Spis treści


Wydruk decyzji wymiarowychPobieranie 7.5 Mb.
Strona21/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

10.2. Wydruk decyzji wymiarowych.


W celu wydrukowania decyzji wymiarowych wybieramy z menu Wydruki-> Wymiar, zakładka ta jest podzielona na dwie części: decyzje wymiarowe oraz potwierdzenia odbioru. Przed wykonaniem tych wydruków należy wybrać, a następnie zaznaczyć grupę kart podatkowych, dla których chcemy drukować dokumenty. Dokonujemy tego w znanym nam już oknie wyboru kart opisanym w rozdziale 8.2 o naliczaniu wymiaru. Selekcją i zaznaczaniem kart rządzą te same zasady, a jedyną różnicą wynikającą z rodzaju operacji jest przycisk funkcyjny w prawym dolnym rogu okna. W tym przypadku będzie to lub . Jeżeli w parametrach podatkowych zaznaczono opcje „ Drukować nakaz dla współwłaścicieli” program zapyta nas czy drukować decyzje/potwierdzenia odbioru dla współwłaścicieli, po dokonaniu wyboru pojawia się okno właściwe wydruku.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu