W ustalonym locie poziomym współczynnik przeciążenia n=Pz/Q jestPobieranie 305.78 Kb.
Strona2/3
Data28.10.2017
Rozmiar305.78 Kb.
1   2   3
wiosną. latem i jesienią

Wyż to ośrodek o ciśnieniu:


wysokim

W niżu wiatr wieje:


przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Nimbostratus to chmury:


niskie

Temperatura na wysokości 500 m może być wyższa od przyziemnej gdy występuje:


inwersja

Chmury Cu są oznaką występowania równowagi:


chwiejnej

Ciśnienie przed frontem ciepłym:


spada

Opady ciągłe występują z chmur:


Ns

Najniższe podstawy są przy chmurach:


St

Wilgotność względna powietrza jest wyrażana w:


procentach

Jak określamy pełne zachmurzenie?


8/8

Chmury CIRRUS są zwiastunami frontu:


ciepłego

Front chłodny II rodzaju można zauważyć wzrokowo z odległości:


400 km

Oblodzenie profilowe:


pogarsza osiągi samolotu lub szybowca

Burze termiczne powstają:


wewnątrz mas powietrznych

Turbulencja:


utrudnia lot

Gdy wieje wiatr halny, to powstaje:


fala górska

Cu hum. to chmura:


pięknej pogody

Wiatr dolny mierzony jest na wysokości:


ok. 10 m

Gdy wieje wiatr i świeci słońce to powstaje termika:


naniesiona

Podaj procentowy skład gazowy atmosfery ziemskiej:


78% azot, 21% tlen, 1% inne gazy

Warstwa powietrza od Ziemi do 12 km to:


troposfera

Inwersja to warstwa powietrza, w której temperatura z wysokością:


wzrasta

Izoterma to warstwa powietrza, w której temperatura z wysokością:


nie zmienia się

Ze wzrostem wysokości temperatura w troposferze:


spada

Para wodna to:


gaz niewidoczny

W ilu stanach skupienia występuje woda w atmosferze?


3

Ilość gramów pary wodnej w 1 metrze sześciennym powietrza to:


wilgotność bezwzględna

Temperatura punktu rosy to:


temperatura, przy której para wodna kondensuje się

Sucho adiabatyczny gradient temperatury to:


spadek temperatury z wysokością o 1 stopień C na 100m bez wymiany ciepła z otoczeniem

Równowaga chwiejna to:


gradient rzeczywisty > gradient sucho adiabatyczny

W jakich jednostkach mierzymy ciśnienie atmoferyczne?


hPa

Przelicznik ciśnienia z hPa na mmHg to:


hPa x 3/4

Izobary to:


linie łączące punkty o jednakowym ciśnieniu

Powietrze ogrzewa się :


głównie od podłoża i niewiele od promieniowania słonecznego

Wiatr to:


poziomy ruch powietrza wywołany różnicą ciśnień

Obszary wyżowe oznaczamy literą:


W (H)

Obszary niżowe oznaczamy literą:


N (L)

Wiatry w niżu na półkuli północnej wieją:


w lewo i do środka

Wiatry w wyżu na półkuli północnej wieją:


w prawo i na zewnątrz

Wiatr halny występuje:


w górach

Zawietrzna wiatru znajduje się:


za przeszkodą - za pasmem gór

Poryw wiatru to nagły wzrost prędkości wiatru od prędkości średniej o:


5 m/s

Uskok wiatru to:


gwałtowna zmiana prędkości i kierunku wiatru na niedużej przestrzeni

Chmura to:


systemy zawieszonych w atmosferze produktów kondensacji pary wodnej tj. kropelek wody i kryształków lodu

Chmury Ci unc, Ci fib, Cc to chmury:


wysokie

Chmury Ac str, Ac len, Ac cast to chmury:


średnie

Chmury Sc str, St, St fractus to chmury:


niskie

Chmury Cu, Cb to chmury:


o budowie pionowej

Tworzenie się chmur w wyniku konwekcji spowodowanej nagrzewaniem to proces typowy dla chmur:


Cu, Cb

Wślizgiwanie się powietrza ciepłego wzdłuż powierzchni frontowej na powietrze chłodne to front:


ciepły

Po przejściu frontu chłodnego temperatura:


spada

Front ciepły oznaczamy kolorem:


czerwonym

Front chłodny oznaczamy kolorem:


niebieskim

Deszcz przelotny pada z chmury:


cumulonimbus

Opad ciągły pada z chmury:


nimbostratus, altostratus

Mżawka pada z chmury:


stratus

Grad i silny wiatr występuje przy chmurze:


Cumulonimbus

Szerokość strefy opadów przy froncie ciepłym wynosi:


~ 300 km

Prędkość przemieszczania się frontu ciepłego:


20 - 40 km/h

Prędkość przemieszczania się frontu chłodnego:


40 - 50 km/h

Zwiastunem frontu ciepłego są chmury:


Cs ze zjawiskiem halo

Zatoka to:


pas obniżonego ciśnienia barycznego, wydłużony od środka niżu

Klin to:
pas podwyższonego ciśnienia barycznego, wydłużony od środka wyżu

Oblodzenie przy -20 stopniach Celsjusza, mała wodność chmury, drobne kropelki, to oblodzenie:
profilowe

Oblodzenie przy temperaturze -5 do -7 stopni Celsjusza, mokry śnieg, to oblodzenie:


bryłowe

Oblodzenie - mała wodność, w warunkach bezchmurnych przy szybkim zniżaniu z dużej wysokości gdy samolot jest przechłodzony, to:


szron

Prognoza pogody dla lotniska to:


TAF

Depesza z wynikami obserwacji to:


METAR

Prognoza pogody na lądowanie to:


TREND

Zjawiska, które mogą wystapić lub wystąpiły a mają wpływ na bezpieczeństwo lotów są zawarte w:


informacjach SIGMET

Jaki rodzaj zachmurzenia nazywamy BKN - broken:


poprzerywane (5-7/8)

Jaki rodzaj zachmurzenia nazywamy SCT - scaterd::


rozrzucone (3-4/8)

Co oznacza OVC - overcast:


zachmurzenie całkowite (8/8)

Poryw wiatru to:


G - gust

Tempo:
chwilowa zmiana trwająca krócej niż 1 h

Rapid:
przewidywana zmiana trwać będzie krócej niż 0,5 h

Bieżąca sytuacja meteorologiczna dla wybranych lotnisk podawana przez radio to:


VOLMET - 127,6

Automatyczna informacja lotniskowa o organizacji ruchu lotniczego oraz o pogodzie to:


ATIS

NOSIG oznacza:


nie przewiduje się żadnych istotnych zmian

CAVOK oznacza:


widzialność 10 km i więcej, brak chmur powyżej 1500m, brak chmur Cb, opadów i mgły

Co oznacza skrót VCTS:


burza w zasięgu lotniska

W przypadku awarii silnika pilot ustawia Squowk:


7700

Radiotelefony lotnicze pracują w paśmie:


118,000 - 136,975 MHz

Zaznacz prawidłowe zwroty frazeologiczne


Hotel, Juliet, November, Zulu

"Pozycja "base leg" oznacza, że statek powietrzny znajduje się:"


po trzecim

"Pozycja "crosswind leg" oznacza że statek powietrzny znajduje się:"


przed drugim

Stacja radionamierzania ma kryptonim:


Homer

"Zwrot korespondencyjny "Wilco" oznacza:"


zrozumiałem i będę wykonywał

Kolejne komunikaty ATIS oznaczane są:


kolejną literą

"Przy zakłóceniach w korespondencji cyfrę "1200" nalezy nadawać jako:"


jedynka, dwa, setek

"Co oznacza terść ATIS-u "broken one thousand feet"


zachmurzenie 5-7/8, podstawa chmur 1000 stóp

Do uzyskania Świadectwa Radiooperatora w służbie lotniczej wymagana jest praktyka w wysokości minimum:


15 godzin

Świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej wydaje:


UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Potwierdzenia prawidłowego odbioru korespondencji radiowej, poprzez powtórzenie jej treści wymagają:


- zezwolenia kontroli ruchu lotniczego - meldunki pozycyjne - nakazy i zakazy

Zaznacz prawidłową kolejność pierszeństwa depesz radiotelefonicznych:


1. mayday 2. pan 3. korespondencja radionamierzania 4. korespondencja dot. bezpieczeństwa lotów 5. depesze meteorologiczne

Maksymalny kąt natarcia łopaty śmigła o stałym skoku występuje:


przy prędkości postępowej równej zero

W ustalonym locie szybowym (bez użycia mocy) ciąg śmigła jest:


bliski zero

Największa sprawność śmigła o stałym skoku występuje:


w zakresie prędkości przelotowych

Wychylenie klap skrzydłowych powoduje:


pogorszenie doskonałości aerodynamicznej samolotu

Parametr określony symbolem Vx oznacza:


prędkość po torze przy której występuje największy kąt wznoszenia

Wysokość gęstościowa:


zależna jest od temperatury

W zakręcie w locie poziomym (bez zmiany wysokości) zapotrzebowanie mocy, w stosunku do lotu poziomego jest:


większe, a prędkość przeciągnięcia jest również większa

Prawidłowy zakres położenia środka ciężkości samolotu w locie to:


od 20 do 40% SCA

Wariometr wskazuje wartość 1000 ft/min co odpowiada:


5,1 m/sek

Jedna mila morska (NM) równa się:


1852 m

Zwiększony ciężar samolotu spowoduje:


wydłużenie rozbiegu i wydłużenie startu

Przesunięcie środka ciężkośći poza tylne dopuszczalne położenie może:


spowodować zwiększenie możliwości wpadnięcia samolotu w korkociąg

Wychylenie klap skrzydłowych o maksymalny kąt do dołu spowoduje:


zwiększenie kąta toru podejścia samolotu do lądowania

Samolot jest w ustalonym locie szybowym i z wysokości 1000 m przeleciał 5 kilometrów. Jaki jest stosunek siły nośnej do siły oporu?


5:1

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe załadowanie samolotu jest:


dowódca samolotu w danym locie

Przekroczenie maksymalnego ciężaru samolotu do startu jest:


niedopuszczalne

Całkowita długość startu samolotu w przypadku występowania wiatru czołowego jest mierzona od momentu ruszenia do:


osiągnięcia wysokości ok. 15 m

Zmiana położenia środka ciężkości samolotu w locie może być spowodowana:


zużyciem paliwa

Maksymalny zasięg samolotu jest możliwy do osiągnięcia przy prędkości lotu poziomego:


optymalnej

Aby jak najbezpieczniej przelecieć nad przeszkodami tuż po starcie należy utrzymywać prędkość po torze równą:


Vx

Parametr określony symbolem Vy oznacza:


prędkość po torze, przy której występuje największa prędkość wznoszenia

Prędkości podane w Instrukcji Użytkowania w Locie są prędkościami:


IAS

Wskazywana prędkość przeciągnięcia samolotu X w warunkach atmosfery standard wynosi 100 km/h. Prędkość przeciągnięcia tego samolotu w takiej samej konfiguracji na wysokości 12500 ft będzie wynosiła:


100 km/h

Hydroplaning lub aquaplaning występuje wtedy kiedy:


podczas ruchu pomiędzy oponą a powierzchnią pasa występuje cienka warstwa wody

W przypadku pełnego obciążenia samolotu pasażerami i ich bagażem:


może zajść potrzeba ograniczenia zapasu paliwa

W prawidłowym zakręcie z przechyleniem 60 stopni, współczynnik przeciążenia powinien wynosić:


2

Aby samolot po starcie lecący względem ziemi 100 kt mógł utrzymać gradient wznoszenia 5% to wznoszenie jego wskazywane na wariometrze powinno wynosić:


500 ft/min

Ciężar właściwy benzyny lotniczej AVGAS LL 100 wynosi w przybliżeniu:


0.72 kg/dcm3

Wpływ efektu ziemi powoduje:


zmniejszenie oporu indukowanego

Skuteczność usterzenia poziomego z uwzględnieniem efektu wpływu ziemi jest:


mniejsza

Zmiana wysokości lotu dokonywana jest wychyleniem:


steru poziomego

Klapka wyważająca zmienia siły na sterownicy przez:


zmianę sił aerodynamicznych

Zniszczenie konstrukcji płatowca może nastąpić po:


przekroczeniu 1.5x przeciążenia dopuszczalnego

Układ dwupłatowy jest korzystny ze względów:


wytrzymałościowych

Samolot braci Wright zbudowano w układzie:


kaczki

Wychylenie drążka do przodu powoduje:


wychylenie steru w dół

Wychylenie drążka sterowego w lewo powoduje:


wychylenie prawej lotki w dół

Wydłużenie płata to:


stosunek kwadratu rozpiętości do powierzchni

Prędkość Vne to:


prędkość nigdy nie przekraczalna

Konstrukcja skorupowa :


przenosi obciążenia skręcające i zginające

Benzyna o wyższej liczbie oktanowej niż zalecana minimalna:


nie ma wpływu na moc

Niebezpieczne dla silnika są luzy zaworowe:


brak luzu

Zapłon mieszanki w cylindrze występuje gdy tłok:


zbliża się do najwyższego położenia w cylindrze

Przy starcie śmigło o zmiennym skoku powinno być ustawione:


na najmniejszy skok

Zubożenie mieszanki przez poprawkę wysokości ma na celu:


zwiększenie mocy na dużej wysokości

Układ smarowania w silniku ma na celu:


chłodzenie i smarowanie silnika

Układ rozrządu silnika ma na celu:


sterowanie wlotem i wylotem gazów z cylindra

Jeśli silnik ma moc 100 KM to jest to rónoważne:


73,6 kW

Jeśli silnik w locie ma zbyt dużą temperaturę to należy:


zwiększyć prędkość lotu

W warunkach zimowych podczas startu należy:


wyłączyć podgrzew gaźnika

Symbolem Va oznaczona jest:


dopuszczalna prędkość brutalnego sterowania

Łukiem w kolorze zielonym zaznaczony jest na prędkościomierzu zakres:


od prędkośći 1,1 Vs do prędkości Vno

Parametr określony symbolem Vne oznacza:


prędkość po torze, której nigdy nie wolno przekroczyć

Klapolotkę w konstrukcji skrzydła stosuje się w celu:


zwiększenia efektywności klap skrzydłowych

Odciążenie aerodynamiczne sterów ma za zadanie:


zmniejszenie sił potrzebnych do sterowania

Blokady sterów stosuje się w celu:


unieruchomienia ich w czasie postoju samolotu na zewnątrz hangaru

W konstrukcji współczesnych samolotów instalacja hamulców kół jest:


hydrauliczna

Konstrukcja nośna samolotu:


przenosi obiążenia wewnętrzne i lokalne

Stosowany w budowie samolotów współczynnik bezpieczeństwa wynosi:


1,75

W konstrukcji półskorupowej skrzydła:


powłoka przenosi obciążenia ścinające, a pasy obciążenia normalne

Dokumentem potwierdzającym zdatność samolotu do lotu jest:


świadectwo zdatności do lotu

Ważność świadectwa zdatności do lotu wynosi:


1 rok

Poświadczenie zdatności sprzętu lotniczego (metrykę) wydaje się dla:


przyrządów i urządzeń zamontowanych w płatowcu i silniku

W ramach obsługi samolotu pilot z licencją turystyczną może wykonać następujące czynności:


wykonać przegląd samolotu przed lotem i uzupełnić paliwo

W przypadku samoczynnego wysunięcia się klap skrzydłowych i zablokowania się pozycji do lądowania w locie trasowym należy:


zmniejszyć prędkość lotu poniżej Vfe i unikać obszarów o zwiększonej turbulencji po dokonaniu obliczeń zużycia paliwa wylądować na najbliższym lotnisku

Wartość prędkości Vne oznaczona jest na tarczy prędkościomierza promieniową linią w kolorze:


czerwonym

Zakres prędkości użytkowych samolotu oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:


zielonym

Zakres prędkości wymagających wzmożonej uwagi oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:


żółtym

Zakres prędkości przy których możliwe jest użytkowanie samolotu z otwartymi klapami oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:


białym

Pozwolenie na użytkowanie pokładowej stacji lotniczej wydaje:


Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Układ klasyczny samolotu to:


usterzenie pionowe i poziome znajdują się za płatem nośnym

Zastosowanie klapki wyważająco-odciążającej w konstrukcji poziomego usterzenia płytowego ma na celu:


zapewnienie właściwych sił sterowania podłużnego

Samoloty typu Cessna 150/152 posiadają podwozie:


stałe, trójkołowe z kólkiem przednim z amortyzatorem olejowo-powietrznym

W czasie przedlotowego przeglądu samolotu Cessna 150 należy sprawdzić:


ciśnienie w oponach i jakość bieżnika

Przenoszenie napędu w podstawowych układach sterowania samolotów szkolnych odbywa się:


mechanicznie

Przekroczenie dopuszczalnego współczynnika obciążenia w locie może spowodować:


wystąpienie trwałych odkształceń w konstrukcji płatowca

Współczynnik obciążenia konstrukcji to:


Pz / Q

Świadectwo rejestracji samolotu wydaje:


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Akomodacja to:


przystosowanie się oka do widzenia z różnych odległości

Obowiązkowo używamy aparatury tlenowej od wysokości:


4000 m AMSL

Powodem choroby dekompresyjnej jest:


zbyt wolne usuwanie azotu z tkanek

Przeciążenie to stosunek:


ciężaru ciała pod działaniem przyspieszenia do ciężaru ciała w warunkach normalnych

Organizm najlepiej znosi przeciążenia:


poprzeczne

Organizm kompensuje przeciążenia przez:


wzmożenie siły skurczów serca i skurcz obwodowych naczyń krwionośnych

Narząd równowagi (błędnik) znajduje się w:


uchu wewnętrznym

Za złudzenia w lotach bez widoczności odpowiedzialne są:


błędnik

Narząd równowagi jest zbudowany z:


przedsionka i kanałków półkolistych

Przyjmuje się, że pilot może bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać lot samolotem bez kabiny ciśnieniowej i aparatury tlenowej gdy:


leci na wysokości nie wyższej niż 10 000 ft AMSL

"Czerwone widzenie" to skutek:"


dużego przeciążenia ujemnego

"Strefa śmierci" to literaturowe określenie przedziału doświadczenia lotniczego, w którym zdarza się najwięcej wypadków z winy pilota, obejmującego:"


całkowity nalot pomiędzy około 50 a około 300 godzin

"Gwałtowne przyspieszenie oddychania, któremu mogą towarzyszyć: zaburzenia w widzeniu, oszołomienie, uczucie "nierealności", euforia, mrowienie w palcach rąk i stóp, uczucie zimna lub ciepła w locie na małej wysokości to objawy:"


hyperwentylacji

Inny statek powietrzny będący na stałym kursie kolizyjnym:


jawi się jako nieruchomy punkt na masce o gwałtownie powiększających się wymiarach w końcowej fazie zbliżania

Podchodząc do lądowania na nowym lotnisku posiadającym znacznie szerszą drogę startową o tej samej długości jak ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, będąc na prawidłowej ścieżce podejścia:


wydaje się nam, że jesteśmy za nisko

Ośrodek równowagi znajduje się w:


mózgu

Lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością to:


lot VFR

Poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu to:


poziom przelotu

Gdy przechwytywany statek powietrzny w dzień lub w noc nieregularnie migocze wszystkimi dostępnymi światłami, oznacza to:


"Jestem w niebezpieczeństwie"

Minimalna pionowa odległość od chmur w przestrzeni klasy C wynosi:


300 m

Strefę kontrolowaną lotniska okresla się skrótem:


CTR

Minimalna wysokość lotu VFR w dzień z wyłączeniem startu i lądowania nad obszarem innym niż gęsta zabudowa miast i osiedli lub zgromadzenie osób na otwartym powietrzu to:


wysokość względna 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą

Krzyże w jednym kontrastującym kolorze, białym lub żółtym wyłożone na drogach startowych oznaczają:


powierzchnia nie nadająca się dla ruchu statków powietrznyh

Seria białych błysków z kontroli lotniska do właściwego statku powietrznego w locie oznacza:


lądować na tym lotnisku i kołować do płyty, przy czym zezwolenie na lądowanie i kołowanie będą podane w odpowiednim czasie

Dwie lub kilka rakiet zielonych wystrzelonych z miejsca kierownika lotów oznacza między innymi:


zwolnić drogę startową

Częstotliwość alarmowa w paśmie fal VHF to:


121,5

Wyłożony kryż zamiast litery T oznacza:


zabrania się lądować

Spostrzeżenie to:


sąd po percepcji z analizą

Złudzenia wzrokowe w większości są wynikiem:


zaburzeń elementów perspektywy w perspektywicznym spostrzeganiu otoczenia

Czy osoba szkolona praktycznie w celu uzyskania określonej licencji może wykonywać czynności nieprzewidziane w programie szkolenia?


nie może

Komu członek personelu lotniczego obowiązany jest okazać posiadaną licencję oraz dokumenty stwierdzające przebieg szkolenia i praktyki lotniczej?


Państwowemu organowi nadzoru lotniczego na jego żądanie lub zwierzchnikowi.

Jakim dokumentem potwierdzone jest uznanie licencji wydanej przez obce państwo?


Odpowiednim zaświadczeniem ważnym łącznie a licencją której dotyczny.

"Co oznacza "czas lotu" w lotnictwie?"


Oznacza czas liczony od chwili, gdy statek powietrzny rozpoczyna poruszanie się za pomocą własnej mocy w celu dokonania startu, aż do chwili gdy zatrzyma się po zakończeniu lotu

"Czy konieczne jest posiadanie "świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunkiacji lotniczej" przez osobę ubiegająca się o licencję członka personelu lotniczego?"


tak, z wyjątkiem licencjonowanego personelu naziemnego

Czy cudzoziemiec może uzyskać zgodę na szkolenie w Polsce, a jeżeli tak to kto ją może wydać?


Może, za zgodą Inspektoratu Personelu Lotniczego

Jaka długość liny obowiązuje w lotach szkolnych za samolotem?


30 m

Czy można przewozić pasażerów w czasie lotu szkolnego, a jesli tak to kiedy?


Można, ale tylko w przypadku kiedy dowódcą statku powietrznego jest instruktor, a przewożona osoba jest członkiem Aeroklubu Warszawskiego

Jakie sygnały wizualne może przekazywać holownik do szybowca w czasie lotu?


Poruszanie sterem kierunku raz po razie w prawo i w lewo schowaj hamulce aerodynamiczne, przechylenie kilkakrotne ze skrzydła na skrzydło wyczep linę holowniczą

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć plan lotu na lot w ruchu kontrolowanym?


1 godziny

Jakie warunki meteorologiczne muszą być spełnione dla lotu nocnego VFR?


Podstawa chmur 500 metrów, widzialność 5 kilometrów

Ile czasu ważny jest plan lotu?


Jest ważny przez 30 min od zadeklarowanego czasu odblokowania

Jakie są zasady separacji w lotach termicznych?


Między szybowcami w lotach termicznych obowiązuje 50 metrów separacji oraz 300 m. separacji pionowej w przypadku krążenia w przeciwnych kierunkach w jednym kominie

Co to jest pole manewrowe lotniska?


Jest to część lotniska, wyłączając płyty, przeznaczona do startów, lądowań i kołowania statków powietrznych

Wymień dokumenty osobiste pilota, których ważność jest okresowa:


Licencja, badania, świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej

Jaka jest minimalna wysokość rozpoczęcia manewru do lądowania przy podchodzeniu pola dla pilota szybowcowego z licencją, a jaka dla ucznia pilota?


300 m - uczeń-pilot 200 m - pilot z licencją

Kto jest odpowiedzialny za separację w locie w przestrzeni G?


Dowódca statku powietrznego

Czy loty akrobacyjne mogą być wykonywane przez uczniów-pilotów?


Tak, jesli są szkoleni zgodnie z odpowiednim programem szkolenia

Jak oznacza się miejsce przeznaczone dla personelu latającego i technicznego przebywającego na starcie?


Czerwonymi chorągiewkami w formie kwadratu, na wysokości znaku lądowania

Co powinien zrobić pilot w przypadku spotkania w czasie lotu warunków meteorologicznych poniżej ustalonego dla niego minimum.


Ma obowiązek natychmiast przerwać wykonywanie zadania i zawrócić z trasy na lotnisko startu lub wylądować na najbliższym lotnisku zapasowym

Do czyich obowiązków należy zabezpieczenie wolno stojącego szybowca przed porywami wiatru przed lotami i po lotach?


Przed lotami - do osoby, która prowadziła szybowiec za skrzydło, Po lotach - do osoby, która ostatnia wykonała lot.

Jak wlatujemy do komina termicznego, w którym krąży inny szybowiec lub szybowce?


Po stycznej do zewnętrznego obwodu krążących szybowców, z zachowaniem kierunku krążenia i bezpiecznej odległości (co najmniej 50 m).

Jak postępujemy, jeśli podczas kołowania mamy utrudnioną obserwację z przodu?


"Pilot powinien kołować tzw. "żmijką" i co pewien czas zwalniać lub nawet zatrzymywać się, aby określić czy przedpole do kołowaniaq jest wolne i czy nie ma na nim przeszkód."

Które samoloty mają pierwszeństwo kołowania?


samoloty wykonujące zadania sanitarne lub ratownicze oraz wykonujące zadania o specjalnym charakterze państwowym

Współczynnik obciążenia konstrukcji to stosunek:


siły nośnej do ciężaru szybowca

Parametr okreslony symbolem VA oznacza:


dopuszczalną prędkość brutalnego sterowania

Zaczepy szybowcowe ręczne powinny otwierać się:


prawie jednocześnie

"Umieszczony na kadłubie szybowca symbol dużej przekreślonej litery "A" ozancza:"Pobieranie 305.78 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna