Temat ćwiczenia: Toczenie rękojeści do narzynkiPobieranie 42.5 Kb.
Data22.03.2020
Rozmiar42.5 Kb.

http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/

Temat ćwiczenia: Toczenie rękojeści do narzynki


Cel ćwiczenia: Doskonalenie umiejętności toczenia

Materiał: Stalowy wałek
Czynności:

 1. Zamocowanie materiału w uchwycie

 2. Wykonanie nakiełka

 3. Toczenie na zadaną długość oraz średnicę

 4. Odcięcie obrabianego elementu

 5. Odcięcie nakiełka

 6. Toczenie wzdłużne na długości 4mm na średnicę 5mm

 7. Wykonanie ukosowania pod kątem 45o

 8. Obrócenie materiału u zamocowanie noża kształtowego w celu uzyskania końcówki kulistej

 9. Czynności porządkowe 1. Rodzaje i przeznaczenie tokarek.

Do grupy tokarek zalicza się: tokarki kłowe, uchwytowe, rewolwerowe, tarczowe i karuzelowe, wielonożowe, tokarki kopiarki, tokarki zataczarki, półautomaty tokarskie oraz tokarki branżowe i tokarki specjalne.
  • Tokarki kłowe dzieli się na: stołowe przeznaczone do wykonywania drobnych elementów precyzyjnych, produkcyjne przeznaczone do mało i średnio- seryjnej produkcji dowolnych przedmiotów obrotowych, uniwersalne które umożliwiają obróbkę w kłach, w uchwycie lub z podparciem kłem.

  • Tokarki uchwytowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów sztywnych (tarcze, pierścienie, krążki, krótkie tuleje) mocowanych w uchwycie wrzeciona.

  • Tokarki rewolwerowe są obrabiarkami do zgrubnej i dokładnej obróbki przedmiotów o złożonych kształtach w produkcji średnio- i wielkoseryjnej. Charakterystyczną cechą tokarek rewolwerowych jest zamocowanie wszystkich narzędzi potrzebnych do obróbki części e głowicy rewolwerowej oraz w suporcie poprzecznym, co zapewnia dużą koncentrację zabiegów. Obrót głowicy rewolwerowej dla zmiany kolejnego narzędzia odbywa się automatycznie w tylnym położeniu głowicy.

  • Tokarki tarczowe są przeznaczone do obróbki przedmiotów o dużej średnicy (do 2400 mm), małej długości, tzn. kół pasowych, tarcz, wirników itp. Ze względu na duże momenty bezwładnościowe i trudne zrównoważenie obrabianych przedmiotów są stosowane małe prędkości obrotowe wrzeciona (do 20 obr/min.).

  • Tokarki karuzelowe charakteryzują się wrzecionem o pionowej osi obrotu, na którym jest osadzony na stałe obrotowy stół przeznaczony do mocowania obrabianych przedmiotów. Poziome usytuowanie stołu umożliwia obróbkę ciężkich przedmiotów.

  • Tokarki wielonożowe są wyposażone w dwa lub więcej suportów narzędziowych niezależnie napędzanych. W każdym suporcie można zamocować kilka noży. Układ taki zapewnia dużą wydajność obróbki.

  • Automaty i półautomaty tokarskie są obrabiarkami o dużej wydajności przeznaczonymi do seryjnej i masowej produkcji części obrotowych wykonanych z prętów (np. części drobne, elementy złączne) lub półfabrykatów (odlewy, odkuwki, części po wstępnej obróbce). Mają one stały cykl pracy w czasie którego następuje wykonanie jednego przedmiotu. Cykl pracy w automatach następuje samoczynnie – do wyczerpania się zapasu materiału. W półautomatach włączany jest przez użytkownika obrabiarki po zdjęciu przedmiotu wykonanego i zamocowaniu następnego do obróbki.

  • Tokarki specjalnego przeznaczenia są to tokarki przeznaczone do obróbki pewnych takich samych przedmiotów. Zalicza się do nich np. tokarki do zestawów kołowych, tokarki do walców, zataczarki do frezów.
 1. Budowa tokarek do metalu.

Budowa tokarki na przykładzie tokarki uniwersalnej:

  • podstawa z łożem, dźwignie skrzyni posuwów, dźwignie skrzyni prędkości, wrzeciono, skrzynia i pokrętła skrzyni suportowej, imak narzędziowy, konik, śruba pociągowa, wałek pociągowy, wałek sterujący do włączania i wyłączania prędkości obrotowej wrzeciona
 1. Rodzaje noży tokarskichNoże tokarskie stanowią bardzo liczną grupę narzędzi skrawających, różniących się przeznaczeniem, sposobem kształtowania powierzchni obrabianej, rozwiązaniem konstrukcyjnym, sposobem mocowania itp.
Ze względu na ich przeznaczenie możemy wyróżnić:

  • noże ogólnego przeznaczenia, do których należą noże zdzieraki, noże boczne, noże różne oraz wytaczaki

  • noże specjalnego przeznaczenia, jak na przykład noże do gwintów,

  • noże specjalne, przeznaczone do obróbki ściśle określonej pod względem kształtu powierzchni przedmiotu obrabianego.

Noże tokarskie ogólnego przeznaczenia możemy również podzielić na prawe i lewe, a także na noże odgięte, noże odsadzone, noże boczne. Noże prawe i lewe rozróżniamy za pomocą reguły prawej dłoni tzn. kładziemy nóż na prawej dłoni z wierzchołkiem zwróconym w stronę patrzącego, jeżeli główna krawędź skrawająca znajduje się po stronie kciuka to jest to nóż prawy, jeżeli odwrotnie to jest to nóż lewy.Nożami tokarskimi specjalnego przeznaczenia są noże do gwintów. Są to noże handlowe, lecz ze względu na różne zarysy toczonych gwintów, są przeznaczone albo do gwintów metrycznych, albo calowych, trapezowych lub innych. W zależności od sposobu zamocowania noże do gwintów dzielimy na: imakowe i oprawkowe, natomiast w zależności od liczby przejść niezbędnych dla nacięcia pełnego zarysu gwintu dzieli się je na noże pojedyncze i wielokrotne.


 1. Ustawienie noża wg przedmiotu.

Nóż powinien być zamocowany w imaku prostopadle do osi kłów. Wysunięcie noża powinno wynosić od 1,5 do 2 wysokości trzonka noża. Wierzchołek ostrza powinien znajdować się na wysokości osi kłów. W przypadku zastosowania podkładek, każda z nich powinna mieć stałą grubość, a ponadto powinny one być dosunięte do brzegu imaka.


 1. Dobór prędkości obrotowej i posuwu.

Dobór parametrów skrawania zależy od:

 • rodzaju obróbki

 • kształtu przedmiotu

 • sposobu jego zamocowania

 • typu i wymiarów ostrza

 • mocy obrabiarki

Głębokość skrawania oraz posuw przy toczeniu zgrubnym przyjmuje się możliwie duże mając na uwadze sztywność przedmiotu obrabianego, dopuszczalne obciążenie noża oraz moc tokarki. Należy dążyć do tego, aby naddatek na obróbkę zgrubną zdjąć w jednym przejściu.


 1. Typowe operacje tokarskie.

Do typowych operacji tokarskich należy zaliczyć: toczenie powierzchni zewnętrznych, przecinanie, obróbka stożków, nacinanie gwintów, toczenie powierzchni wewnętrznych, toczenie powierzchni kształtowych.


 1. BHP podczas toczenia

Warunkiem bezpiecznej pracy na tokarce jest:

 • Ustawienie tokarki w miejscu zapewniającym wygodne jej użytkowanie rozumiane przez swobodny dostęp do wszystkich jej elementów,

 • Stosowanie do oświetlenia instalacji o napięciu 24V,

 • Niedopuszczenie do nadmiernego gromadzenia się wiórów w strefie obróbki,

 • Stosowanie okularów ochronnych,

 • Wyłączenie obrabiarki głównym wyłącznikiem w przypadku przerwy w pracy lub odejścia użytkownika od tokarki.


Pobieranie 42.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna