T1a Temat: Jednostka arytmetyczno- logiczna alu. Podstawy teoretyczne: Definicja, symbol, realizowane operacje alu


Ćwiczenie 1 Napisz tablicę prawdy multipleksera scalonego. Ćwiczenie 2Pobieranie 1.34 Mb.
Strona4/7
Data29.10.2017
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ćwiczenie 1

Napisz tablicę prawdy multipleksera scalonego.


Ćwiczenie 2

Napisz tablicę prawdy demultipleksera scalonego


Ćwiczenie 3

Narysuj symbol graficzny multipleksera (demultipleksera) z dwoma wejściami adresowymi, określ związek pomiędzy liczba wejść adresowych a liczbą wejść (wyjść) danych multipleksera (demultipleksera).


Ćwiczenie 4

Dokonaj porównania multipleksera i demultipleksera.


T1a

Temat: Pamięci półprzewodnikowe cz.1
Podstawy teoretyczne:

-podstawowe definicje dotyczące pamięci, podział pamięci (podręcznik str. 71)


Ćwiczenie 1

Porównaj pamięci DRAM i SRAMĆwiczenie 2

Zastosowania pamięci statycznych i dynamicznychĆwiczenie 3

Wymień najważniejsze parametry pamięci i ich jednostkiTemat: Pamięci półprzewodnikowe. cz. 2

Podstawy teoretyczne:

-organizacja pamięci (podręcznik str. 73)


Ćwiczenie 1

Porównaj organizację pamięci bitową i bajtowąĆwiczenie 2

Na podstawie organizacji pamięci określ liczbę linii adresowych, linii danych, pojemność pamięcipodpunkty a,b,c z ćwiczenia 3

Ćwiczenie 3

Narysuj symbole graficzne pamięci o organizacji: a. 81921b b. 20484b c. 10241B

Ćwiczenie 4

Narysuj symbole graficzne pamięci o pojemności 4kb o następujących długościach słów danych:a. 1b b. 4b c. 8b
Temat: Pamięci półprzewodnikowe. cz. 3
Podstawy teoretyczne:

-Łączenia układów pamięci


Ćwiczenie 1

Wymienić i scharakteryzować sposoby zwiększania pojemności pamięciĆwiczenie 2

Dysponując pamięciami 128 b o organizacji 1281b zbudować blok pamięci o pojemności 1kb (128 B) i organizacji 1288b

Ćwiczenie 3

Dysponując pamięciami 1kb (128B) o organizacji 1288b zbudować blok pamięci o pojemności 1kB i organizacji 10248b

Ćwiczenie 4

Mamy do dyspozycji układy scalone pamięci o organizacji1M4b (pojemność 4Mb) oraz 1M1b (pojemność 1Mb), należy zbudować pamięć o organizacji 1M9b (czyli o słowach bajtowych z bitem kontroli parzystości)

Pobieranie 1.34 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu