!!!Tytuł dokumentuPobieranie 0.99 Mb.
Strona5/6
Data29.10.2017
Rozmiar0.99 Mb.
1   2   3   4   5   631.

Nowy szef zastanawia się, jak zmotywować ludzi do wydajniejszej pracy. Na spotkaniu z podwładnymi szczegółowo dyktuje im rozkład dnia. Jak najprawdopodobniej zareagują pracownicy?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Będą niezadowoleni i celowo zrobią szefowi na złość, wynajdując wiele przeszkód dla realizacji poleceń.

A+

A-

B. Docenią, że ktoś się nimi interesuje i dokładnie wykonają polecenia służbowe.

B+

B-

C. Trochę się podąsają i skrytykują szefa między sobą, lecz podporządkują się i wykonają polecenia.

C+

C-

32.

Firma produkcyjna wprowadza na rynek nowy produkt. Jej właściciel musi obarczyć pracowników działu sprzedaży nowymi obowiązkami, czemu sprzeciwia się szef tego działu. Co powinien zrobić właściciel, aby szef sprzedaży zaakceptował pomysł i zmotywował swoich ludzi do wydajniejszej pracy?
Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Zasugerować szefowi sprzedaży, że w jego dziale pracuje za dużo ludzi i polecić bezwzględne wykonanie polecenia.


A+

A-

B. Pochwalić szefa sprzedaży jako jednego
z najlepszych pracowników firmy i obiecać mu wysoką premię.


B+

B-

C. Wyznać szefowi sprzedaży, że bez jego pomocy firma może nie dać sobie rady i poprosić go, aby przekonał pracowników.

C+

C-

33.

Pracownik pewnego banku usłyszał od kierownika oddziału: „W przeciwieństwie do tych z działu kredytów pan doskonale rozumie, że w obecnej sytuacji praca po godzinach jest ważna dla naszego banku”. Jak najprawdopodobniej zachowa się pracownik?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Chętniej będzie zostawał po godzinach, nawet częściej niż dotychczas.

A+

A-

B. Zbuntuje się i nie będzie chciał już więcej pracować po godzinach.

B+

B-

C. Nic nie zmieni się w jego zachowaniu –zostanie
po godzinach, gdy będzie trzeba, nie więcej.


C+

C-

34.

Szef firmy consultingowej postanowił zmniejszyć koszty rozmów telefonicznych. Zakazał swoim pracownikom wykonywania prywatnych połączeń pod groźbą obcięcia premii. Co najprawdopodobniej się stanie?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Liczba rozmów telefonicznych spadnie.


A+

A-

B. Liczba rozmów telefonicznych może wzrosnąć.

B+

B-

C. Liczba rozmów telefonicznych pozostanie
na dotychczasowym poziomie.


C+

C-

35.

Kierownik sklepu odzieżowego jest zmuszony poprosić jednego z trzech podwładnych o siedzenie przez tydzień po godzinach w związku
z inwentaryzacją. Jednego sprzedawcę prosił już w tym roku o rezygnację z urlopu, drugiego o przyjście do pracy w dwie kolejne soboty (obie prośby zostały wykonane i skromnie nagrodzone finansowo),
a trzeciego o nic dotychczas nie prosił.
Który z pracowników może być najbardziej skłonny do pracy po godzinach?


Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza
A. Sprzedawca, który zrezygnował z urlopu.

A+

A-

B. Sprzedawca, który pracował w soboty.

B+

B-

C. Sprzedawca, który nie był dotychczas o nic proszony.

C+

C-

36.

Firma informatyczna przyjęła nowego programistę. Co powinien zrobić jego przełożony, aby pracownik szybko poczuł się dobrze w nowym miejscu?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Przez 1-2 dni cały czas przy nim siedzieć.

A+

A-

B. Zrobić wstęp i pozwolić pracownikowi
na samodzielne zapoznanie się z firmą, dyskretnie
go obserwując.


B+

B-


C. Wprowadzić pracownika w obowiązki i dać mu kilka próbnych zadań, a w razie potrzeby służyć pomocą.

C+

C-

37.

W fabryce części samochodowych inżynier z działu produkcji opracował nowe rozwiązanie linii produkcyjnej, które skróci i usprawni proces wytwarzania, zwiększając zyski przedsiębiorstwa.
Co powinna zrobić dyrekcja, aby wzmocnić taką twórczą postawę?


Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Nagrodzić pracownika premią finansową.


A+

A-

B. Pochwalić pracownika przed załogą.

B+

B-

C. Wskazać pracownikowi kolejne problemy
do rozwiązania.


C+

C-


38.

Pracownik agencji reklamowej w trakcie nieobecności szefa przygotował i wysłał pilną ofertę dla ważnego klienta, dzięki czemu firma zyskała cenny kontrakt. Co przełożony powinien powiedzieć podwładnemu po powrocie?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. Dziękuję Ci, że podczas mojej nieobecności zająłeś się tą sprawą. Bardzo to doceniam.

A+

A-

B. Dobra robota! Dzięki twojemu zachowaniu zyskaliśmy cenny kontrakt. Szkoda, że tego typu działania z twojej strony zdarzają się tak rzadko.

B+

B-

C. Tym razem się udało, ale następnym razem
nie podejmuj takich działań bez konsultacji ze mną.


C+

C-

39.

Przedstawiciel handlowy firmy obuwniczej z kilkuletnim stażem pracy spóźnił się o parę dni z oddaniem miesięcznego raportu ze swojej pracy, co uniemożliwiło stworzenie zbiorczego raportu z działań całego działu handlowego. Jak powinien zareagować jego przełożony?

Odpowiedź najlepsza

Odpowiedź najgorsza

A. To czysta amatorszczyzna i brak odpowiedzialności z twojej strony. Jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, będziemy musieli się rozstać.

A+

A-

B. Cenię twój profesjonalizm i naszą dotychczasową współpracę, ale twoje zaniedbanie wpłynęło na pracę całego zespołu. Jak Ci pomóc, aby nie powtórzyło się to w przyszłości?

B+

B-

C. Dlaczego zachowałeś się w taki sposób? Czy nie wiedziałeś, że to pilna i ważna sprawa?

C+

C-

40.

Pracownik działu analiz pewnego banku przygotował na polecenie szefa ważne sprawozdanie. Niestety, jest w nim kilka błędów. Co powinien powiedzieć przełożony?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Twoje sprawozdanie generalnie jest OK. Poprawy wymaga jedynie punkt 1 i 4, ale tym sam się już zajmę.

A+

A-

B. Niestety, to sprawozdanie jest do niczego. Daje
ci dwie godziny na niezbędne poprawki.


B+

B-

C. Popraw punkt 1 i 4. W razie wątpliwości pytaj.

C+

C-


41.

W pewnej fabryce, spośród wysoko kwalifikowanych pracowników rożnych działów powołano zespół projektowy do stworzenia nowego modelu pralki. Niestety, zespół nie potrafi wymyślić nic konstruktywnego. Co powinien zrobić szef projektu?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Zorganizować spotkanie poza pracą, aby członkowie grupy lepiej się poznali.

A+

A-

B. Zapytać każdego członka grupy po kolei, jak wyobraża sobie rozwiązanie problemu.

B+

B-

C. Zorganizować burzę mózgów, zachęcając do rzucania nawet najbardziej zwariowanych pomysłów.

C+

C-


42.

Pracownik działu obsługi klienta pewnej firmy nie potrafi podjąć najprostszej decyzji bez konsultacji z ze swoim przełożonym. Co powinien zrobić jego szef?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Poszukać wśród podległych pracowników, osoby, która częściowo przejmie jego obowiązki.

A+

A-

B. Przekonać dział kadr, aby porozmawiał z nim
o miejscu, jakie widzi dla siebie w firmie
w przyszłości.


B+

B-

C. Zaaranżować kilka sytuacji, które stanowią
dla pracownika wyzwanie i które jest w stanie wykonać, zostawiając mu jednocześnie możliwość pytania o radę.


C+

C-


43.

Pracownik firmy ubezpieczeniowej pomyślnie zrealizował, wspólnie z bardziej doświadczoną koleżanką, kilka projektów. Obecnie liczba zadań jeszcze się zwiększyła. Co może zrobić szef oddziału, aby jeszcze bardziej wykorzystać zaangażowanie pracownika?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Pozwolić, aby dalej realizował te zadania wspólnie z koleżanką.

A+

A-

B. Powierzyć mu część projektów do samodzielnej realizacji.

B+

B-

C. Przydzielić mu do współpracy w realizacji projektów kolejną osobę.

C+

C-


44.

Księgowego pewnej firmy przyłapano na spożywaniu alkoholu w miejscu pracy. Jak powinien zachować się jego przełożony?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Wezwać pracownika na rozmowę po przemyśleniu sprawy, najlepiej w czasie najbliższej oceny okresowej.

A+

A-

B. Natychmiast wezwać go na rozmowę.

B+

B-

C. Zwolnić go w trybie pilnym bez rozmowy z nim.

C+

C-


45.

Co powinien zrobić szef agencji marketingowej, która przeżywa kłopoty finansowe, aby zapewnić kreatywność i zaangażowanie podwładnych?

Odpowiedź najlepsza
Odpowiedź najgorsza

A. Udawać, że nic się nie dzieje w nadziei na wyjście z problemów.

A+

A-

B. Przedstawić pracownikom aktualną sytuację i ich ważną rolę w wyjściu z tarapatów.

B+

B-

C. Obiecać wysokie premie, gdy sytuacja firmy się poprawi.

C+

C-


Pobieranie 0.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu