Spis treści załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 rPobieranie 1.25 Mb.
Strona1/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

SPIS TREŚCIZałącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 r. 1

1. Wstęp 2

2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w 2004 r. 2

2.1. Liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województw 3

2.2. Miejsce powstania poważnych awarii 5

2.2.1. Poważne awarie w zakładach 5

2.2.2. Poważne awarie w transporcie 6

2.3. Poważne awarie i substancje niebezpieczne 73. Przykłady poważnych awarii w 2004 r. 8

3.1. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 8

3.2. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 9

3.3. Zdarzenia na terenie pozostałych zakładów 10

3.4. Zdarzenia w transporcie 10

4. Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 11

Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska 1

Utylizacja powstałych odpadów została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę „RADKOM” z Radomia. 76

Załącznik: Rejestr poważnych awarii w 2005 r.

1. Wstęp

Obowiązek informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom, o występowaniu zdarzeń spełniających wymagania definicji zawartej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „POŚ”, wynika z Rozdziału V pkt 5 „Szczegółowych zasad postępowania inspektorów ochrony środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej” (str. 9), zwanych dalej „Zasadami”. Zostały one opracowane i wprowadzone w życie na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o IOŚ”.
2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w 2004 r.

W 2004 r. organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informację o wystąpieniu 150 zdarzeń, które były poważnymi awariami (do raportu załączono rejestr poważnych awarii, mających miejsce w tym okresie).


Ilość poważnych awarii w poszczególnych kwartałach i miesiącach 2004 r. była zróżnicowana, co przedstawiono na rys. 1.Pobieranie 1.25 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna