Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoruPobieranie 28.26 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar28.26 Kb.


        1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” nr BZP/PN/98/2014 na „Dostawa oprogramowania Mimics lub równoważnego na potrzeby Laboratorium Inżynierskich Zastosowań Technik Informacyjnych CLW PL.”
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie Mimics - licencja stała +MAINTENANCE przez rok + nośnik DVD.

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne spełniające następujące funkcjonalności cyfrowego przetwarzania obrazów medycznych:

1.pełna zgodność ze standardem DICOM

2.możliwość wczytania stosu obrazów 2D pochodzących z badań – CT, MRI, micro-CT, tomografii wiązki stożkowej (CBCT), USG 3D, mikroskopii konfokalnej itp. w formatach DICOM, JPEG, TIFF, BMP i Raw

3.możliwość wykonania segmentacji w oparciu o skalę Hounsfielda wyrażonej w jednostkach HU, zarówno dla ustawień dedykowanych dla tkanek jak i dla ustawień użytkownika

4.możliwość wygenerowania modelu 3D na podstawie segmentacji stosu obrazów wejściowych,

5.możliwość dokonywania korekty i retuszu brakujących fragmentów obrazów,

6.możliwość dokonywania pomiarów fragmentów obiektów tworzących model 3D,

7.możliwość zastosowania maski i jej przycinania,

8.możliwość wyodrębniania dowolnego rodzaju tkanki organicznej z naczyniami krwionośnymi włącznie,

9.możliwość wykonania symulacji chirurgicznych i tworzenia z nich animacji,

10.możliwość wykonania operacji morfologicznych z zastosowaniem operacji Boolean na obiektach graficznych,

11.możliwość wykonania pomiarów odległości, średnicy, gęstości materiału itp.

12.możliwość eksportu danych do programów CAD za pomocą plików wymiany danych (STEP lub IGES) powierzchniowych i krzywych,

13.możliwość tworzenia linii środkowych (Centerline) do generowania naczyń krwionośnych w postaci modelu 3D,

14.możliwość wygenerowania siatki trójkątów do wykonania analizy MES (FEM) lub CFD i ich wykonanie raz eksport trzymanych danych do oprogramowania zewnętrznego,

15.możliwość wygenerowania na podstawie modeli 3D pliku STL do wysterowania drukarką trójwymiarową.Dodatkowe wymagania dotyczące oprogramowania równoważnego:

1.W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że funkcjonalność oferowanego przedmiotu zamówienia jest równoważna w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ przez Zamawiającego.


2.Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi udowodnić spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej. W tym celu: załączy do oferty opisy zawierające szczegółowe dane oferowanego oprogramowania równoważnego, przed podpisaniem umowy dokona wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania oprogramowania równoważnego, przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla użytkowników w zakresie podstaw obsługi programu.

3. Zamawiający nie dopuszcza opcji zastosowania w miejsce jednego programu kilku programów łącznie spełniających wymagania.Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej

Projekt nr POPW.01.03.00-06-001/11

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 28.26 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna