W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zależności od wymagań umowy o dofinansowanie, należy wprowadzić odpowiednie logo / loga projektowePobieranie 267 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar267 Kb.

Załącznik A2a do Formularza oferty- dla Części II
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU

Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia macierzy dyskowych FLASH:

- Macierz I o pojemności NETTO CAŁKOWITA – 180 TiB - 1 szt.

- Macierz II o pojemności NETTO CAŁKOWITA – 270 TiB – 1 szt.

oraz macierzy dyskowej:
- Macierz III o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB – 1 szt.


 1. Parametry techniczne macierzy - C.STO.FLS

Lp.

Element/cecha

Minimalne parametry techniczne

Atrybuty

Parametry techniczne dostarczanego Sprzętu

Atrybuty*

1

Element/cecha

Minimalne parametry techniczne

Atrybut2

Pojemność użytkowa

Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia, która będzie zaalokowana w 100% danymi nie podlegającymi kompresji, deduplikacji i thin provisioningowi, widzianą przez HOSTA,) określoną atrybutem NETTO CAŁKOWITA.

Dostarczana przestrzeń NETTO musi być zbudowana w oparciu o dyski SSD (MLC lub SLC – maksymalna pojemność dysku 3,84TB) lub karty pamięci flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB. Macierz, ani żaden z jej komponentów nie może wykorzystywać dysków mechanicznych do przechowywania danych. Niedopuszczalne są w szczególności dyski cMLC (Consumer MLC).NETTO CAŁKOWITA [TiB]

180 [TiB] – Macierz I

270 [TiB] – Macierz II

Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia, która będzie zaalokowana w 100% danymi nie podlegającymi kompresji, deduplikacji i thin provisioningowi, widzianą przez HOSTA,) określoną atrybutem NETTO CAŁKOWITA.

Dostarczana przestrzeń NETTO jest zbudowana w oparciu o dyski SSD (MLC lub SLC – maksymalna pojemność dysku 3,84TB) lub karty pamięci flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB. Macierz, ani żaden z jej komponentów nie wykorzystuje dysków mechanicznych do przechowywania danych.NETTO CAŁKOWITA [TiB]

.............. [TiB] – Macierz I

..............[TiB] – Macierz II

3

Deduplikacja i kompresja inline (w locie)

Deduplikacja:

Macierz musi umożliwiać deduplikację. Wymaga się dostarczenia licencji deduplikacji na całą oferowaną pojemność macierzy.

Deduplikacja nie może wpływać negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi.

Deduplikacja nie może być realizowana za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania.

Kompresja:

Macierz musi realizować kompresję na poziomie blokowym. Wymaga się dostarczenia licencji na oferowaną pojemność macierzy. Kompresja musi być wykonywana zawsze, jako część operacji zapisu danych (w trybie inline). Niedopuszczalne są rozwiązania, które zapisują dane na dyski bez wykonania procesu kompresji.

Kompresja nie może wpływać negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Dozwolone jest zastosowanie dedykowanej karty kompresującej.

Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie realizowało co najmniej funkcjonalność Kompresji.


Deduplikacja:

Macierz umożliwia deduplikację. Dostarczane licencje deduplikacji na całą oferowaną pojemność macierzy.

Deduplikacja nie wpływa negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi.

Deduplikacja nie jest realizowana za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania.

Kompresja:

Macierz realizuje kompresję na poziomie blokowym. Dostarczane są licencje na oferowaną pojemność macierzy. Kompresja jest wykonywana zawsze, jako część operacji zapisu danych (w trybie inline).

Kompresja nie wpływa negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Dostarczane urządzenie realizuje co najmniej funkcjonalność Kompresji.

4

Replikacja danych

Macierz C.STO.FLS realizuje replikację synchroniczną danych do drugiej macierzy C.STO.FLS na odległość określoną atrybutem OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC [km] przy wykorzystaniu łącz światłowodowych (DWDM).

Replikacja musi być definiowana z dokładnością do wybranego LUN i/lub grupy LUN.

Wymagane jest, aby rozwiązanie realizowało również transmisję danych pomiędzy ośrodkami w trybie asynchronicznym.

Replikacja musi być realizowana w trybie synchronicznym i asynchronicznym po sieci SAN oraz w trybie asynchronicznym po sieci LAN.

Licencja na replikację musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni.

Wymagana jest funkcjonalność replikacji zdalnej w następujących trybach: „jeden do jednego

Wymagane jest, aby replikacja wykonywana była na poziomie kontrolerów, bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy.

Odpowiednie licencje muszą być dostarczone wraz z macierzą.

Wymagane jest, aby rozwiązanie umożliwiało oddalenie pary macierzy C.STO.FLS na odległość, dla której maksymalne opóźnienie transmisji danych RTT określone jest atrybutem MAX RTT SYNC [ms] dla transmisji synchronicznej oraz określone jest atrybutem MAX RTT ASYNC [ms] dla transmisji asynchronicznej.

Wymagane jest zapewnienie spójności danych dla synchronicznego oraz asynchronicznego trybu replikacji dla każdego replikowanego LUN.

OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC

1 – 150 [km]

MAX RTT SYNC 5 [ms]

MAX RTT ASYNC 50 [ms]


Macierz C.STO.FLS realizuje replikację synchroniczną danych do drugiej macierzy C.STO.FLS na odległość określoną atrybutem OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC [km] przy wykorzystaniu łącz światłowodowych (DWDM).

Replikacja musi być definiowana z dokładnością do wybranego LUN i/lub grupy LUN.

Rozwiązanie realizuje również transmisję danych pomiędzy ośrodkami w trybie asynchronicznym.

Replikacja jest realizowana w trybie synchronicznym i asynchronicznym po sieci SAN oraz w trybie asynchronicznym po sieci LAN.

Licencja na replikację dotyczy całej dostarczanej przestrzeni.

Funkcjonalność replikacji zdalnej jest w następujących trybach: „jeden do jednegoReplikacja wykonywana jest na poziomie kontrolerów, bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy.

Odpowiednie licencje są dostarczone wraz z macierzą.

Rozwiązanie umożliwia oddalenie pary macierzy C.STO.FLS na odległość, dla której maksymalne opóźnienie transmisji danych RTT określone jest atrybutem MAX RTT SYNC [ms] dla transmisji synchronicznej oraz określone jest atrybutem MAX RTT ASYNC [ms] dla transmisji asynchronicznej.

Zapewnienie spójności danych dla synchronicznego oraz asynchronicznego trybu replikacji dla każdego replikowanego LUN.
OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC

......... – ............ [km]

MAX RTT SYNC ....... [ms]

MAX RTT ASYNC ...... [ms]


5

Wydajność

Wynik, jaki musi zostać osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF.

Wymagane jest, aby dostarczone urządzenie w okresie objętym gwarancją zachowało parametry wydajnościowe uzyskane w testach. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji macierzy drastycznego spadku jej wydajności  (25% spadek wydajności odczytu lub zapisu względem wyników uzyskanych w testach wydajnościowych przeprowadzonych podczas odbioru urządzenia, nie będący skutkiem awarii urządzenia) Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do przywrócenia  stanu pierwotnego (+- 5% wartości uzyskanych w testach).


MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY [IOPS]
1 MLN – Macierz I

500 TYS. – Macierz II

MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI 5 [ms]Wynik, osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF.

Dostarczone urządzenie w okresie objętym gwarancją zachowa parametry wydajnościowe uzyskane w testach. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji macierzy drastycznego spadku jej wydajności  (25% spadek wydajności odczytu lub zapisu względem wyników uzyskanych w testach wydajnościowych przeprowadzonych podczas odbioru urządzenia, nie będący skutkiem awarii urządzenia) Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do przywrócenia  stanu pierwotnego (+- 5% wartości uzyskanych w testach).


MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY [IOPS]
.........MLN – Macierz I

.........TYS. – Macierz II

MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI ......... [ms]6

Pamięć podręczna

Macierz obsługująca przestrzeń dyskową musi być wyposażona w pamięć RAM o sumarycznej pojemności, nie mniejszej niż wartość określona atrybutem PAMIĘĆ RAM. (Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako pamięci podręcznej).

Wymagane jest mirrorowane pamięci podręcznej przeznaczonej dla zapisów lub inna technologia dublująca pamięć podręczną pomiędzy kontrolerami macierzowymi.
Podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci podręcznej na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash.

Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu.


PAMIĘĆ RAM 1 TB

Macierz obsługująca przestrzeń dyskową jest wyposażona w pamięć RAM o sumarycznej pojemności, nie mniejszej niż wartość określona atrybutem PAMIĘĆ RAM. (Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako pamięci podręcznej).

Wymagane jest mirrorowane pamięci podręcznej przeznaczonej dla zapisów lub inna technologia dublująca pamięć podręczną pomiędzy kontrolerami macierzowymi
Podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci podręcznej na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash.

Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu.

PAMIĘĆ RAM ............. TB

7

Liczba portów zewnętrznych

Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC, o prędkości minimalnej określonej parametrem PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC. Dopuszczalne wartości atrybutu PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC:

- 8 [Gbps]

- 16 [Gbps]LICZBA PORTÓW FC
24 [szt.]

PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC 16 [Gbps]
Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC, o prędkości minimalnej określonej parametrem PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC.LICZBA PORTÓW FC
...................... [szt.]

PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC ............... [Gbps]
8

Obudowa

Macierz dyskowa musi zostać dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy.

Obudowa

Macierz dyskowa dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy.
9

Tryby ochrony danych

Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń:

Typ 1:


 • RRAID 1+0 (RAID 10);

 • RRAID 5;

 • RRAID 6.

Macierz ma definiować globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE.

Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy musi mieć jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS.


Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń:

Typ 1:


 • RRAID 1+0 (RAID 10);

 • RRAID 5;

 • RRAID 6.

Macierz definiuje globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE.

Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy ma jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS.


10

Architektura macierzy

Zainstalowane minimum ilość kontrolerów określone atrybutem LICZBA KONTROLERÓW do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active. Oferowane rozwiązanie musi być pojedynczą macierzą dyskową. Niedopuszczalna jest dostarczenie rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych.

MIN. LICZBA KONTROLERÓW

8 szt. - MACIERZ I
6 szt. - MACIERZ II
Zainstalowane minimum ilość kontrolerów określone atrybutem LICZBA KONTROLERÓW do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active. Oferowane rozwiązanie jest pojedynczą macierzą dyskową.

MIN. LICZBA KONTROLERÓW

........... szt. - MACIERZ I
......... szt. - MACIERZ II11

Skalowalność

Macierz musi umożliwiać rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie kontrolerów bez konieczności migracji danych.

Macierz musi umożliwiać wyposażenie w minimum ilość kontrolerów określone atrybutem LICZBA KONTROLERÓW pracujących w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków i danych od strony hosta.

W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy, do co najmniej 32 interfejsów FC typu frontend o prędkości max 16 GbpsWymagane jest aby macierz obsługiwała min. 512 host’ów inicjatorów.


MIN. LICZBA KONTROLERÓW

10 szt. - MACIERZ I
8 szt. - MACIERZ II

Macierz umożliwia rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie kontrolerów bez konieczności migracji danych.

Macierz umożliwia wyposażenie w minimum ilość kontrolerów określone atrybutem LICZBA KONTROLERÓW pracujących w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków i danych od strony hosta.

W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz posiada możliwość rozbudowy, do co najmniej 32 interfejsów FC typu frontend o prędkości max 16 Gbps Macierz obsługuje min. 512 host’ów inicjatorów.


MIN. LICZBA KONTROLERÓW

.......... szt. - MACIERZ I
..........szt. - MACIERZ II

12

Bezpieczeństwo danych

Macierz posiada nadmiarową pojemność przeznaczoną na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie rezerwuje nadmiarową pojemność wymaganą do odbudowy co najmniej jednego dysku/nośnika flash w ramach każdej półki, a pojemność ta nie może być składową deklarowanej pojemności użytkowej macierzy NETTO.

Macierz zapewnia nieprzerwany dostęp do danych w przypadku niedostępności/awarii dowolnego elementu dostarczonego rozwiązania. Macierz zapewnia w razie utraty zasilania zabezpieczenie przed utratą danych.
Macierz posiada nadmiarową pojemność przeznaczoną na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie rezerwuje nadmiarową pojemność wymaganą do odbudowy co najmniej jednego dysku/nośnika flash w ramach każdej półki, a pojemność ta nie może być składową deklarowanej pojemności użytkowej macierzy NETTO.

Macierz zapewnia nieprzerwany dostęp do danych w przypadku niedostępności/awarii dowolnego elementu dostarczonego rozwiązania. Macierz zapewnia w razie utraty zasilania zabezpieczenie przed utratą danych.Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi:

Posiadać graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalać na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizować: konfigurację, diagnostykę, i analizę wydajności macierzy. Umożliwiać mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwiać odczyt danych historycznych wydajnościowych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oporgramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).

Umożliwiać konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB.

Macierz musi realizować funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących wolumenów.

Przy czym podczas wykonywania tych kopii musi zostać zachowany dostęp do danych w trybie

odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni macierzy. Odpowiednie licencje muszą być dostarczone

wraz z macierzą.

Macierz musi realizować funkcjonalność zmiany następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na macierzy:

a. Zmiana poziomu RAID dla istniejącego dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz).

b. Zmiana rozmiaru wolumenów logicznych.

Macierz posiada funkcjonalność thin provisioning umożliwiającąej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin.

Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy.

Macierz musi obsługiwać 64 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu dyskowego.

Macierz musi realizować funkcjonalność wykonywania spójnej kopii migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency Group”].

Macierz posiada licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy.

Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności.

Oprogramowanie do zarządzania macierzą:

Posiada graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwala na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizuje: konfigurację, diagnostykę, i analizę wydajności macierzy. Umożliwia mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwia odczyt danych historycznych wydajnościowych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oporgramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).

Umożliwia konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB.

Macierz realizuje funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących wolumenów.

Przy czym podczas wykonywania tych kopii zostaje zachowany dostęp do danych w trybie

odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych dotyczy całej dostarczanej przestrzeni macierzy. Odpowiednie licencje dostarczone są wraz z macierzą.

Macierz realizuje funkcjonalność zmiany następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na macierzy:

a. Zmiana poziomu RAID dla istniejącego dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz).

b. Zmiana rozmiaru wolumenów logicznych.

Macierz posiada funkcjonalność thin provisioning umożliwiającąej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin.

Macierz posiada funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy.

Macierz obsługuje 64 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu dyskowego.

Macierz realizuje funkcjonalność wykonywania spójnej kopii migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency Group”].

Macierz posiada licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy.

Dostarczone są wszystkie niezbędne licencje potrzebne do zrealizowania powyższych funkcjonalności.

Wspierane systemy operacyjne

Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.

Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.

Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.

Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.

Wsparcie jest dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.
Obsługa kanałów wejścia/wyjścia

Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.
Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.Obsługiwane protokoły

FC, IP SAN (iSCSI),

FC, IP SAN (iSCSI),
Wysoka dostępność macierzy

Zdublowanie następujących elementów macierzy:

• Kontrolery macierzowe,

• wentylatory,

• zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).

Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń.

Macierz musi umożliwiać aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.


Zdublowanie następujących elementów macierzy:

• Kontrolery macierzowe,

• wentylatory,

• zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).

Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych jest realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń.

Macierz umożliwia aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.

Zasilanie

Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.
Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy zapewnia możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.Monitoring

Oprogramowanie macierzy posiada monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie:

1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji

2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne (jeśli komponent wspiera takie rozwiązanie),

3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,

4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy,

5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2),

6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,

7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.

8) Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity.

9) Oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.

10) Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów.

Oprogramowanie macierzy posiada monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Zapewniona jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie:

1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji

2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne (jeśli komponent wspiera takie rozwiązanie),

3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,

4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy,

5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2),

6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,

7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.

8) Dostarczone oprogramowanie umożliwia tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity.

9) Oprogramowanie umożliwia eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.

10) Oprogramowanie realizuje funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów.


* wszystkie miejsca zaznaczone na żółto muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę


 1. Parametry techniczne macierzy - C.STO.UNI.4
Lp.

Element/cecha

Charakterystyka

Atrybuty

Parametry techniczne dostarczanego Sprzętu

Atrybuty*

1

Pojemność użytkowa

Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID bez zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u, która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA)

określoną przez atrybut: NETTO CAŁKOWITA, zwymiarowaną w jednostkach TiB.

Dostarczana przestrzeń NETTO macierzy dyskowej ma rozkładać się jednocześnie na następujące grupy, określone cechami:


 1. NETTO SSD – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC) lub karty flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB

Niedopuszczalne są w szczególności dyski cMLC (Consumer MLC).

 1. NETTO SAS – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 2 TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.) lub o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC), lub karty Flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB.

Niedopuszczalne są w szczególności dyski cMLC (Consumer MLC).

 1. NETTO NL-SAS – minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski NL-SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 4TB, prędkość obrotowa min. 7.2k obr/min.) lub o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 1,8 2TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.).

NETTO CAŁKOWITA250 [TiB]

NETTO SSD 30 [TiB]

NETTO SAS 70 [TiB]

NETTO NL SAS


150 [TiB]


Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID bez zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u, która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA)

określoną przez atrybut: NETTO CAŁKOWITA, zwymiarowaną w jednostkach TiB.

Dostarczana przestrzeń NETTO macierzy dyskowej rozkłada się jednocześnie na następujące grupy, określone cechami:


 1. NETTO SSD – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC) lub karty flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB

 2. NETTO SAS – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 2 TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.) lub o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84 TB w technologii MLC lub SLC), lub karty Flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB.

 3. NETTO NL-SAS – minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski NL-SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 4TB, prędkość obrotowa min. 7.2k obr/min.) lub o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 1,8 2TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.).

NETTO CAŁKOWITA…………….[TiB]

NETTO SSD ........ [TiB]

NETTO SAS ........ [TiB]

NETTO NL SAS


......... [TiB]


2

Bezpieczeństwo danych

Dostarczana pojemność jest zabezpieczona przed awarią co najmniej:

- pojedynczego dysku (RAID 5),

- dwóch dysków (RAID 6),

przy czym liczba dysków w grupie dyskowej musi być dostarczona w ilości zgodnej z dobrymi praktykami i rekomendacją producenta oferowanej macierzy dyskowej.

Wymagane jest również zabezpieczenie poprzez obszary Hot Spare zgodnie z rekomendacjami producenta macierzy.

Dostarczana pojemność jest zabezpieczona przed awarią co najmniej:

- pojedynczego dysku (RAID 5),

- dwóch dysków (RAID 6),

przy czym liczba dysków w grupie dyskowej dostarczona w ilości zgodnej z dobrymi praktykami i rekomendacją producenta oferowanej macierzy dyskowej.

Zapewnione jest zabezpieczenie poprzez obszary Hot Spare zgodnie z rekomendacjami producenta macierzy.

3

Wydajność

Wynik, jaki musi zostać osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF.

MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY

200 000 [IOPS]
MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI 5 [ms]

Wynik, osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF.

MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY

................... [IOPS]
MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI .......[ms]

4

Pamięć podręczna

Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci Cache określona jest cechą PAMIĘĆ CACHE

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako pamięci cache).


Mirrorowanie lub inna technologia dublująca pamięć Cache pomiędzy kontrolerami macierzowymi.
Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu.

PAMIĘĆ CACHE

256 [GB]

Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci Cache określona jest cechą PAMIĘĆ CACHE

Mirrorowanie lub inna technologia dublująca pamięć Cache pomiędzy kontrolerami macierzowymi.


Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu.

PAMIĘĆ CACHE

.................. [GB]

5

Liczba portów zewnętrznych

Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC oraz PRĘDKOŚĆ PORTÓW

LICZBA PORTÓW FC

8 [szt.]

PRĘDKOŚĆ PORTÓW16 [Gbps]

Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC oraz PRĘDKOŚĆ PORTÓW

LICZBA PORTÓW FC

....................[szt.]

PRĘDKOŚĆ PORTÓW................. [Gbps]

6

Obudowa

Macierz dyskowa musi zostać dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy.
Macierz dyskowa dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy.
7

Architektura macierzy

Architektura macierzy w pełni oparta o technologię SAS minimum 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s. Zainstalowane minimum dwa kontrolery do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active.
Architektura macierzy w pełni oparta o technologię SAS minimum 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s. Zainstalowane minimum dwa kontrolery do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active.
8

Tryby ochrony danych

Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń:

Typ 1:


 • RRAID 1+0 (RAID 10);

 • RRAID 5;

 • RRAID 6.

Macierz ma definiować globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE.

Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy musi mieć jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS.


Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń:

Typ 1:


 • RRAID 1+0 (RAID 10);

 • RRAID 5;

 • RRAID 6.

Macierz definiuje globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE.

Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy ma jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS.


9

Skalowalność

Możliwość rozbudowy, co najmniej do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY DYSKÓW bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych. Możliwość rozbudowy pamięci Cache do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA CACHE DO MIN. POJEMNOŚCI [GB] (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako rozbudowę podstawowej pamięci cache) bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych. Pamięć cache musi być dostępna conajmniej dla operacji odczytu (Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash). Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD. W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy, do co najmniej do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY PORTÓW FC FRONTEND interfejsów FC typu frontend (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie kontrolerów macierzy umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego interfejsu GUI). Wymagane jest aby pojedynczy port FC obsługiwał min. 250 host’ów inicjatorów a cała macierz obsługiwała min. 1024 host’ów inicjatorów.

ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY DYSKÓW

970 [szt.]
ROZBUDOWA CACHE DO MIN. POJEMNOŚCI

1024 [GB]
ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY PORTÓW FC FRONTEND 24 [ szt]


Możliwość rozbudowy, co najmniej do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY DYSKÓW bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych. Możliwość rozbudowy pamięci Cache do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA CACHE DO MIN. POJEMNOŚCI [GB] (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako rozbudowę podstawowej pamięci cache) bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych. Pamięć cache musi być dostępna conajmniej dla operacji odczytu (Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash). Pamięć podręczna (PAMIĘĆ CACHE) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD. W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz musi posiadać możliwość rozbudowy, do co najmniej do wartości określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY PORTÓW FC FRONTEND interfejsów FC typu frontend (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie kontrolerów macierzy umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego interfejsu GUI). Wymagane jest aby pojedynczy port FC obsługiwał min. 250 host’ów inicjatorów a cała macierz obsługiwała min. 1024 host’ów inicjatorów.

ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY DYSKÓW

...................... [szt.]
ROZBUDOWA CACHE DO MIN. POJEMNOŚCI

...................... [GB]
ROZBUDOWA DO MIN. LICZBY PORTÓW FC FRONTEND ........ [ szt]


10

Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi:

Posiadać graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalać na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizować: konfigurację, diagnostykę i analizę wydajności macierzy. Umożliwiać mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwiać odczyt danych historycznych wydajnościowych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oprogramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).

Umożliwiać konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB.

Oprogramowanie macierzy musi zapewniać funkcjonalność automatycznego kopiowania/przenoszenia się danych pomiędzy różnymi warstwami i technologiami składowania działającą na poziomie pojedynczego bloku danych w zależności od obciążenia tego bloku. Macierz musi realizować funkcjonalność przenoszenia całych dysków logicznych (LUN) udostępnionych do hostów pomiędzy poszczególnymi obszarami macierzy dyskowej bez przerywania dostępu do danych i pracy aplikacji korzystających z tych dysków.

Dostarczenie funkcjonalności typu thin provisioning umożliwiającej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Macierz musi posiadać funkcjonalność space reclamation tzn. musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin.

Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Należy dostarczyć licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy.

Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania poziomem dostępności QOS polegającą na możliwości skonfigurowania maksymalnej ilości operacji IO oraz przepustowości MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności.

Oprogramowanie do zarządzania macierzą:

Posiada graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwala na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizuje: konfigurację, diagnostykę i analizę wydajności macierzy. Umożliwia mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwia odczyt danych historycznych wydajnościowych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oprogramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).

Umożliwia konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB.

Oprogramowanie macierzy zapewnia funkcjonalność automatycznego kopiowania/przenoszenia się danych pomiędzy różnymi warstwami i technologiami składowania działającą na poziomie pojedynczego bloku danych w zależności od obciążenia tego bloku. Macierz realizuje funkcjonalność przenoszenia całych dysków logicznych (LUN) udostępnionych do hostów pomiędzy poszczególnymi obszarami macierzy dyskowej bez przerywania dostępu do danych i pracy aplikacji korzystających z tych dysków.

Dostarczenie funkcjonalności typu thin provisioning umożliwiającej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. umożliwia odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin.

Macierz posiada funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Licencje są na całą dostarczaną pojemność macierzy.

Macierz posiada funkcjonalność zarządzania poziomem dostępności QOS polegającą na możliwości skonfigurowania maksymalnej ilości operacji IO oraz przepustowości MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych.

Dostarczenie są wszystkie niezbędne licencje potrzebne do zrealizowania powyższych funkcjonalności.

11

Wspierane systemy operacyjne

Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.

Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.

Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x.

Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.

Wsparcie dostępne jest w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

12

Obsługa kanałów wejścia/wyjścia

Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.
Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.
13

Obsługiwane protokoły

FC
FC
14

Wysoka dostępność macierzy

Zdublowanie następujących elementów macierzy:

 1. kontrolery macierzowe,

 2. wentylatory,

 3. zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).

Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń.

Macierz musi umożliwiać aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.


Zdublowanie następujących elementów macierzy:

 1. kontrolery macierzowe,

 2. wentylatory,

 3. zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).

Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń.

Macierz umożliwia aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.


15

Zasilanie

Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz.

Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.


Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz.

Minimum dwa zasilacze zapewniają redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy zapewnia możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.


16

Monitoring

Oprogramowanie macierzy musi umożliwiać monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie:

1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji.

2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne,

3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,

4) Utylizacji kontrolerów.

5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2),

6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,

7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.

8) Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity.

9) Oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.

10) Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów.

Oprogramowanie macierzy umożliwia monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Dostępna jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie:

1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji.

2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne,

3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych,

4) Utylizacji kontrolerów.

5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2),

6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów,

7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów.

8) Dostarczone oprogramowanie umożliwia tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity.

9) Oprogramowanie umożliwia eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną.

10) Oprogramowanie realizuje funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów.


* wszystkie miejsca zaznaczone na żółto muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę
Wymagane jest, aby:

 • Każdy oferowany komponent był nieużywany i fabrycznie nowy, pochodził z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez Producenta dla oferowanego modelu, pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza oferowania komponentu będącego prototypem.

 • Poszczególne komponenty pochodziły od jednego producenta (muszą być kompletnym produktem opatrzonym numerem seryjnym). Nie dopuszcza się komponentów opartych o elementy pochodzące od różnych producentów, które po zintegrowaniu proponowane są przez oferenta w ramach pojedynczego komponentu architektury.

 • Wraz z dostawą oferowanych komponentów Wykonawca dołączył instrukcje obsługi pochodzące od producenta oferowanego komponentu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej (PDF, DOC).

 • Wykonawca dostarczył deklarację CE producenta dla oferowanego komponentu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE.


UWAGI DOTYCZĄCE WDROŻENIA: Opis sposobu przeprowadzenia procesu instalacji i konfiguracji dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu (obejmuje całość postępowania - zamówienie podstawowe i prawo opcji) i integracja z środowiskiem Zamawiającego.
Pojemność użytkowa

Macierz dostarcza rozbudowaną pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID bez zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u, która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA) określoną przez atrybut: NETTO ROZBUDOWA.

Dostarczana przestrzeń NETTO macierzy dyskowej ma rozkładać się jednocześnie na następujące grupy, określone parametrami:

NETTO SSD – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC) lub karty flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 9 10TB. Niedopuszczalne są w szczególności dyski cMLC (Consumer MLC).

NETTO SAS – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 2 TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.) lub o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC), lub karty Flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 9 10TB.Dla macierzy C.STO.UNI.4 również

NETTO NL-SAS – minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski NL-SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 4TB, prędkość obrotowa min. 7.2k obr/min.) lub o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 2TB, prędkość obrotowa.WDROŻENIE:


Czynności

Opis

Opracowanie Projektu Wykonawczego Wdrożenia

Przygotowanie dokumentu Projektowego Akceptacja przez Zamawiającego.

Dostawa sprzętu

Dostawa niezbędnych urządzeń wraz z licencjami do realizacji projektu.

Instalacja fizyczna sprzętu

Podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej i teletransmisyjnej, wykonanie połączeń LAN, SAN, aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Uruchomienie sprzętu oraz instalacja i konfiguracja

Konfiguracja sprzętu i oprogramowania zgodnie z projektem technicznym.

Integracja dostarczonej infrastruktury sprzętowo-programowej ze środowiskiem Zamawiającego

Montaż, podłączenie oraz konfiguracja wszystkich dostarczonych elementów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie i podłączeniem okablowania oraz zasilania do istniejącej infrastruktury Zamawiającego. Wykonanie podziału logicznego dostarczanej przestrzeni, konfiguracja puli dyskowych i funkcji kopiowania / przenoszenia się danych pomiędzy różnymi typami dysków. Zaprezentowanie zasobów z dostarczanych w ramach zamówienia macierzy na serwerach ESX, dla wskazanego klastra VMWare.

Przeprowadzenie testów odbiorczych

Testy funkcjonalne weryfikujące poszczególne elementy sprzętowe oraz programowe. Weryfikacja zakładanych funkcjonalności

Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej

Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej.

_______,dnia____________2018 r

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy
Pobieranie 267 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna