Spis treści


Usunięcie karty podatkowejPobieranie 7.5 Mb.
Strona17/23
Data25.10.2017
Rozmiar7.5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

7.8. Usunięcie karty podatkowej.


Usunięcia karty podatkowej można dokonać w oknie Karty podatkowe za pomocą przycisku . Usuwanie karty jest operacją nieodwracalną i niepozostawiającą śladu w programie, dlatego bardziej zalecane jest przenoszenie kart do archiwum. Ponadto aby program pozwolił usunąć kartę nie może ona mieć odpowiadającego konta w systemie Księgowość Podatkowa. Dlatego najpierw trzeba usunąć konto w księgowości.

7.9. Archiwizacja kart podatkowych.


W oknie Kart podatkowych w menu głównym znajduje się opcja , klikniecie tej opcji spowoduje przeniesienie zaznaczonej karty do archiwum po wcześniejszym ustaleniu daty tej operacji i zatwierdzeniu przyciskiem . Archiwizacja karty jest możliwa tylko po zdjęciu/usunięciu/przeniesieniu na inną kartę wszystkich gruntów i nieruchomości. Operacje te opisane są rozdziałach 7.7.2 i 7.7.3. W rozwinięciu opcji Archiwizacja mamy dostępne dwie funkcje: wspomniana wyżej Archiwizacja wybranej karty oraz Automatyczna archiwizacja kart. Automatyczna archiwizacja kart polega na przeniesieniu do archiwum wszystkich pustych kart w danym kontekście. Taka archiwizacja jest również wykonywana każdorazowo przy zamknięciu roku. Aby wyświetlić karty archiwalne na liście klikamy przycisk na samym dole ekranu.

8. Operacje zbiorcze.


W menu głównym programu na trzeciej pozycji mamy opcję Operacje, pod nią kryją się wszystkie operacje, które można przeprowadzać zbiorczo na kartach i gruntach oraz operacje związane z zamknięciem wymiaru, zamknięciem roku, eksportem danych itp.

8.1. Przydzielanie ulg górskich i scaleniowych.


Ulgi górskie i scaleniowe możemy wprowadzać na dwa sposoby: osobno dla każdej karty (opisane w pkt. 7.7.8.1), bądź grupowo dla wybranego obrębu lub całej gminy. Aby grupowo przydzielić /wycofać ulgę, z górnego paska menu wybieramy Operacje->Ulgi górskie-> Przydzielenie ulg/Wycofanie ulg. Wybieramy obręb bądź całą gminę i zatwierdzamy. Przy uldze scaleniowej dodatkowo trzeba uzupełnić datę początkową.

8.2. Naliczenie wymiaru podatkowego i wysyłanie do księgowości podatkowej.


Naliczenie, wycofanie naliczenia oraz przesłanie do księgowości podatkowej wymiaru dostępne jest z menu głównego Operacje->Wymiar.

Okno dla tych trzech operacji jest to samo, gdyż jego podstawową funkcją jest selekcja kart, na których chcemy dokonać powyższych operacji. W zależności od tego, w trybie której operacji wywołamy okno wyboru kart, będzie ono miało odpowiedni nagłówek oraz odpowiedni przycisk funkcyjny w prawym dolnym rogu okna: , lub .

Centralną część okna zajmuje lista kart podatkowych w układzie kolumnowym, gdzie kolejne kolumny odpowiadają: numerowi karty, nazwie podatnika, danym adresowym itp.. Kliknięcie na nagłówek kolumny powoduje posortowanie według niej listy w kolejności alfabetycznej bądź rosnącej/ malejącej. Inną metodą sortowania jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze listy kart i wybór sposobu sortowania. Pierwsza kolumna od lewej to okienko, tzw. Checkbox, kliknięcie którego powoduje zaznaczenie karty. Tylko na zaznaczonych w ten sposób kartach będzie wykonywana wybrana operacja. Można zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie karty wybierając przyciski / w lewym, górnym rogu ekranu. Jest też możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji od kursora w dół, czyli pozostawiając nie zaznaczone pozycja od góry do wybranej pozycji. Aby wyselekcjonować grupę kart korzystamy z przycisku w prawym dolnym rogu okna (obsługa filtra opisana w rozdziale 4.5). Po wyfiltrowaniu kart, zaznaczamy je i wciskamy przycisk operacji, np. .

W dolnym pasku okna znajdują się informacje dotyczące wymiaru (status przeliczenia, status przesłania do KP, status doręczenia nakazu itp.)

Analogicznie odbywa się operacja wysłania danych wymiarowych do modułu księgowości podatkowej. W ten sam sposób wybieramy karty, a w miejscu gdzie był przycisku Nalicz bądź Wycofaj pojawia się przycisk Export. Okno to posłuży nam również do wydruku decyzji wymiarowych opisanego w rozdziale 10.2.


Pobieranie 7.5 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu