Spis treści załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 rPobieranie 1.25 Mb.
Strona9/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1

2

3

4

5

6

54.

28..04..2004

Osiek

gm. Olkusz

pow. olkuski

woj. małopol

skie


Wyciek gazu ziemnego z uszkodzonego rurociągu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do uszkodzenia przez samochód ciężarowy odpowietrznika gazu na rurociągu gazu ziemnego o średnicy 120 mm i ciśnieniu 4 atm;

 • akcję ratowniczą przeprowadziło 7 zastępów PSPoż. z Olkusza i 1 jednostka OSP. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, postawiono kurtyny wodne, ewakuowano 120 osób z pobliskiego przedszkola, szkoły oraz mieszkańców znajdujących się w bezpośredniej strefie zagrożenia, na czas około 2 godzin;

 • ciągłe pomiary stężenia wydobywającego się gazu wykazały, że w promieniu około 50 m od rozszczelnionego rurociągu powstało krótkotrwałe zagrożenie wybuchem.

Zagrożenie zostało zlikwidowane, Służby specjalistyczne usunęły rozszczelnienie rurociągu.

Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło

55.

28.04.2004

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze dojazdowej do firmy „Polnord –Energobudowa „ S.A. utwardzonej płytami betonowymi doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki VOLVO. Z rozszczelnionego zbiornika z paliwem wyciekło około 500 dm3 oleju napędowego;

 • sprawca zdarzenia: firma „Red – Gum” Spółka z o.o. w Mławie;

 • zanieczyszczeniu uległo około 40 km drogi dojazdowej , przez którą przechodziła instalacja kanalizacji wód opadowych, łącząca się z rzeką Babicą;

 • działania ratownicze przeprowadziła JRG PSPoż. z Elbląga, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez Policję. Powstałe po neutralizacji odpady zostały przekazane do utylizacji;

 • przedstawiciele WIOŚ w Elblągu przeprowadzili wizję lokalną na miejscu zdarzenia. Nie doszło do zanieczyszczenia kanalizacji wód opadowych.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

56.

30.04.2004

Czerwonka

gm.Koło


pow.Koło

woj. wielkopolskieWypadek drogowy

autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan.Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zderzenie autocysterny przewożącej około 18 Mg mieszaniny skroplonego gazu propan-butan, z ciągnikiem siodłowym marki SCANIA;

 • nie doszło do rozszczelnienia ładunku i nie nastąpił wyciek gazu;

 • w wyniku wypadku został lekko ranny kierowca ciągnika siodłowego (Białorusin), który nie wymagał hospitalizacji;

 • akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziło 8 zastępów PSPoż. oraz 3 jednostki OSP. Działania polegały na zabezpieczeniu terenu, wydobyciu cysterny z rowu, a następnie przepompowaniu zawartości cysterny do innej podstawionej cysterny. Akcja ratownicza została zakończona po około 11 godzinach.Zagrożenie zlikwidowano.

57.

01.05.2004

Bieleń

gm. Trzciel

pow..Międzyrzec

woj. lubuskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłymi chemikaliami.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze A –2 doszło do uderzenia nadjeżdżającego od granicy zachodniej TIRA rosyjskiego , w tył stojącego na poboczu drogi TIRA litewskiego przewożącego farby emulsyjne, lakiery, środki pianotwórcze, silniki elektryczne i inne.

 • na skutek kolizji , część ładunku została zniszczona. Z rozszczelnionych pojemników wyciekło część farb i lakierów, powodując zanieczyszczenie części drogi i pobocza na długości około 5 m.

 • sprawca zdarzenia: Mulkhin Mikhail kierowca TIRA rosyjskiego, który został ranny w wyniku wypadku i przewieziono go do szpitala;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Policja zorganizowała objazd na czas akcji. Przewrócone samochody podniesiono i odholowano na wydzielony parking.

 • rozsypany ładunek zebrano i załadowano z powrotem na litewskiego TIRA, który wyruszył w dalszą drogę.

 • zanieczyszczony grunt wybrano i przekazano do utylizacji.

Zanieczyszczenie

zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

58.

02.05.2004

Jelenia Góra

woj. dolnośląskieZanieczyszczenie gruntu i powietrza w wyniku pożaru i wycieku zbiornika magazynowego zawierającego przepracowany olej silnikowy.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do pożaru zbiornika magazynowego z tworzywa sztucznego, o pojemności około 1 m3 znajdującego się na posesji firmy „Bosch Service –Domagała” przy ul . Ogińskiego 1a, w odległości około 150 m od rzeki Bóbr;

 • zapalenie się zbiornika nastąpiło od palącego się obok kontenera, zawierającego odpady komunalne;

 • wyciekło około 0,5 m3 oleju na przyległy teren. Zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 300m2 ;

 • akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziła JRG PSPoż. z Jeleniej Góry. Pożar ugaszono, wyciekły olej zebrano i przekazano do utylizacji. Wykonano zaporę od strony rzeki Bóbr zabezpieczającą przed przedostaniem się ropopochodnych do rzeki;

 • przedstawiciele WIOŚ w ramach kontroli interwencyjnej pobrali próby gruntu do analizy po wybraniu zanieczyszczonego gruntu przez właściciela posesji. Wg rozporządzenia Min Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego stężenia olejów mineralnych.

WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dotyczące ewentualnej utylizacji złożonego na posesji gruntu w przypadku, gdyby wskazywały na to wykonane badania gruntu.

Zanieczyszczenie usunięto. Badania zostaną przeprowadzone w 2005 roku.

59.

06.05.2004

Warszawa

gm. Warszawa-Wawer

pow. stołeczny warszawski

woj. mazowieckiePorzucenie przez nieustalonego sprawcę odpadów o nieustalonym składzie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca porzucił na terenie leśnym między ulicą Rychnowską, a korytem Wisły pojemniki z niezidentyfikowanymi substancjami chemicznymi;

 • nie stwierdzono rozszczelnienia zawartości pojemników i nie nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

 • ilość substancji znajdujących się w pojemnikach oszacowano na około 80 dm3

 • na miejsce zdarzenia przybyła JRCH PSPoż., przedstawiciele Urzędu Miasta stołecznego Warszawa – Dzielnica Wawer oraz Straż Miejska;

 • porzucone pojemniki zostały zabezpieczone i zabrane w dniu zdarzenia przez specjalistyczną firmę SINTAC - Polska ;

 • inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę sprawdzającą na miejscu zdarzenia i stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte.

W dniu 14 października 2004 odpady zostały przewiezione do Komendy Stołecznej Policji Warszawa Wawer, zgodnie z pismem Prokuratury Rejonowej. Postępowanie w toku.

Zanieczyszczenie usunięto. Działania organów ścigania nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2004 roku.
1

2

3

4

5

6

60.

07.05.2004

Jankowice

gm. Rybnik

pow. Rybnik

woj. śląskieZanieczyszczenie rowu melioracyjnego olejem silnikowym wyciekłym awaryjnie z filtra olejowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uwolnienie substancji ropopochodnych z separatora olejowego znajdującego się na terenie zakładu do rowu opaskowego, w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych;

 • zanieczyszczenie przedostało się do rowu melioracyjnego łączącego się z potokiem Szotkówka (zlewnia rzeki Olzy ) i stwierdzono jego obecność na długości około 500m;

 • sprawca zdarzenia: firma BECKER WARKOP Spółka z o.o., 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11;

 • akcja ratownicza PSPoż . pod nadzorem WIOŚ polegała na postawieniu dwu zapór sorpcyjnych i zebraniu .zanieczyszczeń do plastikowych pojemników;

 • inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku i Urzędu Gminy w Świerklanach. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości;.

 • badania wód wykazały, że nie doszło do zanieczyszczenia potoku Szotkówka.

 • KM Policji w Rybniku prowadziła postępowanie w sprawie zdarzenia. Śledztwo zostało umorzone.

Prace związane z usuwaniem skutków wycieku zostały zakończone w dniu 8 maja 2004 r .

Zanieczyszczenie usunięto.

61.

13.05.2004

Puławy

pow. puławski

woj. lubelskie


Wyciek amoniaku z instalacji produkcyjnej na terenie Wytwórni Mocznika Z. A.” Puławy’

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku amoniaku poprzez zawór bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej w wyniku ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – zakład należący do grupy (ZDR);

 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 2,5 Mg;

 • trzech pracowników zakładu znajdujących się w strefie emisji amoniaku zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala . Dwóch z nich doznało oparzeń oczu i przebywali na zwolnieniach lekarskich, jeden 2dni , drugi 9 dni;

 • okoliczności zdarzenia badała Komenda Powiatowa Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Po zakończeniu postępowania Prokuratura Rejonowa w Puławach umorzyła postępowanie w stosunku do pracowników Z.A. Puławy , nie dopatrując się ich umyślnego działania. Powołana komisja techniczna , wydała szereg zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy instalacji.

Zanieczyszczenie ustąpiło


1

2

3

4

5

6

62.

13.05.2004

Kościelec Kujawski

gm.Pakość

pow. Inowrocław

woj. kujawsko-pomorskieWyciek oleju transformatorowego podczas kradzieży transformatora przez nieustalonych sprawców.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej w miejscowości Kościelec Kujawski;

 • w wyniku rozszczelnienia kadzi transformatora doszło do całkowitego wycieku oleju trnsformatorowego do gruntu w rejonie stacji;

 • ilość wyciekłego oleju transformatorowego ( mieszanina związków organicznych zawierających PCB) określono na około 90 kg;

 • właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław;

 • działania usunięcia skutków zdarzenia przeprowadził właściciel transformatora i polegały one na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , usunięciu złomu oraz wybraniu zanieczyszczonej gleby z miejsca wycieku oleju transformatorowego;

 • o zdarzeniu właściciel transformatora zawiadomił KP PSPoż. w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe oraz Policję w Pakości.

Badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenie w gruncie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów Zanieczyszczenia zostały zebrane i przekazane do specjalistycznej firmy RETHMAN RECYCLING Sp z o.o. w celu utylizacji. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

63.

14.05.2004

Lubycza Królewska

gm. Lubycza Królewska

pow. Tomaszów

Lubelski


woj. lubelskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

olejem hydraulicznym wyciekłym z instalacji ładowarki.Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej Hrebenne – Zamość- Lublin doszło do wycieku oleju hydraulicznego w wyniku awarii instalacji ładowarki ”Fadroma” ;

 • sprawca zdarzenia: firma: Usługi Transportowo-Sprzętowe, Budowa Dróg i Mostów w Tomaszowie Lubelskim;

 • zanieczyszczeniu uległa droga , na długości około 1,5 km. Wyciekło około 100 dm3 oleju;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRCh PSPoż. z Tomaszowa Lubelskiego i sprawca zdarzenia. Zebrany odpad został przekazany do utylizacji na koszt sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

64.

16.05.2004

Krupski Młyn

pow.Tarnowskie Góry

woj. śląskie


Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi z przepełnionych separatorów oleju .

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że:

 • w wyniku silnych opadów deszczu nastąpiło przepełnienie separatorów oleju na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. 42-653 Krupski Młyn Zakład Dużego Ryzyka (ZDR);

 • zanieczyszczenie przedostało się kanalizacją wód opadowych do rzeki Mała Panew i rozprzestrzeniło się na długości około 1 km;

 • akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ podjęła JRG KP PSPoż. z Tarnowskich Gór. Postawiono kilka zapór sorbentowych. Zebrano około 500 dm3 emulsji olejowo-wodnej. Źródło zanieczyszczenia zostało usunięte przez sprawcę zdarzenia poprzez spompowanie zawartości separatorów olejowych. Ilość usuniętej z łapacza emulsji olejowo-wodnej określono na około 2,34 Mg, zebrano również około 60 kg zanieczyszczonego ropopochodnymi piasku wokół separatora. Zanieczyszczenia przekazano do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

65.

17.05.2004

Jagatowo

gm.Trąbki Wielkie

pow.gdański

woj. pomorskieWypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan butan.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 222 i 226 samochód ciężarowy marki STAR uderzył w autocysternę marki SCANIA przewożącą około 18 m3 mieszaniny skroplonego gazu propan-butan;

 • nie doszło do rozszczelnienia ładunku;

 • w wyniku wypadku kierowca autocysterny poniósł śmierć na miejscu, a kierowca samochodu ciężarowego w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala i przebywał tam około 1 doby;

 • akcja ratownicza była przeprowadzona przez JRG PSPoż. i OSP po zamknięciu ruchu drogowego przez Policję i trwała około 7 godzin. Cysternę postawiono na kołach, zawartość jej przepompowano do innej cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia.

Zagrożenie wybuchem zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

66.

19.05.2004

Czechowice –Dziedzice

pow. Bielsko-Biała

woj. śląskie


Wybuch gazu w pomieszczeniu szkoły, w wyniku rozszczelnienia magistrali gazowej podczas prac kanalizacyjnych.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie magistrali gazowej podczas prac kanalizacyjnych . Wyciekły gaz przedostał się do starych nieeksploatowanych kanałów ciepłowniczych oraz studzienek kanalizacyjnych i zgromadził się w pomieszczeniu szkoły;

 • doszło do wybuchu gazu w pomieszczeniu w wyniku którego, wypadły szyby. Nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku.

 • jedna osoba ( nauczyciel Wf ) uległ poparzeniu III stopnia i został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał kilka dni;

 • działania ratownicze PSPoż polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożonej wybuchem i ewakuacji z zagrożonego obiektu łącznie około 460 osób na czas kilku godzin;

 • pogotowie gazowe zamknęło dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu . Strefa zagrożenia wybuchem pozostała zamknięta do dnia 20 maja 2004 roku.Zagrożenie zlikwidowano.

67.

20.05.2004

Łojewo

gm. Inowrocław

pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskie
Zanieczyszczenie gruntu olejem transformatorowym, wyciekłym z rozszczelnionego w czasie kradzieży transformatora.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 63 KVA, ze stacji transformatorowej;

 • w wyniku zdarzenia doszło do rozhermetyzowania komory transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją;

 • ilość wyciekłego oleju zawierającego PCB określono na około 112 kg;

 • właściciel transformatora Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejonu Energetycznego w Inowrocławiu zabezpieczyła teren zdarzenia, usunęła złom i wybrała zanieczyszczony grunt pod nadzorem WIOŚ;

 • o zdarzeniu właściciel zawiadomił Komendę Powiatową PSPoż. w Inowrocławiu oraz Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu;

Badania gruntu i oleju wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów. Wybrany grunt został przekazany do firmy specjalistycznej RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. w celu utylizacji.Wybrane zanieczyszczenie zlikwidowano.


1

2

3

4

5

6

68.

21.05.2004

Bytyń

gm.Szamotuły

pow.szamotulski

woj.wielkopol.Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • w wyniku wypadku drogowego doszło do rozszczelnienia jednej komory autocysterny przewożącej olej napędowy;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 12,5 Mg;

 • sprawca zdarzenia: firma PPHU „Rode” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach;

 • zanieczyszczenie wsiąkło w grunt o powierzchni około 300 m2 ;

 • akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zatamowaniu wycieku i przepompowaniu oleju do innej podstawionej autocysterny. Teren zabezpieczono i zasypano sorbentem;

 • sprawca zdarzenia zlecił doprowadzenie środowiska do stanu właściwego specjalistycznej firmie „PROTE” z Poznania

Działania firmy polegały na wybraniu około 800 Mg zanieczyszczonej ziemi i złożeniu jej na wysypisku odpadów niebezpiecznych. W III kwartale 2004 roku inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę sprawdzającą, włącznie z badaniami gruntu .Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości dla zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie usunięto.

69.


22.05.2004

Prądocin

gm. Nowa Wieś Wielka

pow. Bydgoszcz

woj.kujawsko-pomorskieRozszczelnienie komory transformatora w czasie jego kradzieży przez nieustalonych sprawców.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca dokonał kradzieży transformatora o mocy 30 KVA w wyniku której doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu w rejonie stacji;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 180 kg;

 • zanieczyszczenie wsiąkło w grunt na powierzchni około 4m2 ;

 • właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław;

 • kierownictwo ENEA powiadomiło o zdarzeniu KM PSPoż. w Bydgoszczy, oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, a także Policję;

Badania gruntu i oleju wykazały przekroczenie dopuszczalnego stężenia sumy PCB i ftalanów. Zanieczyszczenie przekazano do specjalistycznej firmy RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o. w celu utylizacji .

Wybrane zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

70.

22.05.2004

Tarnowskie Góry

gm. Tarnowskie Góry

pow tarnogórski

woj. śląskieWyciek stężonego kwasu azotowego przez rozszczelniony zawór cysterny zawierającej około 50 Mg kwasu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie zaworu cysterny kolejowej przewożącej stężony kwas azotowy 98% ( nr ONZ/ADR 2032 kl. 8 materiały żrące )

 • doszło do wycieku około 20 kg stężonego kwasu na torowisko i grunt przy torowisku;

 • cysterna była własnością przewoźnika ze Słowenii i zawierała około 50 Mg kwasu, który miał być dostarczony do Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy;

 • akcja ratownicza PSPoż. w Tarnowskich Górach i Sekcja Chemiczna KW PSPoż. w Katowicach –Piotrowicach pod nadzorem inspektorów WIOS polegała na doszczelnieniu zaworu cysterny i przetoczeniu cysterny na inne tory, aby zneutralizować wapnem miejsce wycieku . Usprawnioną cysternę odesłano w dalszą drogę.

Zagrożenie zlikwidowano.

71.

22.05.2004


Czarne Dolne

gm. Gardeja

pow. kwidzyński

woj. pomorskieRozszczelnienie rurociągu przesyłowego ropy naftowej należącego do PERN przez nieustalonego sprawcę.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego ropy naftowej w odległości około 500m od stacji zasuw;

 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku;

 • w czasie prowadzenia nielegalnego nawiertu doszło do wycieku około 100 dm3 ropy, która w całości przedostała się do gruntu;

 • akcja ratownicza PSPoż. w Kwidzynie i służb PERN pod nadzorem WIOŚ polegała na uszczelnieniu rurociągu i wybraniu zanieczyszczonego gruntu w ilości około 10 Mg , który został poddany utylizacji w bazie PERN;

 • na miejsce wybranego gruntu nawieziono świeżą ziemię i zasiano trawę.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

72.

27.05.2004

Jezierzyce Słupskie

gm. Słupsk

pow. słupski

woj. pomorskieWybuch autocysterny zawierającej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Słupsku przeprowadziła kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas tankowania autocysterny na terenie rozlewni gazu doszło do wybuchu mieszaniny gazu propan-butan;

 • zdarzenie miało miejsce na terenie rozlewni gazu należącej do firmy „BAŁTYK –GAZ” z siedzibą w Rumi;

 • w wyniku wybuchu dwie osoby poniosły śmierć (kierowca autocysterny, która należała do firmy transportowej „FOLTRANS” z Gliwic, oraz pracownik firmy „BAŁTYK - GAZ” . Na czas akcji ratowniczej z najbliższych domów mieszkalnych ewakuowano 50 osób na czas około 1 godz.;

 • ustalono, że przyczyną wybuchu gazu był prawdopodobnie błąd obsługi pracowników i związany z tym wyciek gazu. Powstało kilka mniejszych wybuchów, a następnie wybuch cysterny, która w tym momencie zawierała około 18,3 Mg sprężonego gazu propan-butan;

 • w czasie wybuchu na bocznicy kolejowej znajdowało się 5 pustych cystern kolejowych , z których najbliższa znajdowała się w odległości około 20m. W czasie działań cysterny były chłodzone wodą. Pozatym w czasie zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się 2 zbiorniki naziemne gazu o pojemności około 200m3 każdy. Nie doszło do uszkodzenia zbiorników gazu;

Zdarzenie spełnia kryteria poważnej awarii, wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ.

Zagrożenie zlikwidowano.

73.

28.05.2004

Warszawa

woj. mazowieckieZnalezienie porzuconych przez nieustalonego sprawcę beczek i pojemników plastikowych zawierających olej przepracowany.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie byłej lokomotywowni przy ulicy Kiejstuta w Warszawie znaleziono porzucone przez nieustalonego sprawcę beczki i pojemniki plastikowe;

 • beczki o pojemności 200 dm3 w ilości 10 sztuk i pojemniki plastikowe o poj. 1 m3 w ilości 15 sztuk zawierały oleje przepracowane;

 • beczki ustawione były wewnątrz budynku lokomotywowni na terenie utwardzonym , a pojemniki plastikowe na terenie utwardzonym płytami betonowymi pomiędzy budynkami lokomotywowni i warsztatu;

 • inspektorzy WIOŚ w czasie wizji lokalnej stwierdzili rozszczelnienie 6 pojemników plastikowych i wyciek ich zawartości na teren utwardzony;

 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na pokryciu sorbentem wyciekłych substancji;

Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ w dniu 31 maja 2004 zostały wykonane, o czym PKP S.A. poinformowało WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 8.06 2004 r.

Zanieczyszczenia zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

74.

31.05.2004

Brzostek

gm. Brzostek

pow. dębicki

woj. podkarpackieZanieczyszczenie jezdni wyciekłą formaliną przez nieustalonego sprawcę.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Brzostek w rejonie zwartej zabudowy mieszkalnej pod wzniesieniem drogi przed wjazdem do centrum , zauważono obecność wyciekłej substancji na odcinku około 400 m i szerokości 1m;

 • akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu terenu i zablokowaniu ruchu drogowego, a następnie zneutralizowaniu miejsca wycieku, usunięciu powstałego odpadu, a następnie spłukaniu jezdni wodą;

 • badania laboratoryjne przeprowadzone przez WIOŚ wykazały, ze rozlaną substancją była formalina;

 • organy ścigania przeprowadziły śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia.

W dniu 14 września 2004 r Prokuratura Rejonowa w Dębicy umorzyła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia drogi. Sprawca wycieku nie został ustalony.Zanieczyszczenie usunięto.

75.

02.06.2004

Józefów / k. Błonia

gm. Ożarów Mazowiecki

pow. warszawski zachodni

woj. mazowieckie
Pożar hali produkcyjnej, magazynu opakowań i składowanych za halą materiałów przeznaczonych do produkcji opakowań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • prawdopodobnie w wyniku podpalenia wybuchł pożar hali produkcyjnej oraz magazynu chemikaliów i materiałów do produkcji opakowań;

 • zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu produkcyjnego „EMSUR POLSKA” Spółka z o.o. w Józefowie k/Błonia, ul. Lipowa 34.

 • w wyniku pożaru do środowiska przedostały się produkty spalania około 25 Mg octanu etylu (nr ONZ/ADR 1173, kl.3 materiały ciekłe zapalne),2 Mg farby drukarskiej celulozowej, na bazie octanu etylu (nr ONZ/ADR 1210 kl. 3 materiały ciekłe zapalne) oraz papier laminowany;

Wydano zarządzenia pokontrolne dotyczące likwidacji odpadów powstałych w czasie pożaru przez sprawcę zdarzenia . Część zarządzeń została zrealizowana . W III kwartale 2004 roku WIOS przeprowadził kontrolę w zakładzie. Badania gruntu wykazały brak przekroczenia standardów w przebadanych wskaźnikach. W ramach postępowania administracyjnego wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji w 2005 roku. WIOŚ wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów. Postępowanie nie zostało zakończone.

Termin realizacji zarządzenia pokontrolnego upłynie w 2005 roku.
1

2

3

4

5

6

76

.


02.06.2004

Łubowo

gm. Borne

Sulinowo

pow. szczecinecki

woj. zachodniopomorskie


Rozszczelnienie się pojemnika zawierającego podchloryn sodu umieszczonego na pojeździe.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku rozszczelnienia pojemnika o poj 60 dm3 zawierającego podchloryn sodu nastąpił wyciek około 35 dm3 tej substancji na jezdnię;

 • przyczyną wycieku było nieprawidłowe umocowanie pojemnika na pojeździe, który jest własnością Spółki z o.o. „PRIMA” w Czaplinku ul Jeziorna 16;

 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż w Bornem Sulinowie polegała na spłukaniu jezdni dużą ilością wody, która spłynęła poprzez sieć kanalizacyjną do jeziora. Podchloryn uległ rozcieńczeniu w wodach jeziora.

Zanieczyszczenie usunięto.

77.

12.06.2004

Brzesko

gm.Brzesko

pow.Brzesko

woj. małopolskieZanieczyszczenie wód rzeki Uszwicy ściekami surowymi wyciekłymi z oczyszczalni ścieków.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek awarii instalacji elektrycznej na przepompowni ścieków surowych zakładowej oczyszczalni ścieków , doszło do ich wycieku do rzeki Uszwicy;

 • ilość ścieków, która przedostała się do rzeki została określona na około 100 dm3 ;

 • sprawca zdarzenia: firma CARLSBERG OKOCIM – oczyszczalnia ścieków;

 • zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na długości około 5 km odcinka rzeki Uszwicy;

 • sprawca zdarzenia usunął źródło wycieku zanieczyszczenia. Awaria instalacji elektrycznej została usunięta.

Badania wód i ścieków wykazały, że zanieczyszczenie ustąpiło.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

78.

13.06.2004

Załuski

gm. Załuski

pow. Płońsk

woj. mazowieckieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustaleni sprawcy dokonali włamania do skrzynki z zaworami wlewowymi autocysterny marki JELCZ zawierającej olej opałowy;

 • właściciel autocysterny: Tomasz Krajewski, zam. Wola Wodzyńska 11.

 • poprzez pozostawione przez sprawcę otwarte zawory, nastąpił wyciek oleju do gruntu;

 • zbiornik zawierał około 1200 dm3 oleju opałowego. Nie udało się ustalić jaka ilość oleju została skradziona, a jaka przedostała się do gruntu;

 • zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 21 m2 do głębokości około 0,6 m;

 • inspektorzy WIOŚ zarządzeniem pokontrolnym zobowiązali właściciela autocysterny do wybrania zanieczyszczonego gruntu i przekazania do utylizacji do uprawnionej firmy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zarządzenia;

Zarządzenie zostało zrealizowane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

79.

15.06.2004

Stara Białka

gm. Kamienna Góra

pow. Kamienna Góra.

woj. dolnośląskie.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych olejem opałowym wyciekłym ze zbiorników magazynowych w czasie pożaru.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie miejscowej piekarni wybuchł pożar pieca zasilanego olejem opałowym i 3 zbiorników zawierających olej opałowy o pojemności około 1m3 każdy;

 • sprawca zdarzenia: firma „KONSUMEX” Piekarnia –Cukiernia Eugeniusz Guzik w miejscowości Stara Biała;

 • spaleniu uległa większość oleju zawartego w zbiornikach. Niedopalona jego część t.j. około 300 dm3 zanieczyściła teren przyległy do piekarni na powierzchni około 50 m2 , a następnie spłynęła do potoku bez nazwy uchodzącego do potoku Świdnik, który jest dopływem rzeki Bóbr;

 • wyciek spowodował zanieczyszczenie wód potoku b/n na odcinku około 300m, wód potoku Świdnik na długości około 6 km i śladowo wody rzeki Bóbr na odcinku około 2 km;

 • akcja ratownicza JRG PSPoż. z Kamiennej Góry ugasiła pożar i postawiła zaporę na potoku Świdnik poniżej wylotu potoku b/n oraz na rzece Bóbr w miejscowości Marciszewo przed ujęciem wody dla zakładu uzdatniania wody. Zebrano około 300 dm3 mieszaniny olejowo –wodnej;

 • powstało chwilowe zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody w Marciszowie, o czym poinformowano kierownictwo ujęcia;

 • sprawca zdarzenia wybrał zanieczyszczony grunt.

Badania WIOŚ wykazały , że zanieczyszczenie zostało usunięte.

Zanieczyszczenie zostało usunięte. Zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody ustąpiło.

80.

22.06.2004

Chorzele

gm.Chorzele

pow.Chorzele

woj. mazowieckieWyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji chłodniczej w wyniku jej uszkodzenia przez wózek widłowy.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej przez wózek widłowy podczas ustawiania palet z wyrobami;

 • sprawca zdarzenia: Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach ul. Grunwaldzka 97;

 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 30 kg;

 • akcja ratownicza sprawcy zdarzenia i PSPoż. polegała na uszczelnieniu instalacji , chwilowej ewakuacji pracowników z rejonu zdarzenia i postawieniu kurtyn wodnych;

 • instalację uszczelniono. Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba prowadzenia pomiarów stężenia zanieczyszczenia w powietrzu.

Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

81.

30.06.2004

Karczówka

gm. Złotniki Kujawskie

pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi węglowodorami wyciekłymi z rurociągu przesyłowego należącego do PERN w Płocku.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju napędowego w związku z nawiertem dokonanym przez nieustalonego sprawcę;

 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku;

 • zanieczyszczeniu uległo pole uprawne na powierzchni około 900 m2 i rów melioracyjny na długości około 130 m;

 • akcja ratownicza JRG PSPoż. OSP i ZSP polegała na usypaniu wału na rowie melioracyjnym , aby zapobiec rozprzestrzenianiu się oleju napędowego;

 • służby PERN uszczelniły rurociąg i spompowały olej z rowu melioracyjnego do podstawionej autocysterny;

 • ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano wstępnie na około 15 m3 .

Do dnia 13 lipca 2004 r z rowu melioracyjnego spompowano około 11,8 m3 oleju napędowego. Dalsze działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia oparte są o badania wykonane przez firmę specjalistyczną „Geotest „ z Włocławka na zlecenie PERN .

Na podstawie badań ustalono, że w gruncie znajduje się około 35 m3 wolnego produktu. Starosta Powiatu Inowrocławskiego w dniu 30 sierpnia wystąpił do PERN w sprawie przeprowadzenia rekultywacji gruntu w uzgodnieniu ze Starostą Inowrocławskim.Postępowanie w sprawie rekultywacji gruntu prowadzone będzie w 2005 roku.

82.

01.07.2004

Huta Kryształowa

gm. Lubaczów

pow. lubaczowski

woj.. podkarpackieZanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki wyciekłym z nieczynnej Kopalni Siarki w Niemirowie.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Przemyślu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie nieczynnej Kopalni Siarki w Niemirowie zauważono płomienie palącej się siarki;

 • nastąpiło zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, w związku z czym Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Lubaczowie przeprowadził ewakuację 51 mieszkańców Huty Kryształowej do Baszni Dolnej na czas 7-9 godzin.

Przeprowadzone przez WIOŚ badania laboratoryjne wód opadowych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wskaźników, natomiast badania stężenia dwutlenku siarki oraz tlenków azotu i powietrza wykazały tylko nieznaczne przekroczenie w jednej z prób na zawartość dwutlenku siarki.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

WIOŚ prowadzi stały monitoring powietrza w zakresie SO2 w związku z likwidacją istniejących otworów wiertniczych na terenie kopalni Niemirów.


1

2

3

4

5

6

83.

03.07.2004

Solec Kujawski

gm.Solec Kujawski

pow.ziemski bydgoski

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej .

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do awarii instalacji chłodniczej i wycieku amoniaku , na terenie Zakładu Drobiarskiego „DROBEX II”;

 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 1 kg;

 • właściciel instalacji: Zakłady Drobiarskie „DROBEX II” w Solcu Kujawskim;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Zawór uszczelniono, postawiono kurtynę wodną . Na czas usuwania awarii ewakuowano 50 osób z otoczenia wycieku.Zanieczyszczenie ustąpiło. Awarię usunięto.

84.

05.07.2004

Krebsówka

gm. Niedrzwica Duża

pow. ziemski lubelski

woj. lubelskiePorzucenie pojemników z odpadami niebezpiecznymi przez nieustalonego sprawcę.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono, że w rowie pod lasem przy drodze Osmolice- Niedrzwica Duża znajdują się porzucone dwa pojemniki o objętości 120 dm3 i 30 dm3 ;

 • badania chromatograficzne przeprowadzone przez Laboratorium WIOŚ wykazały, że w beczkach znajduje się odpadowy czterochloroetylen, ( nr. ONZ/ADR 1897 klasa 6.1 wg ADR - materiał trujący , niebezpieczny dla środowiska);

 • z większego pojemnika stwierdzono wyciek części jego zawartości;

 • JRG PSPoż zebrała zanieczyszczenie z powierzchni około 3 m2 ;

 • zabezpieczone beczki zostały przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Poniatowa . Przeprowadzono utylizację odpadu , opakowań i zanieczyszczonego gruntu.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

85.

12.07.2004

Kwidzyn

gm.Kwidzyn

pow. kwidzyński

woj. pomorskieZanieczyszczenie wód rzeki Liwy awaryjnie wyciekłym amoniakiem.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • doszło do awarii sieci kanalizacji ściekowej odprowadzającej wodę amoniakalną z instalacji chłodniczej na oczyszczalnię zakładową;

 • sprawca zdarzenia: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Spółka z o.o. w Kwidzynie;

 • w wyniku awarii woda amoniakalna przedostała się do kanalizacji wód opadowych, a następnie do rzeki Liwy;

 • wyciek spowodował śnięcie ryb w rzece na odcinku od ulicy Karowej do mostu na ulicy Łąkowej w Kwidzynie;

 • sprawca zdarzenia usunął awarię, w obecności przedstawicieli WIOŚ oraz Starostwa Powiatu , PSPoż i Policji.

Śnięcie ryb ustąpiło.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

86.

14.07.2004

Ustrzyki Dolne

gm.Ustrzyki Dolne

pow. bieszczadzki

woj. podkarpackieZanieczyszczenie wód potoku Jasieńka łączącego się z rzeką Strwiąż substancjami ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jaśle, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni wód potoku Jasieńka zauważono obecność substancji ropopochodnych w postaci „filmu” i czarnych plam Zanieczyszczenie wystąpiło na długości około 500m. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb;

 • inspektorzy WIOŚ ustalili, że substancje ropopochodne wypływają z gruntu w postaci punktowych wycieków w rejonie przebiegającego rurociągu do transportu ropy naftowej z Kopalni „Łodyna”

 • PSPoż. w Ustrzykach Dolnych założyła rękaw sorpcyjny oraz zastawkę ze słomy poniżej każdego miejsca wycieku substancji ropopochodnych, a około 100 m od ostatniego miejsca wycieku założono rękawy sorpcyjne. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Wybrano zanieczyszczony grunt w ilości około 250 kg i przekazano do unieszkodliwienia do Kopalni ropy Naftowej „Wielopole” w miejscowości Tarnawa Górna;

 • badania nie wykazały śladów zanieczyszczenia rzeki Strwiąż.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

W 2005 roku prowadzony jest monitoring w rejonie zanieczyszczenia.


1

2

3

4

5

6

87.

15.07.2004

Gorzechówko

gm. Jabłonowo Pomorskie

pow.Brodnica

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie gruntu surową ropą naftową wyciekłą w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego należącego do PERN.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie gruntu surową ropą naftową wyciekłą w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego;

 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku;

 • nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu, położonego na głębokości około 1,6 m nad poziomem terenu;

 • zanieczyszczeniu uległo pole uprawne na powierzchni około 400 m2 ;

 • akcją ratowniczą pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła PSPoż. Zaślepiono nawiercony otwór, spompowano z wykopu około 4m3 ropy. Wykonano obwałowanie ziemne zapobiegające dalszemu wypływowi ropy. Właściciel rurociągu dokonał jego uszczelnienia.

Na zlecenie PERN w Płocku firma specjalistyczna „Geotest” z Włocławka wykonała opinię sozologiczną określającą stan środowiska gruntowo-wodnego w miejscu uszkodzenia rurociągu. Wyniki analiz wykazały przekroczenie standardów jakości gleby w 4 próbach (pobrano 14 prób). Nie stwierdzono zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Do dnia 31 grudnia 2004 roku rekultywacja gruntu nie została przeprowadzona.
Zanieczyszczenie gruntu nie zostało usunięte.

88.

19.07.2004

Gdańsk

woj. pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym podczas nielegalnego nawiertu rurociągu należącego do Grupy Lotos S.A.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu;

 • właściciel rurociągu: Grupa Lotos S.A.

 • zanieczyszczeniu uległo około 1 ha powierzchni ziemi . Ilość wyciekłego do gruntu oleju określono na około 1 Mg;

 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony;

 • akcję uszczelniania rurociągu przeprowadziły 2 jednostki ratownicze PERN, 2 jednostki ratowniczo gaśnicze Grupy Lotos S.A. oraz PSPoż. w Gdańsku.

Na podstawie zarządzenia pokontrolnego wydanego przez WIOŚ, Lotos S.A. zleciła firmie OIKOŚ Sp. z o.o. wykonanie badań środowiska gruntowego i wód gruntowych w rejonie wycieku oleju napędowego. Projekt badań został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Wykonanie odwiertów i pobór prób do badań będzie prowadzony w 2005 roku.
1

2

3

4

5

6

89.

19.07.2004

Rozogi

gm. Rozogi

pow.Szczytno

woj. warmińsko-mazurskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi w wyniku wywrócenia się autocysterny przewożącej benzynę i olej opałowy.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 6 m3 benzyny oraz 27,4 m3 oleju opałowego;

 • sprawca zdarzenia: firma BPH MARPOL – Ryszard Okuniewski, Łomża, ul, Nowogrodzka 274;

 • przez rozszczelnione zawory cysterny wyciekło około 300 dm3 benzyny i około 300 dm3 oleju opałowego. Zanieczyszczeniu uległo około 5 m2 przydrożnego rowu na głębokości około 10-15 cm.

 • akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez JRG KP PSPoż. w Szczytnie i JRG 2 KM PSPoż. w Olsztynie oraz OSP, pod nadzorem inspektorów WIOŚ , w obecności Wójta Gminy Rozogi. Paliwo z uszkodzonej autocysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Uszkodzoną cysternę postawiono na kołach i odholowano.

Zanieczyszczony grunt został wybrany na koszt Urzędu Gminy i złożony na składowisku odpadów w Lipowcu.

Zanieczyszczenie usunięto.

90.

21.07.2004

Bronowo-Zalesie

gm.Stara Biała

pow.płocki

woj. mazowieckieRozszczelnienie się autocysterny przewożącej skażony alkohol etylowy.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • podczas przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nastąpiło zderzenie autocysterny z nadjeżdżającym pociągiem towarowym;

 • uszkodzeniu uległa jedna z trzech komór cysterny i wyciek około 18 m3 skażonego etanolu;

 • powstałe rozlewisko uległo spaleniu. Spaleniu uległa również kabina kierowcy . Kierowca doznał tylko lekkich obrażeń;

 • sprawca zdarzenia: kierowca Przedsiębiorstwa Handlowo- Produkcyjnego Wiesław Wawrzyniak, Niedżwiady 45;

 • akcję gaszenia pożaru w obecności inspektorów WIOŚ przeprowadziła PSPoż. z Płocka i PKN ORLEN S.A. Cysternę zabezpieczono przed samozapłonem poprzez chłodzenie wodą. Pozostały w cysternie alkohol przepompowano do innej podstawionej cysterny.

Powstało chwilowe zagrożenie dla transportu cystern kolejowych stojących na torach.

Pożar ugaszono, zagrożenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

91.

22.07.2004

Kraków

woj.małopolskieZanieczyszczenie powietrza produktami spalania w wyniku pożaru hurtowni artykułów motoryzacyjnych, tworzyw sztucznych i smarów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • hurtownia, w której znajdowały się artykuły motoryzacyjne, elementy z tworzyw sztucznych i gumy oraz smary i oleje uległa całkowitemu spaleniu;

 • sprawca zdarzenia: Hurtownia Części Samochodowych „Stachura” w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 27;

 • doszło do kilkugodzinnego zanieczyszczenia powietrza produktami spalania w/w materiałów;

 • zaistniało chwilowe zagrożenie wybuchem dla pobliskiej stacji paliw;

 • w czasie gaszenia pożaru przez PSPoż. dwóch strażaków uległo zatruciu zanieczyszczeniami i zostali oni przewiezieni do szpitala w celu udzielenia im pomocy medycznej.

WIOŚ w Krakowie przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.


Pożar ugaszono.

92

25.07.2004

Okopy Kolonia

gm. Dorohusk

pow. chełmski

woj. lubelskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią porzuconą przez nieustalonego sprawcę.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca porzucił 2 pojemniki zawierające rtęć( każdy po około 0,2 kg );

 • jeden z pojemników został uszkodzony i wyciekająca rtęć zanieczyściła drogę do gminnego składowiska odpadów w Świerzach;

 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. Powstałe z neutralizacji siarką odpady i opakowania przekazano do gminnego składowiska odpadów w Świerzach;
Zanieczyszczenie usunięto.
1

2

3

4

5

6

93.

.


30.07.2004

Łodygowice

gm. Łodygowice

pow. żywiecki

woj. śląskieZanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem napędowym wyciekłym w wyniku rozszczelnienia zaworu dystrybutora kompaktowej stacji paliw.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku –Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku oleju napędowego poprzez wadliwy zawór w nowozainstalowanym dystrybutorze kompaktowej stacji paliw;

 • wg pomiaru poziomu oleju w zbiornikach ustalono, że wyciekło około 500 dm3 oleju napędowego;

 • sprawca zanieczyszczenia: Firma GKT Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 6 w Łodygowicach;

 • wyciek został zauważony przez pracownika stacji po kilku godzinach. Zanieczyszczeniu uległo środowisko gruntowo-wodne placu manewrowego o powierzchni około 250 m2 . Rozprzestrzenianiu się rozlewiska sprzyjał obficie padający deszcz;

 • zanieczyszczenie przedostało się do kanalizacji i do najniżej położonej studzienki rewizyjnej;

 • akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Żywca . Postawiono zapory sorpcyjne na rowach melioracyjnych.

Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości.

Zanieczyszczenie usunięto.

94.

31.07.2004

Mikołajew

gm.Teresin

pow. sochaczewski

woj. mazowieckieZanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że;

 • na rzece Pisia zauważono substancje ropopochodne, o zapachu ropy naftowej;

 • zanieczyszczenia rozprzestrzeniły się na długości około 1,5 km rzeki;

 • nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki;

 • przy udziale organów ścigania ustalono sprawcę zdarzenia, którym okazała się firma „BAKOMA”S.A. – Zakład Produkcyjny w Elżbietowie;

 • zanieczyszczenie przedostało się prawdopodobnie z wodami opadowymi z terenu zakładu;

 • akcję usuwania ropopochodnych przeprowadziła JRG PSPoż. z Sochaczewa pod nadzorem WIOŚ. Zanieczyszczenie zebrano przy pomocy zastawek ustawionych na rzece i przekazano do utylizacji;

Wydane przez WIOŚ zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane przez sprawcę zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

95.

31.07.2004

Jasło

pow. jasielski

woj. podkarpackie


Zanieczyszczenie wód rzeki Wisłoki substancjami ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • powyżej wylotu kolektora ścieków ogólnozakładowych na lewym brzegu rzeki Wisłoki pojawiło się zanieczyszczenie w postaci stałej;

 • sprawca zanieczyszczenia: Rafineria Jasło S.A. w Jaśle;

 • długość zanieczyszczonego odcinka rzeki określono na około 2 km;

 • akcja usuwania zanieczyszczenia prowadzona była przez służby Rafinerii oraz PSPoż pod nadzorem WIOŚ. Przyczyną awarii był wysoki stan wód rzeki Wisłoki w dniu 30 lipca 2004 r co spowodowało wymycie zanieczyszczeń zgromadzonych w kolektorze, łapaczce i na oczyszczalni , a następnie spływ ich do rzeki;

 • nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki;

 • na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody z rzeki Wisłoki dla Dębicy i Mielca;

Akcja usuwania skutków zanieczyszczenia rzeki została zakończona w dniu 1 sierpnia 2004 roku.

Zanieczyszczenie usunięto.
1

2

3

4

5

6

96.

02.08.2004

Puławy

woj. lubelskieZanieczyszczenie wód i powietrza amoniakiem wyciekłym awaryjnie w Zakładach Azotowych „Puławy”S.A.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do awaryjnego wycieku amoniaku w wyniku rozszczelnienia rurociągu przesyłowego w Centrum Produkcji Saletry, Wydziału Syntezy Zakładów Azotowych „Puławy”S.A.;

 • w czasie awarii zostało poszkodowanych dwóch pracowników firmy remontowej „Rem –Zap „ Sp. z o.o. w Puławach. Poszkodowani z objawami poparzeń i podrażnieniami dróg oddechowych zostali przewiezieni do szpitala w Puławach.

 • Zakładowa Straż Pożarna po dokonaniu oceny sytuacji niezwłocznie postawiła kurtyny wodne. Instalacja została wyłączona z ruchu. Działania ratownicze zostały zakończone około godz. 12.00 , sprzyjał im obficie padający deszcz;

 • w czasie kontroli WIOŚ ustalono, że z wyemitowanego do środowiska około 1 Mg amoniaku , do powietrza przedostało się około 200 kg amoniaku. Pozostałe około 800 kg amoniaku przedostało się do kanalizacji przemysłowej;

 • laboratorium WIOŚ wykonało badania ścieków ze studzienki B5 i ze zbiornika końcowego Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych oraz próbę powietrza przy bramie nr 5 w odległości około 600 m od miejsca awarii. Badania wykazały chwilowe przekroczenie dopuszczalnych norm.

Powołany zespół powypadkowy ustalił, że przyczyną zdarzenia była pomyłka przy zaślepianiu połączeń kołnierzowych zaworów. Okoliczności zdarzenia bada Prokuratura Rejonowa w Puławach. Do dn 31 grudnia 2004 r postępowanie nie zostało zakończone.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

97.

11.08.2004

Opoka

gm. Końskowola

woj. lubelskie


Zanieczyszczenie wód rzeki Kurówki związane ze śnięciem ryb.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Kurówki , związane ze śnięciem ryb;

 • w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że woda w rejonie mostu na rzece ma barwę biało szarą, a o zapachu gnilno serwatkowym , a zawartość tlenu rozpuszczonego wynosiła 1,6 mg/O2 /dm3 ;

 • powyżej tego odcinka rzeki zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla Zakładów Futrzarskich „Kurów”w Kurowie i Spółdzielni Mleczarskiej „Kurów” w Kurowie;

 • ustalono, że sprawcą zdarzenia była Spółdzielnia Mleczarska w Kurowie, na terenie której miał miejsce awaryjny zrzut serwatki kolektorem wód opadowych.

 • badania wód przeprowadzone podczas kontroli interwencyjnej przez WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm dla zanieczyszczeń.

Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości.

Zanieczyszczenie ustąpiło, śnięcie ryb ustąpiło.

98.

12.08.2004

Ruda Różanecka

gm. Narol

pow. Lubaczów

woj. podkarpackieZanieczyszczenie wód rzeki Lubaczówki i stawu rybnego substancjami ropopochodnymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca wylał substancje ropopochodne do rzeki Lubaczówki . Zanieczyszczenie przedostało się do stawów rybnych i rozprzestrzeniło się na ich powierzchni. Przy brzegu grubość warstwy ropopochodnych wynosiła około 3-5 mm;

 • PSPoż z Lubaczowa postawiła zapory przeciwrozlewowe około 200m poniżej mostu w Dolinach oraz 2 zapory przed dopływem wody do stawów i 1 zaporę na odpływie ze stawów. Akcja usuwania zanieczyszczenia pod nadzorem Delegatury WIOŚ w Przemyślu była prowadzona przez kilka dni;

 • zebrano łącznie około 60 dm3 wód zanieczyszczonych ropopochodnymi, które przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie EKO-TOP w Rzeszowie;

 • nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki, ani w stawach.

 • na rzece poniżej stawów brak ujęć wody.

Badania laboratoryjne wód potoku oraz wód odprowadzających z kompleksu stawów prowadzone przez WIOŚ wykazały, że spełniają one wymogi pod kątem bytowania ryb . Nie dokonano klasyfikacji wyników badań pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych wobec braku przepisów w tym zakresie.

Zanieczyszczenie usunięto.
1

2

3

4

5

6

99.

14.08.2004

Kunice

gm. Kunice

pow. legnicki

woj. dolnośląskie
Wybuch gazu ziemnego w hali produkcyjnej w fabryce dachówek ceramicznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało ,że:

 • podczas uruchamiania palnika gazowego przez pracownika nastąpił wybuch gazu;

 • sprawca zdarzenia; firma KORAHiC Pokrycia Dachowe Sp. z o.o. 59-216 Kunice, ul. Ceramiczna 1;

 • przyczyną wybuchu gazu była awaria instalacji technologicznej, co spowodowało nagromadzenie się gazu w komorze suszarni w Zakładzie Nr 3;

 • nie doszło do pożaru w obiekcie. W wyniku wybuchu jeden pracownik został ciężko ranny (uszkodzenie kręgosłupa) i przewieziono go do szpitala, drugi został lżej poszkodowany ( zwichnięcie nogi w kostce);

 • w wyniku wybuchu zniszczeniu uległy 4 komory suszarnicze i częściowo ciąg technologiczny;

 • PSPoż. z Legnicy, która przybyła na miejsce zdarzenia odcięła dopływ gazu i po dokonaniu oględzin nie prowadziła innych czynności ponieważ nie zachodziła potrzeba.

Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano.

100.

16.08.2004

Kraków

woj. małopolskieRozszczelnienie zbiornika zawierającego mieszaninę skroplonego gazu propan-butan przez kierowcę samochodu podczas manewru na stacji paliw.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • kierowca samochodu osobowego w trakcie hamowania uderzył w zbiornik zawierający mieszaninę skroplonego gazu propan-butan;

 • doszło do rozszczelnienia zbiornika ( który był wypełniony w 40% ) i wycieku znacznej jego zawartości;

 • akcja ratownicza PSPoż pod nadzorem WIOŚ polegała na przepompowaniu pozostałego gazu do podstawionej cysterny po uprzednim jego zabezpieczeniu;

 • wg przeprowadzonego rozpoznania nie zachodziła potrzeba ewakuacji ludzi z rejonu zdarzenia.Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło.
1

2

3

4

5

6

101.

17.08.2004

Pturek

gm. Barcin

pow. żniński

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie pola uprawnego benzyną silnikową bezołowiową wyciekłą z rozszczelnionego rurociągu należącego do PERN w Płocku.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska w Płocku, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu produktowego, tłoczącego etylinę z Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej do Bazy Paliw w Rejowcu;

 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 500 dm3 . Zanieczyszczeniu uległo pole uprawne o powierzchni około 9 m2 ;

 • akcję suwania skutków zdarzenia przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna PERN oraz JRG PSPoż. z Barcina i Inowrocławia pod nadzorem inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy. Rurociąg uszczelniono, z wykopu spompowano około 100 dm3 paliwa i przekazano do utylizacji;

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia sprawców nawiertu.

Badania gruntu wykonane przez WIOŚ w Bydgoszczy wykazały przekroczenie dopuszczalnych standardów dla sumy benzyn. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane, o czym PERN poinformował WIOŚ pismem z dnia 30 września 2004 roku. Badania wykonane przez Spółkę EKOBAU z Opola wykazały, że w rejonie zdarzenia nie ma ponadnormatywnego zanieczyszczenia ropopochodnymi.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

102.


25.08.2004

Płońsk

gm. Płońsk

pow. płoński

woj. mazowieckieZanieczyszczenie wód rzeki Płonki związane ze śnięciem ryb.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wodach rzeki Płonki w odległości około 150 m od mostu kolejowego w Płońsku stwierdzono obecność pojedynczych sztuk śniętych ryb o długości około 5-7 cm;

 • ilość śniętych ryb zwiększała się z biegiem rzeki. Przy moście na ulicy Grunwaldzkiej ilość śniętych ryb wynosiła kilkaset sztuk;

 • inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem w czasie której dokonano oględzin rzeki, pobrano próby wód i ścieków w kilkunastu wybranych punktach, skontrolowano podmioty gospodarcze dokonujące zrzutu ścieków do rzeki;

 • na podstawie kontroli i wyników badań nie ustalono bezpośredniej przyczyny „śnięcia” ryb w wodach rzeki. Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb mógł być gwałtowny spływ ścieków opadowych do rzeki spowodowany silnym deszczem lub nielegalny zrzut substancji niebezpiecznych do kanalizacji;

 • kontrola sprawdzająca zakończona w dniu 15 września 2004 roku z poborem prób włącznie wykazała, że warunki pozwolenia wodnoprawnego są dotrzymywane.

Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Śnięcie ryb ustąpiło.

103.

25.08.2004

Renice

gm. Nowogródek

pow. myśliborski

woj. zachodniopomorskieWyciek oleju napędowego z rozszczelnionej w czasie kolizji drogowej autocysterny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • doszło do kolizji drogowej autocysterny przewożącej olej napędowy, z samochodem osobowym . W wyniku kolizji autocysterna przewróciła się do rowu przydrożnego;

 • sprawca zdarzenia: Spółka NIJMAN – ZEETANK z Sandomierza;

 • z rozszczelnionej autocysterny wyciekło około 3 m3 oleju napędowego. Zanieczyszczeniu uległo około 100m2 powierzchni ziemi w rowie przydrożnym;

 • JRG PSPoż. z Myśliborza przepompowała zawartość autocysterny do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Przewróconą cysternę postawiono na kołach i odholowano;

 • zanieczyszczoną ziemię wybrano do pojemników. Została ona przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Myśliborzu w celu utylizacji.

Zanieczyszczenie usunięto.
1

2

3

4

5

6

104.

26.08.2004

Szczecin

woj. zachodniopomorskieZanieczyszczenie morskich wód wewnętrznych substancjami ropopochodnymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie prac spawalniczych w doku remontowym, nastąpiło rozszczelnienie instalacji paliwowej statku niemieckiego LORED, w wyniku czego doszło do wycieku około 200 dm3 paliwa. Podczas spawania wyciekłe paliwo uległo zapaleniu;

 • nastąpiło zanieczyszczenie morskich wód wewnętrznych substancjami ropopochodnymi;

 • sprawca zdarzenia: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie;

 • nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie powietrza produktami spalania, a także wód Odry, na powierzchni około 400m2 ;

Akcję gaszenia pożaru oraz usuwania zanieczyszczenia z morskich wód wewnętrznych przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna oraz Przedsiębiorstwo Usług Morskich SHIP SERVICE pod nadzorem inspektorów WIOŚ i Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

105.

26.08.2004

Mokre

gm. Maszewo

pow. goleniowski

woj. zachodniopomorskieZanieczyszczenie gruntów rolnych mieszaniną substancji ropopochodnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawa wylał na grunty orne około 20m3 mieszaniny substancji ropopochodnych (odpady olejów smarowych, maszynowych i hydraulicznych);

 • zanieczyszczeniu uległ grunt klasy IV na powierzchni około 150 m2 o grubości około 5 cm;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Goleniowa oraz firma SHIP –SERVICE ze Szczecina. Zebrano około 19m3 zanieczyszczeń, które przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie;

 • w rejonie zanieczyszczenia nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody.

Na podstawie badań laboratoryjnych i oględzin, WIOŚ w Szczecinie, w dniu 30 sierpnia wystąpił z wnioskiem do Starosty Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji w trybie art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie rekultywacji zanieczyszczonego gruntu. Działania rekultywacyjne zakończono w listopadzie 2004r.

Na podstawie działania organów ścigania ustalono, że mieszaninę odpadów olejowych wywieziono z terenu spółki OMEGA w Glewicach. W/w spółka dzierżawiła teren od Agencji Mienia Wojskowego. W listopadzie 2004 roku spółka przekazała teren działki właścicielowi. Dotychczas nie ustalono miejsca pobytu prezesa spółki OMEGA.Zanieczyszczenie zlikwidowano.

106.

28.08.2004

Kołobrzeg

woj. zachodniopomorskieZanieczyszczenie olejem przepracowanym wód w basenie remontowym w porcie w Kołobrzegu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca wlał olej przepracowany do studzienki rewizyjnej przed separatorem do podczyszczania wód zęzowych;

 • zanieczyszczenie spłynęło poprzez sieć kanalizacji do wód portowych, a następnie do wód basenu remontowego;

 • działania ratownicze przeprowadziła Brzegowa Stacja Ratownicza w Kołobrzegu oraz OSP Tryton pod nadzorem Kapitana Portu w Kołobrzegu , Inspektora Ochrony Środowiska Morskiego w Urzędzie Morskim. Zamknięto obszar basenu za pomocą zapory. Zebrano zanieczyszczenie z powierzchni wód. Wody zaolejone w ilości około 800 dm3 , przekazano do unieszkodliwienia właścicielowi separatora.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

107

31.08.2004

Suwałki

woj. podlaskieWyciek paliwa podczas kolizji drogowej dwu zestawów pojazdów ciężarowych.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na ulicy Utrata Długa podczas mijania się dwóch zestawów pojazdów ciężarowych nastąpiło odłączenie się przyczepy z zestawu jadącego w kierunku Augustowa, która uderzyła w naczepę zestawu jadącego do Suwałk.

 • doszło do oderwania się zbiornika z paliwem i jego rozszczelnienia. Ilość wyciekłego z rozszczelnionego zbiornika paliwa oszacowano na około 400 dm3 ;

 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia i kilka metrów kwadratowych pobocza;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRG PSPoż. w Suwałkach. Zanieczyszczenie zebrano do beczki i przekazano do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

108.

04.09.2004

Rybnik

pow.Rybnik

woj. śląskie


Pożar hali magazynowej w której składowano odpady po destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalników organicznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie byłej kopalni węgla kamiennego doszło do pożaru hali magazynowej obecnej firmy „Destylpol”, w której składowano odpady po destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalników organicznych;

 • ilości odpadów, która uległa spaleniu nie udało się ustalić. Odpady były umieszczone w beczkach (około 110 beczek ) o pojemności około 200 dm3 ;

 • PSPoż. ugasiła pożar. Przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na terenie byłej KWK „Rymer”

W dniu 9 września firma „Destylpol” przekazała beczki z odpadami do utylizacji.

Pożar ugaszono. Odpady przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy w Kutnie.

109.

10.09.2004

Mińsk Mazowiecki

gm. Mińsk Mazowiecki

pow. miński

woj. mazowieckieWybuch pożaru w obiekcie produkcyjno - magazynowym.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wybuchu pożaru w hali produkcyjno-magazynowej konstrukcji stalowej o wymiarach 100x50 x10 metrów;

 • właściciel obiektu: firma HARPER HYGIENICS Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 34;

 • w wyniku pożaru spaleniu uległa hala produkcyjno-magazynowa konstrukcji stalowej, pokryta blachą trapezową wraz z wyposażeniem . W hali znajdowały się surowce i półprodukty (bawełna , propylen ) oraz wyroby gotowe;

 • akcja gaśnicza PSPoż. trwała kilka dni. Straty wynikłe z pożaru poniesione przez właściciela firmy oszacowano na około 30 mln złotych, w tym budynki około 2 mln złotych.

Pożar ugaszono.
1

2

3

4

5

6

110.

11.09.2004

Markusy

gm. Markusy

pow. elbląski

woj.warmińsko-mazurskieZanieczyszczenie drogi paliwem wyciekłym ze zbiornika nieustalonego pojazdu .

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze Krzewsk – Markusy stwierdzono obecność substancji ropopochodnej na odcinku około 2 km o szerokości około 0,5 m;

 • wyciek paliwa nastąpił z rozszczelnionego zbiornika pojazdu, który dotychczas nie został zidentyfikowany;

 • w rejonie zdarzenia nie było cieków ,ani zbiorników wodnych;

 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na pokryciu sorbentem zanieczyszczonego terenu, przy zabezpieczeniu jezdni przez Policję. Powstały odpad został zebrany i przekazany do utylizacji przez Urząd Gminy na jej koszt, pod nadzorem WIOŚ.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

111.

13.09.2004

Biały Bór

gm. Grudziądz

pow. grudziądzki

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika nieustalonego pojazdu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 55 stwierdzono zanieczyszczenie jezdni i pobocza przez nieustalony pojazd, w wyniku rozszczelnienia zbiornika paliwa lub autocysterny;

 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia asfaltowa i nieutwardzone pobocze na długości około 500 m. Stwierdzono, że zanieczyszczenie pobocza na szerokości około 0,5m , dochodziło do 5-10 cm głębokości;

 • zanieczyszczony ropopochodnymi grunt został wybrany przez firmę specjalistyczną ABBA EKOMED z Torunia i przekazany do utylizacji do firmy BSC EKOPAL w Szczecinie, pod nadzorem WIOŚ.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

112.

14.09.2004

Szprudowa

gm. Gniew

pow. tczewski

woj. pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową wyciekłą podczas nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego należącego do PERN.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustalony sprawca dokonał nielegalnego nawiercenia rurociągu przesyłowego ropy naftowej przebiegającego przez pole uprawne;

 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku;

 • wyciekła ropa wsiąkła w gliniasty grunt na powierzchni kilku metrów kwadratowych;

 • akcję usuwania skutków pod nadzorem WIOŚ przeprowadziły JRG PSPoż. z Pelplina, Zakładowa Straż Pożarna i służby PERN. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczony grunt został wybrany i przekazany do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

113.

16.09.2004

Janowo

gm. Łomża

pow. łomżyński

woj. podlaskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi ściekami przemysłowymi wyciekłymi z rozszczelnionej autocysterny.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wywrócenie się naczepy – cysterny przewożącej około 22 m3 ścieków przemysłowych, pochodzących z zakładu utylizacji odpadów poubojowych o bardzo wysokich wskaźnikach BZT5 i CHZT;

 • sprawca zdarzenia: firma Saria Polska Sp. z o.o. Oddział Długi Borek k/ Szczytna;

 • powstało chwilowe zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Struga Lepacka;

 • akcja ratownicza PSPoż. z Łomży polegała na uszczelnieniu cysterny , zebraniu zanieczyszczeń z jezdni i pobocza . Zostały one poddane utylizacji. Zawartość uszkodzonej cysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

114.

19.09.2004

Legnica

woj. dolnośląskiePożar na instalacji odsiarczania spalin.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Legnicy, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie prowadzenia prac remontowych na instalacji odsiarczania spalin na terenie Fabryki Kwasu Siarkowego Huty Miedzi należącej do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi S.A., doszło do zapalenia się elementów instalacji;

 • ustalono, że pożar wybuchł w wyniku zaprószenia ognia w czasie prowadzenia prac spawalniczych;

 • zapaleniu uległ węzeł odchlorowania spalin z elektrociepłowni. Ogień przerzucił się na 2 zbiorniki chłodzące o wysokości około 25 m i średnicy ok. 5 m wyłożone żywicą epoksydową , a następnie na wieżę odchlorowania o wysokości około 60 m zawierającą elementy z propylenu;

 • powstało bezpośrednie zagrożenie dla zbiornika zawierającego około 300 Mg substancji o nazwie handlowej Genosorb ( związek na bazie alkoholi, służący do pochłaniania dwutlenku węgla);

 • akcję gaszenia pożaru przeprowadziło 24 zastępy PSPoż. oraz 16 jednostek OSP i ZSP z Wrocławia;

 • powstałe podczas akcji gaszenia wody pogaśnicze zostały skierowane poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową na zakładową oczyszczalnię ścieków oraz do zbiornika retencyjnego;

 • pomiary stężenia tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu przeprowadzone przez Delegaturę WIOŚ nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm w powietrzu na granicy zakładu;

 • straty poniesione w wyniku pożaru wyniosły około 0,5 mln złotych.

Pożar ugaszono.

1

2

3

4

5

6

115.

21.09.2004

Pakość

gm. Pakość

pow. inowrocławski

woj. kujawsko-pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym w wyniku rozszczelnienia zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej Inowrocław –Pakość samochód ciężarowy marki Renault zsunął się na pobocze drogi i pole uprawne;

 • sprawca zdarzenia: firma Handlowo – Transportowa z Inowrocławia;

 • w wyniku wypadku doszło do wysypania ładunku (kamień wapienny) i wycieku paliwa zbiornika na skutek przerwania przewodu paliwowego;

 • ilość wyciekłego paliwa oszacowano na około 230 dm3 . Zanieczyszczeniu uległa droga i skarpa pobocza drogi;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia pod nadzorem WIOŚ i Rejonu Dróg Krajowych w Bydgoszczy , przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Inowrocławia;

 • sprawca zdarzenia wybrał zanieczyszczony grunt i przekazał do utylizacji.

Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOS w Bydgoszczy zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

116.

23.09.2004

Łódź

woj. ŁódzkieWyciek mieszaniny gazu propan butan podczas jego przepompowywania do zbiorników.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas rozlewania mieszaniny gazu propan-butan z autocysterny do zbiorników naziemnych, na terenie Rozlewni Gazu Płynnego, należącej do firmy SHELL GAS Polska, .doszło do wycieku gazu;

 • sprawca zdarzenia: firma SHELL GAS Polska Spółka z o.o. ul. Dostawcza 3;

 • z autocysterny o pojemności około 5 m3 do powietrza wyciekło około 4,2 m3 mieszaniny gazu w wyniku rozszczelnienia pokrywy filtra instalacji napełniania i opróżniania cysterny;

 • akcję ratowniczą prowadziło 16 zastępów PSPoż. Postawiono kurtyny wodne, z obszaru zagrożonego ewakuowano 120 osób na czas prowadzenia akcji ratowniczej. Wyłączono zasilanie energetyczne trakcji kolejowej i pobliskich ulic na czas około 1 godz.. Zamknięto zawór spustowy.

 • jedna osoba (kierowca autocysterny) doznała lekkich obrażeń, co nie wymagało hospitalizacji.

Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

117.

23.09.2004

Łąkta Górna

gm. Żegocina

pow. bocheński

woj. małopolskieWyciek tlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym związanym z zatruciem pracowników .

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie magazynu nr 5 należącego do Spółdzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ZAMVINEX” doszło do zatrucia tlenkiem węgla 16 pracowników pakowni;

 • poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala . Pobyt w szpitalu 14 osób trwał 1 dzień. Pozostali pracownicy przebywali w szpitalu 3 dni;

 • przyczyną emisji tlenku węgla była wadliwa praca wózka widłowego zasilanego mieszaniną gazu propan-butan. Zatrucie spowodowały wydzielające się spaliny , zawierające w swym składzie głównie tlenek węgla;

 • zdarzenie nie spowodowało skutków poza terenem Spółdzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ ZAMVINEX”.

Zanieczyszczenie

ustąpiło.118.

24.09.2004

Cigacice

Gm. Sulechów

Woj. lubuskie


Pożar w instalacji odpylającej w zakładzie produkującym wełnę mineralną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • doszło do wybuchu pożaru na instalacji odpylającej obsługującej linie technologiczne produkcji wełny mineralnej;

 • sprawca zdarzenia: firma ROCKWOOL POLSKA Spółka z o.o. w Cigacicach ul. Kwiatowa 14;

 • przyczyną pożaru było przedostanie się spieku wełny mineralnej do filtra odpylającego;

 • wystąpiło zagrożenie pożarowe dla 4 linii technologicznych pracujących w sąsiadującej hali produkcyjnej;

 • PSPoż ugasiła pożar współdziałając z inspektorem WIOŚ i służbami zakładowymi. Zagrożenie zostało zlikwidowane.

Pożar ugaszono.

1

2

3

4

5

6

119.

01.10.2004

Lubartów

gm. Lubartów

pow. lubartowski

woj. lubelskieZanieczyszczenie terenu stacji paliw i rowu melioracyjnego olejem opałowym wyciekłym podczas jego przeładunku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas przeładowywania oleju opałowego z autocysterny do zbiornika magazynowego na stacji paliw doszło do niekontrolowanego wycieku do kanalizacji wód opadowych, a następnie przedostanie się go do czynnego okresowo rowu melioracyjnego i na nieutwardzony teren stacji;

 • właściciel stacji paliw: Roman Pacek, ul. Nowodworska w Lubartowie;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 3m3 ;

 • obsługa stacji zebrała z powierzchni terenu około 300 dm3 oleju. Pozostały olej przedostał się do kanalizacji wód opadowych i rowu melioracyjnego;

 • PSPoż w Lubartowie pod nadzorem WIOŚ postawiła zapory na długości około 1,5 km rowu melioracyjnego. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji

 • oględziny i badania laboratoryjne wykazały, że nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Wieprz łączącej się z rowem melioracyjnym.

Śledztwo prowadzone przez organy ścigania zostało umorzone.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

120.

03.10.2004

Góra Kalwaria

pow. piaseczyński

woj. mazowieckie


Wyciek oleju opałowego i mazutu podczas eksploatacji zakładowej kotłowni olejowej.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • z powodu niewłaściwej eksploatacji zakładowej kotłowni olejowej doszło do wycieku mieszaniny oleju opałowego i mazutu w ilości około 5 Mg;

 • sprawca zdarzenia: firma POLOBST Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ul. Pijarska nr 121 (produkcja koncentratu i aromatu jabłkowego);

 • zanieczyszczeniu uległ częściowo utwardzony teren zakładu. Poprzez kanalizację wód opadowych ropopochodne przedostały się do rowu melioracyjnego o długości około 3 km, łączącego się z rzeką Małą. Kanał został zanieczyszczony na długości około 1,3 km;

 • akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia poprzez ustawienie zapór na rowie melioracyjnym i częściowym zebraniu wycieku. Dalsze działania polegające na całkowitym usunięciu zanieczyszczenia i jego utylizacji oraz doprowadzenie kanalizacji wód opadowych i rowu melioracyjnego do stanu właściwego przeprowadziła firma specjalistyczna SINTAC Polska.

Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane przez firmę. Realizacja ustalonych zadań będzie kontrolowana przez WIOŚ.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

121.

05.10.2004

Małaszewicze

gm.Małaszewicze

pow.Terespol

woj. lubelskieZderzenie się cystern kolejowych zawierających olej napędowy i ich uszkodzenie mechaniczne.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie Bazy Paliw nr 22 należącej do firmy „NAFTOBAZY” Spółka z o.o. w Warszawie doszło do samoczynnego stoczenia się 10 sztuk cystern stojących na torze i zderzenia z inną grupą cystern stojących na tym samym torze;

 • wszystkie cysterny zawierały olej napędowy;

 • w wyniku zderzenia nastąpiło mechaniczne uszkodzenie 7 sztuk cystern. Nie doszło do wykolejenia cystern, ani do wycieku ich zawartości. Nie było osób poszkodowanych;

 • sprawca zdarzenia: firma „NAFTOBAZY” Spółka z o.o. w Warszawie –Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach należąca do grupy zakładów dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej;

 • działania ratownicze zostały prowadzone przez służby ratownictwa technicznego Bazy Paliw nr 22 w Małaszewiczach;

 • w czasie kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej nie stwierdzono obecności śladów wycieku paliwa.

Przyczyny zdarzenia badała specjalna komisja, która ustaliła, że w dużym stopniu winę ponoszą pracownicy bazy. Dokonano zmian w składzie ekipy pracowników bazy.

Zagrożenie zlikwidowano.

122.


08.10.2004

Zagóry

gm. Czerniewice

pow.tomaszowski

woj. łódzkie
Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan;

 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa UNIMOT EXPRESS – Warszawa;

 • nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny i nie doszło do wycieku gazu;

 • akcja ratownicza 10 jednostek PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji około 500 osób z pobliskiej szkoły podstawowej oraz pobliskich 5 budynków mieszkalnych na czas podniesienia cysterny i postawienia jej na kołach. Po wymianie lekko uszkodzonego ciągnika siodłowego przez sprawcę zdarzenia , autocysterna z ładunkiem odjechała w dalszą drogę.
Zagrożenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

123.

11.10.2004

Czyżew

gm. Sanniki

pow.Gąbin

woj. mazowieckieZanieczyszczenie jezdni i pobocza drogi olejem napędowym i płynami eksploatacyjnymi pojazdów w wyniku wypadku drogowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 557 Łąck – Ruszki , doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki MAN należącego do Anny Kropiwnickiej w Zamościu z samochodem ciężarowym marki Renault;

 • w wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu marki MAN, a 2 osoby zostały ranne;

 • nastąpił wyciek około 600 dm3 oleju napędowego i płynów eksploatacyjnych obu samochodów;

 • zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi uległa jezdnia wraz z poboczem na długości około 10m;

 • działania ratownicze PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zebraniu ropopochodnych za pomocą sorbentów;

 • zanieczyszczony grunt został wybrany przez pracowników Rejonu Dróg Publicznych w Gostyninie na polecenie Starosty Gostynińskiego;

 • przeprowadzono badania gruntu. Wydano zarządzenia pokontrolne.

Zarządzenia zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

124.

13.10.2004

Skrzyszów

gm. Skrzyszów

pow. tarnowski

woj. małopolskieWypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 30 m3 benzyny bezołowiowej;

 • przez rozszczelniony zawór wyciekło około 100 dm3 przewożonej benzyny bezołowiowej oraz niewielka ilość oleju napędowego ze zbiornika ciągnika siodłowego;

 • właściciel autocysterny: PKN ORLEN – Transport Kraków Sp. z o.o. ul. Olszańska 38A;

 • zanieczyszczeniu ropopochodnymi uległa jezdnia na krótkim odcinku oraz pole uprawne na powierzchni około 20 m2 ;

 • działania ratownicze JRG PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zastosowaniu sorbentów, a następnie zebraniu zanieczyszczenia. Paliwo z .autocysterny przepompowano do zbiorników podstawionych przez właściciela ładunku;

Badania gruntu wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte.

Zanieczyszczenie usunięto.
1

2

3

4

5

6

125.

18.10.2004

Chajda

gm. Jastrowie

pow. złotowski

woj. wielkopolskie
Wypadek drogowy zestawów transportowych związany z wyciekiem żywic i śmiercią kierowcy pojazdu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego pojazdu ciężarowego IVECO w wyniku którego nastąpiło rozrzucenie paletopojemników o pojemności 1m3 zawierających żywicę melaminowo-formaldehydową i żywicę mocznikowo-formaldehydową , łącznie 16 pojemników o pojemności 1 m3 każdy;

 • sprawca zdarzenia: firma PPH Janusz Pajda, Chełmno k/Świecia;

 • ilość wyciekłych na drogę i pobocze żywic, określono na około 9 Mg. Zawartość formaldehydu w żywicy mocznikowo-formaldehydowej wynosi do 5% , a żywicy melaminowo- formaldehydowej do 0,5 %;

 • w wypadku zginął kierowca pojazdu;

 • działania ratownicze JRG PSPoż. ze Złotowa pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegały na zabezpieczeniu terenu i zebraniu rozsypanych paletopojemników z żywicą oraz zebraniu zanieczyszczenia;

 • starosta złotowski przeprowadził rekultywację zanieczyszczonego gruntu;

 • inspektorzy WIOŚ pobrali próby gruntu do analizy.

Badania wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte.Zanieczyszczenie zostało usunięte.

126.

23.10.2004

Perkowo

gm. Gniewkowo

pow. Inowrocław

woj. kujawsko-pomorskieWyciek oleju transformatorowego z w wyniku rozszczelnienia kadzi w czasie kradzieży uzwojenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 63 KVA, ze stacji transformatorowej „Perkowo 2”;

 • nastąpiło rozszczelnienie kadzi transformatora i całkowity wyciek oleju do gruntu w rejonie stacji;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 108 kg. Olej zawierał PCB i ftalany. Zanieczyszczeniu uległo około 4 m2 powierzchni gruntu;

 • skutki zdarzenia zostały usunięte przez właściciela transformatora tj. Grupę Energetyczną ENEA S.A. Rejon Energetyczny Inowrocław pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Usunięto złom i wybrano zanieczyszczony grunt;

 • organy ścigania prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

Sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony.


1

2

3

4

5

6

127.

23.10.2004

Krupski Młyn

gm. Krupski Młyn

pow. Tarnowskie Góry

woj. śląskieAwaria instalacji i wybuch materiału o nazwie metonit specjalny, związany ze śmiercią 2 pracowników zakładu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła awaria urządzenia do elaboracji materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych w wyniku której nastąpił wybuch zgromadzonego w obiekcie materiału wybuchowego o nazwie metanit specjalny (nr ONZ 0081 kl.1 –Materiały i przedmioty wybuchowe);

 • w związku z wybuchem śmierć na miejscu poniosły 2 osoby (kobiety pracujące przy obsłudze nabojarki). Zniszczeniu uległo pomieszczenie , nabojarka oraz obwałowania obiektu. Nie doszło do zniszczeń na terenie sąsiednich obiektów;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie - zakład o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej;

 • JRG KP PSPoż. z Tarnowskich Gór i JRG KP PSPoż. z Lublińca oraz służby zakładowe zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Działania podjęła Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach;

 • działania prowadziła specjalna komisja mająca na celu ustalenie przyczyn i skutków awarii.

Zdarzenie zostało zgłoszone jako poważna awaria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Skutki awarii zostały usunięte.

Pobieranie 1.25 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna