Wersja 0 ( data 01. 09. 2015)


Wersja 4.1.0 (27.05.2013r.)Pobieranie 203.43 Kb.
Strona5/6
Data29.10.2017
Rozmiar203.43 Kb.
1   2   3   4   5   6

Wersja 4.1.0 (27.05.2013r.)Nowe funkcjonalności:
Przesyłka polecona

 • Poprawiono wydruk etykiety 148x105

Pocztex


 • Wprowadzono generowanie wydruku etykiet lub kopert przesyłek poleconych przy wybraniu usługi zwrot podpisanych dokumentów (zgodnie z ustawieniami przesyłek poleconych)

 • Umożliwiono przekazywanie przesyłek, z usługą „Sprawdzania zawartości”, niezależnie od wyboru usługi dodatkowej „Pobranie”

Przesyłki zagraniczne • Dla Paczki Zagranicznej do Unii Europejskiej, usunięto możliwość wybrania usługi komplementarnej „utrudnienia manipulacyjne”


Przesyłka Paletowa

 • Umożliwiono tworzenie dokumentacji nadawczej dla Przesyłki Paletowej
  z przekazywaniem danych

Przesyłki nierejestrowane • Umożliwiono wprowadzanie przesyłek nierejestrowanych poprzez formatki ekranowe (w tym przesyłki firmowe nierejestrowane)

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)(Korzystanie z usługi wymaga dodatkowych zapisów w umowie z Pocztą Polską S.A.)

 • Umożliwiono generowanie rozszerzonego raportu szczegółowego (zakładka ‘Statystyki’), dla klientów z podpisaną umową na świadczenie usługi EPO.

Import ODBC / Import XML • Poprawiono formatowanie numeru telefonu komórkowego adresata


Modyfikacje funkcjonalności Elektronicznego Nadawcy

 • Wprowadzono wyświetlanie przycisku ‘Wydruki’ dla zbiorów z nieprawidłową planowaną datą nadania – pojawia się alert, o błędnej planowanej dacie nadania bez możliwości wygenerowania wydruku

 • Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio placówki nadania

 • Wprowadzono wyróżnienie numeru nadania aktualnie wyświetlanej przesyłki w zbiorze

WebAPI


 • Dla Paczki Zagranicznej do Unii Europejskiej, usunięto możliwość wybrania usługi „utrudnienia manipulacyjne”

 • Wprowadzono generowanie wydruku etykiet lub kopert przesyłek poleconych przy wybraniu usługi zwrot podpisanych dokumentów (zgodnie z ustawieniami przesyłek poleconych)

 • Umożliwiono przekazywanie przesyłek, z usługą „Sprawdzania zawartości”, niezależnie od wyboru usługi dodatkowej „Pobranie”MODUŁ KLIENTA INDYWIDUALNEGO - Pilotaż

 • Wprowadzono nową usługę MULTI PACZKA wraz z tworzeniem wydruku dokumentów nadawczych oraz przekazywaniem danych elektronicznych
  do placówki nadawczej

 • Usunięto możliwość przygotowywania dokumentów nadawczych likwidowanych usług: Paczka Pocztowa PLUS, Przesyłka pobraniowa,
  E-Przesyłka, Przesyłka na warunkach szczególnych

 • Na nalepkach adresowych dodatkowo wprowadzono nadruk placówki nadawczej

Wersja 4.0.1 (16.04.2013r.)Nowe funkcjonalności:
MODUŁ KLIENTA INDYWIDUALNEGO - Pilotaż

 • umożliwiono wydruk potwierdzeń nadania w postaci książek nadawczych.

Przesyłka Firmowa • poprawiono wielkość czcionki, na wydruku etykiety adresowej 139x99 komplet danych,

 • poprawiono wyświetlanie przesyłki poleconej firmowej, na liście produktów klienta,

 • dodano możliwość nadawania Przesyłki firmowej nierejestrowanej.

Przesyłka polecona • Zaimplementowano etykietę pojedynczą 70mm x 70mm.

Pocztex


 • Zaimplementowano nalepkę jednowarstwową.

Przesyłka biznesowa • Zaimplementowano nalepkę jednowarstwową.

Przesyłki zagraniczne • dla przesyłki poleconej zagranicznej zaimplementowało możliwość nadawania numeru nadania, automatycznie lub bez numeru,

 • dla przesyłki zagranicznej poza Unię, umożliwiono przekazywanie atrybutu Expres.

Allegro


 • W opcji Import Allegro dodano filtry statusów transakcji,

WebAPI


 • W WebAPI dodano dwie nowe metody zbiorczego pobierania nalepek: getAddresLabelCompact i getAddresLabelByGuidsCompact.


Pozostałe zmiany

 • na liście przesyłek, wprowadzono wyróżnienie (kolor czerwony) przesyłek błędnych,

 • umożliwiono wydruk Książki Nadawczej z działu Odebrane,

 • dołożono możliwość wydruku wyłącznie blankietów przelewu,

 • Umożliwiono import ODBC nr konta bankowego (subkonta),

 • Umożliwiono import ODBC opisu przesyłki.Wersja 4.0.0 (29.03.2013r.)Nowe funkcjonalności:

MODUŁ KLIENTA INDYWIDUALNEGO - Pilotaż

 • umożliwiono przygotowanie przesyłek dla klientów bez zawartej umowy z Pocztą Polską S.A. – brak konieczności logowania się do aplikacji EN,

 • przekazywanie danych o przesyłce do wybranej przez klienta placówki nadawczej wraz z wydrukiem dokumentów nadawczych,

 • płatność za przesyłki wyłącznie w formie gotówkowej.

Przesyłka Firmowa Polecona • umożliwiono wprowadzanie przesyłek po stronie serwera i Webapi

 • na wydrukach etykiet/kopert dodano atrybuty przesyłki firmowej
  F- zamiejscowa FM - miejscowa


 • przygotowano oddzielna książkę nadawcza dla przesyłki firmowej

Przesyłka Firmowa nierejestrowana • umożliwiono tworzenie etykiet/kopert z książki adresowej w podziale na miejscowe /zamiejscowe,

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)(Korzystanie z usługi wymaga dodatkowych zapisów w umowie z Pocztą Polską S.A.)

 • umożliwiono przekazywanie informacji EPO (przesyłka polecona i polecona firmowa) do P2000 i ZST (na formatkach- usługi komplementarne oraz przez Webapi)

Kanały komunikacja • dla klientów, którzy maja wypełniony kontakt w profilu nadawcy, do nadawczego pliku xml będą przekazywane dwa dodatkowe pola FormaPowiadomieniaNadawcy (E) oraz KontaktPowiadomieniaNadawcy.


Pozostałe zmiany:
Przesyłka polecona

 • zdjęcie wymagalności dla pola „Dom” w walidatorze dla przesyłek poleconych,

Pocztex


 • Pocztex (ryczałt)– importy z Menadżera Sprzedaży jak również bezpośrednio z Allegro – poprawiono przekazywanie masy do xml-a.

 • Poprawiono tworzenie przesyłki Pocztex z Książki Adresowej (dla grupy adresatów nie były przekazywane wszystkie dane).

Przesyłka Biznesowa • poprawiono konwersje pola „kontakt adresata”.

Przesyłki zagraniczne • dołożono cennik dla Potwierdzenia Odbioru.

 • Dla przesyłek zagranicznych poprawiono wyświetlanie nazwy kraju na formatkach w wysłanych o odebranych.

Import xml • Import xml – przesyłki zagraniczne (zdjęcie wymagalności masy oraz obsłużenie błędu „Atrybut Ilość nie może zawierać liter”).

Import z Menadżera Sprzedaży Allegro • do Przesyłki Biznesowej – poprawiona konwersja danych adresowych,

 • do E-przesyłki – poprawiona konwersja danych adresowych.

WebAPI


 • W Webapi rozszerzono metodę getUrzedyNadania o nowe pole „Nazwa wydruk”.

 • poprawiono błąd przekazywania kontaktu adresata do Poczty2000 dla Przesyłki Biznesowej.
Pobieranie 203.43 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu