Spis treści załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 r


Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awariiPobieranie 1.25 Mb.
Strona6/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Poważne awarie w ilości 15, które miały miejsce na terenie zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, stanowiły 10 % wszystkich, które miały miejsce w 2004 r. Miały one miejsce na terenie 8 zakładów zaliczonych do ZDR, które stanowiły 5,4 % wszystkich zakładów zaliczonych do tej grupy oraz na terenie 4 zakładów zaliczonych do ZZR, które stanowiły 2,1 % zakładów zaliczonych do tej grupy.Na poniższej mapie przedstawiono ilość poważnych awarii na terenie zakładów zaliczonych do ZDR i ZZR (w liczniku), w porównaniu do ilości tych zakładów na terenie poszczególnych województw (w mianowniku).

Liczby podane na mapie wskazują na fakt, że poważne awarie na terenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia takiej awarii miały miejsce na terenie 9 województw, a mianowicie dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz lubuskiego.


Na zakłady dużego i zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii, ustawa POŚ nakłada określone obowiązki w przypadku wystąpienia poważnej awarii, która spełnia wymogi definicji zawartej w art. 3 pkt 24 ustawy. Wymogi te wynikają z art. 264 POŚ, który nakłada na prowadzących takie zakłady obowiązek:

 1. natychmiastowego zawiadomienia o wystąpieniu takiej awarii właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;
 1. jak najszybszego przekazania wyżej wymienionym organom pełnej informacji:
  • o okolicznościach awarii;

  • o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią (dotyczy to zarówno substancji, które brały udział w zdarzeniu, jak i tych, których emisja jest możliwa na skutek reakcji zachodzących w czasie awarii;

  • umożliwiającej dokonanie oceny oddziaływania skutków awarii w odniesieniu do ludzi i (lub) środowiska;

  • o podjętych działaniach ratunkowych, również działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie wystąpieniu takich zdarzeń w przyszłości.

3) stałej aktualizacji informacji wymienionych w punkcie 2) w zależności od zmiany sytuacji na miejscu zdarzenia.


Wymienione informacje, w szczególności ustalenia przyczyn poważnej awarii, mają istotne znaczenie dla podniesienia stanu bezpieczeństwa danego zakładu. Realizacja wniosków wyciągniętych ze zdarzenia powinna pozwolić na eliminację lub znaczne ograniczenie ryzyka powstania analogicznej sytuacji, a w przypadku jej powtórzenia się na ograniczenie jej skutków. Doświadczenia wynikające z danej poważnej awarii przemysłowej można wykorzystywać w kontroli podobnych zakładów.
Należy podkreślić, że brak realizacji przez prowadzącego zakład kwalifikowany, to jest zaliczony do zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii, obowiązku wynikającego z art. 264 POŚ jest zagrożony karą aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Wynika to z art. 354 ust. 2 POŚ w związku z art. 354 ust. 1 POŚ.

Rejestr poważnych awarii w 2004 roku

Lp.Data


Miejscowość


Opis zdarzeniaDziałania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska
Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

05.01.2004

Kędzierzyn-Koźle

woj. opolskieWyciek gazu koksowniczego z uszkodzonego rurociągu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiła awaria rurociągu gazu koksowniczego i wyciek gazu w rejonie Bramy Głównej Blachownia Holding. Powstało duże zagrożenie wybuchem;

 • w wyniku pęknięcia spoiny na rurociągu nastąpiła erupcja gazu. Wyciek trwał około 40 min. Ilość wyciekłego gazu do powietrza określono na około 1,7 tys. m3 ;

 • awaria nie spowodowała wycieku szlamu;

 • sprawca zdarzenia: Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2.

Awaria została usunięta. Zagrożenie zlikwidowano.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

2.

07.01.2004

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskie.Pożar instalacji gazowej na stacji paliw w wyniku podgrzewania filtra dystrybutora palnikiem gazowym.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zapalenie się instalacji gazowej podczas podgrzewania filtra dystrybutora palnikiem gazowym przez pracownika stacji;

 • zbiornik zawierał około 3,4 m3 mieszaniny gazu propan-butan;

 • spaleniu uległ dystrybutor i samochód przewoźnika. Nie doszło do wybuchu zbiornika;

 • sprawca zdarzenia: PHU „RAF –OL” spółka z o.o. w Gdańsku, Stacja Paliw ul. Królewiecka 144 w Elblągu;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Elblągu. Pożar ugaszono. Na stacji znajdowało się jeszcze 5 zbiorników podziemnych, jednopłaszczowych z paliwem, które również stanowiły zagrożenie wybuchowe.

 • pracownik, który był bezpośrednim sprawcą zdarzenia nie doznał obrażeń.
Pożar ugaszono.

Zagrożenie zlikwidowano.Pobieranie 1.25 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna