Spis treści


Ewidencja budynków i lokaliPobieranie 7.5 Mb.
Strona20/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

9.5. Ewidencja budynków i lokali.


Ostatnim skrótem w panelu opcji głównych jest skrót Budynki/lokale, otwieramy nim okno Ewidencja budynków i lokali, omówione w rozdziale 7.7.5.

Okno różni się od omówionego wcześniej tym, że po uruchomieniu zaczytana jest pełna lista (bez ograniczenia do konkretnej karty), a jedynym aktywnym przyciskiem w panelu sterującym jest przycisk , który przenosi nas do karty związanej z zaznaczonym na liści budynkiem. Korzystając z panelu filtrów w dolnej części okna możemy wyszukiwać budynki/lokale wg numeru systemowego, obrębu i pozycji rejestrowej, sądu który wpisał działkę do rejestru Ksiąg wieczystych, numeru Księgi Wieczystej, powierzchni (wpisujemy zakres od < >do), lub daty przyjęcia/ zdjęcia (wpisujemy zakres dat z kalendarza od < >do). Pola warunków uzupełniamy klikając myszką na symbol lupy obok nazwy kategorii wg której będziemy wyszukiwać i dokonujemy wyboru odpowiedniej wartości ze słownika. Możliwe jest zadanie więcej niż jednego warunku - zawężanie wyszukiwania wg wielu kategorii.

10. Wydruki.


Dostęp do wydruków mamy z menu górnego-> Wydruki, poszczególne opcje zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.


10.1. Zaświadczenie.


Wydruk zaświadczenia możemy wywołać skrótem z panelu opcji głównych bądź z menu Wydruki-> Zaświadczenia, a także z poziomu karty podatkowej. Konsekwencją uruchomienia funkcji Zaświadczenia jest otwarcie okna Kreator zaświadczeń. Domyślnie na liście wzorów zaświadczeń znajdują się dwa: Figuruje i Nie figuruje. Wzorce można poprawiać za pomocą przycisku , usuwanie każdego z dwóch podstawowych wzorców jest niezalecane. Dopisywanie nowego wzorca jest ściśle powiązane z wzorcami wydruków. Przyciskiem otwieramy okno Słownik zaświadczeń, wprowadzamy Kod i Opis, Typ wybieramy z listy rozwijanej (do wyboru: figuruje, nie figuruje, brak), Numerator (patrz rozdział 6.2.2) – czyli zadany format numeru – wybieramy klikając na lupkę. Dwa ostatnie pola Grupa i Klasa pochodzą z bazy wzorców wydruków. Musimy najpierw tam sprawdzić jaką grupę i klasę ma wzorzec wydruku, który chcemy podpiąć pod nasz wzorzec zaświadczenia. W tym celu wchodzimy w Wydruki-> Wzorce wydruków w menu głównym programu, wybieramy zakładkę Zaświadczenia, zaznaczamy wzorzec, który nas interesuje i klikamy przycisk . Odczytujemy pola Grupa i Klasa, i te wartości wpisujemy w te same pola w Słowniku zaświadczeń, po czym wciskamy przycisk .

Ostatnim przyciskiem w Kreatorze zaświadczeń jest przycisk , którym otwieramy rejestr wszystkich wydanych zaświadczeń, jest to lista pism opisana numerem zaświadczenia, datą, numerem karty, podatnikiem itd. Rejestr można drukować (bądź przeglądać) w zadanym okresie czasowym, wybierając daty oddo…, listę możemy dodatkowo zawęzić do typu zaświadczenia (klikamy na lupkę przy polu Typ), po zadaniu tych warunków wciskamy przycisk . Ponadto z rejestru można usuwać pozycje przyciskiem . Rejestr zaświadczeń dostępny jest również w menu głównego Wydruki -> Rejestr zaświadczeń.

Funkcja Zaświadczenie pozwala wygenerować zaświadczenie dla danego podatnika. Wydruk ten jest możliwy również bezpośrednio z karty podatnika. Czynności związane z wydrukiem zaświadczenia zostały opisane w pkt 7.7.6.1 z tą różnicą, że jeżeli drukujemy zaświadczenie o figurowaniu z poziomu karty program przyjmuje, że chcemy zaświadczenie dla właściciela tej konkretnej karty (wybór innego podatnika jest oczywiście możliwy) natomiast w przypadku opisywanym tutaj program najpierw przeniesie nas do kartoteki podatników w celu wskazania dla kogo ma być generowane zaświadczenie. Przy zaświadczeniach o niefigurowaniu w każdym przypadku najpierw należy wybrać osobę z kartoteki podatników, a może się również zdarzyć, że tą osobę trzeba będzie najpierw do tej kartoteki dopisać.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu