Szanowna Pani


Przychodnia - Gabinet lekarskiPobieranie 1.78 Mb.
Strona6/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3.3.2 Przychodnia - Gabinet lekarski

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu


- prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością


rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)


wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie:


przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:


- dane osobowe,


- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień),


- uprawnienia z tytułu umów,


- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,


- wyniki badań,


- przegląd rezerwacji.


możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty),


możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju gabinetu


możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu


przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:


- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),


- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),


- informacje ze skierowania,


- skierowania, zlecenia,


- planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty,


- możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,


- usługi, świadczenia w ramach wizyty,


- rozpoznanie (główne, dodatkowe),


- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),


- leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept),


- podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków


- wystawione skierowania,


- leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową InfoMedica),


- zlecenia szczepień:


- możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia:


- możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie,


- automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.


- wykonane podczas wizyty drobne procedury, nie mające wpływu na rozliczenie pacjenta


- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).


możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt


możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty w tym także stworzonych w InfoMedica


Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).


możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:


obsługa stanowiska kasowego(współpraca z systemem InfoMedica):


  • obsługa operacji kasowych dla pacjentów (IKP),


  • obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp do kartoteki kontrahentów modułu Finanse - Księgowość),


obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do kartoteki pracowników modułu Finanse – Księgowość),  • możliwość skojarzenia z każdym typem operacji kasowej schematu księgowania w module Finanse-Księgowość,


obsługa zakończenia wizyty:


- autoryzacja medyczna wizyty,


- automatyczne tworzenie karty wizyty.


- możliwość bezpośredniego skierowania na izbę przyjęć lub oddział (InfoMedica)


Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.


- automatyczne wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty


wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług


automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni


raporty i wykazy Gabinetu
Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu