Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowejPobieranie 1.15 Mb.
Strona1/19
Data29.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY BRE BANKU SA

W 2008 R.


Warszawa, 27 lutego 2009 r.SPIS TREŚCI


Zewnętrzne warunki działania Grupy BRE Banku 6

I. Gospodarka Polski w 2008 roku 6

I.1. Spowolnienie gospodarcze 6

I.2. Spadek inflacji i obniżki stóp procentowych NBP 6

I.3. Pogorszenie się sytuacji na rynku pracy 7

II. Sytuacja sektora bankowego w 2008 r. 7

II.1 Sytuacja na rynku depozytów i kredytów 7

II.2. Wyniki finansowe banków 8

II.3. Nowe banki i zmiany właścicielskie 9

III. 2008 rok na GPW – głęboka bessa 9

Działalność Grupy BRE Banku w 2008 r. 11

I. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Grupy BRE Banku 11

II. Akcjonariat i notowania akcji BRE Banku na GPW 12

II.1. Commerzbank AG – główny akcjonariusz BRE Banku 12

II.2. Silny spadek kursu akcji BRE Banku na GPW 12

III. Skład Grupy BRE Banku 14

IV. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych w 2008 r. 15

V. Rozwój Grupy BRE Banku w Obszarze Korporacje i Rynki Finansowe 18

V.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje (BRE Bank) 18

V.1.1. Klienci korporacyjni i dedykowana im oferta 18

V.1.2. Udział w rynku kredytów i depozytów korporacyjnych 18

V.1.3. Strategiczne linie produktowe 19

V.1.4. Rozwój oferty 19

V.1.5. Rozwój sieci terenowej 19

V.1.6. Finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne 20

V.2. Działalność Handlowa i Inwestycyjna 20

V.2.1. Rynki Finansowe 20

V.2.2. Inwestycje własne 21

V.3. Spółki z obszaru Klienci Korporacyjni i Instytucje 21

V.3.1.Grupa Intermarket 21

V.3.2. Polfactor SA 21

V.3.3. BRE Leasing Sp. z o.o. 21

V.3.4. BRE Bank Hipoteczny S.A. (BBH) 22

V.3.5. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 22

V.3.6. BRE Corporate Finance S.A. 23

V.3.7. BRE Holding Sp. z o.o. 23

V.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna 23

V.4.1.Tele-Tech Investment Sp. z o.o. (TTI) 23

V.4.2. BRE Finance France SA 23

V.4.3. Garbary Sp. z o.o. 23

VI. Obszar Bankowości Detalicznej i Private Banking 24

VI.1. Bankowość Detaliczna – mBank i MultiBank 24

VI.1.1. Klienci i rachunki 24

VI.1.2. Depozyty i fundusze inwestycyjne 25

VI.1.3.Kredyty 25

VI.1.4. Karty 26

VI.1.5. Rozwój sieci dystrybucji 27

VI.1.6. Ważniejsze nowości w ofercie 27

VI.1.7.mBank Czechy/Słowacja 27

VI.2. Private Banking 28

VI.3. Spółki z obszaru Bankowości Detalicznej 29

VI.3.1. emFinanse Sp. z o.o. 29

VI.3.2. BRE Ubezpieczenia TU SA i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. 29

VI.3.3. BRE Wealth Management S.A. 29

VII. Pozostałe spółki objęte konsolidacją 29

VIII. Wyniki finansowe Grupy BRE Banku w 2008 r. 31

VIII.1. Zmiany w bilansie skonsolidowanym w 2008 r. 31

VIII.1.1. Zmiany w aktywach Grupy BRE Banku 31

VIII.1.2. Charakterystyka portfela kredytowego 31

VIII.1.3. Pasywa 32

VIII.2. Rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku 33

VIII.3. Wskaźniki efektywności 36

IX. Wkład obszarów biznesowych w wynik Grupy BRE Banku 37

IX.1. Korporacje i Rynki Finansowe 37

IX.2. Bankowość Detaliczna oraz Private Banking 38

IX.3. Zarządzanie aktywami 39

IX.4. Wyniki finansowe konsolidowanych spółek 39

X. Zatrudnienie w Grupie BRE Banku 40

X.1. System Motywacyjny BRE Banku 40

XI. Nakłady inwestycyjne 41

XII. Podstawowe ryzyka w działalności Grupy BRE Banku 41

XII.1. Proces dostosowawczy do wymogów Basel II 42

XII.2 Ryzyko kredytowe 42

XII.3. Ryzyko płynności 43

XII.4. Ryzyko rynkowe 43

XII.5. Ryzyko operacyjne 45

XIII. Ocena wiarygodności finansowej BRE Banku i spółek Grupy 45

XIII.1 Ratingi agencji Fitch Ratings 46

XIII.2. Ratingi Agencji Moody’s Investors Service 46

XIV. Corporate Governace 47

XIV.1. Dobre praktyki i etyczne kodeksy branżowe 47

XIV.2. Nowe regulacje w BRE Banku z zakresu Corporate Governance 47

XIV.3. Relacje Inwestorskie 48

XV. Działalność BRE Banku na rzecz otoczenia 49

XVI. Najważniejsze przyznane w 2008 r. nagrody i wyróżnienia 51

XVII. Plany Grupy BRE Banku na 2009 r. 52

XVII.1. Warunki realizacji planów na 2009 - scenariusz makroekonomiczny 52

XVII.2. Scenariusz dla sektora bankowego 52

XVII.3. BREnova - odpowiedź na wyzwania rynku 53

XVIII. Informacja o wyborze audytora 54

XIX. Władze BRE Banku 54

XIX.1. Rada Nadzorcza 55

XIX.1.9. Zmiany i skład Rady Nadzorczej 55

XIX.1.2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 56

XIX.2. Zarząd BRE Banku 56

XIX.2.1. Skład Zarządu i zmiany w 2008 r. 56

XIX.2.2. Wynagrodzenie Zarządu 57

XX. Oświadczenia Zarządu Banku 58
Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna