Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie


Kontrole realizacji przez beneficjentów umów na dofinansowanie w ramachPobieranie 1.15 Mb.
Strona6/6
Data25.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

18. Kontrole realizacji przez beneficjentów umów na dofinansowanie w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Termin kontroli

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Fundacja Per Aspera ad Astra ul. Równa 26

05-092 ŁomiankiProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

I półrocze

2.

Gmina Czarnia

Czarnia 41

07-431 Czarnia


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

3.

Gmina Czernice Borowe

ul. Dolna 2

06-415 Czernice Borowe


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

4.

Gmina Dzierzgowo

ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 DzierzgowoProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

5.

Gmina Garbatka – Letnisko Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko

Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

6.

Gmina Gniewoszów

ul. Lubelska 22

26-920 Gniewoszów


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

7.

Gmina Gzy

06-126 Gzy 9Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

8.

Gmina Jabłonna Lacka

ul. Klonowa 14

08-304 Jabłonna Lacka


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

9.

Gmina Jadów

ul. Jana Pawła II 17

05-280 Jadów


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

10.

Gmina Kosów Lacki ul. Kolejowa 2

08-330 Kosów LackiProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

11.

Gmina Kotuń

ul. Siedlecka 56 c

08-130 Kotuń


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

12.

Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia GórnaProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

13.

Gmina Mochowo

09-214 Mochowo 20Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

14.

Gmina Nowa Sucha

96-513 Nowa Sucha 59AProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

15.

Gmina Olszanka

08-207 Olszanka 37Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

16.

Gmina Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 PrzasnyszProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

I półrocze

17.

Gmina Rzeczniów

27-353 Rzeczniów 1Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

18.

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

19.

Miasto i Gmina Łosice

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

20.

Gmina Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wisłą


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

21.

Gmina Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

22.

Gmina Stara Kornica Stara Kornica 191

08-205 Stara KornicaProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

23.

Gmina Sterdyń

ul. Tadeusza Kościuszki 6 08-320 SterdyńProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

24.

Gmina Stoczek

ul. Kosowska 5

07-104 Stoczek


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

25.

Gmina Stupsk

ul. Henryka Sienkiewicza 10 06-561 StupskProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

26.

Gmina Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

27.

Gmina Teresin

ul. Zielona 20

96-515 Teresin


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

28.

Gmina Zawidz

ul. Mazowiecka 24

09-226 Zawidz Kościelny


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

29.

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

30.

Miasto i Gmina Gąbin
ul. Stary Rynek 16

09-530 GąbinProblemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

31.

Miasto i Gmina Mordy

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

32.

Gmina Kozienice

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

I półrocze

33.

Miasto Łaskarzew

Rynek Duży 32

08-450 Łaskarzew


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

34.

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

35.

Miasto Raciąż

Pl. Adama Mickiewicza 17

09-140 Raciąż


Problemowa

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

I półrocze

19. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM (IZ RPO WM). Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na zmianę wytycznych.Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Termin kontroli

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego (FROM) oraz ARM S.A i MAE Sp. z o.o.

(partnerzy FROM)Kontrola prawidłowości realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami w ramach inicjatywy JESSICA

Departament Kontroli

(IZ RPO WM)Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami, zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

I/II kwartał

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego (menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)

Kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim”

Departament Kontroli

(IZ RPO WM)Prawidłowość realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

I/II kwartał

3.

Pośrednik finansowy JEREMIE (wytypowany po analizie ryzyka)

Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Departament Kontroli

(IZ RPO WM)Prawidłowość realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

I/II kwartał

4.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa


Kontrola systemu zarządzania i kontroli w MJWPU

Departament Kontroli

(IZ RPO WM)1.Sprawdzenie prawidłowości realizacji przez MJWPU procesów dotyczących:

  • prowadzenia monitoringu projektów w okresie trwałości zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości,

  • przeprowadzania kontroli w okresie trwałości.„

2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli.


III/IV kwartał

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa


Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM

Departament Kontroli

(IZ RPO WM)Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM.

III/IV kwartał


20. Kontrole realizowane w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej)Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Termin kontroli

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


1. Weryfikacja:

-zgodności zapisów umowy zawartej z ROEFS nakładającej obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez ROEFS ze stanem rzeczywistym,

- prawidłowości rozliczeń finansowych,

- poprawności zakupu dostaw i usług ROEFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności,

- zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków ROEFS (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym,

- kwalifikowalności wydatków, w tym wydatków dotyczących zatrudnienia personelu ROEFS,

- poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,

- przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu,

- prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.I/II kwartał

2.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


I/II kwartał

3.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


I/II kwartał

4.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


I/II kwartał

5.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


I/II kwartał

6.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ciechanowie

Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli


I/II kwartał

7.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa


Kontrola systemowa PO KL

Departament Kontroli


1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli.

2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli.II/III kwartał

8.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa


Kontrola systemowa PO KL oraz prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli

1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli.

2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli .

3. Prawidłowość realizacji RPD PT.

4. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli


RPD PT.

III kwartał

9.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa


Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL

Departament Kontroli

1 Prawidłowość realizacji RPD PT.

2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPD PT.IV kwartał

21. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
W dniu 13 maja 2014 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy nr 9/BZD-UM07/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, na mocy którego zniesiono konieczność sporządzania przez ARiMR Rocznego Planu Kontroli – wspólnego dla wszystkich Samorządów Województw. W związku z powyższym ilość i terminy przeprowadzania wizytacji w miejscu realizacji operacji wykonywanych przez Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli ex post wykonywanych przez Departament Kontroli uzależnione będą od zleceń otrzymywanych z komórki zajmującej się merytoryczną obsługą wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz raportów z typowania otrzymywanych z ARiMR.

22. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)*


Lp.

Rodzaj kontroli


Liczba kontroliTermin kontroli

Podmiot wykonujący kontrolę

a.

b.

c.

d.

e.

1. – 12.

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.


7

Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku
Departament Kontroli

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.


1

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.


4

*z uwagi na zapisy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z Udziałem Europejskiego Funduszu Rybnego, podana liczba kontroli stanowi wartość orientacyjną

Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna