Ukraińskie podziemie nacjonalistyczne I


Tablica1. Liczebność składu osobowego Grup UPA wg OW i GOWPobieranie 2.74 Mb.
Strona12/16
Data29.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Tablica1. Liczebność składu osobowego Grup UPA wg OW i GOW

(bez uwzględnienia sieci OUN)551


Grupy, które działały na terytorium OW

Grupy, które działały na terytorium GOW (Krajów)

«Turiw» – 3-3,5 tys. powstańców

UPA-«Piwnicz»

8-10 tys. powstańców (koniec 1943 – początek 1944 r.)


«Zahrawa» – 1,5-2 tys. powstańców

«Bohun» – 2-2,5 tys. powstańców

«Tiutiunnyk» – do 2 tys. powstańców

«Chołodnyj Jar» – około

500-900 powstańców


UPA-«Piwdeń»

1-1,5 tys. powstańców (wiosną 1944 r.)


«Umań» – około 200-300 powstańców

«Winnica» – 300 powstańców

«Baszta» – 400-500 powstańców (czerwiec – sierpień 1944 r.)

UPA-«Zachid»

17,9-18,2 tys. (lato 1944 r.) – 9-10 tys. powstańców (lato 1945r.)

+

2-2,5 tysiąca z OW “Sian” (w latach 1946-1947.)«Bug» – 6 tys. (czerwiec 1944 r.)- 3 tys. (czerwiec 1945 r.) powstańców

«Makiwka» – 800-1000 powstańców (przez połączeniem Grupy w pierwszej połowie 1945 r.)

«Łysonia» – 2,7 tys. (sierpień 1944 р.); 1,7 tys. powstańców (czerwiec 1945 r.)

«Howerła» – 8 tys. powstańców (lato 1944 r.)

«Karpaty-Howerła» – 5 tys. powstańców (lato 1945 р.)

«Sian» – 2-2,5 tys. powstańców (w latach 1946–1947.)Tablica 2. Ogólna liczebność składu osobowego UPA w grudniu 1943 – kwietniu 1946 lat (bez uwzględnienia sieci OUN)1


Liczebność składu osobowego

Okres

14–17 tys. osób (w tym: w UPA-«Piwnicz» i UPA-«Piwdeń» – 9–11 tys. osób; w UPA-«Zachid» – 5–6 tys. osób)

grudzień 1943 – luty 1944 r.

21,9–23,2 tys. osób (w tym: w UPA-«Zachid» – 17,9–18,2 tys. osób; w UPA-«Piwnicz» i UPA-«Piwdeń» – 4–5 tys. osób)

czerwiec – sierpień 1944 r.

14–16 tys. osób (w tym: w UPA-«Zachid» – 11–12 tys. osób; w UPA-«Piwnicz» i UPA-«Piwdeń» – 3–4 tys. osób)

czerwiec – sierpień 1945 r.

9–9,5 tys. osób (w tymу: w UPA-«Zachid» – 7–7,5 tys. osób;

w UPA-«Piwnicz» i UPa-«Piwdeń» – do 2 tys. osób)marzec – kwiecień 1946 r.
1 Kulińska L. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 19221939. – str. 298.

2 Аrchiwum OUN w Kijowie, z. 1, оp. 1, akta 190, аrk. 4; CPAHL, z. 205, оp. 1, akta 501, аrk. 89.

3Szpicer W., Моroz W. Przywódca krajowy Wołodymyr TymczijŁopatyński». – str. 92.

4 Rukkas A. OUN na terytorium województwa Lwowskiego we wrześniu 1939 r. // Kyjiwska starowyna [Starowyna kijowska]. – 2003. – nr 1. – S. 75.; Purat A. Ukraińcy w kampanii wrześniowej // 1939 rok w losach historycznych Ukrainy i Ukraińców: Materialy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 23-24 września 1999 r. / Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki. – Głów. red. K.Kondratiuk. – L., 2001.– str.137; Kulińska L. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922 – 1939. – str. 299.

5Bemko W. Bereżany – Bereżanszczyzna. Esej historyko-geograficzny // Bereżanszczyna w spohadach emihrantiw [Bereżanszczyzna we wspomnieniach emigrantów]. – Tarnopol, 1993. – str. 213 lub Nimczuk I. 595 dni więźniem sowieckim. – Toronto, 1950. – str. 11.

6 Szwahuliak M. Pozycja i udział Ukraińców w wojnie niemiecko-polskiej 1939 r. // Ukraina – Pol’shcha: wazhki pytannia [Ukraina Polska: trudne pytania]. – Т. 4. – Warszawa, 1999. – str. 51.

7Reumer W. Pozycja i udział Ukraińców w kampanii niemiecko-polskiej 1939 р. // Ukraina – Pol’shcha: wazhki pytannia [Ukraina Polska: trudne pytania]. – Т. 4. – Warszawa, 1999. – str. 28-29.

8 Moroz W. Działalność OUN przed i na początku Drugiej wojny światowej – str. 592.

9 Rukkas A: Wystąpienia zbrojne członków OUN na początku Drugiej wojny światowej // Wojenna istoria [Historia wojenna]. – nr 5. – 2008. – str. 47-48.

10Moroz W. Działalność OUN przed i na początku drugiej wojny światowej – str. 592.

11Rukkas A: Wystąpienia zbrojne członków OUN na początku Drugiej wojny światowej. – str. 48.

12Ibidem. 48.

13Dziuban O. Konfrontacja ukraińsko-polska we wrześniu 1939 r. w ówczesnej prasie i wspomnieniach świadków naocznych // Ukrainskyj wyzwolnyj ruch [Ukraiński ruch wyzwoleńczy]. – Zb. nr 2. – L., 2003. – str. 82.

14Ibidem. – str. 82-83.

15Motyka G. Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji «Wisła». Konflikt polsko-ukraiński 1943 – 1947. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011. – str. 46.

16Ibidem.

17Rukkas A. OUN na terytorium województwa lwowskiego we wrześniu 1939 r. // Kyjiwska starowyna [Starowyna kijowska]. – 2003. – Nr 1. – str. 76.

18Archiwum OUN w m. Kijowi.Sprawozdanie Okręgu ХІІІ OUN.

19Susik D. Z miłości do swego narodu. Wspomnienia. – str. 40.

20KulińskaL. Działalność terrorystycznaisabotażowanacjonalistycznychorganizacjiukraińskichwPolscewlatach 1922 – 1939. – str. 300.

21Ibidem. – str. 97.

22Archiwum OUN w m. Kijowie. – Sprawozdanie Okręgu ІІІ Stryj; Kuczeruk O. Powstanie ukraińskie 1939 roku na Ukrainie Zachodniej // Pamiat’ stolit’ [Pamięć stuleci]. K., 2000. – nr 5. – str. 148-149.

23Archiwum OUN w m. Kijowie. – Sprawozdanie Okręgu ІІІ Stryj.

24 Dziuban O. Konfrontacja ukraińsko-polska we wrześniu 1939 r. w ówczesnej prasie i wspomnieniach świadków naocznych // Ukrainskyj wyzwolnyj ruch [Ukraiński ruch wyzwoleńczy]. – Zb. 2. – L., 2003. – str. 76-77.

25 Szpicer W. Moroz W.  Dowódca krajowy Wołodymyr TymczijŁopatnyckyj». – str. 97.

26Ibidem.

27Rukkas A. Działania bojowe oddziałów OUN we wrześniu 1939 r. – str. 389.

28Rukkas A. Wystąpienia bojowe członków OUN na początku Drugiej wojny światowej. – str. 47.

29Ibidem. – str. 48.

30Ibidem.

31 ACDWR, f. «Czyżewskyj W. “Demyd”», teczka 1, ark. 2-3.

32Ibidem, ark. 3-4.

33 Archiwum OUN w m. Kijowie. – Sprawozdanie Okręgu ХІ Zołocziw.

34 Rukkas A. Wystąpienia zbrojne członków OUN na początku Drugiej wojny światowej. – str. 49.

35Archiwum OUN w m. Kijowie. – Sprawozdanie Okręgu VIII Bereżany.

36 Sowa A. Stosunki polsko-ukraiński, 19391947. – Kraków, 1998. – str. 85.

37Rukkas A. Wystąpienia zbrojne członków OUN na początku Drugiej wojny światowej. – str. 49.

38Dziuban O. Konfrontacja ukraińsko-polska we wrześniu 1939 r. w ówczesnej prasie i wspomnieniach świadków naocznych. – str. 85.

39Żywiuk A. Początek Drugiej wojny światowej na Wołyniu. Powstanie dermańskie. // Hałyczyna [Galicja]. Ogólnoukraiński magazyn naukowy i kulturalno-oświatowy krajoznawczyWyd. 15-16. – Iwano-Frankiwsk, 2009. – str.323-324.

40Żywiuk A. Początek Drugiej wojny światowej na Wołyniu. Powstanie dermańskie.– str. 325.

41Szpicer W. Moroz W.  Dowódca krajowy Wołodymyr TymczijŁopatnyckyj». – str. 98.

42Rukkas A. Wystąpienia bojowe członków OUN na początku Drugiej wojny światowejstr. 49.

43Szpicer W. Moroz W.  Dowódca krajowy Wołodymyr TymczijŁopatnyckyj». – str. 101.

44 Organy radziecki bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 r. Dokumenty HDA CB Ukrainy. – str. 371.

45Rezmer W. Pozycja i udział Ukraińców w kampanii niemiecko-polskij 1939 r. – str. 29.

46Organy radziecki bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 r. Dokumenty HDA CB Ukrainy. – str. 251.

47Motyka G. Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji «Wisła». Konflikt polsko-ukraiński 1943 – 1947. – str. 50-51.

*W sprawozdaniu podawano tylko informacje z 16 okręgów organizacyjnych, chociaż razem było ich 18.

*Nasze obliczenia oparte są na dokumentach i świadczeniach świadków, wskazują, że rzeczywiście wystąpienia zbrojne maiły miejsce w 31 powiatach (ogólnie w województwach lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, wołyńskim i poleskim, lecz Ukraińcy mieszkali w 75 powiatach): 11 – w województwie lwowskim (z 22 powiatów zasiedlonych przez Ukraińców), 4 – w tarnopolskim (z 18), 6 – stanisławowskim (z 16), 7 – w wołyńskim (z 12), 3 – w poleskim (z 7 zasiedlonych przez Ukraińców).

48 Rukkas A. Wystąpienia zbrojne członków OUN na początku drugiej wojny światowej. – str. 49-50.

49Wreciona J. 30 czerwca 1941 r. // Wisnyk. Organ Organizacji obrony czterech swobod Ukrainy. nr 5/6. – 1947. – Nowy Jork. – str. 1-2.

*Raczej można mówić o 8–9 tysięcy członków OUN na październik 1939 r. Z młodzieży ta cyfra, oczywiście, sięgała 11–12 tysięcy osób. Jeszcze kilka tysięcy wynosiło koło zwolenników, kakdydatów na włączenie do szeregów OUN, Znacznie większy był kręg zwolenników.

50Tkaczuk A. W. Przed sądem historii. Współpraca faszystów niemieckich i nacjonalistów ukraińskich w latach drugiej wojny światowej i walka przeciwko nim radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego. – K., 2000. – str. 38.

51Dokładniej zob.: Stepan Bandera w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1939 – 1950). – Т. І. – S. 31; Susik D. Z miłości do swego naroku. Wspomnienia.. – str. 45.

52 ACDWP, f. «W.Czyżewskyj-“Demyd”», teczka 1, ark. 5.

53 Paryliak I. K. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – K., 2004. – str. 139.

54Radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 r. Dokumenty HDA CB Ukraina. – str. 266.

55Ibidem. – str. 289-292.

56AU SBU w obw. Lwowskim, z. 5, spr. П[P]-33843, t. 2, ark. 119.

57Ibidem.

*Struktura sieci OUN w Galicji na początku 1940 r.zob. Załącznik А.

58AU SBU w obw. Lwowskim, f. 5, spr. П-33843, t. 2, ark. 164-167.

59Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939 – 1959). – str. 16.

60Tkaczuk A.W. Przed sądem historii.str. 66-68.

61Szpicer W., Moroz W., Krajowy dowódca Wołodymyr TymczijLopatnyckyj». – str. 148.

62Ibidem. – str. 149.

63Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939 – 1959). – str. 16.

64Paryliak I. K. Działalność wojskowa OUN(B) w latch 1940–1942. – str. 143.

65Szpicer W., Moroz W., Krajowy dowódca WołodymyrTymzczijLopatnyckyj». – str.127.

66 Moroz W. Sokalszczyna – kolebka bohaterów // Nacionalnyj kur’ier [Kurkier narodowy]. – 2001. – nr 2. – str. 3.

67 Mudryk-Mecznyk S. Drogami podziemia OUN rewolucyjnej. – str. 34.

68Darowanec O., Marczuk I., Moroz W. Prekursor UPA – Wołodymyr Pobitnyckyj // Wyzwolnyj szliach [Droga wyzwoleńcza]. – nr 9. – 2002. – str. 37.

69Ibidem. – str. 124-135.

70 Mudryk-Mecznyk S: Drogami podziemia OUN rewolucyjnej. – str. 34.

71AUSBU w obw. Lwowskim, f. 5, spr. П-33843, t. 2, ark. 123.

72Dokładniej zob.: Szpicer W., Moroz W: Krajowy dowódzca Wołodymyr TymczijŁopatnyckyj». – str. 155-169.

73AUSBU w obw. Lwowskim, f. 5, spr. П-33843, t. 2, ark. 186-188.

*Dokładny opis przejścia przez granicę zob.: ACDWR, f. «W.Czyżewskyj-“Demyd”, teczka 1, akr. 19-24.

74Patryliak I.K. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – str. 145.

75Bolianowskyj A. Ukraińskiej formacje wojskowe w Siłach Zbrojnych Niemiec (1939 – 1945). – str. 44.

76HDA SBU, f. 16, op. 33 (1951 r.), spr. 63, ark. 26-27.

77Ibidem, ark. 40-45.

78Ibidem, ark. 28-36.

79Ibidem, ark. 50.

80Szpicer W. Motoz W. Krajowy dowódzca Wołodymyr Tymczij-«Łopatnyckyj». – str. 150.

81Ibidem. – str. 150.

82AU SBU w obw. lwowskim, f. 5, spr. 32066, t. 3, ark. 219.

83CDAWO Ukrainy, f. 3833, ap. 2, spr. 9, ark. 14.

84AU SBU w obw. lwowskim., f. 5, spr. П-33843, t. 2, ark. 69, 70 zw, 158, 159, 167.

85Ibidem, t. 3, аrk. 97 zw.

86AU SBU w obw. lwowskim., f. 5, spr. П-33843, t. 2, ark. 122 zw.

87Paryliak I. K. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – str. 146.

*Budowanie organizacyjne OUN(B) w marcu 1940 r. zob.: Załącznik В.

88 Tkaczuk A.B. Przed sądem historii. – str. 68.

89 Organy bezpieczeństwa ZSRR podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianiej: zebranie dokumen. – T. І.: W przeddzień. – Ks. 1.: listopad 1938 – grudzień 1940 r. – str. 184-186.

90 Samsiuk T. Walka rzadzieckicch służb specjalnych z OUN na terytorium obwodów Wołyńskiego i Rówieńskiego (1940 rok) // Uniwersytet Narodowy «Akademia Ostroska». Notatki naukowe. Seria «Nauki historyczne». Wyd. 16. – Ostróg, 2010. – str. 73.

91Szpicer W., Moroz W. Krajowy dowódca Wołodymyr TymczijŁopatnyckyj». – str. 151-152.

92 Radzieckie organy służby bezpieczeństwa w 1939 – czerwcu 1941 r. Dokumenty HDA CB Ukrainy. – str. 314.

93 HDA SBU, f. 16, op. 33 (1951 r.), spr. 25, ark. 14-28.

94 Tkaczuk A.W. Przed sądem historii. – str. 68.

95Kuk W. Stepan Bandera. – str. 30.

96Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939 – 1959). – str. 18.

97 Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939 – 1959). – str. 18.

*Pełny tekst instrukcji, skonfiskowanych przez NKWD przechowywany jest w tłumaczeniu na język rosyjski w HDA, F. 13, spr. 372, t. 3, ark. 143-152. Częściowo dokument opublikowany został w załącznikach do książki: Paryliak I. K. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – str. 403-405.

98 Derewianyj I. Druga likwidacja przez NKWD UZRR Egzekutywy Krajowej OUN w obwodzie Lwowskim w latach 1940 – 1941. // Ukrain’skyj wyzwol’nyj ruch [Ukraiński ruch wyzwelńczy]. – Zb. 15. – L., 2011. – str. 122.

99Tkaczuk A.W. Przed sądem histroiistr. 69.

100Roman Szuchewych w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1940 – 1950). – T. І. – str. 79.

101 Ibidem.

102Ibidem. – str. 81.

103Ibidem. – str. 85.

104Ibidem. – str. 81-82.

105Ibidem. – str. 82.

106 Ibidem. – str. 96.

107Ibidem. – str. 83.

108Derewianyj I. Druga likwidacja przez organy NKWD UZRR Egzekutywy Krajowej OUN w obwodzie lwowskim w latach 1940 – 1941. – str. 123.

109Kyryczuk J.A. Radziecki terror lat 1939 – 1941. // Terror polityczny i terroryzm na Ukrainie. ХІХ – ХХ wieków. Notaki historyczne. – K.: Naukowa Myśl, 2002. – str. 582.

110Roman Szuchewycz w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1940 – 1950). – T. І. – str. 151-156.

111 Ibidem. – str.152-153.

112 Ibidem. – str. 153-154.

113Ibidem. – str. 154-155.

114 Ibidem. – str. 155-156.

115Roman Szuchewycz w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1940 – 1950). – T. І. – str. 156-157.

116 Ibidem. – str. 158.

117 Ibidem. – str. 158-159.

118 Ibidem. – str. 161.

119Radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 r. Dokumenty HDA SB Ukrainy. – str. 328-329, 333.

120Ibidem. – str. 337-339.

121 Ibidem. str. 338.

122Ibidem. – str. 339.

123Paryliak I. «Wstań i walcz! Słuchaj i uwierz…»: ukraińskie podziemie nacjonalistyczne i ruch powstańczy 1939 – 1960 lat. – str. 83.

124 HDA SBU, f. 16, оp. 84 (1955 р.), spr. 7, ark. 220.

125Ibidem.

126Dokładniej zob.: Paryliak I.K. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – str. 152-153; Roman Szuchewycz w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1940 – 1950) / Pod ogól. red. W.Serhijczuka. – T. І. – str. 167-190; Derewianyj I. Druga likwidacja przez organy NKWD UZRR Egzekutywy Krajowej OUN w obwodzie Lwowskim w latach ОУ 1940 – 1941. – str. 123-154.

127Cyt. za: Iliuszyn I. Ukraińska Armiia Powstańcza i Armia Krajowa. Konfrontacja na Ukrainie Zchodniej (1939 – 1945 lat). – str. 155.

128HDA SBU, z. 13, spr. 372., t. 54, ark. 121.

129 Przesunięcie ukraińskie: Wołyń 1939 – 1955. – str. 44.

130CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 1, akr. 54.

131Ibidem, ark. 55-56.

132HDA SBU, z. 13, spr. 372, tom. 69, ark. 5-6.

1331941 rok. W 2-ch książkach. Dokumenty. – Ks. 2. – str. 80.

134 Organy bezpieczeństwa państwowego ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Zbiór dokumentów. – T. 1., Ks. 2.str. 138-139.

135 NKWD – MWD ZSRR w walce z bandytyzmem i uzbrojonym podziemiem nacjonalistycznym na Ukrainie Zachodniej, Białorusi Zachodniej i Krajach Bałtyckich (19391956). – str. 39.

136Ibidem. – str. 39.

137 Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939 – 1959). – str. 44; Demianczuk T. Współpraca organów NKWD i systemu karno-wychowywczego ds. likwidacji podziemia OUN na terenach Ukrainy Zachodniej w latach 1939 – 1941. // Hałyczyna. Wseukrainskyj naukowyj i kulturno-proswitnyckyj czasopys [Galicja. Ogólnoukraińskie Czasopismo Naukowy i Kulturalno-Oświatowe]. – Wyd. 15-16. – Iwano-Frankiwsk, 2009. – str. 318-321; Krucyk R. Demnianiw Łaz. Ludobójstwo Galicji. – K., 2009. – str. 175-345.

138Radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 roku. Dokumenty HDA SB Ukrainy. – str. 172-173.

139Ibidem. – str. 173.

140Ibidem.

141Ibidem.– str. 354-355.

142Radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego w 1939 – czerwcu 1941 roku. Dokumenty HDA SB Ukrainy. – str. 359.

143 Roman Szuchewycz w dokumentach radzieckich organów bezpieczeństwa państwowego (1940 – 1950). – Т. 1. – str. 222.

144CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 1, spr.45, akr. 1-4.

145Patryliak I. Zadanie propagandy ounowskiej podczas wojny // Moloda nacija [Młody naród]. – 2001. – nr 4.– str. 129-152.

146Paryliak I. Działalność wojskowa OUN(B) w latach 1940 – 1942. – str. 172.

147HDA SBU, z. 13, spr. 398, t. 18, ark. 136.

148CDWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 9.

* Tabelę-zestawienie z informacjami o przebiegu i wynikach występowań zbrojnych zob. W załączniku Е.

149CDAWO, f. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 1.

150Ibidem, ark. 1-3, ark. 9.

151Ukraińskiej tworzenie państwa. Akt 30 czerwca 1941. – str. 112–113.

152CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 9; z. КМF-8, op., 2, spr. 146, ark. 26-27.

153Ibidem, z. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 3.

154Ibidem, op. 3, spr. 14, ark. 31–31zw.; HDA SBU, f. 13, spr. 376, t. 24, ark. 30.

155 Sołonyn M. 22 czerwca. Anatomia katastrofy. – str. 412.

156 CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 1–10 (z odwrotnymi stronami).

157HDA SBU, z. 13, spr. 398, t. 18, ark. 146-о.

158CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 32, ark. 2–7 zw.

159Andruchiw I., Francuz A. Stanisławszczyzna: dwadzieścia burzliwych lat (1939–1959). – str. 58.

160Soroka P. Szkolenie DUN na folwarku Kwel w roku 1941 // Wyzwol’nyj szliach [Droga wyzwoleńcza]. – 1993. – nr 5. – str. 614–615.

161CDAWO Ukrainy, z. 3833, op. 2, spr. 3, ark. 36.

162HDA SBU, z.13, spr. 372, t. 11, ark. 44.


Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna