Spis treści


Instalacja modułu (Podatki)Pobieranie 7.5 Mb.
Strona4/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.2. Instalacja modułu (Podatki).


Drugi etap prac instalacyjnych polega na wybraniu z menu instalatora opcji Instalacja oprogramowania „Sprawny Urząd – System Ewidencji Podatkowej”, na ekranie pojawi się okno z domyślną lokalizacją kopiowanych plików:

W przypadku gdy domyślny katalog ma być zmieniony należy użyć przycisku Przeglądaji poprzez eksploracje wybrać nowy katalog. Przejście do kolejnego etapu realizuje funkcja DalejNa ekranie wyświetli się menu opcji:  • Baza danych - instalacja (kopiowanie) pliku bazy danych – opcja stosowana dla instancji serwerowej;

  • Podatki – Sprawny Urząd – instalacja modułu wymiarowego – kopiowanie plików wykonywalnych oraz konfiguracyjnych;

  • BDE – motor bazy danych plików dbf - niezbędny przy zasilaniu inicjalnym – imporcie danych ze starej wersji programu.

Po zaznaczeniu opcji zgodnie z powyższym obrazkiem instalator przystąpi do kopiowania i rejestracji oprogramowania w systemie.Uwaga ! Serwer powinien być zainstalowany zgodnie z pkt 2.1.1. Uwaga dotycząca wcześniejszych operacji dotyczy również instalacji bazy danych gdyż ta powinna być zainstalowana wraz z modułem wymiarowym.

2.2.1. Konfiguracja połączenia z bazą danych.


Instalator podczas kopiowania plików ustanawia domyślną ścieżkę do bazy danych, która zapisana jest w pliku bazapod.ini. Pliki konfiguracyjne bazapod.ini i podatki.ini zawierają w sobie ustawienia startowe parametrów niezbędnych do prawidłowego działania programu. Plik podatki.ini zawiera listę aliasów - instancji baz danych oraz ogólne parametry systemowe, bazapod.ini to definicje połączeń.

Opis pliku konfiguracyjnego podatki.ini:

[BAZA]


DB=podatki,podatki_test

Baza=InterBase

UZYTK=NT

FDaty=US
[WERSJA]


Wersja=1.5.0

Firma=SOFTRES

NS=111
[USTAWIENIA]

JedenProg=1

HASLOBLOK=0

KasPomF=0

PolDruk=1
[OPIS BAZA]
Baza=MySQL SQLServer InterBase

UZYTK=NT LOGIN

FDaty=SQL US Euro
Parametr DB - określa nazwy aliasów baz danych. W zależności od tego ile będzie aliasów baz danych, tyle w pliku bazapod.ini powinno być sekcji opisujących konfigurację z wybraną bazą danych.

Parametr Wersja – określa aktualną wersję programu. Sprawdzany jest z wersją bazy danych i wersją kompilatu programu Podatki.exe.

Parametr Firma – określa nazwę Urzędu w którym pracuje program.

Opis pliku konfiguracyjnego bazapod.ini:

Aby program komunikował się poprzez klienta z serwerem należy ustawić konfigurację w pliku: bazapod.ini w parametrze Database=

[podatki]

DriverName=Interbase

BlobSize=-1

CommitRetain=False

Database=localhost:C:\Softres\Podatki\Baza\podatki.fdb

ErrorResourceFile=

LocaleCode=0000

Password=masterkey

RoleName=

ServerCharSet=

SQLDialect=3

Interbase TransIsolation=ReadCommited

User_Name=sysdba

WaitOnLocks=True

VendorLib=fbclient.DLL


Jeżeli program jest zainstalowany na tym samym komputerze, co serwer firebird, wówczas nie ma konieczności uzupełniania parametru Database o adres IP serwera np.:
Database=C:\Softres\Podatki\baza\podatki.fdb
Database= localhost: C:\Softres\Podatki\baza\podatki.fdb
Database=127.0.0.1: C:\Softres\Podatki\baza\podatki.fdb
W przypadku konfiguracji sieciowej do połączenia z bazą danych potrzebny będzie adres ip serwera (np. 192.168.1.100), wówczas sekcja Database wygląda następująco:
Database=192.168.1.100:C:\Softres\Podatki\baza\podatki.fdb
Jeżeli serwer zostałby uruchomiony na innym porcie niż domyślny 3050, wówczas należy do połączenia wpisać dodatkowo port np.:
Database=192.168.1.100/3051:C:\Softres\Podatki\baza\podatki.fdb
Istnieje możliwość instalacji serwera bazy danych na komputerach z systemem operacyjnym Linux, aby nawiązać połączenie z bazą danych należy wprowadzić następującą konfigurację np:

Database=192.168.1.100/3050:opt/softres/Podatki/baza/podatki.fdb
W przypadku konfiguracji dla systemów operacyjnych Linux należy zwrócić uwagę na wielkość liter w ścieżce dostępu do bazy danych.3. Uruchomienie programu

3.1. Uruchomienie programu – logowanie do systemu.


Po zainstalowaniu programu (PODATKI) użytkownik może uruchamiać go w dwojaki sposób; albo z menu START (opcja programy) systemu Windows, bądź poprzez ikonę skrótu na PULPICIE. Po wykonaniu jednej z wymienionych powyżej czynności na ekranie wyświetli się okno logowania do programu.Program może współpracować z wieloma bazami definiowanymi wg standardu określonego w punkcie (2.2.1) niniejszej instrukcji. Selekcja bazy z którą użytkownik chce pracować dokonywana poprzez wybór jednej z pozycji listy Baza. Następnie należy przejść do pól logowania. Wprowadzamy dane dotyczące użytkownika (nazwa) i hasło. W przypadku gdy program jest uruchamiany po raz pierwszy domyślnym użytkownikiem jest ADM (bez hasła).Uwaga! Podczas wpisywania hasła należy zwrócić uwagę na wciśnięty na klawiaturze przycisk gdyż jest on najczęstszą przyczyną powstawania błędów przy weryfikacji hasła.


Hasło jest zapisywane z uwzględnieniem małych i dużych liter. O wciśniętym klawiszu <Caps Lock>, <Num Lock> lub <Scroll Lock> informuje inny wygląd okna weryfikacji:
należy wówczas wyłączyć klawisz <Caps Lock>, aby nie pisać hasła dużymi literami.

Gdy zostanie poprawnie wprowadzony identyfikator użytkownika i hasło pojawi się okno kalendarza z bieżącą datą systemową.

Aby dokonać zmiany należy wprowadzić modyfikację w pole bieżąca data lub uruchomić funkcję Rozwiń kalendarz, gdzie można wybrać odpowiednią datę obliczeniową klikając myszką w wybrane pole.

W obu przypadkach potwierdzenie wyboru następuje klawiszem . Teraz użytkownik może rozpocząć pracę z programem. Główne okno wraz z opisem przedstawione jest poniżej. W programie jest oczywiście możliwość zmiany bieżącej daty bez konieczności ponownego uruchamiania programu - w tym celu w oknie głównym klikamy myszką na datę systemową umieszczoną w prawym, górnym rogu. Pojawia się wówczas okno z kalendarzem, wybieramy datę w sposób analogiczny jak przedstawiony powyżej, podczas uruchamiania programu.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu