Szanowna PaniPobieranie 1.78 Mb.
Strona5/13
Data24.10.2017
Rozmiar1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133.3 Przychodnia

3.3.1 Przychodnia - Rejestracja/Recepcja

Wymaganie

Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE oraz nazwę produktu i jego producenta)definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego:


 • wprowadzanie cenników:


 • określanie dat obowiązywania cennika,


 • określanie zakresu usług dla cennika,


 • określanie cen usług,


 • możliwość określenia cen widełkowych dla usługi, • określenie sposobu płatności (zezwolenie na płatność „z dołu”),


 • możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi.


 • określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki):


 • definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :  • określenie czasu pracy gabinetu,


  • określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie


  • określanie ograniczeń grafika dla instytucji kierującej (płatnika), jednostki zlecającej Zamawiającego (Oddziału/Izby Przyjęć), ilości wykonywanych usług


 • definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:


  • określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,


  • określenie czasu pracy,


  • określenie zakresu usług realizowanych przez lekarza w ramach umów,


  • określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).


 • generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,


 • blokada grafików (urlopy, remonty).


obsługa skorowidza pacjentów


 • możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością


 • - prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów


możliwość zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta


planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:


 • wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów:


 • różne kryteria wyszukiwania (język lekarza, język pacjenta, wiek pacjenta),


 • rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.


 • prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych np. od 10 do 12 • w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu


 • rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale


 • wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych


 • przegląd rezerwacji


rejestracja pacjenta do wykonania usługi:


Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego


 • określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji.


 • zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania,


 • możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,


obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami,


obsługa wyników:


 • odnotowanie wydania wyniku,


 • wpisywanie wyników zewnętrznych.


obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP): • - wystawienie dokumentu sprzedaży (paragonów, faktur i faktur korygujących) • - eksport paragonu/faktury do modułu Rejestr Sprzedaży,


obsługa stanowiska kasowego (współpraca z systemem InfoMedica):


 • - przyjęcie płatności (gotówka, karta płatnicza, środki pacjenta na IKP),


 • - wypłata gotówki z tytułu nadpłat i korekt.


 • - obsługa operacji kasowych dla pacjentów (IKP),


 • - obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp do kartoteki kontrahentów modułu Finanse - Księgowość),


 • - obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do kartoteki pracowników modułu Finanse – Księgowość),


 • - prowadzenie raportu kasowego,


 • - możliwość skojarzenia z każdym typem operacji kasowej schematu księgowania w module Finanse-Księgowość,


wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na świadczenie usług medycznych wg szablonu.


raporty i wykazy Rejestracji.


Naliczenie na IKP należności przed rozpoczęciem realizacji usługi płatnej z góry


Naliczenie na IKP zaliczki w przypadku planowania usług wymagającej zaliczkowania


Wydruk dokumentów potwierdzenia przyjęcia opłaty (KP) za usługi za które płaci pacjent


Możliwość indywidualnej zmiany ceny usługi dla pacjenta


Wybór płatnika w ramach kategorii (płatnik NFZ, Umowa komercyjna, pacjent płaci sam)


weryfikacja uprawnień z tytułu umów zarejestrowanych w module Sprzedaż usług medycznych:


- wspólna prezentacja uprawnień komercyjnych z uprawnieniami NFZ i POZ


- przegląd udostępnionych danych umowy,


- informacje o powodzie niedostępności usługi i ograniczeniach dostępności,


- informacje o dostępności usług poza strukturami jednostki (podwykonawcy).Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy

Pobieranie 1.78 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu