Uniwersytet Warmińsko Mazurski w OlsztyniePobieranie 481.42 Kb.
Strona1/2
Data31.12.2017
Rozmiar481.42 Kb.
  1   2


Uniwersytet Warmińsko Mazurski
w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn

Przedmiot:

Obróbka skrawaniem i obrabiarki

Temat:
Frezowanie rowków śrubowych z zastosowaniem podzielnicy


Nr ćw. / grupy

9 / gr……..
1. Cel ćwiczenia
Praktyczne zapoznanie się z obliczeniami, doborem kół zmianowych przekładni gitarowej oraz czynności obróbkowych podczas frezowania rowków śrubowych.
2. Wyposażenie stanowiska

 • Frezarka wspornikowa uniwersalna,

 • Podzielnica uniwersalna typ FJDB250,

 • Frezy trzpieniowe,

 • Przekładnia gitarowa do podzielnicy uniwersalnej.

 • Instrukcja do ćwiczenia.


3. Przebieg ćwiczenia

 • Zapoznanie się z układem kinematycznym frezarki uniwersalnej oraz przekładni gitarowej podzielnicy typ FJDB250.

 • Wykonanie obliczeń związanych z doborem kół zmianowych do przekładni gitarowej, dla zadanego skoku rowka śrubowego.

 • Dobór parametrów skrawania i wykonanie rowków śrubowych na frezarce z wykorzystaniem frezu trzpieniowego o danej średnicy.


WYBRANE Zagadnienia teoretyczne

WPROWADZENIE

Linię śrubową otrzymaną w wyniku nawijania na walec trójkąta prostokątnego AOB - rys. 1, charakteryzują następujące wielkości: •  - kąt pochylenia linii śrubowej,

 •  - kąt wzniosu linii śrubowej,

 • Sn – skok nacinanej linii śrubowej.

Rys. 1. Geometria linii śrubowej [1].
Między skokiem linii śrubowej i kątem jej pochylenia istnieje następująca zależność:

lub

gdzie:


Sn skok nacinanej linii śrubowej,

d – średnica materiału (wałka),

 – kąt pochylenia linii śrubowej.


W zależności od wielkości kąta pochylenia linii śrubowej wyróżnia się dwie metody nacinania rowków śrubowych na frezarkach uniwersalnych:

 • Metoda z wykorzystaniem podzielnicy dla rowków o kącie pochylenia linii śrubowej  ≤ 45º;

 • Metoda z wykorzystaniem uniwersalnych głowic przystawnych dla rowków o kącie pochylenia linii śrubowej  > 45º.

Przy frezowaniu rowków pierwszą metodą, przedmiot obrabiany (walec) wykonuje dwa ruchy: • ruch wzdłużny wraz ze stołem frezarki,

 • ruch obrotowy otrzymywany od wrzeciona podzielnicy napędzanej poprzez śrubę pociągową stołu (za pomocą przekładni gitarowej).

Aby uniknąć podcinania rowka podczas frezowania frezem krążkowym, stół frezarki należy skręcić w płaszczyźnie poziomej o kąt  pochylenia linii śrubowej rowka.
Rys.2. Schemat napędu stołu frezarki i wałka przy frezowaniu rowka śrubowego [1].
Przełożenie pomiędzy śrubą pociągową stołu frezarki, a wałkiem podzielnicy wyznacza się ze wzoru:

gdzie:


za, zb, zc,zd – koła zmianowe przekładni gitarowej podzielnicy (łączącej podzielnicę ze śrubą pociągową stołu frezarki),

Sn – skok nacinanego rowka śrubowego;

Sp – skok śruby pociągowej stołu frezarki.
Najczęściej śruba pociągowa frezarki ma skok 5, 6 [mm] lub ¼ ", a skok linii śrubowej

frezowanego rowka może być wyrażony w mm lub w calach.

Podzielnica FJDB250 wykorzystywana na zajęciach wyposażona jest w przekładnię gitarową z następującym zestawem kół zmianowych o liczbie zębów: 24, 28, 32,40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100, 127. Koła o liczbie zębów 24 i 48 występują w ilości 2 szt., a pozostałe po 1 szt. Czasami podzielnice wyposaża w nieco inne zestawy kół zmianowych.Pobieranie 481.42 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna