Studium rozwoju strategicznego małych portów I przystani morskich w województwie pomorskimPobieranie 7.39 Mb.
Strona1/28
Data23.02.2018
Rozmiar7.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Spis treści

1.Wprowadzenie 4

2.Diagnoza stanu małych portów i przystani morskich w Polsce 7

2.1.Podstawowa charakterystyka małych portów i przystani morskich województwa pomorskiego 8

Infrastruktura portowa i zapewniająca dostęp od strony wody małych portów i przystani morskich 11

Plany rozwojowe dotyczące infrastruktury małych portów i przystani morskich 21

Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego 30

2.2. Stan prawny nieruchomości 41Nieruchomości – zagadnienia prawne 41

Infrastruktura – zagadnienia prawne 46

Specyfika stanu prawnego nieruchomości w wybranych portach i przystaniach 48

2.3. Aktualna kondycja finansowa małych portów morskich 534.Uwarunkowania rozwoju małych portów i przystani 59

4.1.Uwarunkowania geograficzne, przestrzenne i środowiskowe wraz z analizą potencjalnych obszarów nadających się na lokalizacje nowych małych portów i przystani 59

4.2.Określenie wpływu rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i regionu na rozwój małych portów i przystani morskich 76

4.3.Określenie współzależności zachodzących pomiędzy małymi portami i przystaniami morskimi z podziałem wg zasięgów oddziaływania geograficznego (Zatoka Gdańska i Pucka, Półwysep Helski, Mierzeja Wiślana) oraz współzależności: małe porty a porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia) 81

4.4.Wpływ planów rozwojowych związanych z rewitalizacją drogi wodnej E-70 na rozwój małych portów morskich 88

4.5.Wpływ nadmorskich województw ościennych (zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie) na rozwój małych portów i przystani województwa pomorskiego 925.Określenie potencjału rozwoju małych portów morskich i przystani 97

5.1.Funkcja handlowo - przeładunkowa 98

5.2.Funkcja rybacka 102

5.3.Funkcja przemysłowa 112

5.4.Funkcja turystyczna 116

5.5.Inne funkcje 1276.Analiza SWOT dla sieci małych portów morskich i przystani morskich. 129

7.Określenie scenariuszy dla rozwoju małych portów morskich, przystani i obszarów nadbrzeżnych 136

7.1.Potencjalne możliwości rozwoju połączeń żeglugowych bazujących na infrastrukturze punktowej małych portów i przystani morskich 136

7.2.Potencjalne modele restrukturyzacji gospodarczej i przestrzennej dokonujące się w strefie nadbrzeżnej i około-portowej 143

7.3.Modele dyfuzji innowacji i przedsiębiorczości powstające wokół małych portów i przystani 147

7.4.Potencjalne miejsca kształtowania się nowych ośrodków wzrostu 150

Struktura funkcjonalna sieci małych portów i przystani morskich 151

Rekomendacje dotyczące kierunków rozwojowych wybranych portów i przystani morskich 157

8.Zarządzanie małymi portami morskimi i przystaniami – rekomendacje 165

8.1.Ścieżki pełnego wykorzystania istniejących regulacji prawnych (m.in. komunalizacja) 165

8.2.Ocena istniejących możliwości oraz określenie optymalnego modelu organizacji i zarządzania małymi portami 176

8.3.Obszary potencjalnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących małych portów (nowy podział kompetencji, ścieżki komunalizacji i regionalizacji). 1799.Zalecane działania wspierające samorząd regionalny względem małych portów morskich i przystani w kontekście ustawowych kompetencji administracji samorządowej województwa pomorskiego 184

Spis tabel 187

Spis rysunków 189

Źródła informacji 191

Załącznik 1. Dokumenty źródłowe powołujące porty i przystanie morskie woj. pomorskiego 195

Załącznik 2. Harmonogram konsultacji 196

Załącznik 3. Analiza potencjału rozwojowego 198

  1. Pobieranie 7.39 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna