Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Lista dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy za pośrednictwem lgd ślężanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007Pobieranie 86.82 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar86.82 Kb.Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”

Lista dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy za pośrednictwem LGD Ślężanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Termin konkursu od 15.09.2010 do 14.10.2010 r.
1. Ogłoszenie o naborze.
2. Załączniki do konkursu „Odnowa i rozwój wsi”
- Wzór wniosku o dofinansowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR

- Lokalne kryteria – Odnowa i rozwój wsi - Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów – Odnowa i Rozwój wsi

- Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
3. Załączniki do konkursu „Małe projekty”:

- Wzór wniosku o dofinansowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Wniosek o zaliczkę – Małe projekty

- Instrukcja do wniosku o zaliczkę – Małe projekty

- Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR

- Lokalne kryteria – Małe projekty

- Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów – Małe projekty

- Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
4. Załączniki do konkursu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

- Wzór wniosku o dofinansowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Ekonomiczny Plan Operacji

- Instrukcja do Ekonomicznego Planu Operacji

- Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis


- Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

- Wzór zapytania ofertowego

- Wniosek o zaliczkę – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Instrukcja do wniosku o zaliczkę – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR

- Lokalne kryteria – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie

5. Załączniki do konkursu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

- Wzór wniosku o dofinansowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Ekonomiczny Plan Operacji

- Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

- Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

- Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

- Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis


- Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

- Wzór zapytania ofertowego

- Wniosek o zaliczkę – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Instrukcja do wniosku o zaliczkę – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Wzór karty oceny operacji na zgodność z LSR

- Lokalne kryteria – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanieStowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka
tel. 071 31 62 171
e-mail info@sleza.pl
www.sleza.pl

Pobieranie 86.82 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu