Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działaniaPobieranie 15.67 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar15.67 Kb.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwCel działania

Realizacja działania stworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów wiejskich.
Dla kogo są przeznaczone środki

Działanie przeznaczone jest dla osób, które:

a) nie ukończyły 60 roku życia;

b) nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie;

c) mają status osoby fizycznej, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, a także:

- zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

- osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.
Rodzaj wspieranych inwestycji

- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

- usługi dla ludności;

- sprzeda ż hurtowa i detaliczna;

- rzemiosło lub rękodzielnictwo;

- roboty i usługi budowlane i instalacyjne;

- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

- usługi transportowe;

- usługi komunalne;

- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

- magazynowanie lub przechowywanie towarów;

- wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;

- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.Jakie dofinansowanie można uzyskać

W ramach działania udziela się pomocy do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

- 100 000 zł. – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 – 2 miejsc pracy;

- 200 000 zł. - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 2 - 4 miejsc pracy;

- 300 000 zł. – jeśli w ramach projektu przewiduje się utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.


Na co można przeznaczyć dotacje
  1. Budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

  2. Nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

  3. Zagospodarowanie terenu.

  4. Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

  5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.Jeśli uważasz, że spełniasz wymagania wskazane powyżej wypełnij poniższą ankietę i prześlij na adres Urzędu Gminy w Wieprz: Wieprz 217, 34-122 Wieprz z dopiskiem „LEADER” lub emailowo: arturpenkala@wieprz.pl w terminie do 15 sierpnia 2008 roku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu:

033/ 875 51 23 wew. 14.


Pytanie

Odpowiedź

Nazwa projektu, który planuje zrealizować:
Na jaką działalność chcę pozyskać wsparcie:

Zakres projektu (na co planuje przeznaczyć dotacje):


Jaki jest orientacyjny koszt zadania:


W jakim czasie planuje zrealizować przedsięwzięcie:

Pobieranie 15.67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna