Uniwersytet Warmińsko Mazurski w OlsztyniePobieranie 2.31 Mb.
Strona1/13
Data30.12.2017
Rozmiar2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Uniwersytet Warmińsko Mazurski
w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn

Przedmiot:

Obróbka skrawaniem i obrabiarki

Temat:
Frezowanie


Nr ćw. / grupy

4 / gr……..
1. Cel ćwiczenia
Zapoznanie się z budową i zasadą działania wspornikowej frezarki uniwersalnej wyposażonej w podzielnicę. Poznanie wybranych odmian frezowania, parametrów skrawania oraz narzędzi frezarskich. Praktyczne wykonanie koła zębatego metodą frezowania kształtowego.
2. Wyposażenie stanowiska

 • Frezarka wspornikowa uniwersalna,

 • Podzielnica uniwersalna typ FJDB250

 • Zestaw przykładowych narzędzi frezerskich,

 • Zestaw frezów modułowych krążkowych do obróbki kół zębatych.


3. Przebieg ćwiczenia

 • Zapoznanie się z rodzajami i budową narzędzi do frezowania.

 • Omówienie sposobów mocowania narzędzi we wrzecionie,

 • Zapoznanie się z budową i zasadą działania frezarki uniwersalnej,

 • Zapoznanie się z budową i zasadą działania podzielnicy uniwersalnej,

 • Przeprowadzenie obróbki koła zębatego o zadanym module m i liczbie zębów z.


WYBRANE Zagadnienia teoretyczne
WPROWADZENIE
Frezowanie – rodzaj obróbki skrawaniem, w którym praca narzędzia nie jest ciągła.

Narzędziem jest frez wieloostrzowy o kształcie bryły obrotowej. Jego ostrza mogą być wykonane na powierzchni walcowej, walcowo – czołowej, czołowej, obu czołowych, a także na powierzchni stożkowej lub kształtowej. Na powierzchni walcowej ostrza mogą być wykonane jako proste bądź śrubowe.Podczas frezowania ruchem głównym jest ruch obrotowy frezu, natomiast ruch posuwowy jest to ruch przedmiotu obrabianego lub frezu.
KLASYFIKACJA ODMIAN FREZOWANIA
Operacje frezerskie można podzielić następująco:

Pod względem technologicznym:

 • frezowanie walcowe (obwodowe) – oś frezu zajmuje położenie równoległe do powierzchni obrobionej,

 • frezowanie czołowe - oś frezu zajmuje położenie prostopadłe do powierzchni obrobionej,

 • frezowanie skośne – oś frezu tworzy z powierzchnią obrobioną kąt różny od 0° do 90°,

Pod względem konstrukcyjnym:

 • frezowanie pełne (trzystronne) – gdzie jednocześnie powstają trzy powierzchnie obrobione,

 • frezowanie niepełne (dwustronne) – gdzie jednocześnie powstają dwie powierzchnie obrobione,

 • frezowanie swobodne (jednostronne) – gdzie powstaje jedna powierzchnia obrobiona,

Pod względem kinematycznym

 • frezowanie współbieżne,

 • frezowanie przeciwbieżne.
Rys. 1. Wybrane odmiany frezowania [1].

Pobieranie 2.31 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu