Vienna insurance groupPobieranie 1.55 Mb.
Strona7/12
Data24.10.2017
Rozmiar1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VIENNA INSURANCE GROUP

- świadczenie w wysokości 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

6) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości 1%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

o jakie opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną opcję?

§11

1. Za zapłatą dodatkowej składki opcja Podstawowa, opcja Podstawowa Plus, opcja ochrona, opcja ochrona Plus lub opcja Progresja może zostać rozszerzona o poniższe opcje Dodatkowe (D1-D14), obejmujące następujące świadczenia:

1) opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:

 1. wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa w §2 pkt 31 niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzależnione od stopnia
oparzenia określonego wyłącznie w TABELI nr 6:

taBeLa nr 6

Stopień oparzenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość

procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej

w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2

II stopień

10

III stopień

30

IV stopień

50

3) opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3, uzależnione od stopnia odmrożenia określonego wyłącznie w TABELI nr 7:

taBeLa nr 7

Stopień odmrożenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość

procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej

w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D3

II stopień

10

III stopień

30

IV stopień

50

 1. opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

 2. Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby - świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

6) opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania - świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia okre
ślonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju poważnego
zachorowania:

 1. nowotwór złośliwy,

 2. paraliż,

 3. niewydolność nerek,

 4. transplantacja głównych organów,

 5. poliomyelitis,

 6. utrata mowy,

g) utrata słuchu,
h) utrata wzroku,
i) anemia aplastyczna,
j) stwardnienie rozsiane;

7) opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśli­
wego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, iż:

 1. operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku;

8) opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, uzależnione od rodzaju
operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 8, pod warunkiem iż operacja:

 1. została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. została przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,

taBeLa nr 8

Rodzaj operacji

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8

Operacje powłok cia

ła:

operacje plastyczne/rekonstrukcyjne następstw nieszczęśliwych wypadków

15

Operacje przewodu pokarmowegc

i jamy brzusznej:

operacje przełyku

100

resekcja żołądka

70

resekcja jelita

40

operacje wątroby

90

operacje trzustki

90

operacje śledziony

40

Amputacje:
amputacja palców rąk i nóg - każdy

10

amputacja dłoni, przedramienia, stopy

30

amputacja na poziomie podudzia, ramienia

50

amputacja na poziomie uda

70

amputacja kończyny na poziomie stawu biodrowego

100

Operacje związane z otwarciem k

łatki piersiowej:

operacje płuca

100

Operacje narządów zrr

ysłu:

operacje oka:
10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUPurazowe uszkodzenie gałki ocznej usunięcie gatki ocznej odwarstwienie siatkówki

20 40 20

operacje ucha:

zabiegi w obrębie ucha środkowegozabiegi w obrębie ucha wewnętrznego

40 65

operacje nosa: operacja zatok operacje przegrody nosowej i małżowin nosa

15 10

Operacyjne leczenie złe

mań:

kości czaszki

50

kości twarzoczaszki

30

nosa

10

kręgosłupa

50

obręczy barkowej

30

żeber, mostka

10

kości przedramienia

15

kości stepu, śródstopia

10

uda

30

ramienia lub podudzia

25

rzepki lub miednicy

20

nadgarstka, śródręcza

10

Operacyjne leczenie zwichnięć'

skręceń stawu:

biodrowego lub kręgosłupa

45

barkowego

30

kolanowego, łokciowego, skokowego lub nadgarstka

20

Operacje układu moczowo -

płciowego:

operacje nerki, dróg moczowych

65

operacje ginekologiczne:

jajnika i jajowodu

w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy

macicy


20 20 65

operacje męskich narządów płciowych

20

Operacje neurochirurg

czne:

operacje centralnego układu nerwowego -mózg i rdzeń kręgowy

100

Przeszczepy:
przeszczep serca

100

przeszczep wątroby

100

przeszczep nerki

100

przeszczep innych narządów

65

c) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku została wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 8 - świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8;

9) opcja Dodatkowa D9 operacje w wyniku choroby - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9, uzależnione od rodzaju operacji, określonej wyłącznie w TABELI nr 9, pod warunkiem iż operacja:

 1. została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia,

 2. została przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, podczas pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,


Pobieranie 1.55 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna