Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona29/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
8206

Narzędzi złożonych z dwóch lub więcej wyrobów objętych pozycjami 8202-8205, pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż pozycje 8202-8205. Jednakże, narzędzia objęte pozycjami 8202-8205 mogą zostać włączone do zestawu pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 15% ceny ex works zestawu
8207

Narzędzi wymiennych do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadeł, ciągowników bądź matryc do wyciskania metalu oraz narzędzi do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8208

Noży i ostrzy tnących, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8211

Noży z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włącznie z nożami ogrodniczymi) innych niż noże z pozycji 8208

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, ostrza i rękojeści noży z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
8214

Pozostałych artykułów nożowniczych (np. maszynek do strzyżenia włosów, tasaków rzeźniczych lub kuchennych, noży do siekania i mielenia mięsa, noży do papieru); zestawów i akcesoriów do manicure lub pedicure (włącznie z pilnikami do paznokci)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
8215

Łyżek, widelcy, chochli, cedzideł, łopatek do podawania tortów, noży do ryb, noży do masła, szczypcy do cukru i podobnych artykułów kuchennych lub stołowych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
ex Dział 83

Wyroby różne z metali nieszlachetnych; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 8302

Pozostałych opraw, okuć i podobnych wyrobów nadających się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, inne materiały objęte pozycją 8302 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 8306

Statuetek i innych ozdób z metali nieszlachetnych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, inne materiały objęte pozycją 8306 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 8401

Sekcji paliwowych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt21

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8402

Kotłów wytwarzających parę wodną lub inną parę (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu; kotłów wodnych wysokotemperaturowych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8403

i

ex 8404Kotłów centralnego ogrzewania, nieobjętych pozycją 8402 i instalacji pomocniczych przeznaczonych do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż 8403 lub 8404

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

8406

Turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8407

Silników spalinowych z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto - zwrotny lub obrotowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8408

Silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych i średnioprężnych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8409

Części nadających się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji 8407 lub 8408

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8411

Silników turboodrzutowych, turbośmigłowych oraz innych turbin gazowych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8412

Pozostałych silników i siłowników

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8413

Obrotowych pomp wyporowych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

ex 8414

Wentylatorów przemysłowych i podobnych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8415

Klimatyzatorów, zawierających wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatorów nie posiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8418

Chłodziarek, zamrażarek i innych urządzeń chłodzących lub zamrażających, elektrycznych lub innych; pomp cieplnych innych niż klimatyzatory z pozycji 8415

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- wartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości wszystkich użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

ex 8419

Maszyn dla przemysłu drzewnego, masy papierniczej, papieru i tektury

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8420

Kalandrów lub innych maszyn do walcowania, nieprzeznaczonych do obróbki metali lub szkła, oraz walców do tych urządzeń

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8423

Urządzeń do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub czulszych), także maszyn do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważników do wag

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8425

do

8428Maszyn do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8429

Spycharek czołowych, spycharek skośnych, równiarek, zgarniarek niwelujących, zgarniarek, koparek, czerparek, ładowarek, podbijarek i walców drogowych, samobieżnych:


- Walców drogowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w pozycji 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8430

Pozostałych maszyn do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzeń do wbijania lub wyciągania pali; pługów odśnieżających lemieszowych lub wirnikowych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w pozycji 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 8431

Części nadających się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8439

Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania bądź obróbki wykańczającej papieru lub tektury

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8441

Pozostałych urządzeń do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarek i krajalnic wszelkich typów

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8444

do

8447Maszyn wymienionych w tych pozycjach przeznaczonych do wykorzystywania w przemyśle włókienniczym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8448

Urządzeń pomocniczych do maszyn objętych pozycjami 8444 i 8445

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8452

Maszyn do szycia, z wyjątkiem maszyn do zszywania książek ujętych w pozycji 8440; mebli, podstaw i obudów specjalnie zaprojektowanych do maszyn do szycia; igieł do maszyn do szycia:


- Maszyn do szycia (tylko stebnówek) z głowicami o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem

Wytwarzanie, w którym:
- Wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich niepochodzących materiałów użytych do montażu głowicy (bez silnika) nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących;
- mechanizmy do naciągania nici, obrębiania i zygzakowania są już pochodzące- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8456

do

8466Obrabiarek i maszyn oraz części i akcesoriów do nich z pozycji 8456-8466

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8469

do

8472Maszyn biurowych (na przykład maszyny do pisania, maszyn liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywaczy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8480

Skrzynek formierskich dla odlewni metali; płyt podmodelowych; modeli odlewniczych; form do metali (innych niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
8482

Łożysk tocznych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8484

Uszczelek i podobnych przekładek z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzonych z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawów lub kompletów uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczonych w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach; uszczelnień mechanicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8485

Części maszyn i urządzeń niezawierających złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienionych ani nieujętych gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex Dział 85

Maszyny elektryczne i urządzenia oraz części do nich; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze telewizyjnego obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8501

Silników elektrycznych i prądnic (z wyjątkiem zespołów prądotwórczych)

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane pozycji 8503 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8502

Zespołów prądotwórczych oraz przetwornic jednotwornikowych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w pozycjach 8501 lub 8503 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 8504

Jednostek zasilających w energię elektryczną w rodzaju używanych z maszynami do automatycznego przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8518

Mikrofonów i stojaków do nich, głośników w obudowach lub bez, elektrycznych wzmacniaczy częstotliwości akustycznych; elektrycznej aparatury wzmacniającej sygnały dźwiękowe

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8519

Gramofonów bez wzmacniacza, gramofonów ze wzmacniaczem, odtwarzaczy kasetowych oraz innego sprzętu do odtwarzania dźwięku niezawierającego urządzenia do rejestracji dźwięku

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8520

Magnetofonów i innych urządzeń do zapisu dźwięku, wyposażonych lub nie, w urządzenia do odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8521

Urządzeń wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8522

Części i akcesoriów odpowiednich do użycia wyłącznie lub głównie w urządzeniach objętych pozycjami 8519-8521

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8523

Niezapisanych nośników do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, innych niż objęte działem 37

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8524

Płyt gramofonowych, taśm i innych zapisanych nośników do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyjątkiem wyrobów z działu 37:


- Matryc i negatywów płyt gramofonowych stosowanych w fonografii

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją 8523 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8525

Urządzeń nadawczych dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, nawet zawierających aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamer telewizyjnych; kamer wideo ze stop klatką i innych rejestrujących kamer wideo

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8526

Urządzeń radarowych, radionawigacyjnych oraz zdalnego sterowania drogą radiową

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8527

Urządzeń odbiorczych dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadających, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8528

Urządzeń odbiorczych dla telewizji, nawet zawierających odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitorów i projektorów wideo

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8529

Części nadających się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji 8525-8528:


- Nadających się do użycia wyłącznie lub głównie z aparaturą wideo do zapisu lub odtwarzania

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8535

i

8536Urządzeń elektrycznych do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służących do wykonywania połączeń elektrycznych do obwodów elektrycznych lub w tych obwodach

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją 8538 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8537

Tablic, paneli, konsoli, pulpitów, szaf i innych układów wspornikowych, wyposażonych co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służących do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w dziale 90, oraz aparatury sterowanej numerycznie, innej niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją 8538 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 8541

Diod, tranzystorów i innych podobnych urządzeń półprzewodnikowych, z wyjątkiem płytek materiału półprzewodnikowego jeszcze nie pociętych na chipy

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8542

Elektronicznych układów scalonych i mikromodułów

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały klasyfikowane w pozycji 8541 lub 8542, łącznie wzięte, są użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

8544

Izolowanych (także emaliowanych lub anodyzowanych) drutów, kabli (także kabli koncentrycznych) oraz innych izolowanych przewodów elektrycznych, z łączówkami lub bez; przewodów z włókien optycznych, złożonych z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączonych z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażonych w złączki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8545

Elektrod węglowych, szczotek węglowych, węgla do lamp, węgla do baterii, oraz innych wyrobów z grafitu lub innego rodzaju węgla, nawet z metalem, do zastosowań elektrotechnicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8546

Izolatorów elektrycznych z dowolnego materiału

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8547

Elementów izolacyjnych dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonanych całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierających jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, a różniące się od izolatorów z pozycji 8546; rurek kablowych oraz osprzętu do rurkowania, z metali nieszlachetnych pokrytych materiałem izolacyjnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8548

Odpadów i braków ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużytych ogniw i baterii galwanicznych oraz akumulatorów elektrycznych; elektrycznych części maszyn i urządzeń, niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów – mechaniczne (także elektromechaniczne), z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8608

Osprzętu torów kolejowych i tramwajowych; mechanicznych (oraz elektromechanicznych) urządzeń sygnalizacyjnych, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8709

Pojazdów mechanicznych z własnym napędem dla transportu wewnątrzzakładowego, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, przeznaczonych do użytku w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach i lotniskach do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągników przeznaczonych do użytku na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8710

Czołgów oraz innych opancerzonych samobieżnych pojazdów bojowych z uzbrojeniem lub bez oraz części do tych pojazdów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8711

Motocykli (także motorowerów) oraz rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózków bocznych:


- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o pojemności skokowej:


- - Nieprzekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20% ceny ex works produktu
- - Przekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu
- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 8712

Rowerów bez łożysk kulkowych

Wytwarzanie z materiałów nieklasyfikowanych w pozycji 8714

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8715

Wózków dziecinnych i ich części

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

8716

Przyczep i naczep; innych pojazdów bez napędu mechanicznego; ich części

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 8804

Spadochronów wirnikowych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 8804

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

8805

Maszyn i urządzeń startowych dla statków powietrznych; maszyn i urządzeń umożliwiających lądowanie na lotniskowcu oraz podobnych maszyn i urządzeń; naziemnych szkoleniowych symulatorów lotu (trenażerów); części do powyższych maszyn i urządzeń

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

Dział 89

Statki, łodzie i konstrukcji pływających

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, kadłuby objęte pozycją 8906 nie mogą zostać użyte

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 90

Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9001

Włókien optycznych oraz wiązek włókien optycznych; kabli światłowodowych innych niż z pozycji 8544; arkuszy i płyt substancji polaryzujących; soczewek (w tym także soczewek kontaktowych), pryzmatów, zwierciadeł i innych elementów optycznych z dowolnych materiałów, nieoprawionych, innych niż tego rodzaju elementy ze szkła nie obrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9002

Soczewek, pryzmatów, zwierciadeł i innych elementów z dowolnego materiału, oprawionych, stanowiących część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, innych niż tego rodzaju elementy ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9004

Okularów, gogli itp., okularów korekcyjnych, ochronnych lub do innych celów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 9005

Lornetek, lunet, innych teleskopów optycznych i ich stojaków i mocowań, z wyjątkiem teleskopów refrakcyjnych i ich stojaków i mocowań

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 9006

Aparatów fotograficznych (oprócz filmowych); lamp błyskowych (fleszy) oraz żarówek błyskowych, oprócz lamp błyskowych zapalanych elektrycznie

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu,
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9007

Kamer i projektorów filmowych, nawet zawierających urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu,
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9011

Mikroskopów optycznych, w tym także mikroskopów przeznaczonych do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu,
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 9014

Pozostałych przyrządów i pomocy nawigacyjnych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9015

Przyrządów i aparatów geodezyjnych, topograficznych, mierniczych, niwelacyjnych, fotogrametrycznych, hydrograficznych, oceanograficznych, hydrologicznych, meteorologicznych, geofizycznych, z wyjątkiem kompasów i busoli; dalmierzy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9016

Wag o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9017

Przyrządów kreślarskich lub obliczeniowych (np. urządzeń kreślących, pantografów, kątomierzy, zestawów kreślarskich, suwaków logarytmicznych, tarcz rachunkowych); ręcznych przyrządów do pomiaru długości (np. prętów i taśm mierniczych, mikrometrów, suwaków) niewymienionych ani nieuwzględnionych w innych miejscach niniejszego działu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9018

Narzędzi i przyrządów lekarskich, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, w tym także aparatów scyntygraficznych i innych elektromedycznych oraz przyrządów do badania wzroku:


- Foteli dentystycznych wraz z urządzeniami dentystycznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 9018

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

9019

Sprzętu do mechanoterapii; aparatów do masażu; aparatury do testów psychotechnicznych; aparatury i sprzętu do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparatów do sztucznego oddychania i innych respiratorów leczniczych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

9020

Pozostałych respiratorów oraz masek gazowych, z wyjątkiem masek ochronnych, bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25% ceny ex works produktu

9024

Maszyn i aparatów do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, wyrobów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9025

Hydrometrów oraz podobnych przyrządów pływających; termometrów, pirometrów, barometrów, higrometrów, psychometrów, nawet zapisujących, oraz dowolnych kombinacji tych przyrządów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9026

Przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierzy, poziomowskazów, manometrów, ciśnieniomierzy, liczników energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub 9032

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9027

Przyrządów lub aparatów do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządów lub aparatów do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządów i aparatów do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, (łącznie ze światłomierzami); mikrotomów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9028

Liczników gazu i zużycia gazu, cieczy lub energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich:


- Części i akcesoriów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9029

Obrotomierzy, liczników produkcji, taksometrów, drogomierzy (liczników kilometrów), krokomierzy itp.; szybkościomierzy i tachometrów, innych niż objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9030

Oscyloskopów, analizatorów widma oraz innych przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyjątkiem mierników objętych pozycją 9028; przyrządów i aparatów do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9031

Przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno - pomiarowych, ale niewyszczególnionych i niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w niniejszym dziale; projektorów profilowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9032

Przyrządów i aparatury do automatycznej regulacji i kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9033

Części i akcesoriów (niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatów objętych dzałem 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9105

Pozostałych zegarów

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9109

Mechanizmów zegarowych, kompletnych i zmontowanych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9110

Kompletnych mechanizmów zegarkowych lub zegarowych, niezmontowanych lub częściowo zmontowanych (zestawów); niekompletnych mechanizmów zegarkowych lub zegarowych, zmontowanych; wstępnie zmontowanych mechanizmów zegarowych lub zegarkowych

Wytwarzanie, w którym:
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu;
- w wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją 9114 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9111

Kopert zegarków oraz ich części

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

9112

Obudów zegarków oraz obudów podobnego typu dla innych wyrobów objętych niniejszym działem, oraz ich części

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produkt

9113

Pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części:


- Z metali nieszlachetnych, nawet pozłacanych lub posrebrzanych lub z metali pokrytych metalem szlachetnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
Dział 93

Broń i amunicja, ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 9401

i

ex 9403Mebli z metali nieszlachetnych, zawierających materiały niewyściełane bawełną o wadze 300 g/m2 lub mniejszej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
lub
Wytwarzanie z tkaniny bawełnianej, już konfekcjonowanej, w postaci gotowej do użycia, objętej pozycją 9401 lub 9403 pod warunkiem, że:
- jej wartość nie przekracza 25% ceny ex works produktu;
- wszystkie pozostałe użyte materiały są już pochodzące i są klasyfikowane w pozycji innej niż pozycja 9401 lub 9403

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

9405

Lamp i opraw oświetleniowych, w tym także reflektorów poszukiwawczych i punktowych, oraz ich części, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych; reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków informacyjnych itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9406

Budynków prefabrykowanych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
9503

Pozostałych zabawek; modeli redukcyjnych (zmniejszonych w skali) i innych podobnych modeli służących do zabawy, nawet z napędem; łamigłówek wszelkich typów

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 9506

Kijów golfowych i części kijów golfowych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, wstępnie obrobione klocki do produkcji główek do kijów golfowych mogą zostać użyte
ex Dział 96

Różne wyroby przemysłowe, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt
ex 9601

i

ex 9602Wyrobów ze zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych materiałów rzeźbiarskich

Wytwarzanie z „obrobionych” materiałów rzeźbiarskich objętych tą samą pozycją
ex 9603

Mioteł i szczotek (z wyjątkiem mioteł i podobnych wyrobów i szczotek wykonanych z włosia kuny leśnej lub wiewiórki), ręcznie sterowanych mechanicznych zamiatarek podłóg, bezsilnikowych, poduszek i wałków do malowania, ściągaczek do wody z szyb i ścierek

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9605

Zestawów podróżnych do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże, artykuły niepochodzące mogą zostać włączone pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 15% ceny ex works zestawu
9606

Guzików, zatrzasków guzikowych, form do guzików i innych części tych artykułów; półproduktów guzików

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9608

Piór kulkowych i długopisów; pisaków i piór z końcówkami filcowymi lub z tworzyw porowatych; piór wiecznych, stylografów oraz innych piór; rapidografów; ołówków automatycznych; obsadek do piór, obsadek do ołówków itp.; części (nawet skuwek i klipsów) powyższych wyrobów, nieobjętych pozycją 9609

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże stalówki lub końcówki piór klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte
9612

Taśm do maszyn do pisania i innych podobnych, nasyconych tuszem lub sporządzonych w inny sposób celem pozostawiania odbić, również na szpulkach lub w kasetach; poduszek do tuszu, także nasyconych tuszem, nawet w pudełkach

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 9613

Zapalniczek z piezoelektrycznym systemem zapalania

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9613 nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex 9614

Fajek do tytoniu i cybuchów

Wytwarzanie ze wstępnie obrobionych klocków
Dział 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt

ZAŁĄCZNIK III


Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
sprawie handlu