Spis treściPobieranie 7.5 Mb.
Strona5/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3.2. Okno główne programu.


W oknie głównym programu możemy wyodrębnić następujące obszary: Menu zbudowane z części rozwijanej, oraz z przycisków skrótów do najważniejszych funkcji programu, dostępnych również w części rozwijanej. Poniżej menu znajduje się informacja o wersji używanego programu, oraz o aktualnym kontekście danych w jakim pracujemy, w części środkowej znajduje się panel opcji głównych, czyli skrótów do kluczowych funkcji programu. Stopka programu zawiera informacje o właścicielu licencji, dacie i czasie systemowym, oraz o zalogowanym operatorze. Data systemowa przedstawia aktualną datę obliczeniową, dwukrotne klikniecie myszką na datę powoduje wyświetlenie okienka do zmiany daty.


Menu

Data systemowa

Kontekst i wersja programu

Opcje główne programu

Stopka programu

3.2.1. Menu użytkownika.


Menu użytkownika jest zbudowane z dwóch części: menu rozwijalnego oraz paska narzędziowego z klawiszami skrótu do najważniejszych funkcji programu. Menu rozwijalne jest podzielone tematycznie, stosownie do funkcjonalności i przeznaczenia tzn. konfiguracji, gromadzenia informacji i administrowania programem, wydruki, itd.

 • KartotekiKontrahenci

Kartoteka kontrahentów – lista osób, instytucji, firm wspólna dla wszystkich modułów Systemu „Sprawny Urząd”

Karty podatkowe

Baza wszystkich kart podatkowych

Pozycje rejestrowe

Widok na karty pod kątem pozycji rejestrowych

Grunty

Ewidencja gruntów obecnych na kartach podatkowych

Działki

Ewidencja działek obecnych na kartach podatkowych

Nieruchomości

Ewidencja nieruchomości obecnych na kartach podatkowych

Budynki/ lokale

Ewidencja budynków obecnych na kartach podatkowych
 • Kontekst – wybór bieżącego kontekstu pracy.Osoby fizyczne

Praca z kontami indywidualnymi osób fizycznych.

Osoby prawne - rolny

Praca z kontami indywidualnymi osób prawnych – podatku rolnego (4raty).

Osoby prawne - nieruchomość

Praca z kontami indywidualnymi osób prawnych – podatku od nieruchomości (12 rat).

Osoby prawne – las

Praca z kontami indywidualnymi osób prawnych – podatku leśnego (12 rat).
 • Operacje – zbiór najważniejszych operacji na grupie kart.Ulgi górskie

Naliczenie/ anulowanie ulg górskich wg położenia gruntów, zarówno dla całego obszaru, jak i dla wybranych obrębów geodezyjnych.

Ulgi scaleniowe

Przydzielanie / wycofywanie ulg scaleniowych wg położenia gruntów, zarówno dla całego obszaru, jak i dla wybranych obrębów geodezyjnych.

Wymiar

Naliczenie/ anulowanie przeliczenia wymiaru oraz przesłanie go do księgowości.

Kontrola z KP

Kontrola naliczonego wymiaru w ewidencji podatkowej z wymiarem przesłanym do księgowości podatkowej

Zamknięcie wymiaru

Zamknięcie wymiaru podatkowego

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku bieżącego i otwarcie nowego

Eksport GUS

Sporządzenie raportu w formacie XML, wymaganego przez Główny Urząd Statystyczny (np. na potrzeby spisu rolnego)

Eksport do Akcyzy

Eksport danych podatkowych do programu Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego.

Ustawienia daty

Ustawienie daty obliczeniowej dla programu bez konieczności ponownego uruchamiania go

Aktualizacja sieciowa programu

Przygotowanie do aktualizacji sieciowej pozostałych stanowisk pracy

Pobierz aktualizacje programu

Pobieranie najnowszej wersji programu

 • Wydruki

 • Zaświadczenie

  Umożliwia wygenerowanie zaświadczenie dla danego podatnika. Wydruk ten jest możliwy również bezpośrednio z karty podatnika.

  Rejestr zaświadczeń

  Rejestr wszystkich wydanych zaświadczeń

  Wymiar

  Grupowe drukowanie decyzji wymiarowych oraz potwierdzeń odbioru.

  Rejestr wymiarowy

  Rejestr wydanych decyzji wymiarowych wg daty, obrębu, rodzaju podatku i statusu wysłania do księgowości.

  Rejestr przypisów i odpisów

  Rejestr przypisów i odpisów generowany wg dat, obrębu podatkowego, statusu przesłania do księgowości.

  Pozycje rejestrowe

  Wydruk pozycji rejestrowych według stanu na dzień oraz obrębu.

  Nieruchomości

  Lista nieruchomości według stanu na dzień oraz obrębu.

  Rejestr Ulg

  Rejestry ulg generowane wg. rodzaju ulgi, obrębu daty.

  Sprawozdanie

  Sprawozdanie z wymiaru wg stanu na dzień, obrębu, rodzaju podatnika i rodzaju decyzji wymiarowych.

  Zestawienie zbiorcze gruntów

  Zestawienie zbiorcze gruntów wg stanu na dzień i wybranego obrębu.

  Wydruki formularzy

  Wydruk pisma (wybór z listy dostępnych formularzy/wzorów decyzji, postanowień itp.) dla wybranego podatnika.

  Lista kart podatkowych

  Spis wszystkich kart podatkowych wg stanu na dzień i obrębu.

  Wzorce wydruku

  Baza wszystkich szablonów pism generowanych przez program podatkowy.
  PrzypomnieniaBaza przypomnień

Spis wszystkich przypomnień zdefiniowanych przez użytkownika programu.

Nowe przypomnienie

Ustawianie nowego przypomnienia

Wyłączenie przypominacza

Po zaznaczeniu tej opcji wyłączamy obsługę przypomnień

 • Słowniki
Parametry podatkowe

Słownik najważniejszych parametrów, podzielony na kilka zakładek: parametry ogólne (stawki podatków, terminy płatności rat itp.), wydruk nakazów (parametry dotyczące sposobu wydruku decyzji wymiarowych), inne (określenie położenie pliku z bazą danych binarną, określenie sposobu numerowania decyzji wymiarowych, oraz włączenie/ wyłączenie kontroli przesłania wymiaru do systemu Księgowości Podatkowej przez datę doręczenia).

Słownik parametrów głównych i stawek

Słownik, w którym definiujemy rodzaje ulg, rodzajów podatków, gruntów i zwolnień w nieruchomościach

Słownik klasyfikacji gruntów

W słowniku tym definiujemy okręgi podatkowe, klasy gruntów i odpowiadające im przeliczniki, rodzaje gruntów oraz sposoby ich użytkowania.

Słownik obrębów

Słownik, w którym definiujemy obręby podatkowe i geodezyjne

Słowniki pomocnicze

Słownik, w którym definiujemy sąd właściwy dla ksiąg wieczystych, typy władania, rodzaje władania dla potrzeb platformy IPE-PN, jednostki miary, imiona i typy własności

Słowniki adresowe

Słowniki: struktury terytorialnej, miejscowości, ulice, państw, typów ulic, kodów pocztowych.

Słowniki opisujące pracowników

Słowniki określające pracowników.

Słowniki opisujące osoby klienta

Słowniki zawierające określenia osób takie jak: tytuły naukowe, stanowiska, funkcje, branże itp.

Słowniki opisujące klientów

Słowniki w których można definiować typy klientów, grupy klientów, formy prawne, branże itp.

Pracownicy

Kartoteka pracowników danego urzędu

Słownik użytkowników

Słownik definiujący operatorów systemu podatkowego, umożliwiający nadanie indywidualnych nazw użytkownikom, haseł oraz zestawu dostępnych uprawnień.

 • Parametry
Dane urzędu

Zawartość pól z tej zakładki (dane teleadresowe, NIP, regon, osoby piastujące poszczególne stanowiska) jest pobierana przez program do wszelkiego rodzaju wydruków.

Formaty numerów

Opcja ta pozwala na ustalenie postaci numeratorów wykorzystywanych na zaświadczeniach.

Rok podatkowy

Ustawienie domyślnego roku w programie

Ustawienia użytkownika

W zakładce tej przypisujemy skróty klawiaturowe do interesujących nas operacji

Zmiana hasła

Zmiana hasła dla aktualnie zalogowanego użytkownika

Pasek przycisków, linia statusu, zegar

Włączenie/ wyłączenie wymienionych elementów

Import danych podatkowych

Zaawansowane opcje zarządzające bazą danych, mogą być używane tylko po uprzednim skontaktowaniu się z firmą BUK Softres !!!
 • Pomoc
 • Pomoc

  Pomoc, którą można wywołać również klawiszem F1.

  O programie

  Informacje o programie.
  Koniec

Zakończenie pracy z programem.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu