W bielsku białej wydział budowy maszyn I informatyki katedra inżynierii produkcji


System APS – Advanced Planning and SchedulingPobieranie 0.85 Mb.
Strona9/12
Data24.02.2019
Rozmiar0.85 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

System APS – Advanced Planning and Scheduling


System APS to zaawansowane narzędzie do automatycznego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Budowa i funkcjonalność tego typu narzędzi IT (wraz z integracją z innymi rozwiązaniami informatycznymi w firmie) umożliwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń w krótkim czasie, w wyniku których generowane są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami.

Obliczenia wykonywane z wykorzystaniem algorytmów prostych i złożonych dają możliwość tworzenia optymalnych harmonogramów produkcji według różnych kryteriów, np. według: • kryterium maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych,

 • kryterium minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn,

 • kryterium jak najniższych kosztów,

 • kryterium przyjętego terminu realizacji zlecenia,

 • kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia,

 • oraz innych kryteriów.

Systemy APS są rozwinięciem i uzupełnieniem takich programów jak ERP oraz MES. Pobierając dane m.in. o ilości zamówień, tempie produkcji, czy dostępności maszyn system jest w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Planista może następnie dokonać wyboru najlepszego harmonogramu, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.

Programy do zaawansowanego planowania produkcji pozwalają na bieżąco nie tylko obserwować postęp produkcji, ale także reagować w czasie rzeczywistym na występujące zdarzenia niepożądane, takie jak awarie, zmiana priorytetów, czy zmiany zamawianej ilości. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania APS firma zyskuje większą elastyczność i zdolność do szybszego reagowania na zmiany. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności procesów.Stanowisko

Nr zadania

Uprawienia

Odpowiedzialny za

Dyrektor ds. planowania produkcji

1

* Dostęp do danych o zamówieniach

* Określenie zapotrzebowania, które pokryje potrzeby planowanych zadań produkcyjnych
2

* Dostęp do danych o stanie magazynu

* Optymalizację zapotrzebowania na materiały Określenie wielkości zamówienia, minimalizującego koszty
3

* Dostęp do tabel pracochłonności Dostęp do tabel materiałochłonności Przekazanie informacji na temat pracochłonności i materiałochłonności Analitykowi ds. planowania produkcji i Pracownikowi ds.planowania produkcji

* Prawidłowość przeprowadzonych obliczeń materiałochłonności i pracochłonności* Dostęp do tabel pracochłonności

Dostęp do tabel materiałochłonności Dostęp do danych o zamówieniach Podjęcie decyzji odnośnie ilości zamawianych materiałów oraz potrzeb kadrowych Informowanie odnośnie wielkości zamówienia Kierownika magazynu i Brygadzisty* Terminowe złożenie zamówień Złożeniezamówień w wielkości zdolnej pokryć zapotrzebowanie Optymalizację wydatków związanych ze składanym zamówieniem
5

* Dostęp do konspektów strategicznych Dostęp do planów strategicznych Podjęcie decyzji odnośnie kolejności realizacji zleceń Informowanie o hierarchii zleceń Brygadzisty

* Dostosowanie kolejności zleceń do obranej strategii Zagwarantowanie terminowości realizacji zleceń

Analityk ds. planowania produkcji

6

* Dostęp do danych o pracochłonności określonych procesów Dostęp do analiz zdolności wytwórczych, czasu pracy maszyn Dostęp do analiz normatywnego czasu pracy Informowanie Dyrektora ds. planowania produkcji i Brygadzisty

* Minimalizację czasu potrzebnego do realizacji zlecenia Ustalenie terminów realizacji zleceń, pozwalających na szybką ich realizację Sporządzenie planu realizacji zleceń zgodnego z przyjętą hierarchią
8

* Dostęp do raportu z postępów produkcji Dostęp do raportu o opóźnieniach produkcji Wprowadzanie korekt w planie produkcji nformowanie o postępach Brygadzisty

* Kontrolę postępów pracy produkcyjnej Natychmiastową aktualizację planów produkcji jak tylko zajdą zmiany Optymalizację przebiegu produkcji
10

* Dostęp do raportu z postępów produkcji Informowanie Kierownika działu sprzedaży, Kierownika zaopatrzenia

aktualne przekazywanie raportu z przebiegu procesów produkcyjnych

Pracownik ds. planowania produkcji

7

Dostęp do danych o stanie magazynu Dostęp do danych o zapotrzebowaniu Dostęp do informacji o czasie realizacjizamówień Dostęp do tabel pracochłonności i materiałochłonności, planów realizacji zamówień Informowanie o wynikach pracy Brygadzisty Informowanie o potrzebach usprawnień maszyn Dyrektora Technicznego

* Dokładne obliczenia czasu przeznaczonego na produkcję poszczególnych części zamówienia Minimalizację czasu trwania poszczególnych części procesu Prawidłowe obliczenia czasu trwania procesu Stałe monitorowanie stanu technicznego maszyn
9

Dostęp do raportu z postępów produkcji

* Minimalizację odchyleń od planu Stałe monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych

W procesie planowania produkcji wykorzystuje się osiem dokumentów

 • Zestawienie zamówień

 • Zestawienie stanu magazynu

 • Tabela pracochłonności i materiałochłonności

 • Raport z postępów i opóźnień w produkcji

 • Zdolności wytwórcze oraz czas pracy maszyn

 • Zamówienie materiałów i określenie potrzeb kadrowych

 • Plan produkcji

 • Raport z przebiegu procesu produkcji


28. Przedstawić zagadnienie sztucznej inteligencji:

(Systemy eksperckie – istota, struktura, etapy przetwarzania wiedzy. Sieci neuronowe – model neuronu, rodzaje sieci, trenowanie sieci.

System ekspercki (ES) jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących bazy wiedzy, modele wiedzy i procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania. System ekspertowy odzwierciedla procesy podejmowania decyzji przez człowieka - eksperta.

Zakłada on wspomaganie rozwiązywania problemów, które funkcjonują w danej dziedzinie, na zasadzie podobnej do działania ludzkiego mózgu ].

Do rozwiązań proceduralnych, które wykorzystują systemy eksperckie, należą: • "systemy agentowe;

 • agenty programowe;

 • formy eksploracji danych;

 • programy wspomagające twórcze myślenie;

 • ontologie używane do systematyzowania wiedzy

W strukturze systemów eksperckich możemy wyróżnić sześć podstawowych elementów:

 • "baza wiedzy (np. zbiór reguł);

 • baza danych (np. dane o obiekcie, wyniki pomiarów, hipotez);

 • procedury wnioskowania - maszyna wnioskująca;

 • procedury objaśniania - objaśniają strategię wnioskowania;

 • procedury sterowania dialogiem - procedury wejścia/wyjścia umożliwiają formułowanie zadań przez program;

 • procedury umożliwiające rozszerzenie oraz modyfikację wiedzy - pozyskiwanie wiedzy".

Systemy zawierające bazy danych, które nie są połączone z innymi modułami, nazywamy "systemami opartymi na bazie wiedzy". Wykorzystuje się je do wspomagania procesu podejmowania decyzji. Choć systemy eksperckie wykorzystują bazy wiedzy to należy pamiętać, że nie każdy system z osobną bazą można nazwać systemem eksperckim, np. gry .

Sieć neuronowa (sztuczna sieć neuronowa) – ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu. Oryginalną inspiracją takiej struktury była budowa naturalnych neuronów, łączących je synaps, oraz układów nerwowych, w szczególności mózgu.

Czasem nazwą sztuczne sieci neuronowe określa się interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zajmującą się konstrukcją, trenowaniem i badaniem możliwości tego rodzaju sieci.  1. Pobieranie 0.85 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna