Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk TechnicznychPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/2
Data02.01.2018
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2


Uniwersytet Warmińsko Mazurski
w OlsztynieWydział Nauk Technicznych

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn

Przedmiot:

Obróbka skrawaniem i obrabiarki

Temat: Wpływ parametrów geometrycznych narzędzia na jakość powierzchni przy toczeniu

Nazwisko i imię

………………….……..Grupa

...........


1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu wielkości i rodzaju zaokrąglenia naroża ostrza na mikrogeometrię powierzchni po toczeniu.
2. Wyposażenie stanowiska

 • Tokarka kłowa uniwersalna TUR 50,

 • Oprawka tokarska,

 • Płytki skrawające o tradycyjnym zarysie naroża ostrza.

 • Płytki skrawające - dogładzające typu WIPER.

 • Narzędzia pomiarowe: profilometr DIAVITE DH-5.

 • Instrukcja do ćwiczenia.


3. Przebieg ćwiczenia

 • Przeprowadzenie zabiegu toczenia wzdłużnego wałka z różnymi posuwami f przy stałej prędkości obrotowej wrzeciona n i stałej głębokości skrawania ap przy zastosowaniu płytek skrawających o różnych promieniach i kształtach naroża ostrza.

 • Dokonanie pomiaru uzyskanych rzeczywistych chropowatości powierzchni profilometrem

 • Wyznaczenie teoretycznych (obliczeniowych) chropowatości powierzchni.

WYBRANE Zagadnienia teoretyczne

Obliczeniowa chropowatość powierzchni
Jednym z zasadniczych celów obróbki skrawaniem (obok kształtowania i nadawania wymiarów przedmiotom) jest uzyskanie odpowiedniej jakości warstwy wierzchniej wyrobu. Zgodnie z PN-78/M-04250 warstwa wierzchnia (WW) jest definiowana jako zewnętrzna warstwa przedmiotu, od powierzchni obrobionej w głąb materiału, powstała w wyniku działania na przedmiot procesów fizycznych lub chemicznych, i która różni się jakościowo lub ilościowo się od materiału rdzenia.

Bardzo często w praktyce cechy geometryczne warstwy wierzchniej są jedynymi, które znajdują się na rysunkach wykonawczych podzespołów maszyn i urządzeń. Chropowatość powierzchni części maszyn ma istotny wpływ na ich późniejsze cechy eksploatacyjne – intensywność zużycia czy wytrzymałość zmęczeniową.

W obróbce skrawaniem następujące czynniki biorą udział w kształtowaniu mikrogeometrii powierzchni:


 • odwzorowanie geometrii narzędzia lub w przypadku obróbek ściernych odwzorowanie topografii narzędzia, na powierzchni obrobionej,

 • wielkość parametrów technologicznych obróbki: posuw, prędkość, głębokość skrawania,

 • niedokładności procesu skrawania np: narost, przebieg pęknięcia materiału,

 • błędy ruchu np. błędy kinematycznych ruchów, drgania, odkształcenia układu OUPN.

Geometria ostrza narzędzia w płaszczyźnie podstawowej Pr (kąty r, r' oraz promień zaokrąglenia naroża r) tworzą na powierzchni obrabianej, zgodnie z układem ruchów kinematycznych, tzw. chropowatość obliczeniową Robl. Sposób jej wyznaczania zależny jest od sposobu odwzorowania naroża ostrza na powierzchni obrabianej i przedstawia się następująco: • I Przypadek: ostrze narzędzia nie posiada przejściowej krawędzi skrawającej (brak r ). Teoretyczną wysokość nierówności można wyznaczyć z rys. 1.Rys. 1. Schemat skrawania ostrzem bez zaokrąglenia naroża.

pisząc układ równań:
Możemy wyznaczyć teoretyczną wysokość obliczeniową nierówności:[mm] (1)

gdzie: p - posuw na 1 obrót [mm].


  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna