Transferring simulated arthroscopic skills to the operating theatrePobieranie 3.46 Kb.
Data22.01.2018
Rozmiar3.46 Kb.

Zastosowanie umiejętnosci nabytych w trakcie symulacji artroskopii w pracy na bloku operacyjnym

Randomizowana ślepa próba

N. R. Howells, H. S. Gill, A. J. Carr, A. J. Price, J. L. Rees

From Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, England

J Bone Joint Surg [Br] 2008;90-B:494-9.

Celem badanie była ocean, czy terning na laboratoryjnym symulatorze artroskopii poprawi sprawność manualną badanych w trakcie wykonywania artroskopii diagnostycznej kolana.Dokonano randomizowanego podziału grupy dwudziestu lekarzy specjalizujących sie w ortopedii na dwie grupy. Jedna z grup odbyła trening artroskopowy na symulatorze artroskopowym, druga nie miała dodatkowego szkolenia. Aby ocenić sprawność manualną wykorzystano system analizy ruchu. Każdy z badanych odbył także standardowy instruktaż na bloku operacyjnym, przed wykonaniem artroskopii pod nadzorem przypadkowo przydzielonego obserwatora. Jakość artroskopii oceniano za pomocą formularza Oceny umiejętności, oraz pięcio punktowej skali.

Grupa, która odbyła ćwiczenia na symulatorze odiągneła znacząco lepsze wynki od grupy kontrolnej zarówno w ocenie przy pomocy formularza oceny umiejętności ( p-0,0007), jak i w skali punktowej (p-0,0011), co wykazuje, że umiejętności nabyte na treningu znalazły zastosowanie w czasie operacji. Ma to znaczenie przy palnowaniu szkolenia specjalizacyjnego w przyszłości.

Pobieranie 3.46 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna