W bielsku białej wydział budowy maszyn I informatyki katedra inżynierii produkcjiPobieranie 0.85 Mb.
Strona1/12
Data24.02.2019
Rozmiar0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
  1. W BIELSKU - BIAŁEJWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJIOpracowanie

pytań egzaminacyjnych
Kierunek studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji


Stopień I

     1. Bielsko-Biała, rok akademicki 2018/2019

Materiały dydaktyczne Katedry Inżynierii Produkcji

do użytku wewnętrznego

Opracowanie
Studenci kierunku studiów

zarządzanie i inżynieria produkcji
Pytania ogólne 1. Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowegoRozwój technologii, rynek zbytu a rynek pracy

(Historia cywilizacji, Ekonomia, Aktywizacja i kariera zawodowa, Marketing)


 1. Rewolucje przemysłowe, szkoły organizacji i zarzadzania, wkład polskich przemysłowców, naukowców w rozwój cywilizacji

(rodzaje rewolucji przemysłowych, przemysł 4,0, czołowi przedstawiciele związani z rozwojem nauk o organizacji i zarządzaniu, polscy przemysłowcy, polscy przedstawiciele wnoszący wkład w rozwój cywilizacji i nauki o organizacji i zarządzaniu)
2. Uwarunkowania gospodarcze współczesnego świata

(bieguny światowej gospodarki, globalizacja, popyt, podaż produktów w współczesnej gospodarce, rola wkładu intelektualnego w rozwój gospodarczy kraju)
3. Stan współczesny i tendencje rozwoju współczesnego rynku pracy.

(aktualny stan rynku pracy w regionie, potencjalni pracodawcy, zapotrzebowanie na pracowników, procesy rekrutacji, kryteria oceny kandydatów w procesach rekrutacji, rynek pracy w przyszłości).

Stan współczesny i tendencje rozwoju współczesnego rynku pracy.

 • Stopa bezrobocia na dzień 31.07.2017r.: - w kraju: 7,1%, - w woj. śląskim: 5,6%, - w mieście Bielsko-Biała: 2,9%, - w powiecie Bielskim: 4,6%

 • Największe firmy w regionie: - Fiat Auto Poland, - Fiat GM Powertrain, - TI Poland, - Nemak

Proces rekrutacji polega na zebraniu dostatecznie dużej liczby kandydatów, a następnie przeprowadzeniu ich selekcji (w celu wyłonienia najbardziej odpowiednich oraz wykwalifikowanych pracowników na dane stanowisko).

Rekrutacja:

 • Rekrutacja wewnętrzna - polega na poszukiwaniu pracowników wewnątrz organizacji. Sposoby rekrutacji wewnętrznej: - tworzenie kadr rezerwowych, - rekomendacje przełożonych, - wyniki ocen pracowników

 • Rekrutacja zewnętrzna - polega na poszukiwaniu pracowników spoza organizacji.

Sposoby rekrutacji wewnętrznej: - wolny nabór, - aktywne poszukiwania (ogłoszenia, kontakty z uczelniami i urzędami)

Selekcja – metody:

- dokumenty aplikacyjne – CV, listy motywacyjne

- rozmowa kwalifikacyjna

- referencje

- testy psychologiczne (testy osobowości, testy inteligencji)

- testy symulacyjne
4. Ścieżki rozwoju zawodowego w kontekście form aktywności zawodowej na rynku

pracy.


(ścieżki kariery zawodowej, formy doskonalenia zawodowego pracowników, kryteria oceny okresowej pracowników, formy kształcenia ustawicznego)
5. Rodzaje działalności gospodarczej. Korzyści i zagrożenia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

(rodzaje działalności gospodarczej z punktu widzenia rejestracji prawnej, procedury uruchomiania i zakończenia działalności gospodarczej, firmy Start-Up).
6. Istota marketingu i jego zakres

(geneza marketingu, cele i funkcje marketingu, marketing mix i jego elementy, marketing relacyjny z podmiotami otoczenia rynkowego, obszary aktywności rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa, zarządzanie relacjami z klientami w usługach (CRM)
7. Marketing dóbr produkcyjnych i dóbr konsumpcyjnych.

(istota rynków dóbr produkcyjnych i dóbr konsumpcyjnych, różnice w transakcjach kupna-sprzedaży, różnice w realizacji zakupów i sprzedaży w warunkach rynku dóbr produkcyjnych i dóbr konsumpcyjnych, klasyfikacja produktów, klasyfikacja usług, Wskaż różnice między marketingiem w małej i dużej firmie)
8. Kształtowanie polityki produktowej, struktura asortymentowa produkcji.

(marketingowe atrybuty produktu – marka, opakowanie, kolorystyka, kształtowanie polityki promocyjnej, polityki cenowej, kształtowanie, kształtowanie polityki dystrybucyjnej)
9. Marketingowy system informacyjny i badania marketingowe.

(zachowania rynkowe nabywców finalnych, elementy marketingowego systemu informacyjnego, oprogramowanie wspomagające działania marketingowe, rodzaje badań marketingowych, planowanie marketingowe)
10. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty rynkowej, marketing i konkurencja w współczesnej gospodarce

(segmentacja rynku – wymiary, kryteria, koncepcje, segmentacja wieloczynnikowa, kryteria oceny segmentów rynku, charakterystyka rynku zgodnie z kryteriami segmentacji, polityka promocji, ceny, produktu oraz dystrybucji dla wybranego produktu, pozycjonowanie oferty rynkowej, analiza portfelowa – macierz BCG, trendy rozwoju marketingu, marketing w globalnej konkurencji)


Podstawy informatyki

(Technologie informacyjne)
11. Wyjaśnić pojęcie znaku alfanumerycznego, danych, informacji. Technologia informacyjna. Przykładowe sposoby ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

(pojęcie znaku alfanumerycznego, danej, informacji, zagadnienia ochrony danych osobowych)

Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu możemy podzielić na trzy kategorie:

- psychiczne - rozkojarzenie, zaburzenia pamięci, uzależnienie, oderwanie od rzeczywistości, zaburzenia snu, zaburzenia relacji interpersonalnych

- społeczne - cyberterroryzm, wyizolowanie ze społeczności grupowej, anonimowość, zachowania nieetyczne

- intelektualne – ograniczanie swojej wiedzy do informacji zawartych tylko w Internecie, bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, „szok informacyjny”.

Dodatkowe zagrożenia to korzystanie i rozpowszechnianie nielegalnych treści, aplikacji czy plików. Zakup i sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego oraz nagrań audio i video. Zakup i sprzedaży przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu.

Użytkownicy Internetu narażeni są także na treści i informacje propagujące używanie narkotyków lub wskazujące gdzie można się w nie zaopatrzyć.

Zagrożona jest również nasza prywatność i bezpieczeństwo danych. Infekowanie komputerów złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzanie danych personalnych, haseł, kradzieże kont mailowych i kont na portalach społecznościowych.
12. Omówić wybrane zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Metody zapobiegania wypływu informacji z systemów informatycznych w tym z Internetu.

(pojęcie Internetu, pojęcie Intranetu, metody ochrony danych z systemów informatycznych przedsiębiorstw)

Jedną z najważniejszych metod zapobieganiu udostępnianiu informacji w przedsiębiorstwach jest podniesienie wiedzy i świadomości pracowników. Można to osiągnąć dzięki organizowaniu szkoleń i seminariów, wprowadzeniem procedur i przepisów, które muszą być znane i przestrzegane przez pracowników.

Metody zapobiegające udostępnianiu informacji możemy podzielić na trzy kategorie:

 • Ochrona fizyczna - to przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji czyli m.in. zamykane pokoje, wejścia, zamki szyfrowe, rejestracja dostępu, niszczenie dokumentów, kontrola laptopów, izolacja zasobów i ich składowanie, kontrola osobista pracowników po zakończonej pracy ( kradzież danych na dyskach przenośnych)

 • Ochrona personalna- Zawarcie odpowiedniej umowy z pracowaniem po to by pracownik poczuł się zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej, w przeciwnym razie poniesie konsekwencje wymienione w umowie.

 • Ochrona sieciowa firewall- stosowanie blokad elektronicznych, programów antywirusowych, różnego rodzaju zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do informacji zawartych na dyskach twardych komputerów, skrzynkach mailowych czy innych danych zapisanych na serwerach.

Przedsiębiorstwa muszą również pamiętać o zabezpieczeniu swoich sieci lokalnych LAN oraz sieci bezprzewodowych WLAN, które również podane są na ataki z zewnątrz. Ochronę danych i innych zasobów elektronicznych w tych sieciach można zapewnić stosując wymienioną wcześniej ochronę sieciową oraz stosując odpowiednie protokoły zabezpieczające przepływ danych. Ponadto coraz popularniejsze staje się korzystanie z zasobów przez pracowników mobilnych, którzy, praktycznie niezależnie od miejsca włączenia się do sieci LAN mają dostęp do swoich zasobów. Ochrona tych zasobów powinna być wdrażana przez administratorów sieci, ale i także przez samych użytkowników, którzy mają do nich dostęp.
13. Omówić najistotniejsze parametry najważniejszych elementów jednostki centralnej komputera.

(budowa komputerów, rodzaje komputerów, rodzaje kart graficznych komputerów, budowa modułowa komputerów, sprzęt peryferyjny systemów informatycznych, parametry komputerów i urządzeń peryferyjnych)

Jednostka centralna - zwana także komputerem, jest to zasadnicza część zestawu komputerowego zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie. Składa się z następujących elementów: Płyta główna (ang. motherboard) to laminowana płyta z odpowiednio wytrawionymi ścieżkami oraz powierzchniowo przylutowanymi układami scalonymi i gniazdami. Najważniejsze elementy płyty głównej to: • Chipset. odpowiada za komunikację między komponentami montowanymi na płycie. • Gniazda pamięci operacyjnej. • Złącza magistral I/O (wejścia/wyjścia). Szereg slotów umożliwiających instalację kart rozszerzeń. • BIOS ROM. Układ przechowujący oprogramowanie niezbędne do działania płyty głównej. • Kanały interfejsów pamięci masowych. Przyłączenie napędów optycznych i twardych dysków za pomocą interfejsów ATA i SATA. Procesor (ang. Central Processing Unit) - główny element komputera, którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu.

Najważniejszymi parametrami CPU są: • częstotliwość taktowania (wyrażana w Hz) • liczba rdzeni: - Ilość rdzeni wpływa znacząco na wydajność • Ilość pamięci cache • Rozmiar (długość) słowa maszynowego. Jest to ilość danych (w bitach lub bajtach), którą procesor może przetwarzać jednorazowo, obecnie jest to 32 lub 64 bity. Pamięć RAM (ang. Random Access Memory) najważniejsze parametry to: • Wielkość (obecnie wyrażana w GB) • Prędkość (mierzona w MHz) Dysk Twardy - służy do trwałego przechowywania danych, charakteryzuje go wielkość (pojemność) oraz prędkość odczytu i zapisu danych. Karta Graficzna - urządzenie odpowiedzialne za wyświetlanie grafiki. Najważniejsze parametry to częstotliwość taktowania procesora grafiki GPU (w Hz) oraz wielkość przepustowość i szybkość pamięci RAM. Pozostałe elementy komputera to: karta muzyczna, karta sieciowa, czytnik CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray, zasilacz, obudowa.
14. Co rozumiesz przez pojęcie relacyjna baza danych? Podaj praktyczny przykład.

(pojęcie relacyjnych baz danych, rodzaje relacyjnych baz danych, rodzaje relacji w relacyjnych bazach danych, oprogramowanie relacyjnych baz danych, zastosowania relacyjnych baz danych)
15. Rodzaje oprogramowania komputerowego

(oprogramowanie CAx (oprogramowanie inżynierskie), oprogramowanie DF (cyfrowej fabryki), oprogramowania klasy ERP (zarządzanie przedsiębiorstwem), oprogramowanie biurowe)


Systemy pracy

(Zarządzanie środowiskiem pracy, Zarządzanie systemami pracy, Prawo gospodarcze)
11. Warunki zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, podstawowe prawa i obowiązki pracownicze, prawa i obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność pracownicza

(obowiązki pracodawcy podczas, w trakcie i na zakończenie zatrudnienia, regulacje dotyczące czasu pracy, urlopów, wynagrodzenia, BHP, prawa i obowiązki pracownika, przepisy BHP związane z przyjęciem do pracy i pracy w trakcie zatrudnienia, badania lekarskie, zakres badam lekarskich w zależności od stanowiska pracy, rodzaje odpowiedzialności pracowniczej – porządkowa, materialna oraz konsekwencje z tytułu ich naruszenia)

Umowa o pracę jest jedną z najczęściej zawieranych umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem na polskim rynku pracy i wszelkie kwestie tej relacji reguluje tzw. Kodeks pracy ((Dział drugi – Stosunek pracy; Rozdział I – Przepisy ogólne, a w nim:  Art. 22. § 1  Art. 221. § 1  Art. 232)

Jednakże skupiając się na samych warunkach zatrudnienia to pracodawca musi

 • powiadomić pracownika w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty jego zatrudnienia o następujących kwestiach:

obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.


 • Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, wówczas informacja o warunkach zatrudnienia powinna również zawierać zagadnienia dotyczące:

pory nocnej,

miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,

przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,

przyjętym sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.Natomiast prawa i obowiązki każdej ze stron reguluje Kodeks pracy (dział czwarty – rozdział pierwszy. Mowa w nim o prawach i obowiązkach pracownika, pracodawcy, zakaz konkurencji, kwalifikacje zawodowe pracownika, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkowa oraz odpowiedzialność materialna pracowników.
12 Hierarchia źródeł polskiego prawa pracy oraz zależności między nimi (kodeks pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy, umowy o pracę.

(pojęcie kodeksu pracy, układu zbiorowego pracy, rodzaje regulaminów związanych z pracą i wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach, rodzaje umów o pracę oraz sposobów ich rozwiązania, umowy zlecenie, umowy o dzieło)
13. Metody planowania potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie (na wydziale produkcyjnym) oraz doboru pracowników do stanowisk.

(pojęcie zdolności produkcyjnej, metody i kryteria planowania potrzeb kadrowych, kryteria doboru pracowników na stanowiska pracy, metody rekrutacji i selekcji, do pracy indywidualnej i zespołowej)
14. Motywowanie pracowników. Istota i znaczenie wartościowania pracy w systemie motywacyjnym.

(Przykłady teorii motywowania oraz wynikające z nich wnioski praktyczne dla kierownika. Systemy wynagradzania uzależnione od czasu, ilości, wyników pracy. Wartościowanie pracy – etapy, stosowane metody, kryteria, wykorzystanie wartościowania pracy w zarządzaniu personelem, różnicowaniu wynagrodzeń)
15. Pojęcie miejsca pracy, stanowiska pracy, gniazda produkcyjnego, linii produkcyjnej.. Wpływ postępu technicznego na rozwój systemów pracy. Role i kompetencje kierownika w organizacji.

(pojęcia: miejsce pracy, stanowiska pracy, gniazda produkcyjne przedmiotowe, technologiczne, linie produkcyjne, rodzaje produkcji, rodzaje organizacji wytwarzania. Elastyczne systemy produkcyjne, elastyczna organizacja, elastyczne zatrudnienie, elastyczne systemy wynagradzania) style kierowania, doskonalenie umiejętności kierowniczych)

Przedmioty kierunkowe

Podstawy zarządzania

(Podstawy zarządzania)
16. Pojęcie kierowania, rządzenia, dowodzenia, administrowania, zarządzania. Szkoły zarządzania.

(definicja kierowania, rządzenia, dowodzenia, administrowania, zarządzania, dziedziny stosowania ww. pojęć, uwarunkowania powstania nauk o zarządzaniu,)

globalizacja, system gospodarczy i system produkcyjny)
17. Funkcje zarządzania, zakresy działań składających się na funkcje zarządzania.

(pojęcie funkcji zarządzania, rodzaje funkcji zarządzania, funkcje inicjowania, planowania, organizowania, motywowania, kontroli, weryfikacji))
18 Współczesne struktury organizacyjne przedsiębiorstw.

(rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, struktury funkcjonalne – liniowe, wieloliniowe, liniowo-sztabowe, wieloliniowe - sztabowe, struktury konglomeratowe, struktury macierzowe, struktury fraktalowe, struktury hybrydowe, inne rodzaje struktur)

Współczesne struktury organizacyjne przedsiębiorstw

Za nowoczesne rozwiązania strukturalne przyjęło się uważać następujące formy struktur organizacyjnych: struktura dywizjonalna, projektowa i macierzowa.

Struktura dywizjonalna jest rozwiązaniem organizacyjnym powstałym w Stanach Zjednoczonych w drugiej dekadzie XX wieku, w odpowiedzi na strategię dywersyfikacji.

Jest ona reakcją na niedostatki rozwiązań strukturalnych tradycyjnych, stabilnych struktur hierarchicznych. Strukturę dywizjonalną cechuje wyodrębnienie niezależnych i samodzielnych jednostek (dywizjonów, filii, zakładów) w oparciu o kryterium produktów, regionu geograficznego, grupy odbiorców (lub dostawców).

W strukturze dywizjonalnej przestrzegana jest zasada jednoosobowego kierownictwa i specjalizacji przedmiotowej. Rozwiązanie tego typu zasadza się, ogólnie rzecz ujmując, na oddzieleniu zarządzania strategicznego realizowanego na poziomie kierownictwa naczelnego od zarządzania operacyjnego prowadzonego na poziomie poszczególnych dywizjonów.

Struktury projektowe polegają na tworzeniu wyspecjalizowanych zespołów projektowych powoływanych okresowo do realizacji konkretnych zadań, ale o nietypowym w działalności organizacji charakterze. Zadaniami takimi mogą być na przykład: projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa, promocja nowego wyrobu, projekt prywatyzacji firmy, itp. Do realizacji takich zadań powoływana jest stosunkowo nietrwała struktura (zespół zadaniowy) istniejąca tak długo, aż dane zadanie zostanie zrealizowane. Pojawienie się kolejnych problemów wywołuje powstanie kolejnych zespołów.

Struktury macierzowe łamią dotychczasowe wyobrażenia o strukturze organizacyjnej. Podstawowa odmienność to ich dwuwymiarowość. Kryteriami rozczłonkowania organizacji są:

a) celowe obszary działań,

b) przedsięwzięcia (projekt),

c) grupa odbiorców,

d) region geograficzny,

Cechą charakterystyczną omawianego modelu jest rozdzielenie decyzji na dwa poziomy hierarchii, funkcjonalny i przedmiotowy. Oznacza to, że pracownicy są podporządkowani dwóm kierownikom, przedmiotowemu odpowiedzialnemu za np. produkt i funkcjonalnemu odpowiedzialnemu za organizację prac zespołów. Taka sytuacja powoduje zaistnienie rzadkiego rozwiązania organizacyjnego: dualizmu uprawnień decyzyjnych, co oznacza, iż członek zespołu nominalnie otrzymuje decyzję od dwóch różnych kierowników. Jest to typowy dla tej struktury konflikt (inna nazwa tej struktury: struktura z celowo wbudowanym konfliktem). Konieczność permanentnego łagodzenia sytuacji konfliktowych nakłada na uczestników tak skonfigurowanej organizacji szczególne wymagania kwalifikacyjne, nastawienie na koordynację a nie rywalizację.
19. Szkoły zarządzania, związek szkół z rozwojem cywilizacyjnym świata, rozwojem produkcji.

(szkoły zarządzania i ich przedstawiciele, polscy przedstawiciele nauk o organizacji i zarządzaniu)
20. Pojęcie inżynierii produkcji, współczesne metody i techniki kształtowania systemów i procesów produkcyjnych.

(rys historyczny rozwoju pojęcia inżynierii produkcji, zagadnienia wchodzące w zakres inżynierii produkcji)

Systemy informatyczne

(Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich I, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich II, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich III)
21. Wymień i krótko scharakteryzuj wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich (systemy CAx).

(systemy CAD i ich architektura, systemy CAM i ich architektura, systemy CAD/CAM i ich architektura, systemy CAE i ich architektura, systemy CAMD i ich architektura, systemy CMMs/EAM i ich architektura)

 • CAD, czyli komputerowe wspomaganie projektowania (ang. Computer Aided Design) (np.AUTOCAD) jest to oprogramowanie służące do rysowania oraz modelowania, CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej.

 • Do zakresu CAD można zaliczyć komputerowe odwzorowanie konstrukcji, symulacje, wizualizacje i animacje.

 • CAM, czyli komputerowe wspomaganie wytwarzania (ang. Computer Aided Manufacturing) (np.CATIA) jest to oprogramowanie umożliwiające na podstawie modeli 2D,3D tworzenie ścieżki narzędzia np. frezu na podstawie której można wykonywać obrabianie materiału np. na maszynie CNC.

 • CIM, czyli komputerowo zintegrowane wytwarzanie, (ang. Computer Integrated Manufacturing) obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji.

Zaawansowane narzędzia CAx łączy w sobie wiele aspektów zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym projektowanie, analizę elementów skończonych (FEA), produkcję, planowanie produkcji. CAx na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego:

 • Do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

 • Inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE)

 • Przemysłowego wspomagania komputerowo projektowania (CAID)

 • Produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

 • Komputerowe wspomaganie wymagania przechwytywania (CAR)

 • Definicja reguły wspomagane komputerowo (KARTA)

 • Komputerowe wspomaganie realizacji reguła (CARE)

 • Inżynieria oprogramowania komputerowego wspomagania (CASE)

 • Element systemu informacji (CIS)

 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM)

 • Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC)

 • Elektroniczne wzornictwo automatyczne (EDA)

 • Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

 • Analiza elementów skończonych (FEA)

 • Zarządzanie procesem produkcji (MPM)

 • Planowanie procesu produkcji (MPP)

 • Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)

 • Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)

 • Zarządzanie danymi o produkcie (PDM)

 • Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

22. Podać i scharakteryzować sposoby określania współrzędnych w przestrzeni rysunkowej systemu CAD(współrzędne kartezjańskie, biegunowe, walcowe, sferyczne, omówić znaczenie współrzędnych w kontekście modelowania 2D/3D)
23. Przedstawić i krótko omówić trzy podstawowe reprezentacje obiektów 3D w systemach CAD

(model szkieletowy, powierzchniowy i bryłowy), wskazując i uzasadniając najbardziej właściwe obszary ich zastosowania)

Przedstawić i krótko omówić 3 podstawowe reprezentacje 3D w systemach CAD – model szkieletowy, model powierzchniowy i model bryłowy

Model szkieletowy składają się tylko z punktów, linii i krzywych, które opisują krawędzie obiektu. Model szkieletowy można wykorzystać, aby:

 • Obejrzeć model z dowolnego punktu (punktu obserwacji)

 • Automatycznie wygenerować standardowe prostokątne i pomocnicze rzuty

 • Łatwo wygenerować rozbite i perspektywiczne widoki

 • Analizować przestrzenne zależności i najmniejszą odległość między narożnikami i krawędziami oraz sprawdzać zachodzenie

 • Zredukować liczbę koniecznych prototypów

Stosowany w architekturze

Model powierzchniowy – jest to obiekt utworzony przez siatkę (punkty, linie, powierzchnie. Wiele modeli siatkowych będzie wyglądało łudząco podobnie do modeli bryłowych, jednak istnieje wiele powodów, aby – jeśli mamy taką możliwość – stosować właśnie modele powierzchniowe we własnych projektach. Przemawia za nimi chociażby łatwość modyfikacji i przekształcania powierzchni.

Branża motoryzacyjna

Model bryłowy – (punkty, linie, powierzchnie i... objętość). , tworzone są z pełnych brył (tzw. prymitywów, jak: kostka, sfera, walec, stożek, torus)

 • projektowanie programów obróbkowych

 • projektowanie programów dla robotów

24. Systemy operacyjne, oprogramowanie Microsoft Office. Architektura systemów informatycznych.

(rodzaje systemów operacyjnych, oprogramowanie Microsoft Office, architektura systemu informatycznego zorientowana obiektowo, funkcjonalnie i sprzętowo, pod klienta o dostawcy, środowiska wytwarzania systemów informatycznych CASE)

System operacyjny (OS Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie aplikacji. Pełni on nadzór nad pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich urządzeń komputera. Do trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych należą:

 • Microsoft Windows  stworzony przez firmę Microsoft. System rodziny Windows działa na serwerachsystemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Prezentację pierwszego graficznego środowiska pracy z rodziny Windows firmy Microsoft przeprowadzono w listopadzie 1984. Wówczas była to graficzna nakładka na system operacyjny MS-DOS, powstała w odpowiedzi na rosnącą popularność graficznych interfejsów użytkownika, takich jakie prezentowały na przykład komputery Macintosh. Nakładka, a później system operacyjny Windowspo pewnym czasie zdominowała światowy rynek komputerów osobistych. Pierwszym stabilnym wydaniem był Windows 1.01. Windows 1.00 był wersją beta, nigdy nie wydaną.

+ Zalety: obsługa dużej ilości sprzętu, duża ilość dostępnego oprogramowania, popularność ułatwiająca uzyskanie wsparcia

- Wady: płatny, wolne działanie na starszych maszynach, dużo złośliwego oprogramowania

 • MacOS rodzina systemów operacyjnych produkowanych i rozprowadzanych przez Apple Inc. dostępnych (oficjalnie) jedynie dla komputerów Macintosh, instalowany fabrycznie w nich od 2002 roku. macOS jest zbudowany na podstawie dawnego systemu NeXTStep z drugiej połowy lat 80., wykupionym przez Apple wraz z producentem tegoż systemu NeXT w 1996 r. Jest on następcą systemu Mac OS 9, wydanego w 1999 r. i ostatniej wersji "klasycznego" Mac OS, który był głównym systemem komputerów Macintosh od 1984 roku.

+ Zalety: interesujący wygląd, dopracowane oprogramowanie, niewielka liczba wirusów

- Wady: płatny, wsparcie tylko na urządzeniach firmy Apple, niewielka możliwość modyfikacji

 • Linux rodzina  systemów operacyjnych opartych na jądrze Linux. Linux jest jednym z przykładów wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod źródłowy może być dowolnie wykorzystywany, modyfikowany i rozpowszechniany. Od kwietnia 2017 roku Android (a tym samym Linux) oficjalnie jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Jednym z zastosowań Linuksa są środowiska serwerowe, dla których komercyjne wsparcie oferują również duże firmy komputerowe jak IBMOracleDellMicrosoftHewlett-Packard. Linux działa na szerokiej gamie sprzętu komputerowego, wliczając komputery biurkowe, superkomputery i systemy wbudowane, takie jak telefony komórkoweroutery oraz telewizory (np. LG, Samsung).

+ Zalety: darmowy, bezpieczny, bardzo szybki, pozwala na wprowadzanie dowolnych modyfikacji

- Wady: brak znanych komercyjnych pakietów narzędzi, słabe wsparcie dla niektórych podzespołów, stosunkowo trudny obsłudze w porównaniu do konkurentów

25. Charakterystyka wybranych języków programowania, omówić zastosowanie języków programowania.(scharakteryzować wybrane języki programowania np. C++, PASCAL VBA, na przykładzie języka VBA przedstawić wybrane rozwiązywania problemów inżynierskich, na przykładzie języka VBA przedstawić zagadnienie dobrej praktyki programistycznej).

Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne narzędzie do tworzenia programów, ale jest też narzędziem wbudowanym w takie programy jak Word, Excel, Access. Za pomocą Visual Basica można tworzyć programy działające samodzielnie (pliki *.exe) oraz aplikacje wzbogacające istniejące oprogramowanie, np. w programie Exel można stworzyć wiele tak zwanych nakładek dostosowujących ten program do szczególnych potrzeb inżynierów. Wszystkie czynności, które wykonujemy za pomocą Excela możemy zautomatyzować. Warto je automatyzować wtedy, gdy wykonujemy je często. Automatyzacji w VBA nie muszą podlegać tylko skomplikowane czynności, ale także te proste np. jak ustawianie koloru nagłówka, wiersza, kopiowanie danych, pobieranie danych z baz, import rysunków zdjęć. Dzięki zastosowaniu VBA oszczędzamy czas i pieniądze oraz inżynier ułatwia sobie pracę. Dobre praktyki przy stosowaniu języków:

Deklarowanie zmiennych w osobnych liniach kodu, w celu przejrzystości kodu, optymalna deklaracja typu zmiennych w celu oszczędności pamięci i możliwie jak najszybszego działania programu, stosowanie krótkich nazw zmiennych, ułatwia to powielanie ich i ułatwia pracę z kodem, komentowanie kodu, ułatwia analizę kodu i zrozumienie go dla kolejnych użytkowników, ułatwia pracę z kodem, pisząc kod kierować się zasadą, aby był on jak najbardziej mniej złożony i skomplikowany.


Pobieranie 0.85 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna