Uniwersytet mikołaja kopernikaPobieranie 3.57 Mb.
Strona25/28
Data26.10.2017
Rozmiar3.57 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

148
1) Piotr Zibol, zm. po 20 V 1414;

2) z diecezji kamieńskiej;3) familiares świadka: Stelsug (Stesvy); krewni: Piotr Posnow, Zomeh;

4) Uliteratus;

5) szlachcic nie piastujący żadnych urzędów;

6) brał udział w procesie budzińskim, zaprzysiężony 16 V 1414, przesłuchany w Budzie 20 II 1414;

7) Lit. III (2), s. 46, 185, 190, 192.
149
1) Przedaw, h. Pomian, zm. po 3 II 1344;

2) z Kujaw brzeskich;

3)-


4) illiteratus;

5) skarbnik łęczycki (18 VII 1322-1335, a. 15 VI), łowczy łęczycki (16 H 1339-3 II 1344);

6) brał udział w procesie warszawskim jako XXIV świadek oskarżenia, zaprzysiężony 16 II 1339 w Łęczycy, przesłuchany 20 II 1339 w Uniejowie;7) Lit. I (2), s. 226-230; J. Bieniak, Milites, s. 508; tenże, Przeclaw, PSB XXVIII, s. 677 i n.; tenże, Rola Kujaw, s. 67; Urzędnicy łęczyccy, s. 51, 75.
150
1) Przectaw, h. Pomian, zm. po 28 VIII 1359;

2) ze Służewa (k. Aleksandrowa Kuj.);

3) ojciec: Bronisz ze Służewa; bracia: Jarosław (prepozyt kruszwicki), Chebda (wojewoda sieradzki), Przedpełk (podczaszy brzeski);

4) litteratus (pobierał naukę na Kujawach);

5) kanonik płocki (1312), kantor kruszwicki (2 XI 1317), archidiakon kruszwicki (3 X 1320), archidiakon gnieźnieński (15 VI 1335-28 VIII 1359), kanonik poznański (1357);

6) uczestniczył w czynnościach procesu inowrocławsko-brzeskiego; w procesie warszawskim brał udział jako XLII świadek oskarżenia, zaprzysiężony 6 II 1339 w Warszawie, przesłuchany krótko po 2 III 1339 w Uniejowie;

7) Lit. I (2), s. 65,119,277-281; J. Bieniak, List, s. 106,122; tenże, Przeclaw, PSB XXVIII, s. 685 in.;

H. Chłopocka, Tradycja, s. 86; Z. Guldon, Lokacje, nr l; J. Korytkowski, Pralaci, t. III, s. 290 i n.;

I. Ziekursch, Der Prozess, s. 274.
151
1) Przemysł, książę kujawski, ur. 1277/1279 (O. Balzer), 1278 (J. Bieniak), zm. 1338/39;

2) z Kujaw inowrocławskich;

3) ojciec: Ziemomysł (książę inowrocławski); matka: Salomea, c. Sambora, księcia wschod-nio-pomorskiego (lubiszewskiego i tczewskiego); bracia: Leszek, Kazimierz; stryj: Władysław Łokietek;

4) najprawdopodobniej litteratus;

5) książę inowrocławski (1296-1314 wspólnie z braćmi), książę wyszogrodzki (od 1314), znów inowrocławski (1324-1327 samodzielnie), książę sieradzki (od 1328);

6) brał udział w procesie inowrocławsko-brzeskim jako IV świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany w VI 1320;7) Lit. I (3), s. 29 i n.; J. Bieniak, Przemyśl, PSB XXVIII, s. 733 i n.; tenże, Wielkopolska, passim;

W. Dworzaczek, Genealogia, tabl. 3; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, passim; K. Karczewski, W. Sieradzan, Postawy polityczne, s. 33-44.
152
1) Przezdrzew, h. Laska, zm. po 29 V 1356;

2) z Biezdrowa i Szczepankowa (k. Szamotuł w Wielkopolsce), ale ur. w Gdańsku, wychowany na Kujawach;

3) ojciec: Bogusza (sędzia pomorski); matka: nie znana z imienia siostra Jana Łodzi (biskup poznański); brat: Przybigniew;

4) litteratus;

5) kanonik poznański (6 II 1339-29 V 1356);

6) brał udział w procesie warszawskim jako III świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 6 II 1339 (nie wykluczone, że złożył zeznanie w dniu następnym);

7) Lit. I (2), s. 157-162; KDW III, nr 1342; J. Bieniak, Rola Kujaw, s. 67, p. 256; H. Chłopocka, Tradycja, s. 87; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 187, p. 4; J. Pakulski, Sily, passim; B. Śliwiński, Bogusza, [w:] Ludzie, s. 23.
153
1) Przezdrzew, h. Laska, zm. po 17 IV 1341;

2) z Ostrowa (nad Gopłem) — protoplasta Leszczyców z Procynia i Ryszewka;

3) ojciec: Maciej z Ostrowa (sędzia brzeski); bracia: Jan (kasztelan kruszwicki), Gerward (biskup włocławski), Stanisław (prepozyt kruszwicki, włocławski); synowie: Grzymisław z Procynia i Ryszewka, Tomisław, Paweł z Procynia;

4) illiteratus;

5) kasztelan kruszwicki (IV 1332-9 IV 1339);

6) brał udział w procesie warszawskim jako LXXXIII świadek oskarżenia, zaprzysiężony 11 III 1339 w Uniejowie, przesłuchany 9 IV t. r. w Gnieźnie;7) Lit. I (2), s. 353 i n.; J. Bieniak, Odzyskanie, s. 78; tenże, Przezdrzew, PSB XXIX, s. 41 i n.; tenże, Wielkopolska, passim; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 165, 173, 195; S. Zajączkowski, Polska a Zakon, s. 153 i n., 217, 219.
154
1) Przybyslaw, zm. po 24 IV 1341;

2) z Kujaw lub Pomorza Gd.;

3)-

4) litteratus;

5) skarbnik biskupa Gerwarda (22 IV 1303), kantor kruszwicki (3 X 1320), kanonik włocławski (1325-1328), kanonik i skarbnik katedry gnieźnieńskiej (19 IV 1339-24 IV 1341);

6) brat udział w procesie warszawskim jako CXIX świadek oskarżenia, zaprzysiężony 19 IV 1339 w Gnieźnie, przesłuchany tamże 22 IV t. r.;7) Lit. I (2), s. 393 i n.; KDP II (2), nr 471; APBydg, kl Koronowe, A-33; Dok. Kuj-maz, nr 2;

Kop. tor. kons. wł., k. 253v-254; KDM I, nr 164; MPV I, nr 139, s. 273; KDW II, nr 1158;AAg, kop. 136, f. 37-37v; K. Karczewski, Kapilula, s. 85 i n.; J.Korytkowski, Prałaci, t. III, s. 303;

J. Pluta, Kapituta, s. 35 i n.
155
1) Przybyslaw (Przybko, Przybek) zwany Kania, zm. po 14 V 1349;

2) dobra rodzinne: Rzepin, Serniki, Opatkowice, Zabrza (Małopolska);

3) synowie: Piotr, Maran;

4) illiteratus;

5) podsędek krakowski (4 X 1314-5 VI 1343), sędzia krakowski (24 VI 1345-ok. 13 VII 1349);

6) brał udział w procesie warszawskim jako CVII świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 30 IV 1339 w Krakowie;7) Lit. I (2), s. 382; KDKr I, nr 118, 125, 133, 135, 164; KDM I, nr 182, 216; t. III, nr 660, 680, 689; KDMogil., nr 58; KDP III, nr 84, 90; KDMK, nr 378; Z. Perzanowski, Przybyslaw, PSB XXIX, s. 132 i n.; F. Piekosiński, Rycerstwo, t. III, s. 289, 519; Urzędnicy malopolscy, s. 100 i n.
156
1) Rozdział, h. Pomian, zm. po 15 III 1339;

2) z Płonkowa (na zach. od Gniewkowa);

3) brat rodzony lub stryjeczny: Jan z Płonkowa (wojewoda inowrocławski);

4) Uliteratus;

5) podsędek sieradzki (10 VI 1336-15 III 1339);

6) brał udział w procesie warszawskim jako XLVIII świadek oskarżenia, zaprzysiężony i prze­słuchany 15 III 1339 w Uniejowie;

7) Lit. I (2), s. 293 i n.: J. Bieniak, Wielkopolska, s. 120, 240 i n.; Urzędnicy łęczyccy, s. 118.
157
1) Sedziwój Sęczek, zm. po 10 IV 1339;

2) mieszczanin kłecki;

3)-

4) illiteratus;

5) brał udział w procesie warszawskim jako LXXXIX świadek oskarżenia, zaprzysiężony i prze­słuchany 10 IV 1339 w Gnieźnie;7) Lit. I (2), s. 360 i n.; J. Pakulski, Sily, s. 93, 138;
158
1) Stanisław, h. Ciołek, ur. ok. 1383, zm. 10 IX 1437;

2) z Ostrołęki i Żelechowa (Mazowsze);

3) ojciec: Andrzej (wojewoda mazowiecki); bracia: Andrzej z Żelechowa (podkomorzy sandomier­ski, starosta wielkopolski), Klemens z Bielan (kasztelan zadybski), Wigand z Powsina (ka­sztelan Czerski);

4) litteratus (najprawdopodobniej studia na wydziale prawa uniwersytetu praskiego — zap. 1392, stopień bakałarza — 1402, studia na uniwersytecie krakowskim — zap. 1420);

5) notariusz królewski (1402), kanonik włocławski (1410), sandomierski (1413), gnieźnieński (1425), kustosz sandomierski (1415-1418), scholastyk sandomierski (1418-1425), kustosz krakowski (1420), kantor krakowski (1421-1426), prowizja papieska na kanonię gnieźnieńską, krakowską, kustodię sandomierską, kantorię krakowską i poznańską (1421), podkanclerzy (1423-1428), kustosz gnieźnieński (1424-1426), ale zamienił tę kustodię na kanonię włocławską, biskup poznański (21 V 1428-10 XI 1437);

6) brał udział w procesie poznańsko-krakowskim jako XXVI świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 20 I 1423 w Krakowie;

7) Lit. II (l), s. 287-197; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska, cz. I, II, passim; J. Nowacki, Dzieje, s. 83 i n.; J. Piętka, Mazowiecka elita, s. 51-57, 153 i n.; I. Sułkowska-Kurasiowa, Do­kumenty królewskie, s. 204-206.
199
1) Stanisław, h. Laska, zm. po 6 VI 1324;

2) z Ostrowa (nad Gopłem);

3) ojciec: Maciej z Ostrowa (sędzia brzeski); bracia: Gerward (biskup włocławski), Jan i Przezdrzew (kasztelani kruszwiccy następujący po sobie); siostry: Małgorzata i dwie nie znane z imienia;

4) Ktteratus;

5) kanonik kruszwicki (1293), archidiakon włocławski (XII 1300-17 VII 1301),prepozytkruszwicki (24 IV 1303-21 IV 1308), dziekan włocławski (29 III 1310), prepozyt włocławski (22 XI 1311--6 VI 1324), kanonik gnieźnieński (1317);

6) brał udział w procesie inowrocławsko-brzeskim jako VI świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany w VI 1320;7) Lit. I (3), s. 31 i n.; KDW II, nr 989; KDP 11(1), nr 202; II (2), nr 472; CDP II, nr 27: P11U, nr 596, 597, 600, 601, 665; APBydg, kl-Koronowo, A-33; MPV III, nr 130; VMPL, nr 211, ADW 1/3, s. 37 i n.; J. Bieniak, Wielkopolska, s. 73, 75 i n., 185, 188 i n., 244 i n., 268 i n.; K. Karczewski, Kapilula katedralna, s. 89 i n.; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 111 i n.; K. Tymieniecki, Proces, s. 113.
160
1) Stanisław, h. Awdaniec, zm. po 27 II 1345;

2) z Modzerowa (k. Koła);

3) ojciec: Pakosław z Bąkowa; stryjowie: Dobiesław z Kościoła (podczaszy brzeski). Wilk z Izbicy (wojewoda brzeski);

4) illiteralus;

5) konarski brzeski (2 III 1344);

6) brał udział w procesie warszawskim jako XXXIV świadek oskarżenia, zaprzysiężony i prze­słuchany 27 II 1339 w Uniejowie;

7) Lit. I (2), s. 264-266; AC II, nr 539; APBydg, kl-Koronowo, A-52; J. Bieniak, Wielkopolska, s. 18, p. 70, s. 81, p. 181; H. Chłopocka, Tradycja, s. 93; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 195;

A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, s. 172; W. Sieradzan, Rycerstwo (w druku).
161
1) Stefan, h. Lis, zm. po 18 V 1350;

2) z Irządz (na płd.-zach. od Włoszczowej);

3) ojciec: Świętopełk z Irządz; brat: Klemens (wojewoda sieradzki);

4) litleratus (nauki pobierał zapewne w klasztorze cystersów w Jędrzejowie);

5) skarbnik sieradzki (31 X 1316), wojewoda sieradzki (20 II 1339-18 V 1350);

6) brał udział w procesie warszawskim jako XVIII świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 20 II 1339 w Uniejowie;

7) Lit. I (2), s. 214 i n.: J. Bieniak, Wielkopolska, s. 105-110; tenże, Litterati, s. 100; Urzędnicy łęczyccy, s. 125, 128.
162
1) Stefan, h. Laska, zm. po 22 VIII 1345;

2) z Kościelca (na zach. od Inowrocławia);

3) ojciec: Wilk; brat stryj.: Florian (biskup płocki);

4) litleratus (studia w Bolonii);

5) kanonik włocławski i kruszwicki (1311), archidiakon płocki (23 X 1318-24 XI 1329), kanonik kruszwicki razem z archidiakonatem płockim (1325-1328), scholastyk płocki (2 II 1333), pre­pozyt płocki (25 VII 1333-22 VII 1345);

6) brał udział w procesie warszawskim jako X świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 17 II 1339 w Łęczycy;

7) Lit. I (2), s. 190-194; Z. Kozłowska-Budkowa, Polonia w Bolonii, s. 289; E. Łuczyc-ka-Suchodolska, Mistrzowie uniwersyteccy, s. 369, p. 26; A. Radzimiński, Kanonicy ploccy, s. 134 i n.; A. Yetulani, Średniowieczne rękopisy, s. 334, p. 37.
163
1) Stefan Palecz, ur. ok. 1365, zm. po 22 VII 1422;

2) de Majori Polecz (Welki Palce pod Slanami);

3)-


4) litteratus (studia na uniwersytecie praskim - po 1380), bakałarz nauk wyzwolonych (1386), magister (1391), rektor uniwersytetu w Pradze (ok. 1400), bakałarz teologii (przed 1402), wykładał na wydziale teologicznym uniwersytetu krakowskiego, lektor szkoły katedralnej w Gnieźnie;

5) archidiakon kaliski (25 XI 1417 - prowizja papieska), kanonik gnieźnieński (przed 1420);

6) brał udział w procesie poznańsko-krakowskim jako IV świadek oskarżenia, zaprzysiężony 14 VII 1422 w Poznaniu, przesłuchany tamże, m. 22 a 30 VII 1422;7) Lit. II (l), s. 131 i n.; J. Korytkowski, Prałaci, s. 188 (błędnie jednak zidentyfikowany);

J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska, cz. I, s. 123,191,195,203, 204; cz. II, s. 115; R. Palacz, Polecz Stefan, PSB XXV, s. 65 i n.
164
1) Sulislaw, zm. po 19 III 1339;

2) mieszczanin średzki;

3)-

4) illiteratus;

5) burmistrz w Środzie (1339);

6) brał udział w procesie warszawskim jako LXVI świadek oskarżenia, zaprzysiężony 11 III 1339 w Uniejowie, przesłuchany w Kaliszu 19 III t. r. lub krótko po tej dacie;7) Lit. I (2), s. 322 i n.; J. Pakulski, Sity, s. 107, 138.
165
1) Świętoslaw, zm. przed 1350;

2)-


3)-

4) litteratus (fuit scolaris in Gnezna, erat scolaris in Pomerania);

5) opat klasztoru premonstratensów w Brzesku (woj. tarnowskie, 24 X 1337 —przed 1350);

6) brał udział w procesie warszawskim jako CVIII świadek oskarżenia, zaprzysiężony 11 III 1339 w Uniejowie, przesłuchany 27 IV 1339 w Krakowie;

7) Lit. I (2), s. 381 i n.; KDKKr I, nr 162; Katalog opatów klasztoru premonstratenskiego, s. 46;

H. Chłopocka, Tradycja, s. 95.
166
1) Świętostaw, może h. Prawdzie, zm. po 21 V 1414;

2) z Trzęszewa (Strzeszewo, na płn.-wsch. od Sierpca);

3)-

4) illiteratus;

5) szlachcic nie piastujący żadnych urzędów;

6) brał udział w procesie budzińskim, zaprzysiężony 16 V 1414, przesłuchany w Budzie 21 V t. r.;

7) Lit. III (2), s. 45, 174; J. Piętka, Mazowiecka elita, s. 78.
167
1) Świętoslaw, h. Pałuka, zm. po 30 IV 1339;

2) z Wąsoszy (na pin. od Wągrowca);

3) ojciec: Sławnik Świętosiawic (kasztelan nakielski); bracia: Maciej (scholastyk, dziekan, biskup włocławski), Zbylut (kasztelan nakielski, potem gnieźnieński); synowie: Sędziwej z Wąsoszy (kustosz kruszwicki), Zbylut (biskup kujawski) i dwaj inni;

4) illileralw;

5) wojewoda tczewski (1306-1308), stolnik nakielski (J. Bieniak, K. Jasiński) lub pomorski (B. Śliwiński);

6) brał udział w procesie warszawskim jako CXVI świadek oskarżenia, zaprzysiężony w Uniejowie 11 III 1339, przesłuchany 30 IV t. r. w Krakowie;

7) Lit. I (2), s. 388 i n.; J. Bieniak, Krąg rodzinny, tabl. l; tenże, Milites, s. 509; tenże. Wielkopolska, passim; H. Chłopocka, Tradycja, s. 94; K. Jasiński, Zajęcie, s. 34-37; J. Pakulski, SUy, s. 28, 32, 150; Urzędnicy Pomorza Wschodniego, s. 30, 64; W. Semkowicz, Ród Paluków, s. 64 i n., 67.
168
1) Tomasz, zm. po 19 III 1339;

2) z Zajączkowa (k. Ryńska, na płd.-zach. od Wąbrzeźna);

3) brat (?): Pielgrzym z Zajączkowa;

4) illiteratus;

5) rycerz nie pełniący żadnych urzędów;

6) brał udział w procesie warszawskim jako LI świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany 19 III 1339 w Kaliszu;

7) Lit. I (2), s. 304-309; J. Bieniak, Studia, s. 65 i n.; H. Chłopocka, Tradycja, s. 93; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 179, 182, 183; J. Pakulski, Sity, passim; I. Ziekursch, Der Prozess, s. 45.
169
1) Tomisław, zm. po 9 IV 1339;

2) z Krążkowa (p. Łabiszynem);

3)-

4) illiteratus;

5) chorąży inowrocławski (1339);

6) brał udział w procesie warszawskim jako LXXXI V świadek oskarżenia, zaprzysiężony 11 III 1339 w Uniejowie, przesłuchany 9 IV t. r. w Gnieźnie;7) Lit. I (2), s. 355-357; J. Bieniak, Milites, s. 509; H. Chłopocka, Tradycja, s. 92; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 194.
170
1) Tomislaw, h. Jelita, zm. 18 III 1359;

2) z Mokrska (k. Jędrzejowa w woj. kieleckim);

3) żona: Elżbieta, c. Świętosiawa z Brzezia;

4) illiteratus;

5) podczaszy krakowski (17-20 V 1307), łowczy krakowski (15 XII 1310-17 IV 1312), kasztelan sądecki (10 I 1313-8 XII 1316), wojewoda krakowski (19 VI 1317-13 I 1320), wojewoda sandomierski (7 11-20 III 1320 — 14 VI 1330;

6) brał udział w procesie inowroctawsko-brzeskim jako XII świadek oskrażenia, zaprzysiężony i przesłuchany w VI 1320;7) Lit. I (3), s. 38 i n.; Z. Budkowa, Mokrski Tomislaw, PSB XXI, s. 607 i n.; F. Piekosiński, Rycerstwo, t. III, s. 259 i n.; tenże. Heraldyka polska, s. 68; K. Tymieniecki, Proces, s. 98, 121;

Urzędnicy małopolscy, s. 75, 84, 126, 222, 234.
171
1) Tyczą, zm. po 22 V 1414;

2) z Kawęczyna (na wsch. od Torunia, k. Łążyna);

3) brat: Jerzy z Kawęczyna;

4) illiteralus;

5) szlachcic nie pełniący żadnych urzędów;

6) brał udział w procesie budzińskim, zaprzysiężony 16 V 1414, przesłuchany 17,20,22 V t. r. w Budzie;

7) Lit. III (2), passim.


172
1) Tyło, zm. po 17 III 1324;

2) obywatel Brześcia (zdaniem K. Tymienieckiego pochodzenia niemieckiego);

3)-

4) illileratus;

5) wójt brzeski (4 XII 1305-1320/1324);

6) brał udział w procesie inowrocławsko-brzeskim jako XXII świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany w VI 1320;7) Lit. I (3), s. 46; KDW II, nr 896; J. Bieniak, Wielkopolska, passim; J. Karwasińska, Sąsiedztwo, s. 155 i n.; K. Tymieniecki, Proces, s. 123.
173
1) Tyło, zm. po 2 VI 1320;

2) obywatel Brześcia (według K. Tymienieckiego pochodzenia niemieckiego);

3)-

4) illileratus',

5)-


6) brał udział w procesie inowrocławsko-brzeskim jako XVI świadek oskarżenia, zaprzysiężony i przesłuchany w VI 1320;

7) Lit. I (3), s. 41 i n.; J. Bieniak, Wielkopolska, s. 61, 85; K. Tymieniecki, Proces, s. 123, p. l.
174
1) Urban, h. Rola, zm. po 24 V 1345;

2) z Kujaw;

3) ojciec lub stryj: Urban (podkomorzy, cześnik łęczycki); brat: Jasiek Pucek;

4) illiteralus;

5) podczaszy łęczycki (17 XI 1333-2 XI 1339), konarski łęczycki (24 V 1345);

6) brał udział w procesie warszawskim jako XII świadek oskarżenia, zaprzysiężony 16 II 1339 w Łęczycy, przesłuchany tamże w dniu następnym;

7) Lit. I (2), s. 196-200; J. Bieniak, Wielkopolska, s. 58, 92 i n., 97; H. Chłopocka, Tradycja, s. 89; Urzędnicy łęczyccy, s. 50, 57; I. Ziekursch, Der Prozess, s. 41.Pobieranie 3.57 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna