Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej


V. Rozwój Grupy BRE Banku w Obszarze Korporacje i Rynki FinansowePobieranie 1.15 Mb.
Strona7/19
Data29.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


V. Rozwój Grupy BRE Banku w Obszarze Korporacje i Rynki Finansowe
V.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje (BRE Bank)

V.1.1. Klienci korporacyjni i dedykowana im oferta


Klienci Bankowości Korporacyjnej są podzieleni na trzy segmenty:

 • K1 – to segment obejmujący grupy kapitałowe oraz duże przedsiębiorstwa o rocznych obrotach
  powyżej 1 mld zł; w stosunku do tego segmentu zakłada się utrzymanie liczby obsługiwanych podmiotów. Klienci tego segmentu zgłaszają zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo zorientowane na finansowanie strukturyzowane, rynki kapitałowe oraz innowacyjne produkty. BRE Bank oferuje zaawansowane instrumenty finansowe oraz dostosowane do oczekiwań klientów rozwiązania technologiczne w zakresie instrumentów Cash Management oraz doradztwo w zakresie transakcji kapitałowych.

 • K2 - do tego segmentu zalicza się średnie przedsiębiorstwa o rocznych obrotach od 30 mln zł do
  1 mld zł; zakłada się wzrost liczby obsługiwanych firm z tego segmentu poprzez aktywną akwizycję podmiotów mających wysokie wymagania co do zakresu i jakości produktów finansowych oraz oczekujących najwyższych standardów obsługi, jak również doradztwa w zakresie usług finansowych. Strategicznymi dla klientów segmentu K2 są usługi w zakresie strukturyzacji finansowania transakcji handlowych obejmujące elementy finansowania zarówno bieżącego, jak i długoterminowego, głównie
  z wykorzystaniem instrumentów dyskontowych (dyskonto wierzytelności z regresem i bez regresu) oraz produkty rynku walutowego, instrumenty pochodne, proste i złożone zarządzanie środkami finansowymi z wykorzystaniem Elektronicznych Kanałów Dystrybucji oraz finansowanie inwestycyjne.

 • K3 - to segment średnich i małych przedsiębiorstw o rocznych obrotach do 30 mln zł prowadzących pełną księgowość, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników obrotu z zagranicą; w stosunku do tego segmentu zakłada się znaczne zwiększenie udziału w rynku. Strategiczna oferta produktowa skierowana do klientów segmentu K3 oparta jest na linii Pakietów EFEKT (EFEKT, EFEKT PLUS, EFEKT Finansowy, Efekt Inwestycyjny) zapewniających kompleksową obsługę bankową, dostosowaną do stopnia rozwoju
  i charakteru działalności przedsiębiorstwa. Produkty obciążone ryzykiem udostępniane są w ramach limitu, co upraszcza i przyspiesza dostęp do nich.


W 2008 roku pozyskano 2 433 nowych klientów korporacyjnych, z czego 76% stanowili klienci segmentu K3, a 19% klienci segmentu K2. Ubytek klientów był wynikiem jednorazowej inicjatywy weryfikacji bazy klientowskiej

Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec grudnia 2008 r. wyniosła 13 098 podmiotów (wzrost od końca 2007 roku netto o 813 firm).


Zgodnie z założeniami utworzona została sieć biur korporacyjnych, zmodernizowano też część oddziałów korporacyjnych.

V.1.2. Udział w rynku kredytów i depozytów korporacyjnych


W 2008 r. rynek kredytów dla przedsiębiorstw (ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze, bez jednostek budżetowych oraz niebankowych instytucji finansowych, takich jak firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.) wzrósł o 29,3%. W Banku dynamika ta była nieco wolniejsza i wyniosła 27,2%. Udział akcji kredytowej BRE Banku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2008 roku wyniósł 6,4%, w porównaniu do 6,5% na koniec 2007 roku.

Wartość depozytów przedsiębiorstw (definicja przedsiębiorstw jak przy kredytach) na koniec grudnia 2008 roku była wyższa od poziomu z końca 2007 roku o 2,8%. Rynek depozytów przedsiębiorstw wzrósł w tym samym okresie o 4,9%. Udział depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia wyniósł 9,1%, wobec 9,3% w grudniu 2007 roku oraz wobec 10,9% na koniec listopada 2008 roku. Istotny spadek depozytów w ostatnich dniach roku wynikał z dumpingowego kwotowania depozytów (wykazywanych w bilansach na koniec roku) dla największych przedsiębiorstw przez niektóre banki.

V.1.3. Strategiczne linie produktowe


Cash management

Stale rozbudowywana oferta w zakresie cash management pozwala na zwiększenie zakresu transakcji objętych identyfikacją spływu należności oraz liczby klientów korzystających z zaawansowanych produktów w zakresie zarządzania środkami.

W 2008 roku liczba transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła 2 419 tys. i była o 35% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w roku 2007. Dynamicznie przyrastała liczba transakcji Identyfikacji Płatności Handlowych. Od stycznia do grudnia 2008 roku liczba zrealizowanych transakcji wyniosła ponad 6,5 mln i była wyższa o 51% od liczby transakcji zrealizowanych w roku 2007. W 2008 roku o 32% wzrosła liczba klientów korzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych, na koniec grudnia 2008 roku 416 klientów korzystało z oferty Cash poolingu i Shared balanced.

Produkty bankowe z udziałem środków UE

W 2008 roku sprzedaż produktów związanych z wykorzystaniem środków UE w odniesieniu do roku ubiegłego wzrosła o 31%. Dochód prowizyjny zrealizowany na tych transakcjach wyniósł 3,3 mln zł. Według Gazety Prawnej (11.02.2009) BRE Bank z kwotą około 400 mln zł był drugim po PKO BP bankiem pod względem kredytów unijnych dla przedsiębiorstw udzielonych w 2008 r.

Instrumenty finansowe

W 2008 roku wynik zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł niemal 207 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2007 roku o 29,9%.

V.1.4. Rozwój oferty


W 2008 roku znacznie rozbudowano ofertę produktową, do najważniejszych wdrożeń można zaliczyć:

 • iBRE Invoice. Net – system łączący funkcję elektronicznego wystawiania i prezentowania faktur z możliwością ich akceptacji i zapłaty przez dłużnika.

 • iBRE Connect – unikatowe na rynku rozwiązanie umożliwiające zwiększenie efektywności zarządzania finansami firm - współpraca z systemem finansowo – księgowym SAP oraz SYMFONIA FORTE. Na 2009 rok planowane jest rozszerzenie funkcjonalności dla użytkowników kolejnego systemu finansowo księgowego SYMFONIA PREMIUM.

 • Automatyczne kwotowanie lokat – zrealizowane rozwiązanie umożliwia automatyczne kwotowanie lokat dla klientów w oparciu o standardowe oprocentowanie lub oprocentowanie spersonalizowane uzależnione od potencjału danego klienta, terminu lokaty, waluty i kwoty transakcji. Rozwój produktu pozwoli na zwiększenie bazy depozytowej oraz ograniczenie ryzyka operacyjnego Banku.

 • Polecenie przelewu SEPA – nowoczesny instrument płatniczy, regulowany przez zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA i przeznaczony do dokonywania przelewów w EURO w ramach Single Euro Payments Area.

 • Rozszerzono funkcjonalność modułu TRADE FINANCE w ramach iBRE o gwarancję własną. Modyfikacja umożliwia składanie zleceń udzielenia gwarancji, zmiany kwoty lub daty ważności czynnych gwarancji oraz składanie innych dyspozycji dotyczących czynnych gwarancji.

V.1.5. Rozwój sieci terenowej


Rok 2008 stał pod znakiem rozwoju sieci terenowej placówek BRE Banku. Uruchomiono 17 biur korporacyjnych w całej Polsce, tak, że na koniec 2008 r. funkcjonowało łącznie 21 tego typu placówek. Otwarto nowy, trzeci z kolei oddział w Warszawie, dzięki czemu sieć oddziałów zwiększyła się do 24. Dokonano dalszej optymalizacji i rearanżacji funkcjonalnej i wizerunkowej sieci korporacyjnej.

V.1.6. Finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne


W 2008 BRE Bank wziął udział w 10 transakcjach konsorcjalnych. Łączna kwota zaangażowania BRE z tytułu transakcji konsorcjalnych wyniosła równowartość 256,2 mln EUR.

Udzielono też 7 kredytów bilateralnych na łączną kwotę ok. 146 mln EUR. Pięć z nich, na łączną kwotę około 111,5 mln EUR, to transakcje typu „export project finance”. W ramach wsparcia polskich eksporterów zawarto umowy kredytowe z firmami z Rosji (4) i Tajlandii (1) na realizację obiektów przemysłowych, które zostały objęte ochroną ubezpieczeniową KUKE.

Znaczącymi transakcjami były kredyty konsorcjalne dla PKN Orlen - jeden na 300 mln EUR z partycypacją BRE Banku w wysokości 50 mln EUR, drugi na 325 mln EUR z partycypacją BRE na kwotę 50 mln EUR - oraz kredyt z ubezpieczeniem KUKE dla rosyjskiej spółki z branży drzewnej w wysokości 44,3 mln EUR.

Według stanu na 30.12.2008 r. łączna wartość tego portfela wynosiła 2,4 mld zł. Wartość portfela kredytów udzielonych w 2008 r. wyniosła 1,7 mld zł.
Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna