Spzzoz. XII. 381. 18-2/2016 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 1.1 Mb.
Strona1/3
Data26.03.2018
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3


Ostrów Mazowiecka, dnia 23.09.2016r.


SPZZOZ.XII.381.18-2/2016

Do wszystkich, którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,


ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:


 1. „Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 48 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?”

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie opisanych wyżej szczoteczek.

 1. Pakiet Nr 69 poz. 3: „Czy Zamawiający w zadaniu 69 poz. 3 ma na myśli ilość magazynków czy pudełek?”


Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli ilość sztuk.


 1. Pakiet Nr 69 poz. 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z w zadania 69 poz. 3
  i utworzenie z niej osobnego zadania, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?”


Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela.


 1. Pakiet Nr 61: „Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową do aparatu ERBE: Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90 cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; przy mocowaniu klipsa – skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg/ opakowanie 100 szt.”

OdpowiedźTak, dopuszczamy, jeśli jest kompatybilna z aparatami ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300.

 1. Pakiet Nr 61: „Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową dla dzieci do aparatu ERBR: Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg/opakowanie 100 szt.”


OdpowiedźTak, dopuszczamy, jeśli jest kompatybilna z aparatami ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300.


 1. Dotyczy: pakiet 54, pozycja 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielnie z pakietu 54, pozycji 2, tj.: „Złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw” do oddzielnego pakietu? Lub czy Zamawiający dopuści składanie ofert w pakiecie 54 na poszczególne pozycje? Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom (w tym firmom specjalizującym się w dostawach wysokiej jakości przedłużaczy do podawania kontrastu, w szczególności do wstrzykiwaczy typu Nemoto) złożenie korzystniejszej oferty cenowej oraz jakościowej aniżeli w przypadku w/w ograniczenia. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.”


Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela.


 1. Pakiet nr 88, pozycja 7. – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn z nogawicą o wymiarach 35cm x 80cm. Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet nr 88, pozycja 10. – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żylaków obustronnie wzmocnionego posiadającego w swoim składzie:

-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm)

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm

-1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

-1 osłona na krocze 35 x 20 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet nr 90., pozycja 1,2,. – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS. Fartuch dodatkowo owinięty w serwetę z włókniny SMS.”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet 19, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 50 par?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

 1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 19 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?”


Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela.


 1. Pakiet 19 pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści korek zamknięty sterylnym kołnierzem pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 19 stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?”


Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela.


 1. Dotyczy Pakietu nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?”


Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


 1. Dotyczy Pakietu nr 34: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości.”


Odpowiedź – Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony na etykiecie opakowania handlowego.


 1. Dotyczy Pakietu nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?”


Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga potwierdzonej zgodności z normą EN868-3, pozostałe normy wg SIWZ.


 1. Pakiet nr 40, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy do drenów „Y” o średnicy ramion górnych i ramienia dolnego 6-9 mm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet nr 40, pozycja 21: „Czy zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


 1. Pakiet nr 40, pozycja 21: „Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?”


Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


 1. Pakiet nr 40, pozycja 28: „Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje worków na wymioty z wkładem żelującym jego zawartość, co wpływa na poprawę komfortu użytkowania dla pacjenta oraz personelu medycznego?”


Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


 1. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności filtracji 99,999% z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki o mniejszej wadze - 25g, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?”


Odpowiedź – Według SIWZ.


 1. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny elektrostatyczny o skuteczności filtracji 99,999% o masie 27 g?”


Odpowiedź – Według SIWZ.


 1. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, o filtracji wynoszącej 99,999%, objętości oddechowej 150-1200 ml, wadze 23 g, sterylny?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w zestawie z dwoma ramionami o długości do 180 cm oraz dodatkowym, rozciągalnym ramieniem o długości do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?”


Odpowiedź – Według SIWZ.


 1. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 8: „Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z portem
  o średnicy 10,25 mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

 1. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 9-10: „Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem tlenowym gwiazdkowym o długości 210 cm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet nr 37, Poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści test zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, odbarwiający się z koloru żółtego na kolor granatowy?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakiet nr 37, Poz. 2: „Ponieważ wskaźniki klasy 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniające określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?”


Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


 1. dot. Pakietu nr 42 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę / przewody 17x200cm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakietu nr 42 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE 100x220cm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 42 poz. 3 i 4: „Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę Ø 140?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 43 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 30x27, pow. Lepna 30x21?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. Pakietu nr 43 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 40x41, pow. Lepna 40x35?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 43 poz. 3: „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 45x55, pow. Lepna 45x49?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie w rolce: perforacja 50cm, dł. rolki 50 mb, szer. 50cm, kolor biały?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 50cm, dł. rolki 50 mb, szer. 60cm, kolor niebieski?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 3: „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 36cm, dł. rolki 50 mb, szer. 40cm, kolor niebieski?”


Odpowiedź – Według SIWZ.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 4: „Czy Zamawiający dopuści celulozowe pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 37 cm, dł. rolki 50 mb, szer. 50 cm, kolor biały?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 5: „Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne z zakładkami z włókniny polipropylenowej kolor zielony rozm. 80x220cm?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeżeli oferowane prześcieradło jest nieprzemakalne i zakładki zapewniają stabilne umocowanie prześcieradła na noszach.


 1. dot. Pakietu nr 44 poz. 14: „Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii rozm. uniwersalny?”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.


 1. dot. Pakietu nr 88 poz. 1 i 2: „Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny skład:

Obłożenie chirurgiczne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.”


Odpowiedź – Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów dotyczących poz. 1-8 i 10.


 1. dot. Pakietu nr 88 poz. 3: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.”


Directory: files -> 565 -> 478c9ac55c8a5
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
478c9ac55c8a5 -> Ostrów Mazowiecka, dnia 09
478c9ac55c8a5 -> ZamawiająCY
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> W ostrowi mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 206 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Pobieranie 1.1 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna