Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej


III. Skład Grupy BRE BankuPobieranie 1.15 Mb.
Strona6/19
Data29.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

III. Skład Grupy BRE BankuNa dzień 31.12.2008 r. podział działalności Grupy BRE Banku na linie i obszary biznesowe przedstawiał się następująco:Grupa BRE Banku


Linie

Korporacje i Rynki Finansowe

Bankowość

Detaliczna

Bank

Klienci Korporacyjni i Instytucje


Działalność Handlowa i Inwestycyjna
 • Obsługa korporacji
  (Grupy kapitałowe)

 • Obsługa finansowa dużych przedsiębiorstw

 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw

 • Finansowanie projektów

 • Instytucje Finansowe

 • Ryzyko i Zarządzanie Płynnością

 • Rynki Finansowe

 • Inwestycje własne
 • mBank
  (klienci masowi
  i mikroprzedsiębiorstwa)

 • MultiBank
  (klienci zamożni)
  Private Banking
  (klienci bogaci)
Spółki konsolidowane

 • BRE Bank Hipoteczny SA

 • BRE Leasing Sp. z o.o.

 • Grupa Intermarket

- Intermarket Bank AG

- Polfactor SA

- Transfinance a.s.

- Magyar Factor zRt

 • Dom Inwestycyjny BRE Banku SA

 • BRE Corporate Finance SA

 • BRE Holding Sp. z o.o.

 • BRE Finance France SA

 • Tele-Tech Investment
  Sp. z o.o.

 • Garbary Sp. z o.o.

 • BRE Wealth Management S.A.

 • emFinanse Sp. z o.o.

 • BRE Ubezpieczenia TU SA

 • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.


Inne
spółki

 • BRE.locum SA

 • Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.Spółki CERI Sp. z o.o. i BRE.locum ze względu na charakter ich działalności nie zostały zaliczone
do żadnej z linii biznesowych, ujęto je jako „inne spółki”.
W porównaniu z końcem 2007 r. uległa nieco zmianie lista konsolidowanych spółek. Pojawił się na niej BRE Holding (konsolidowany już w I półroczu 2008 r.) Jest to spółka utworzona w związku z restrukturyzacją w ramach Grupy BRE Banku, mającą na celu zapewnienie efektywnej współpracy ze spółkami z obszaru bankowości korporacyjnej. Spółka posiada 50,004% udziałów w spółce BRE Leasing Sp. z o.o., 50% akcji spółki Polfactor SA i 75,71% akcji spółki BRE Bank Hipoteczny.
Po raz pierwszy wśród konsolidowanych spółek pojawiły się również spółki BRE Ubezpieczenia TU SA, oraz BRE Ubezpieczenia Sp.z o.o. działające w obszarze Bankowości Detalicznej. Natomiast zniknął zaliczany w 2007 r. do działalności zaniechanej obszar Zarządzania Aktywami, gdzie na koniec 2007 r. wykazywana była spółka PTE Skarbiec Emerytura. Na 31 grudnia 2008 r. Grupa nie posiadała już w tym obszarze żadnych udziałów. Wyniknęło to z faktu, że w dniu 30 czerwca 2008 r. miała miejsce transakcja połączenia PTE Skarbiec Emerytura i Aegon PTE S.A., natomiast w dniu 30 grudnia 2008 r. będący w posiadaniu Banku pakiet akcji Aegona został sprzedany.
Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną.
Profil działalności i udział Banku w kapitale konsolidowanych spółek przedstawia poniższe zestawienie:


Nazwa
spółki

Rodzaj
działalności

Udział Grupy BRE
w kapitale spółki

 1. BRE Bank Hipoteczny SA

Bank

100%

 1. DI BRE Banku SA

Biuro maklerskie

100%

 1. BRE Corporate Finance SA

Doradztwo

100%

 1. BRE Holding Sp. z o.o.

Spółka specjalnego przeznaczenia

100%

 1. emFinanse Sp. z o.o.

Sprzedaż produktów kredytowych

100%

 1. Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z.o.o

Usługi rozliczeniowe

100%

 1. BRE Wealth Management SA

Zarządzanie portfelami

100%

 1. BRE Ubezpieczenia TU SA

Działalność ubezpieczeniowa

100%

 1. BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.,

Działalność ubezpieczeniowa

100%

 1. Garbary Sp .z o. o

Zarządzanie nieruchomością własną

100%

 1. Tele-Tech Investment Sp. z o.o.

Spółka specjalnego przeznaczenia

100%

 1. BRE Finance France SA

Spółka specjalnego przeznaczenia

99,98%

 1. BRE.locum SA

Spółka deweloperska

79,99%

 1. Transfinace a.s.

Faktoring

78,11%

 1. Polfactor SA

Faktoring

78,12%

 1. Magyar Factor zRt

Faktoring

78,12%

 1. Intermarket Bank AG

Faktoring

56,24%

 1. BRE Leasing Sp. z o.o.

Działalność leasingowa

50,004%

IV. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych
w 2008 r.BRE Bank lokuje się w czołówce polskich banków pod względem wielkości aktywów i funduszy własnych. Wśród banków notowanych na warszawskiej giełdzie BRE Bank na koniec 2008 r. zajmował 3 miejsce pod względem aktywów i wielkości portfela kredytów i pożyczek dla sektora niefinansowego i budżetowego oraz 5 miejsce pod względem depozytów i zobowiązań wobec klientów (dane skonsolidowane).

Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję Banku i wybranych spółek na koniec 2008 r. w porównaniu z 2006 r. i 2007 r. ilustruje następujące zestawienie:


Rodzaj
działalności


Pozycja
na rynku w 2008 r*/

Udział


Bankowość Korporacyjna
2008

2007 

2006 

Kredyty dla przedsiębiorstw
6,4%

6,5%

5,9%

Depozyty przedsiębiorstw
9,1%

9,3%

8,6%

Leasing

2

12,2%

9, 3%

11,1%

Faktoring

Polska

3

10,5%

18%

21%

Austria

1

57%

60%

59%

Węgry

2

14,3%

13,7%

13,5%

Czechy

3

16,0%

19,3%

24,5%

Bankowość Detaliczna (mBank+MultiBank)

Kredyty ogółem
6,8%

5,2%

4,4%

w tym hipoteczne

2

11,1%

10,5%

9,0%

Depozyty i fundusze inwestycyjne
4,0%

3,1%

2,6%

Bankowość Inwestycyjna

Rynki finansowe

Bony i obligacje skarbowe
13,6%

18,4%

10,8%

IRS/FRA
22,9%

19,9%

21,5%

FX spot i forward
6,2%

7,72%

7,70%

Opcje na WIG 20
15,3%

16,0%

24%

Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia)

krótkoterminowe papiery dłużne

4

12,0%

17,9%

13,1%

obligacje przedsiębiorstw

2

19,0%

18,2%

13,0%

papiery dłużne banków

1

27,0%

27,6%

31,9%

Działalność maklerska

obroty akcjami

8

5,4%

6,6%

6,1%

obroty obligacjami

4

5,3%

3,8%

3,0%

transakcje pochodne

3

11,8%

11,7%

13,4%

opcje

1

28,5%

24,9%

35,9%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BRE Banku, NBP, GPW, Fitch Polska, Związku Przedsiębiorstw Leasingowych oraz informacji prasowych

*/tam, gdzie to było możliwe do ustalenia


Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna