SzczegóŁowy opis tematu zamówienia


ZADANIE 33 - Multimedialne aplikacje internetowePobieranie 346.86 Kb.
Strona3/4
Data24.10.2017
Rozmiar346.86 Kb.
1   2   3   4

ZADANIE 33 - Multimedialne aplikacje internetowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawowe pojęcia związane z multimedialnymi aplikacjami w Internecie - RIA, cechy, przedstawienie technologii wytwarzania

Standardy i dobre praktyki tworzenia GUI multimedialnych aplikacji internetowych

Przedstawienie wzorców projektowych wykorzystywanych w aplikacjach internetowych

Technologie wytwarzania – Ajax/jQuery, podstawowe informacje o technologii i składni języka

Technologie wytwarzania – Ajax/jQuery, przykłady programowania typowych funkcjonalności

Wykorzystanie wtyczek jQuery do tworzenia multimedialnych GUI i zaawansowanych animacji prezentacji danych

Technologie wytwarzania – Flex, podstawowe informacje o technologii, przedstawienie języka ActionScript 3.0. Adobe AIR

Technologie wytwarzania – Flex, przykłady programowania typowych funkcjonalności

Technologie wytwarzania – openLaszlo, podstawowe informacje o technologii, przedstawienie języka LZX

Zaawansowane tworzenie animacji z wykorzystaniem języka LZX

Technologie wytwarzania – openLaszlo, przykłady programowania typowych zastosowań

Technologie wytwarzania – MS Silverlight, podstawowe informacje o technologii, możliwości i przykłady zastosowań

Porównanie możliwości i obszarów zastosowań przedstawionych technologii tworzenia MAI
ZADANIE 34 - Projektowanie systemów multimedialnych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzenie do tematyki multimediów, definicje podstawowe.

Obraz: statyczny, ruchomy, (Full) HD i 3D

Dźwięk interaktywny (3D) i przestrzenny.

Sposoby kompresji obrazu statycznego.

Sposoby kompresji obrazu wideo.

Sposoby kompresji dźwięku.

Złożone systemy multimedialne.

Urządzenia multimedialne.

Etapy projektowania aplikacji multimedialnych.

Metodyka projektowania aplikacji multimedialnych.

Symulatory multimedialne.

Сozszerzona” rzeczywistość.

Problem „zawężonej” rzeczywistości
ZADANIE 35 - Multimedia strumieniowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzenie do multimediów. Dystrybucja wielopunktowa.

Multicasting. Trasowanie pakietów danych. Omówienie IPv4, IPv6, DVR, LSR. Routery multicastingowe.

Operacje multicastowe. Sesje multicastowe. Tryby Sparse i Dense. Zarządzanie grupą. Drzewa dystrybucyjne DT i CBT. Routing a forwarding transmisji multicast. Multicasting w Ethernecie. EFM, PON. Rezerwacja pasma.

Protokoły multicastingu (1): Internet Group Management Protocol (IGMP). Protocol Independent Multicasting (PIM). Border Gateway Multicast Protocol (BGMP). Multicast Listener Discover (MLD). Broadcast Media Distribution Protocol (BMDP). Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP). Multicast Extension To Open Shortest Path First (MOSPF).

Protokoły multicastingu (2): Sources Specific Multicast (SSM). Any Source Multicast (ASM). Source Filtering Group Membership Protocol (SGMP). Cisco ISCO Group Management Protocol (CGMP). Negative-Acknowledgement (NACK) Oriented Reliable Multicast (NORM). Multicast Transport Protocol (MTP). Router-Port Group Management Protocol (RGMP). Pragmatic General Multicast (PGM).

Miedzydomenowe protokoły multicast: Multiport Border Gateway Protocol (MBGP) . Multicast Source Discovery Protocol (MSDP). Protokół routingu Anycast. Multicast Listener Discovery (MLD). Truncated Reverse Path Broadcasting (TRPB) .

Zarządzanie sesją multicast. Bezpieczeństwo transmisji multicast. Autoryzacja , szyfrowanie oraz omówienie protokołów: Reliable Multicast Transport Protocol (RMTP), Tree-Based Multicast Transport Protocol (TMTP) i Express Transport Protocol (XTP).

Wiarygodność transmisji multicast w kontekście Reliable Multicast Transport (RMT). Zarządzanie przeciążeniami, sterowanie przepływem, skalowalność. Mechanizmy: Asynchronous Layered Coding (ALC) oraz Scalable Reliable Multicast (SRM).

Jakość Usług (QoS) w sieciach multicast. Alokacja pasma, retransmisje, rezerwacja zasobów. Klasy usług. Zarządzanie przeciążeniami i sterowanie napływem.

Pojęcia Gridcastingu, Peercastingu oraz Bit Torrent. Struktury szkieletowe multicast (MBONE). Nowoczesne sieci wysokiej rozdzielczości – technologia 4k.

Ograniczenia transmisji multicast.

Wybrane zastosowania transmisji strumieniowych: Internet Radio i Internet TV/VoD

Multiprotocol Label Switching (MPLS).
ZADANIE 36 - Współczesne techniki multimedialne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Multimedia – pojęcia podstawowe, systemy liczbowe, komputerowe modele barw.

Grafika wektorowa i grafika rastrowa, kompresja obrazu.

Animacja.

Projektory multimedialne, monitory CRT, LCD, monitory plazmowe.

Skanery, aparaty cyfrowe, cyfrowe kamery wideo, liniowy i nieliniowy montaż wideo, kompresja wideo.

Dźwięk, kompresja dźwięku, standardy cyfrowego dźwięku przestrzennego.

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Multimedialne programy narzędziowe.

Technologie multimedialne w technice i medycynie.

Multimedia w społeczeństwie informacyjnym.


ZADANIE 37 - Podstawy telekomunikacji cyfrowej

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawowe pojęcia telekomunikacji cyfrowej. Struktura fizyczna i struktura logiczna oraz funkcje sieci telekomunikacyjnej. Podstawy teorii informacji.

Charakterystyka podstawowych mediów dalekosiężnej transmisji sygnałów.

Koncepcja kanału cyfrowego. Nadajnik. Odbiornik. Fundamentalne ograniczenia pojemności informacyjnej. Charakterystyki kanału cyfrowego.

Koncepcja detekcji cyfrowej. Detekcja metodą maksymalnej wiarygodności. Detekcja pojedynczych symboli i sekwencyjna. Detekcja twardo- i miękkodecyzyjna.

Modulacja i demodulacja amplitudy, częstotliwości i położenia impulsów. Widma mocy i charakterystyki szumowe modulacji nośnych impulsowych.

Wielowartościowe modulacje amplitudy fazy i częstotliwości nośnej harmonicznej. Modulacje kratowe. Widma mocy i właściwości szumowe.

Korekcja interferencji międzysymbolowych. Typy korektorów.

Koncepcja modulacji wieloczęstotliwościowej. Adaptacja modulacji wieloczęstotliwościowych. Modulacja OFDM.

Metody kształtowania widma sygnałów nadawanych. Kody liniowe, systemy korelacyjne, systemy z rozproszonym widmem.

Kodowanie kanałowe. Koncepcja kodowania nadmiarowego. Odległość Hamminga. Przykłady kodów blokowych. Koncepcja kodowania splotowego. Detekcja kodów splotowych z zastosowaniem algorytmu Viterbi’ego. Przeplot. Turbokody.

Techniki multipleksacji cyfrowej. Multipleksacja asynchroniczna, plezjochroniczna
i synchroniczna. Systemy PDH i SDH. Mulipleksacja w sieciach ATM i IP.

Sterowanie w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych. Koncepcja i funkcje sygnalizacji. Sygnalizacja w sieciach telefonii cyfrowej i ATM. Protokoły rezerwacji zasobów w sieciach IP.

Techniki kodowania wiadomości. Ogólna metodyka kodowania. Kodowanie bezstratne
i stratne. Stratne algorytmy kodowania mowy i obrazów.

Cyfrowe sieci telekomunikacyjne. Usługi cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Sieć cyfrowej telefonii mobilnej. Sieć naziemnej telewizji cyfrowej.


ZADANIE 38 - Technika światłowodowa w teleinformatyce

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Światłowód – budowa, rodzaje, metody wytwarzania, parametry i właściwości.

Kable światłowodowe.

Pasywne elementy toru światłowodowego: złącza, tłumiki, sprzęgacze, cyrkulatory, soczewki.

Źródła światła i detektory.

Aktywne elementy torów światłowodowych: wzmacniacze światłowodowe, modulatory, przełączniki, filtry, multipleksery, konwertery długości fali.

Metody wyznaczania parametrów światłowodów: tłumienia, apertury numerycznej, długości fali odcięcia.

Sieci światłowodowe.

Techniki zwielokrotniania transmisji.

Podstawy projektowania sieci teleinformatycznych.
ZADANIE 39 - Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - historia i zastosowania.

Zadania optymalizacji i aproksymacji. Wstęp do sieci neuronowych: perceptron.

Uczenie sieci neuronowych. Algorytm wstecznej propagacji.

Metody reprezentacji wiedzy: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, zbiory rozmyte. Sieci Hopfielda.

Zadania optymalizacji dyskretnej. Algorytmy heurystyczne: zachłanny, wspinaczki, przeszukiwanie wiązkowe.

Modele obliczeń: maszyny Turinga, klasy P i NP. Przykłady problemów NP-trudnych.

Przykłady problemów optymalizacyjnych i heurystyk. Zasady budowy algorytmów opartych na sąsiedztwie.

Przeszukiwanie tabu. Algorytmy zrandomizowane. Generatory liczb losowych.

Algorytm wychładzania. Algorytmy mrówkowe. Obliczenia na DNA.

Sieci Kohonena. Algorytmy grupowania (clustering, analiza skupień).

Algorytmy ewolucyjne - ogólne zasady, terminologia. Algorytm genetyczny.

Algorytmy ewolucyjne - kodowanie problemów, twierdzenie o schematach, hipoteza


o cegiełkach. Strategie ewolucyjne.

Algorytmy ewolucyjne - kodowanie permutacji, algorytmy hybrydowe, kodowanie strategii, programowanie genetyczne


ZADANIE 40 - Algorytmy kompresji i rozpoznawania obrazów

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Pojęcia podstawowe - przetwarzanie, analiza, rozumienie obrazu. Przetwarzanie obrazu - przykładowe obszary zastosowań. Podstawowe rodzaje operacji na obrazach. 2. Percepcja obrazów przez człowieka: budowa oka ludzkiego, widzenie barwne, wybrane właściwości psychowizualne zmysłu wzroku.

3. System akwizycji obrazu: próbkowanie obrazu analogowego, kwantyzacja obrazu. Struktury danych dla obrazów monochromatycznych i barwnych.

4. Reprezentowanie kolorów - addytywne przestrzenie barw (RGB, YCbCr, CIE, HSV), subtraktywne przestrzenie barw (CMYK). Wyznaczanie współrzędnych trójchromatycznych. Aksjomaty Grassmana.

5. Bezstratne metody kompresji obrazów: model ogólny, kodowanie długości sekwencji (RLE, 2D RLE), kodowanie Shannona-Fano, kod Huffmana, kod Golomba,

kodowanie słownikowe - LZ77, LZ78; zastosowania - format GIF.

6. Kodowanie predykcyjne - predykcja z częściowym dopasowaniem, transformata Burrowsa-Wheelera, standard kompresji JPEG-LS.

7. Kwantyzacja wektorowa - algorytm Lindego-Buzego-Graya z zastosowaniem do kmpresji obrazów

8. Stratne metody kompresji obrazów: miary kompresji stratnej, kompresja transformatowa - dyskretna transformata kosinusowa, dyskretna transformata falkowa, zastosowania - standard JPEG, JPEG2000,

9. Klasyfikacja metod rozpoznawania obrazów; podział funkcji przynależności; podział metod percepcji.

10. Metody minimalno-odległościowe: Właściwości i rodzaje metryk, metoda najbliższego sąsiedztwa (NN - nearest neighbourhood), NN, jNNN,

11. Metoda uogólnionych wzorców i otoczeń kulistych, metoda najbliższej mody

12. Metody aproksymacyjne – problem wyboru funkcji bazowych, wybór liniowej funkcji przynależności, metoda funkcji nieliniowych.

13. Metoda funkcji potencjalnych, aproksymacja stochastyczna, sieci neuronowe.

14. Metody probabilistyczne – rozpoznawanie w przestrzenie jednowymiarowej


i wielowymiarowej

15. Metody ciągowe – kody łańcuchowe Freemana, języki opisu obrazów


ZADANIE 41 - Algorytmy ewolucyjne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Optymalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych

Zmienność osobnicza i sito ewolucyjne w naturze

Algorytmy genetyczne wstęp

Algorytmy genetyczne podstawy matematyczne

Strategie ewolucyjne

Programowanie ewolucyjne

LISP i programowanie genetyczne

Uczące się systemy kwalifikujące

Kontrola parametrów w algorytmach ewolucyjnych

Problemy multimodalne

Metody hybrydowe

Rola ograniczeń w metodach algorytmów ewolucyjnych

Specjalne formy ewolucji

Algorytmy ewolucyjne w przykładach


ZADANIE 42 - Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawy analizy systemów teleinformatycznych.

Metody oceny efektywności i jakości systemów teleinformatycznych.

Wskaźniki zdatności systemów teleinformatycznych.

Symulacyjne metody badania i oceny systemów.

Pakiety programowe do symulacyjnego badania systemów teleinformatycznych.

Efektywne wykorzystanie łączy i tras w sieci teleinformatycznej.

Zasilanie systemów teleinformatycznych.

Ulot elektromagnetyczny. Aktywny i pasywny podsłuch w sieci (sniffing), IP-spoofing,

rodzaje i sposoby działania wirusów, kody złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie), eksploity, ataki pasywne, ataki aktywne.

Programowo-sprzętowe metody zarządzania ryzykiem.

Metody przeciwdziałania zagrożeniom.

Polityka bezpieczeństwa organizacji, analiza ryzyka.

Metody ograniczania ryzyka.

Organizacyjne aspekty zarządzania systemami informacyjnymi.

Ochrona fizyczna, polityka kadrowa.

Polityka odtwarzania systemu po awarii.


ZADANIE 43 - Systemy multimedialne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Elementy przekazu multimedialnego, zastosowania multimediów. Wzrok i właściwości widzenia, modele barw. Właściwości słuchu, percepcja muzyki i mowy. Fala dźwiękowa. Propagacja dźwięku. Rezonans i formanty. Dźwięk cyfrowy. Kwantyzacja. Formaty plików audio. Klasyfikacja metod syntezy dźwięku. Algorytmy abstrakcyjne: metoda FM, przekształcanie fali. Metody widmowe: synteza addytywna i substraktywna. Modelowanie fizyczne: modelowanie matematyczne, falowodowe. Synteza mowy. Cyfrowa rejestracja dźwięku i jego odtwarzanie. Kodowanie w cyfrowym torze fonicznym. Kompresja obrazów statycznych, JPEG. Kompresja obrazów ruchomych
i audio. MPEG. Grafika 3D i animacja. Akwizycja i edycja sygnału wideofonicznego. Analiza i przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Tworzenie stron www. HTML. VRML. Przesyłanie plików wideofonicznych. Strumieniowanie. Wielowymiarowe struktury danych do przechowywania zawartości multimedialnej. Bazy obrazów, wideo, audio. Internetowe radiostacje i telewizja. Rozmowy przez Internet, wideokonferencje, nauczanie na odległość.
ZADANIE 44 - Administrowanie sieciami komputerowymi

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podział zadań administracyjnych. Reguła 80/20. Zarządzanie usterkami, wykrywanie, rejestracja oraz rozwiązanie problemu. Zarządzanie konfiguracją, monitorowanie parametrów konfiguracji sieci. Zarządzanie eksploatacją – pomiar i raportowanie różnych aspektów eksploatacji. Protokół SNMP jako podstawowy mechanizm zarządzania siecią. Zarządzanie bezpieczeństwem – kontrola dostępu, detekcja i przeciwdziałanie atakom, bezpieczeństwo fizyczne. Udostępnianie danych w sieciach komputerowych. Zarządzanie usługami sieciowymi (DNS, DHCP, RADIUS). Bezpieczny dostęp do zasobów sieci lokalnych. Dokumentacja procedur zarządzania i wykonywania zadań administracyjnych. Zarządzanie oparte na rolach. Podstawowe metody odzyskiwania danych i usług. Zarządzanie polityką bezpieczeństwa sieci: firewall, systemy wykrywania intruzów, inspekcja. Administracja sieciową grupą roboczą. Sieciowe usługi katalogowe. Standard X.500 oraz LDAP. Administracja Active Directory AD. Pojęcie domeny, drzewa oraz lasu domen AD. Katalog globalny oraz wzorce operacji. Obiekty użytkowników, grup oraz komputerów. Zarządzanie tożsamością i dostępem w sieciach komputerowych. Pojęcie lokacji, replikacja. Planowanie i wdrażanie serwerów. Kontrolery domeny. Delegacja administracji. Zarządzanie zasadami grupy w Active Directory. Zarządzanie sieciowymi stacjami roboczymi: instalacja systemu oraz aplikacji, instalacja poprawek systemowych, konfiguracja parametrów sieciowych. Usługi zarządzania prawami dostępu. Serwery WSUS. Ochrona sieci z wykorzystaniem NAP Network Acces Protection. Usługi certyfikatów. Technologie wirtualizacji w sieciach komputerowych. Serwery aplikacji. Przykładowe systemy do całościowego zarządzania siecią. System Center Essential, System Center Configuration Manager w zarządzaniu siecią. Zapewnianie wysokiej dostępności usług. Klastry sieciowe i równoważenie obciążenia. Narzędzia skryptowe automatyzacji administracji. Sieci pamięci masowych. Monitorowanie ruchu sieciowego.
ZADANIE 45 - Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawy telekomunikacji, struktura i funkcje sieci telekomunikacyjnej. Telekomunikacja cyfrowa. Sieci teleinformatyczne. Modele sieci. Produkty sieciowe. Technologie telekomunikacyjne. Sygnalizacja w sieci. Zarządzanie siecią i usługami. Inżynieria ruchu. Trójwarstwowa architektura sieci. Technologia komputerowa. Sieci inteligentne. Integracja usług. Standardy telekomunikacyjne.
ZADANIE 46 - Obiektowe projektowanie SI

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Obiektowość w informatyce. Analiza i modelowanie obiektowe systemów informacyjno-decyzyjnych. Perspektywy modelu.

Inżynieria wymagań. Obiektowa specyfikacja wymagań do

Systemu informatycznego. Metoda scenariuszowa.

Język UML – historia i stan obecny. Istota i typologia diagramów. Podstawowe artefakty projektowe. Modelowanie. Praktyczne zasady.

Perspektywa zewnętrzna. Model przypadków użycia. Diagramy sekwencji.

Diagramy pakietów i struktur złożonych.

Perspektywa strukturalna. Modelowanie klas i ich związków. Interfejsy – typy i role. Diagram obiektów. Metoda OCR.

Modelowanie dynamiki systemu - perspektywa interakcji. Diagramy komunikacji.

Perspektywa zachowań - diagram stanów i czynności.

Inne diagramy UMLa: komponentów, rozmieszczenia i harmonogramowania.

Profilowanie UMLa. Elementy języka OCL.

Narzędzia CASE. Generowanie kodu i inżynieria odwrotna.

Analiza i projektowanie architektury. Szkielety. Wzorce projektowe: pojęcia podstawowe, zastosowania, klasyfikacja, przykłady. Wzorce w zarządzaniu zasobami
i aplikacjach internetowych. Wzorce interfejsu.

Architektura MDA. Standardy OMG.

Techniki obiektowe w projektowaniu baz danych. ORM.
ZADANIE 47 - Podstawy teleinformatyki

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Matematyczno - fizyczne podstawy telekomunikacji. Elementy teorii informacji. Źródła informacji, ich modele i właściwości. Model systemu telekomunikacyjnego. Funkcje nadajnika
i odbiornika. Pojęcie i podstawowe rodzaje modulacji. Pojęcia toru, kanału i łącza. Sygnały analogowe i cyfrowe. Widmo sygnału. Model OSI - ISO jako podstawowy wzorzec komunikacji teleinformatycznej. Elementy sieci telekomunikacyjnej. Telekomutacja i teletransmisja. Tor teletransmisyjny i kanał teletransmisyjny.

Podział informatyki. Elementy sieci komputerowej. Analogie obu rodzajów sieci i ich elementów – siec teleinformatyczna. Protokoły transmisji danych. Protokoły sterujące

Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Normalizacja. Kierunki rozwoju technologii teleinformatycznych.
ZADANIE 48 - Modelowanie i analiza systemów dyskretnych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Modelowanie a symulacja, przekształcenie Z i jego właściwości, metody opisu układów dyskretnych: równanie różnicowe, transmitancja operatorowa, opis w przestrzeni stanu; metoda bezpośrednia, kanoniczna.

Stabilność układów dyskretnych, kryteria stabilności. Schematy różnicowe dla układów ciągłych, numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych, metoda Rungego-Kutty, metody wielokrokowe, zbieżność i stabilność schematów różnicowych. Metody przybliżonego opisu dyskretnego oraz dyskretyzacji odpowiedzi czasowej.

Modelowanie układów zdarzeń dyskretnych. Definicje zdarzenia, działania, procesu. Modelowanie upływu czasu. Koncepcje planowania zdarzeń, wyboru działania oraz interakcji procesów. Zbieranie danych, pseudolosowe generatory liczb o dowolnym rozkładzie, weryfikacja wyników badań przy pomocy testu zgodności chi- kwadrat.

Opis środowiska Matlab-Simulink do obliczeń naukowo-technicznych. Budowa modeli układów ciągłych i dyskretnych, systemy M-plików oraz S-funkcji. Przykłady symulacji układów z wykorzystaniem środowiska Matlab-Simulink.


ZADANIE 49 - Wielowymiarowa analiza danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wielowymiarowa zmienna losowa, wektor wartości przeciętnych, macierz korelacji, graficzne metody prezentacji danych wielowymiarowych

Analiza regresji jednowymiarowa i wielowymiarowa

Podstawy analizy kanonicznej, zmienne i korelacje kanoniczne, pojęcie redundancji.

Analiza dyskryminacyjna – podstawowe założenia, procedury wyboru zmiennych dyskryminacyjnych, funkcje dyskryminacyjne i oceny ich istotności, procedury klasyfikacji.

Analiza skupień – założenia analizy skupień, metody oparte na podziale, metody hierarchiczne, metody oparte na gęstościach metoda k-średnich,

Analiza czynnikowa – podstawowe założenia, sposoby wyodrębniania czynników, metody rotacji czynników, interpretacja graficzna.

Analiza składowych głównych – założenia metody, sposób określenia składowych głównych, interpretacja graficzna metody składowych głównych.

Analiza log-liniowa, sposób określenia najlepszego modelu, sposób oceny dopasowania modelu do danych obserwowanych, współczynnik Akaike dopasowania modelu

Analiza korespondencji – profile wierszowe i kolumnowe, inercje i odległość chi-kwadrat między profilami,

ZADANIE 50 - Etyka w biznesie

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Kultura: wartości i normy. System aksjo-normatywny i jego składowe. Forma i treść odpowiedzialności. Odpowiedzialność kauzalna. Odpowiedzialność sprawcza (w sensie prakseologicznym). Odpowiedzialność w sensie moralnym. Odpowiedzialność kwalifikowana. Badacz i etyka badań naukowych. Wprowadzenie do etyki biznesu. Pojęcia podstawowe. „Trzy E”. Wartości, normy moralne. Wybrane teorie etyczne. Wartość i sposoby tworzenia bogactwa w świetle współczesnej filozofii moralnej. Etyka a biznes: stereotypy a rzeczywistość. Wartość dla różnych grup interesariuszy
a społeczna odpowiedzialność biznesu. Umiejętne podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej. Pułapki podejmowaniem decyzji. Etyka a wyniki finansowe firm. Etyczny wymiar działań indywidualnych etyczny wymiar działalności zorganizowanej. Zarządzanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności. Standardy etyczne
w Europie. Obszary budowania zrównoważonej wartości. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, przejawy, korzyści i zagrożenia. Programy etyczne: misja firmy, kodeksy etyczne, partycypacja, wyróżnienia, sankcje, konsultanci (business ethics officers) i działy etyki biznesu w organizacjach.

Kodeksy etyczne i ich projektowanie, rodzaje kodeksów, wartości wspólne, treść kodeksu na wybranych przykładach, język i struktura kodeksu.Zakres zadań dla wykonawców opracowujących materiały do laboratoriów i zajęć projektowych dla zadania od 51 do 100:

  1. Materiały do laboratorium muszą zostać przygotowane w postaci elektronicznej pozwalającej na wydruk oraz łatwe umieszczenie na stronie WWW. Minimalna objętość materiałów to 45 stron formatu A4 oraz komentarze do nich.

  2. Materiały mają być przygotowane w języku polskim.

  3. Opracowanie materiałów dydaktycznych według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich w formie elektronicznej w formacie pdf
    i w formie drukowanej. Materiały będą dotyczyły przedmiotów:Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów:
Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 346.86 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna