Video – Formularze Procedury I. Dodanie nowego klientaPobieranie 34.33 Kb.
Data23.11.2017
Rozmiar34.33 Kb.

Video – Formularze 3. Procedury

I. Dodanie nowego klienta

Formularz ma umożliwić zarejestrowanie nowego klienta w bazie danych.Sposób postępowania:

Należy utworzyć formularz niewiązany zawierający tyle pól tekstowych, ile kolumn znajduje się w tabeli klienci. Do tych pól pracownik wypożyczalni będzie wpisywał dane o wprowadzanym kliencie. Po kliknięciu przycisku polecenia zostanie uruchomiona procedura, która wykona następujące operacje: • doda nowy rekord do tabeli Klienci,

 • przepisze do dodanego rekordu dane z pól formularza.

Rozwiązanie:

 1. Utwórz formularz niewiązany, zawierający niewiązane pola tekstowe pozwa­lające wpisać: Nr dowodu klienta, Imię, Nazwisko, Płeć, Datę urodzenia, Ulicę, Kod pocztowy, Miejscowość. Ustal dla tych pól odpowiednie wartości domyślne, reguły poprawności oraz komunikaty o błędzie, takie same jak dla odpowiadających im pól tabeli Klienci.

Formularz nazwij DodajNowegoKlienta.

 1. W nagłówku formularza DodajNowegoKlienta wstaw przycisk polecenia. Wstawiając przycisk kliknij Anuluj już w pierwszym oknie dialogowym. Zmień tekst na przycisku wpisując Wykonaj. Kliknij prawym klawiszem myszy na tym przycisku i z wyświetlonego menu wybierz opcję Projektuj zdarzenie, a następnie Konstruktor kodu i kliknij OK. Na ekranie pojawiło się okienko umożliwiające napisanie procedury, która zostanie wykonana, gdy użytkownik kliknie utworzony przycisk. Słowo Private Sub wraz z nazwą oraz End Sub to początek i koniec procedury. Procedura ma wykonać następujące operacje:

 • utworzyć połączenie z aktualnym projektem,

 • utworzyć nowy obiekt klasy Recordset i związać go z tabelą Klienci,

 • dodać nowy rekord do tabeli Klienci,

 • przepisać wartości z pól formularza do odpowiadających im pól tabeli Klienci: IdKlienta jest polem autonumerowanym, zostanie wpisany automatycznie, jako DatęWprowadzenia, której nie ma w formularzu wpisz datę dzisiejszą korzystając z funkcji Date,

Przykład:

Jeśli obiekt klasy Recordset nazwany został T, a pole formularza, w którym wpisano numer dowodu klienta nazywa się Tekst0, to instrukcja przepisująca wpisany numer dowodu do tabeli Klienci będzie następująca:

T!NrDowodu = Tekst0


 • zapisać zmiany w tabeli Klienci,

 • wyświetlić komunikat, że operacja została wykonana wraz z informacją, jaki jest identyfikator klienta,

 • zamknąć tabelę Klienci,

 • wyświetlić komunikat w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu.

 1. W nagłówku formularza DodajNowegoKlienta wstaw przycisk polecenia zamykający formularz.

 2. Korzystając z utworzonego formularza wprowadź do bazy dane o dwóch klientach. Sprawdź w tabeli Klienci, czy rekordy zostały prawidłowo dodane.II. Dodanie nowego filmu i zarejestrowanie zakupionych płyt

Formularz ma umożliwić zapisanie do bazy danych nowego filmu i zarejestrowanie zakupionych płyt. Operacja będzie przebiegać w dwóch etapach. Najpierw do tabeli Filmy zostanie dodany nowy rekord. Następnie użytkownik będzie mógł zapisać w bazie danych gatunek (gatunki) filmu oraz nazwiska aktorów grających główne role, a do tabeli Płyty wpisać tyle rekordów, ile płyt zakupił.Sposób postępowania:

Należy utworzyć formularz umożliwiający dodanie nowego rekordu do tabeli Filmy (operacja ta będzie podobna do operacji dodania nowego klienta – zob. punkt I). Po dodaniu filmu na ekranie pojawi się formularz, który będzie zawierał przyciski polecenia, których kliknięcie uruchomi operacje umożliwiające: • zarejestrowanie gatunku (gatunków) filmu,

 • zarejestrowanie danych o aktorach grających główne role w wybranym filmie,

 • zapisanie identyfikatorów zakupionych płyt.

Rozwiązanie:

 1. Utwórz formularz niewiązany, zawierający dwa pola tekstowe pozwalające wpisać tytuł filmu i rok produkcji oraz pole kombi umożliwiające wybranie rodzaju filmu (pole RodzajFilmu tabeli Cennik). Formularz nazwij NowyFilm. Dla pola, w którym wpisywany będzie rok produkcji ustaw odpowiednią maskę wprowadzania.

 2. W formularzu NowyFilm utwórz przycisk polecenia zamykający ten formularz.

 3. W formularzu NowyFilm utwórz przycisk polecenia o nazwie Zapisz film uruchamiający procedurę, która doda rekord do tabeli Filmy. Procedura ma wykonać następujące operacje:

 • dodać rekord do tabeli Filmy,

 • do pól TytułFilmu, RodzajFilmu i RokProdukcji przepisać wartości pól z formularza,

 • do pola DataWprowadzenia wpisać datę bieżącą.

 1. Utwórz formularz niewiązany zawierający dwa pola kombi:

 • umożliwiające wybór identyfikatora filmu (pole kombi ma wyświetlać pola IdFilmu, TytułFilmu i RokProdukcji z tabeli Filmy),

 • umożliwiające wybór gatunku filmu (pole Gatunek z tabeli Gatunki),

 1. Wyświetl właściwości pierwszego pola kombi. Jako źródło wierszy wpisana jest instrukcja SQL. Dopisz na jej końcu (przed średnikiem):

Order by TytułFilmu

Dzięki temu tytuły będą wyświetlane alfabetycznie.

Tę samą operację wykonaj dla drugiego pola, tym razem wpisz Order by Gatunek

Formularz nazwij WybórGatunku. 1. W formularzu WybórGatunkuwie nowego klienta.suń jąlmów majacych utwórz przycisk polecenia o nazwie Wykonaj. Zwiąż z nim proce­durę, która wykona następujące operacje:

 • doda jeden rekord do tabeli FilmyGatunki,

 • przepisze do dodanego rekordu dane z pól formularza,

 1. W formularzu WybórGatunku umieść przycisk polecenia zamykający ten formularz.

 2. W formularzu NowyFilm umieść przycisk polecenia otwierający formularz WybórGatunku.

 3. W podobny sposób, jak w przypadku gatunku filmu, utwórz formularz umożliwiający zapisanie danych dotyczących głównych aktorów wraz z rodzajem roli. Formularz nazwij WybórAktora, taką samą nazwę nadaj przyciskowi polecenia w formularzu NowyFilm, którego kliknięcie otworzy formularz WybórAktora. Pamiętaj, aby dopisać klauzulę, dzięki której w polach kombi dane będą wyświetla­ne alfabetycznie.

 4. Utwórz formularz niewiązany służący do zarejestrowania płyt. Umieść w nim pole kombi umożliwiające wybór identyfikatora filmu, którego płytę chcesz zarejestrować. Spraw, aby tytuły filmów w polu kombi były wyświetlane w porządku alfabetycznym. Formularz nazwij NowaPłyta.

 5. W formularzu NowaPłyta utwórz przycisk polecenia zamykający ten formularz.

 6. W formularzu NowaPłyta utwórz przycisk polecenia i zwiąż z nim procedurę, która wykona operację zapisu płyty do bazy. Procedura ma wykonać następujące operacje:

 • dodać jeden rekord do tabeli Płyty,

 • do pola IdFilmu dodanego rekordu przepisać IdFilmu wybrany w formularzu,

 • wyświetlić na ekranie informację o wykonaniu operacji wraz z numerem płyty (wartością pola IdPłyty, która została automatycznie wstawiona przez system) tak, aby pracownik wypożyczalni mógł umieścić ten numer na płycie.

 1. W formularzu NowyFilm dodaj przycisk polecenia otwierający formularz NowaPłyta.

 2. Korzystając z utworzonych formularzy zarejestruj w bazie następujące zdarzenia (wykonywanie operacji należy rozpocząć od otwarcia formularza NowyFilm):

 • wypożyczalnia zakupiła 3 płyty z filmem komediowymDziewczyny z wyższych sfer” (r. prod. 2003) z Brittany Murphy w roli głównej pierwszoplanowej; film zakwalifikowano jako nowość;

 • wypożyczalnia zakupiła 2 płyty z thrillerem sensacyjnymKrucjata Bourne’a” (r. prod. 2004), w którym występują: Matt Damon (rola pierwszoplanowa) i Franka Potente (rola drugoplanowa); film zakwalifikowano jako extrahit;

UWAGA:

Aktorzy grający główne role w tym filmie nie są zarejestrowani w bazie danych. • wypożyczalnia zakupiła 2 płyty z filmem „Robak”, który jest już wpisany do bazy.


Sprawdź w tabelach: Filmy, FilmyAktorzy, FilmyGatunki, Płyty, czy odpowiednie rekordy zostały tam poprawnie zapisane.

Pobieranie 34.33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna