z aktualnie wystawioną fakturą


Opis przypadku użycia „Wyszukaj fakturę” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do wyszukania faktury

- System wyświetla wynik poszukiwań

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z wprowadzania danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji
Opis przypadku użycia „Modyfikuj fakturę” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- Administrator modyfikuje fakturę

- System zapisuje dane w rejestrze



3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z operacji

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

- Wpis w rejestrze związany z aktualnie zmodyfikowaną fakturą


Opis przypadku użycia „Drukuj fakturę” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator



2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do wyszukania faktury

- System wyświetla wynik poszukiwań

- System drukuje fakturę



3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

a) System stwierdza niepoprawność lub niekompletność danych

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których
stwierdzono błędy

b) Administrator rezygnuje z wprowadzania danych

- powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji

4. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji
Opis przypadku użycia „Przeglądanie faktury” :

1. Uczestniczący aktorzy:

- Administrator

- Użytkownik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń dla użytkownika

a) Administrator

- Logowanie do systemu (patrz „Logowanie USE CASE”),

- System wyświetla formularz pozwalający na wpisanie danych

- Administrator wpisuje dane potrzebne do wyszukania faktury

- System wyświetla wynik poszukiwań



Pobieranie 170.12 Kb.

Share with your friends:
  1   2




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna