Stosowanie twardych łączników nierozdzielającychPobieranie 335.58 Kb.
Strona5/6
Data25.02.2018
Rozmiar335.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

Sprawdzanie pisowni


Aby włączyć sprawdzanie pisowni należy uruchomić polecenie Sprawdzanie pisowni z menu Narzędzia lub wybrać przycisk na pasku narzędzi (lub nacisnąć klawisz F7).

W trakcie pisania Word podkreśla „podejrzane” słowa (ortografia, powtórzenia – na czerwono) czy też wyrażenia (gramatyka – na zielono).Po uruchomieniu polecenia Pisownia i gramatyka, Word wyświetla okno dialogowe, w którym u góry pokazuje gdzie wykrył błąd, a w dolnym oknie propozycje zmian.W dolnym oknie wskazujemy poprawny wyraz i naciskamy przycisk Zmień. Po sprawdzeniu ortografii Word na zielono podkreśli błędy gramatyczne (w powyższym zdaniu brak przecinka przed literą w). Jeżeli napisane słowo jest poprawne, a Word wskazuje na błąd (np. nazwiska) należy nacisnąć przycisk „zignoruj”, aby program nie wprowadził żadnych zmian w tym słowie. Obok jest także przycisk „autokorekta”, który powoduje dodanie błędu i jego poprawnej pisowni do listy Autokorekta (nie zalecane).

Pisownie możemy tez sprawdzać w trakcie edycji. Wystarczy ustawić kursor w wyrazie, w którym Word wykrył błąd i nacisnąć prawy klawisz myszy. Pojawi się menu podręczne - jak na rysunku poniżej, w którym wskazujemy poprawny wyraz.np.:Zdanie w ktorym sa trzy błedy.

Identycznie Word wykrywa powtórzone słowa, proponując usunięcie jednego z nich.


Korzystanie z tezaurusa


Tezaurus to narzędzie pomocne przy wyszukiwaniu synonimów (wyrazów o podobnym znaczeniu). Tezaurus Worda wyświetla także antonimy niektórych słów (wyrazy o znaczeniu przeciwnym).

Dla przykładu wyszukamy synonimy słowa „biały”. Ustawiamy kursor na słowie biały i wywołujemy Tezaurus (menu Narzędzia, Język i następnie Tezaurus lub z menu podręcznego: prawy klawisz myszy i polecenie Synonimy).

Wyszukane synonimy słowa „biały


Pobieranie 335.58 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu