T: Pliki wpisów rejestruPobieranie 39.5 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar39.5 Kb.

T: Pliki wpisów rejestru.

Pliki wpisów rejestru są plikami tekstowymi z rozszerzeniem .reg. Tworzone są z poziomu edytora rejestru poprzez polecenie Eksportuj z menu plik. Mogą zawierać kopie całego rejestru jak i innych elementów rejestru. Struktura takich plików przedstawia się następująco:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000

gdzie:


  • Pierwszy wiersz stanowi tzw. nagłówek. Windows XP i 2003 akceptuje również starszą wersję nagłówka, który może wyglądać następująco: REGEDIT4. Jeśli tej linijki nie będzie lub będzie niekompatybilna (nowszy wpis do starszego edytora) to zwróci ci błąd "to nie jest plik rejestru".

  • Drugi wiersz opisuje interesujący nas klucz. Ścieżki kluczy muszą być zamknięte w klamrach []. Jeżeli nazwa klucza poprzedzona jest znakiem minus, to podany klucz jest usuwany z rejestru, np.: [-HKEY_USERS\.DEFAULT\Software]. Jeżeli nie będzie znaku minusa, to klucz zostanie dopisany do rejestru.

  • Trzeci wiersz określa parametr, który podlega modyfikacji. Jeżeli chcemy dany parametr usunąć z rejestru należy jako jego wartość podać znak minus, np.: "DisableRegistryTools"=-. Jeżeli chcemy danemu parametrowi nadać pustą wartość, to w apostrofach wpisujemy spację, np.: "DisableRegistryTools"= " ".

  • Między wszystkimi linijkami "tematycznymi" muszą być odstępy wolnych linii (ENTER), inaczej plik rejestru nie będzie wzięty za plik rejestru i dostaniesz błąd "to nie jest plik rejestru".


Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w rejestrze należy utworzyć jego kopię zapasową.
Nie można dodawać kluczy w następujących miejscach rejestru:

Ochrona dostępu zdalnego do rejestru:

Ab mieć kontrolę nad rejestrem, należy określić prawa dostępu do klucza HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityPipeServers\winreg. Domyślnie tylko administratorzy, grupa zarządzająca kopiami zapasowymi i LOCAL SERVICE mają nadane uprawnienia umożliwiające połączenie się zdalnie z innym systemem.
Programy do obsługi rejestru

Porządkowanie rejestru:

Każdy program wprowadza swoje dane do Rejestru systemu. Kiedy później odinstalowujemy go powinien swoje wpisy usunąć. Zdarza się jednak dość często, że programy pozostawiają w rejestrze klucze, które nie służą do niczego. Pozycje te natomiast spowalniają nasz system ponieważ Windows musi analizować wiele kluczy, które nie oznaczają nic. Dlatego też powstały programy, które czyszczą rejestr ze "śmieci". Jednym z nich jest RegCleaner. Jest to aplikacja darmowa. Po prostej instalacji uruchamiamy program. Na początku musimy zaakceptować umowę. Oczywiście zgadzamy się. Główne okno programu podzielone jest na osiem kategorii, którymi możemy w prosty sposób zarządzać. Bez problemu np. wybieramy kategorię Startup List a następnie zaznaczamy elementy i kasujemy te pozycje, których nie chcemy uruchamiać wraz ze startem systemu. Aby dokonać czyszczenia rejestru wybieramy kolejno Tools, Registry cleanup a następnie wybraną przez nas opcję z podmenu. Najlepiej wybrać Do them all, która spowoduje najgłębsze przejrzenie naszego rejestru. W wyniku tych operacji program zacznie przeglądać klucze i wartości. Następnie wyświetli wynik swojej pracy. Teraz powinniśmy usunąć znalezione klucze. Wybieramy z menu Select pozycję All a następnie klikamy w przycisk Remove Selected umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu. Pamiętajmy jednak, że program może pomylić się w pracy i wybrać zły klucz. Dlatego też warto zrobić kopię zapasową całego rejestru przed uruchomieniem aplikacji.
Ręczna zmiana wartości rejestru:

W przypadku dokonania zmian w rejestrze trzeba znaleźć odpowiedni klucz a następnie bezbłędnie przepisać wartość. Dlatego też do tego celu zostały stworzone odpowiednie programy, które komunikują się za pomocą przyjemnego dla nas interfejsu oraz wykonują za nas całą brudną robotę. Jednym z takich programów jest DoctorTweak XP. Jest to aplikacja darmowa. Po bardzo prostej instalacji, wita nas główne okno tego programu. Dzieli się ono na dwie części. Po lewej stronie przedstawione jest drzewo kategorii, po prawej natomiast wartości, które możemy zmieniać. Program ten ma ogromne możliwości. Możemy np. zmienić wielkość ikon wyświetlanych na pulpicie, odstępy pomiędzy nimi, włączyć opcję automatycznego logowania podczas, której już nie będziemy musieli wybierać użytkownika a nawet ukryć dyski twarde. Możemy również ukrywać wiele innych elementów np. Drukarki, Panel sterowania a nawet konkretne zakładki w różnych opcjach. Ta darmowa aplikacja posiada potężne możliwości i jeżeli chcemy pozmieniać zachowanie systemu powinniśmy się z nią zapoznać.


Warte odwiedzenie:

http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_rejestr_blok_02.php
Zadanie:

Utwórz za pomocą notatnika plik wpisów rejestru dokonujący następujących działań w systemie:  • uruchomi defragmentator podczas tylko podczas następnego uruchomienia się systemu,

  • zablokuje możliwość uruchamiania programu sol.exe dla bieżącego użytkownika,

  • usunie parametr "NoClose" z ograniczeń nałożonych na Explorer,

  • usunie zdefiniowane skojarzenia dla dokumentów typu yyy (klucz).

Pomoc:


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoClose"=dword:00000000

Pobieranie 39.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu