W jaki sposób można w js utworzyć obiekt? Co to jest ajax, json I jQuery?Pobieranie 23.73 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar23.73 Kb.

  1. W jaki sposób można w JS utworzyć obiekt?

  2. Co to jest AJAX, JSON i jQuery?

  3. Napisz program, który za pomocą funkcji, wypisze do konsoli wszystkie liczby od 1 do 100. Dla wielokrotności 3, wypisze do konsoli dodatkowo "x can be divided by 3". Dla wielokrotności 5, wypisze do konsoli dodatkowo "x can be divided by 5". Dla wielokrotności 3 i 5 wypisze dodatkowo do konsoli "x can be divided by 3 and 5". Funkcja powinna być wykonywana samoczynnie (self – invoking function)

  4. Zmodyfikuj funkcję z powyższego kroku, tak aby została wywołana z dodatkowym parametrem, zawierającym obiekt z właściwościami: "pierwszaLiczba" i "ostatniaLiczba" z przykładowymi wartościami, wartości te powinny zastąpić liczby od i do z poprzedniego zadania.

  5. Jaki będzie rezultat poniższej funkcji:

var changeMoney = "100 PLN";


(function () {

console.log("I have " + changeMoney + " in my pocket");


var changeMoney = "50 PLN";
console.log("Now I have " + changeMoney + " in my pocket");

})();


6. Jakie rezultaty będą miały następujące operacje:
var foo = true,

bar = 5;


console.log(bar + 0);

console.log(foo + "abc");

console.log(bar + true);

console.log(foo + false);

console.log(4 + 5 + "6");


  1. Jaki będzie wynik takich operacji:

(function() {

var x = y = 3;

})();


console.log(y);


  1. Jaki będzie wynik takich operacji:

for (var i = 0; i < 3; i++) {

// some instructions...

}

console.log(i);Ad. 1

Istnieją główne sposoby tworzenia obiektów w JS:
  • literał obiektu:

obiekt = {klucz1: wartosc1, klucz2: wartosc2,...kluczN: wartoscN}
  • stworzenie instancji obiektu:

var ksiazka = new Object();

ksiazka.iloscStron = 500;

ksiazka.wydawnictwo = 'Helion';

ksiazka.maWersjeCyfrowa = true;

...  • użycie konstruktora obiektu

function ksiazka (iloscStron,wydawnictwo,maWersjeCyfrowa) {

this.iloscStron = iloscStron;

this.wydawnictwo = wydawnictwo;

ths.maWersjeCyfrowa = maWersjeCyfrowa;

}
Ad. 2

AJAX – technologia używana w JS do asynchronicznej komunikacji z serwerem bez przeładowania strony, używa do tego celu obiektu XMLHttpRequest;

JSON – lekki format wymiany danych, używający składnie JS, ale mający zastosowanie w każdym języku (tekst do parsowania). Używany głównie w zapytaniach AJAXowych. Przykładowa składnia:


{

"colorsArray":[{

"red":"#f00",

"green":"#0f0",

"blue":"#00f",

"cyan":"#0ff",

"magenta":"#f0f",

"yellow":"#ff0",

"black":"#000"

}

]

}
jQuery – bogata bilbioteka programistyczna, napisana w JS, dzięki której wiele operacji robionych w czystym JS staje się wiele łatwiejsze – operacje na drzewie obiektów, zapytania AJAXowe, obsługa animacji.

Ad. 3


Przykładowa, najprostsza implementacja:Pobieranie 23.73 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna