Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie


Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdamiPobieranie 1.15 Mb.
Strona2/6
Data25.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6
3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami

Lp.

Imię i nazwisko lekarza oraz nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.lek. med. Iwona Mosiej-Skłodowska Przychodnia
Lekarska 03

ul. Malczewskiego 47A

02-622 Warszawaproblemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.lek. med. Lechosław Wyrzuc

Formedica Sp. z o.o.

ul. Berezyńska 39

03-908 Warszawa
problemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.lek. med. Małgorzata Zalewska Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

ul. Wrocławska 19

01-493 Warszawa

Przychodnia Medycyny Pracy

Warszawa, ul. Czumy 1


problemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.lek. med. Beata Kijowska-Haładyna

Specjalistyczny Gabinet Lekarski


Beata Kijanowska-Haładyna

i Wojciech Haładyna s.c.


ul. Raginisa 8 m. 3,
01-317 Warszawa


problemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.FOREVER DRIVE

Ilona Zofia Linowska

Pracownia Psychologiczna

ul. Połczyńska 4

01-378 Warszawa


problemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.LUX MED. Sp. z o. o.

Pracownia Psychologiczna

Centrum Medyczne Medycyny Rodzinnej

ul. Żwirki i Wigury 39

02-091 Warszawa


problemowa

Departament Polityki Społecznej
i Zdrowotnej

Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.


Gabinet Pomocy Psychologicznej "Empatia" S.C.

Pracownia Psychologiczna

ul. Marymoncka 105, lok. 50

01-813 Warszawaproblemowa

Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" Hanna Brusikiewicz

i spółka - spółka jawna

Pracownia Psychologiczna

ul. Grochowska 234/ 240

04-368 Warszawa


problemowa

Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

2.


Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego
w Płocku

ul. Nowy Rynek 11

09-400 Płock


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych znak: KO-FN-I.1711.30.2011.MK, KO-FN-I.1711.23.2013.AW.
3.

4.


Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
w Szydłowcu

ul. Sowińskiego 2 - Zamek

26-500 Szydłowiec


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.0913.40.2011.MK.
5.

6.


Muzeum Mazowieckie
w Płocku

ul. Tumska 8

09-402 Płock


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.39.2011.MK,

KO-FN-I.1711.25.2013.MK.

7.

8.


Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.40.2012.AK.
9.

10.


Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

al. Wilanowska 204

02-730 Warszawa


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN.I.1711.39.2012.MK.
11.

12.


Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ul. Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.53.2012.MK.
13.

14.


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1

00-056 Warszawa


kompleksowa

sprawdzającaDepartament Kontroli

Departament KontroliKontrola w zakresie:

 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

 2. realizacji zadań statutowych;

 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;

 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.38.2012.JK.
15.
16.


Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”
im. Tadeusza Sygietyńskiego

ul. Świerkowa 2

05-805 Otrębusy


problemowa
problemowa

Departament Kontroli
Departament Kontroli


Ocena prawidłowości i jakości realizacji działań wykonywanych przez „Mazowsze” w ramach usługi z zakresu kultury w szczególności pod kątem wypełniania przyjętych przez „Mazowsze” zobowiązań, określonych w Umowie Ramowej o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. oraz Umowie rocznej Nr 1/KP/KP-DU-II./D/14 z dnia 17.01.2014 r.
Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4
ust. 8b).
17.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu

ul. Kopernika 1

26-600 Radom


problemowa


Departament Kontroli


Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4
ust. 8b).
18.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 142

09-540 Sanniki


problemowa

Departament Kontroli


Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4
ust. 8b).


5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu

realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Płocku

Al. Marszałka Piłsudskiego 8

09-407 Płock


kompleksowa

Departament Kontroli

Regulacje związane ze sprawami organizacyjnymi Zespołu, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez dyrektora Zespołu.

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Zespołu.

Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.


2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Struga 86

26-600 Radom


problemowa

Departament Kontroli

Podróże służbowe pracowników Ośrodka odbyte w 2013 roku oraz w 2014 roku - zasadność delegowania oraz prawidłowość rozliczania kosztów podróży służbowych.
3.

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38

07-410 Ostrołęka


kompleksowa

Departament Kontroli

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Biblioteki.

Zarządzanie finansami i majątkiem Biblioteki – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.


4.

5.


Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

ul. Matejki 9

07-200 Wyszków


kompleksowa

problemowaDepartament Kontroli

Departament Kontroli
Regulacje związane ze sprawami organizacyjnymi Centrum, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez dyrektora Centrum.

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Centrum.

Zarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.


Wypełnianie obowiązków przez trwałych zarządców nieruchomości
w 2014 r., wynikających z art.43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.).
6.

7.


Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

ul. Rakowiecka 23

02-517 Warszawa


problemowa

problemowaDepartament Kontroli

Departament KontroliZarządzanie finansami i majątkiem Zespołu – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.
8.

9.


Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Warszawie

ul. Grenadierów 30a

04-062 Warszawa


problemowa

problemowaDepartament Kontroli

Departament KontroliZarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Centrum oraz dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.
10.

11.


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

ul. Świętojerska 9

00-236 Warszawa


problemowa

problemowaDepartament Kontroli

Departament KontroliZarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Centrum oraz dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.
Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.

12.

Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie

ul. Jana Matejki 9

07-200 Wyszków


problemowa


Departament Kontroli

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych
13.

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

05-462 Wiązownaproblemowa

Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych
14.

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3
w Warszawie

ul. Brzeska 12

03-737 Warszawa


problemowa


Departament Kontroli

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych
6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychLp.

Nazwa komórki kontrolowanej

Rodzaj kontroliKomórka organizacyjna realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22

00-410 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych
3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych
4.

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

ul. Ksawerów 8

02-656 Warszawa


sprawdzająca

Departament Kontroli

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-ZE-II.1711.4.2013.OM (po przeprowadzonej w dniach 22.01.2013-11.02.2013 r. kontroli w zakresie rozstrzygania w sprawach dotyczących zwalniania od zakazów w zakresie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych)
5.

6.


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa


problemowa

problemowaDepartament Kontroli

Departament KontroliRealizacja spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zjazdy z dróg wojewódzkich – poprawność prowadzonej korespondencji zgodnie z kpa.
Wypełnianie obowiązków przez trwałych zarządców nieruchomości w 2014r.,wynikających z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.).


7. Kontrole z zakresu transportu drogowego

Lp.

Nazwa komórki kontrolowanej

Rodzaj kontroliKomórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Ząbkowska 2

08-300 Sokołów Podlaski


problemowa

Departament Kontroli

Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. 18 stycznia 36

09-500 GostyninA.J.D. Usługi Transportowe-Przewóz Autokarowy Aneta Derus-Broniszewska

ul. Kusocińskiego 12

05-480 Karczew


za m-ce VIII, IX, X.2012 r.ARKA Spółka Jawna Łukasz Głowala i Wspólnicy

ul. Rzemieślnicza 6 pok. nr 6

05-400 OtwockPrzedsiębiorstwo Transportu Samochodowego „Bracia Woźniak” Sp.J. E.Woźniak, M.Woźniak, W.Woźniak

ul. Orzechowa 11

26-300 Opoczno„INFORMIX” Pniewska Beata

Wrzosów ul. Wesoła 22

26-630 Jedlnia LetniskoUsługi Transportowe Marcin Jarząbek

Rzeczków 42A

26-680 WierzbicaPrzewozy Autokarowe Marek Michalski

Lipinki ul. Słoneczna 10

05-200 WołominPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Legionów 48

08-400 GarwolinPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Szosa Ciechanowska 4

06-300 PrzasnyszPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PLUS”

Renata Bogdalska-Gałach

ul. Akacjowa 21 Żelków Kolonia

08-110 Siedlce
RACBUS Transport Osobowy T. Wojno, Z. Tyczyński, E. Pływacz

ul. Polna 11/38

05-200 Wołomin


problemowa

Departament Kontroli

Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych


Usługi Przewozowe Osobowo-Towarowe

Jarosław Siemieńczuk

ul. Gliniana 44

08-140 Mordy
Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego

ul. A. Sołtana 7 bud. 14

05-400 OtwockPHU TAJ-BUS Zbigniew Wytrykus

ul. Szkolna 15

05-307 DobrePrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Partyzantów 14

08-110 SiedlceUsługi Przewozowe Janusz Walkiewicz

Sławno 7


26-625 Wolanów


ORZECH Usługi wulkanizacyjne, Przewóz Osób

Wojciech Orzechowski

ul. Spółdzielcza 4

05-282 Strachówka
AMARK Andrzej Markiewicz

ul. Rycerska 26

26-110 Skarżysko KamiennaUsługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak

ul. Toruńska 40

09-414 Brudzeń DużyDARKOM Dariusz Pisarek

Olechów Stary

27-350 SiennoPrzewóz Osób Transport Drogowy Towarów

Henryk Banaś

Oleksów 23

26-920 Gniewoszów
Bartosz Iwański PHU

Pl. Kochanowskiego 13

26-700 ZwoleńFILIPEK Dariusz Filipowicz

Gąsawy Rządowe 144a/2

26-502 JastrząbTransport Osobowy Jan Łezka

Ochudno 79

07-200 WyszkówPrzewóz Osób Bożena Tomkowska

Mirówek 34

26-503 Mirów


problemowa

Departament Kontroli

Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych


Przewóz Osób Sylwester Gowin

ul. Bagno 8a

96-320 MszczonówKościński Janusz Przewóz Osób

ul. Ledóchowskiego 153/11

05-160 Nowy Dwór MazowieckiPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A.

Al. Jerozolimskie 144

02-305 Warszawa


Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna